8. Sınıf 5. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 5. Ünite Kavramları

Çok Partili Hayat: Birden fazla partinin olması durumu.
Çoğulculuk: Demokratik ülkelerde farklı fikirlerin siyasi partilerce temsil edilmesi.
Ebediyen: Sonsuz olarak sonsuzluğa kadar.
Fırka: Parti.
İcap: Gerek.
İktidar: Hükümet yönetimini elinde bulunduran parti.
İnfial: Kızgınlık, öfke.
İrtica: Mevcut devlet düzenini dini esaslara göre yürütmeyi amaçlayan dinsel hareket.
Komplo: Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan.
Liberalizm: Devletin bireyler, sınıflar ve uluslar arasındaki ekonomik ilişkilere karışmamasını isteyen siyasal ve ekonomik öğreti.
Muhalefet: İktidar partisi dışındaki partilere verilen isim.
Mürit: Bir tarikat şeyhine bağlanarak ondan tasavvufun yollarını öğrenen kişi.
Naçiz: Değersiz, önemsiz.
Payidar: Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan.
Perver: Yetiştiren, koruyan.
Rejim: Yönetme, düzenleme biçimi, düzen. Bir devletin yönetim biçimi.
Şerait: Temeli dine dayanan yasalar.
Siyasal Parti (Fırka): Bir toplumda siyasal iktidarı ele geçirmek amacıyla kurulan örgüt.
Sıkıyönetim: Olağanüstü zamanlarda ve durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması için ordunun yardımıyla gerçekleştirilen yönetim.
Suikast: Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma.
Takrir: Yerleştirme, yerleştirilme.
Takrir-i Sükun : 4 Mart 1925’te II.TBMM tarafından cumhuriyete karşı çıkan ayaklanmaları bastırmak için çıkarılan ceza yasası.
Terakki: İlerleme.
Teşebbüs: Girişim.

 

Diğer Ünitelere Ait Kavram Sözlüğü

8. Sınıf 1. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 2. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 3. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 4. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 6. Ünite Sözlüğü

8. Sınıf 7. Ünite Sözlüğü

Verified by MonsterInsights