8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 21 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/21
2 oylar, 3 ortalama
87
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Aşağıda Lozan Antlaşması’nın bazı maddeleri verilmiştir.
• Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacaktır.
• Boğazlar Komisyonunun başkanı Türk olacaktır.
• Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacaktır.
• Osmanlı Devleti’nin borçları Osmanlı’dan ayrılan devletlere de bölüştürülecektir.

Yerilen maddeler ile aşağıdaki yorumlar eşleştirilirse hangisinin doğru olduğu söylenemez?

2 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayı Milliyenin;
• Halktan ihtiyaçlarını zorla temin etmeleri
• Kuvayı Milliyenin düşman orduları karşısında başarısız olması
• Disiplin ve düzenden uzak olmaları
• Kuvayı Milliye liderlerinin başına buyruk hareket etmeleri.

Kuvayı Milliyenin bu olumsuzlukları sonrasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin yaşanması beklenir?

3 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

‘’Cehaletle savaş, düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir. Kongreye katılacağım ve konuşma yapacağım’’

Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda katıldığı kongre aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Askeri başarılar diplomatik başarıları da beraberinde getirir.

Aşağıdakilerin hangisi bu duruma örnek olarak gösterilemez?

5 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

I. Kars Antlaşması
II. Moskova Antlaşması
II. Mudanya Ateşkes Antlaşması
V. Ankara Antlaşması

Yukardaki antlaşmalardan hangileri Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda imzalanmıştır?

6 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

I. İnönü Savaşı sonrası yaşanan gelişmelere bakıldığında aşağıda verilen gelişmelerden hangisinin ulusal bir nitelik taşıdığı söylenebilir?

7 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Kütahya-Eskişehir Savaşlarında alınan yenilgiden sonra bazı milletvekilleri sorumluluğun Mustafa Kemal’e ait olduğunu belirterek onun ordunun baçına geçmesini teklif ettiler. Mustafa Kemal, ordunun baçına geçebileceğini ancak ordunun maddi ve manevi gücünü en kısa zamanda yükseltmek için Meclisin sahip olduğu bütün yetkilerin üç aylığına kendisine verilmesini istedi. TBMM 1921 yılında çıkardığı bir kanunla bütün yetkileri ve başkomutanlığı 3 ay  süreyle Mustafa Kemal’e devretmiştir. Böylece Mustafa Kemal geniş yetkilerle donatılmıştır.

TBMM demokratik olmayan bu yöntem ile aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? 

8 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Sevr Antlaşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir Ermeni Devleti kurulması kararlaştırıldı. Ancak Ermeniler Doğu Cephesinde yenilip, TBMM ile Gümrü Antlaşmasını imzalayarak Doğu Anadolu’daki toprak taleplerinden vazgeçmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

9 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Kirli ayaklarınızı bastığınız şu toprakların her zerresinde bir damla Türk kanı karışıktır. Din, ırz, namus, hürriyet için ölüme atılmak, bizim için ağustos sıcağında soğuk su içmekten daha tatlıdır. Bir an evvel
topraklarımızdan savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza.” (Şahin Bey)

Şahin Bey’in Fransız kuvvetlerine hitaben yazdığı mektuba bakılarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

 

10 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Doğu Cephesi’nde 15. Kolordu tarafından Ermenilere karşı kazanılan askerî zafer sonucunda Ermenilerle Gümrü Antlaşması yapıldı. Bu zafer ile halkın TBMM’ye duyduğu güven arttı. Ermenistan TBMM’nin varlığını tanıdı ve Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etti.

Yukarıda verilen bilgilere göre Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferin sonuçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Misakımillî kararlarında siyasi, ekonomik ve hukuksal ayrıcalıkların tanınmayacağı kabul edilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki kararlarından hangisi, Türk heyetinin, Misakımillî’nin bu kararından ödün vermediğinin bir göstergesidir?

12 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması'ndaki maddelerden birisi; ''Bir devletin tanımadığı devletler arası anlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.''

Bu madde ile TBMM’nin aşağıdaki kazanımlardan hangisini elde ettiği söylenebilir?

13 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Kurtuluş savaşında Güney ve Batı Cephelerinde Kuvayı Milliye birlikleri görev almış fakat Doğu cephesinde bu duruma rastlanmamıştır.

Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

14 / 21

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Tekalifi Milliye Emirlerini anlatan yukarıdaki görsel ve Tekalifi Milliye Emirleri düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

15 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Fransa, Sakarya Savaşı'nın ardından TBMM ile Ankara Anlaşması'nı yaparak savaştan çekilirken, İngiltere Anadolu'daki milli direniş hareketini ve TBMM’yi tanımayarak Yunanistan’a destek vermeye devam etmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisinin yanlış bir yorum olduğu söylenebilir.

16 / 21

Kategori: 833 Maarif Kongresi

Kütahya - Eskişehir Savaşları sırasında düşman Polatlı’ya kadar yaklaşmışken, Ankara’da Maarif Kongresi’nin toplanması ve M. Kemal’in savaşa rağmen kongreye katılıp konuşma yapması aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

17 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

Birinci İnönü Zaferi, yeni kurulan düzenli ordunun ilk askeri başarısı oldu. Albay İsmet Bey general rütbesine yükseltildi. Halkın TBMM’ye olan güveni ve umutları çoğalırken düzenli orduya katılım arttı. Bu ortamda Çerkez Ethem İsyanı bastırıldı. 20 Ocak 1921’de TBMM Teşkilat-ı Esasiye Kanununu (1921 Anayasası) ve 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı’nı milli marşımız olarak kabul etti.

Verilen bilgiler dikkate alındığında I. İnönü Savaşı ile ilgili hangi yorum  yapılabilir?

18 / 21

Kategori: 832 Batı Cephesi

TBMM Hükûmetinin Londra Konferansı’na katılmasının amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

19 / 21

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Güney cephesinde Fransızlara ve Ermenilere karşı bölgesel cemiyetler kahramanca mücadeleler  vermiştir. Şahin Bey, Sütçü İmam ve Ali Saip Bey gibi kahramanların öncülüğünde bölge halkı örgütlenmiştir. TBMM, kahramanlıklarından dolayı Maraş’a “Kahraman”, Antep’e “Gazi” ve Urfa’ya da “Şanlı” unvanını vermiştir.

Verilen bilgiye göre Güney cephesi ile ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

20 / 21

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

Kurtuluş Savaşı boyunca TBMM'nin en fazla savaş yaptığı devlet Yunanistan’dır. Savaştan sonra ise TBMM’nin hem Mudanya Ateşkes Antlaşmasında hem de Lozan Görüşmelerinde İngiltere, Fransa ve İtalya ile diplomatik mücadele içerisinde bulunması;

I. Yunanistan'ın, İtilaf Devletleri tarafından kullanıldığı
II. İtilaf Devletleri'nin Anadolu üzerinde hâlâ emellerinin olduğu
III. Devletlerarası eşitlik prensibine uygun hareket edildiği

yargılarından hangileriyle ilgilidir?

21 / 21

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Doğu Trakya, İstanbul ve boğazların silahlı bir mücadeleye girişmeden TBMM denetimine geçmesi Mudanya Ateşkes Antlaşması ile sağlanmıştır.

Bu duruma bakılarak;

I. TBMM diplomatik bir zafer kazanmıştır.
II. Misakı Milli kararları tamamen gerçekleştirilmiştir.
III. Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır.

yargılarından hangisi ya da hangileri söylenebilir?

Ortalama skor 63%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-3-uenite.63290/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hatice Nur Yurt100 %21
2ada! ☆100 %21
3hh100 %21
4mehmet şşşşş100 %21
58_A100 %21
6mehmet100 %21
7Ayşe Efsa Kaya95 %20
8AÇELYA SU TOPSAKAL95 %20
9ada!☆95 %20
10Nesli95 %20
11Sevgi95 %20
12fatma zehra95 %20
13Supra95 %20
14ozlem95 %20
15[email protected]95 %20
16AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA90 %19
17fyk90 %19
18sanane90 %19
19Ledeyna Güner90 %19
20aars90 %19
21kulanıcı90 %19
22aa90 %19
23sdfghjk90 %19
24trakıya90 %19
25CE6TFDEWREGYUOG CGVKUFSDYTDFYYFGGCBWEFYHYHFE86 %18
26D. A86 %18
27kükakkanüieooniaekyşküieüet86 %18
28elif86 %18
29göktuğ altan86 %18
30Kubat86 %18
318/A86 %18
32Cansu81 %17
33Alische81 %17
34Sümeyye Özkaya81 %17
35r81 %17
36ece76 %16
37Hdhsjs76 %16
38S76 %16
39a72.2 %15.2
40kayra71 %15
41Sude71 %15
42Elif71 %15
43Hamza69 %14.5
44iiiiiiiiiiiiiiiii69 %14.5
45Seda67 %14
46Htc67 %14
47De62 %13
48k.değilrmenci62 %13
49E62 %13
50Eren62 %13
51ee62 %13
52Berkepro52 %11
53z43 %9
54levılcbes43 %9
55İnfddyuh43 %9
56bekir40.5 %8.5
57Iwıwıwıwıwıwıww38 %8
58szn38 %8
59Klöldlkdsdşsş33 %7
60sobhi33 %7
61AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA29 %6
62Nis29 %6
63Havin celik28.5 %6
64Hug24 %5
65cöx vdvm24 %5
66Hababam24 %5
67erhansaplarr19 %4
68sssssss19 %4
69DF10 %2
70ruzgar0 %0
71ceren0 %0
72ass0 %0
73ibrahim0 %0
74burhan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8613
2ALİ2110
3a1783
4aa1574
5D1455
6Gdhzhbds1431
7Asd1239
8Deniz1229
9111227
10G1182
11G1116
12İlayda1099
13Er1067
14rana1016
15ali990
16Ilgın KARAKARTAL901
17ARzu854
18hatice nur yurt850
19kg836
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t768
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo665
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Ghg fa611
32Melek Vardar 6/B607
33Enes Solmaz599
34ayşen erva592
35byz584
36Beren573
37asads561
38sss551
39Selin548
40Çağla543
41Alische538
42Sema523
43Ömer Enes ÇAKAL517
44Hürünaz511
45Nazlı Akgül509
46Zeynep Çelebi509
47gg509
481508
49Sare505
50h502
51İrem500
52Defne Turna492
53Burak491
54emira489
55KEREM KARATAŞ483
56dd483
57t481
58Özge478
59Yunus Emre Göktaş476
60ada474
61Alara Cengiz472
62Zeyne DEDE470
63a468
64R.Aytuğ Cıvak466
65arda can464
66Azizcan457
67Sümeyye451
68sekizler450
69Yiğitali Akkuş444
70w443
71Ledeyna Güner437
72Jjjjjjjkl429
73Melek428
74Nisa Çelik428
75imagine losing427
76Gülce Erkeç423
77Nfuws422
78Elif Hoda416
79Esma414
80Liya412
81Ceylin akardere409
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
877/A402
88ahmet398
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93s389
94Emine384
95Aysu383
96Secil bilgin382
97Kuzey381
98cahoo378
99tuncay377
100C377
101Ali Batın TAN374
102Medine373
103İkranur373
104K372
105Irmak özer371
106Berk370
107*367
108Mısra Direk366
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117we358
118Doruk Celal Darçin356
119Esra356
120ihsan mahir davuş354
121Hiranur354
122a353
123Furkan Alper353
124Elif351
125hasan350
126Esra pehlevan349
127oğuz347
128Nehir344
129Çınar Temurtaş344
130İlayda341
131M.yiğit aslan340
132uuu340
133Nil Soğancılar339
134Serra Nur336
135Eymencan336
136yağmur335
137Elif Çakır334
138ı334
139Dyrr7ti330
140Elif330
141rüzgar ünal329
142Ögenci329
143İsim329
144Kardelen karataş318
145Mizgin317
146sudem316
147Ahmet KORKMAZ315
148Sıdıka SARIBIYIK314
149Aslıhan313
150Zeynep koç312
151Fehime özdemir312
152Kerri309
153C309
154Ezgi Su308
155Merve Tınmaz 5-C307
156esila307
157Kayla Naz Akdeniz306
158Zeynep Ceyda Koca306
159Eylül305
160Çağrı302
161.300
162Ebrar299
163İslam Can299
164Zeynep Buğlem ANDAÇ298
165Bnb296
166koray295
167Eymen294
168hira294
169burak294
170Büşra294
171bero294
172ğ290
1738b289
174Şervan tursun289
175ALI KUTAY288
176ArdaB.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Awdd277
185Hayice276
186YİĞİT274
187Bilge Kağan ELMAS274
188a274
189tdtgt272
190Bahtiyar271
191Medine Sıla Kayacan271
192y268
193CEMRE268
194bbshen267
195Yiğit Manazoğlu267
196sena267
197Efe Bozkurt266
198Hazal266
199ecrin266
200Neden266
201Mehmet Akif Ersoy265
202fsm265
203C261
204Şevval su259
205osman259
206Rüzgar Berat259
207Belinay258
208Yiğit258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214ghggtyhtt255
215Ecrin KARAARSLAN254
216Esma Ebrar254
217tr253
218Mete252
219Abdülhamit252
220a252
221W252
222aeâtçaaet251
223klşh251
224Minel Tuana Köseoğlu249
225Kağan248
226savas247
227fafğpafo0pağkfla245
228Melih DUMAN245
2297B245
230Ömer244
231merve244
232YİĞİT UZUNOĞLU243
233Gülşah242
234Azra242
235Asd242
236SÜMEYRA EKERİM242
237Adlem Gökçe Yaman241
238Sümeyye Cankılıç241
239Mete241
240zeynep sahra240
241Elif239
242Zerenkalpben238
243xzftfew1ttt238
244Semra238
245Hilal237
246-236
247.235
248Gufiroe234
249Elif bakar234
250senem234
251Kemal efe Çetin233
252Eftelya233
253seyit233
254Umut kamil232
255ayşe232
256Musa232
257Ecrin naz ataş231
258Azra231
259Hazal230
260Abdullah230
261Tuğberk karabudan230
262sss230
263Ali230
264Z.seray229
265T229
266Yağmur228
267EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
268Arda227
269Belkıssu227
270Yiğit226
271BATIN BERK YORULMAZ226
272Esma Hıra226
273ilayda225
2748225
275Asel225
276@224
277Cfcvcfd224
278Ahmet SAĞNAK223
279coco cola223
280Yiğit Ali ÖZTÜRK222
281serra222
282efe222
283ada!☆221
284alihan221
285Ayşegül YELOĞLU220
286doğan220
287FURKAN220
288elf220
289Zeynep beyza219
290Gy219
291makbule yeşillik219
292Yiğit218
293Mert Ali Yıldırım218
294ilkan218
295Elif Uysal218
296Zeynep Oyman218
2978a-b218
298c217
299ddddd217
300Yusuf İslam Konuk216
301kerem216
302Omar216
303Ayris Mina minez215
304ecrin ayaz215
305aa215
306nevin214
3075a214
308Alperendogankya213
309Ekin213
310Eylül mina212
311emira212
312Çağatay212
313ada212
314Esen210
315Yiğit209
316Mahmut efe209
317İbrahim haktan209
318Yağzel Baykal209
319Kumsal ela209
320www208
321Kaan208
322elvin gezgin207
323nazlı207
324Ali berke şahin206
325nasuh can206
326ada güler206
327yeşim206
328nazmi mete206
329A206
330kennnturan206
3317a206
332efe205
333Enes Yiğit BAYKAL205
334Efsanur205
335S205
336Hanife204
337Sümeyye204
3381204
339Eylul203
340Yiğit201
341Semra201
342Esma201
343ali201
344aaaa201
345Asya200
346ERDEM200
3476200
3487a200
349ahmet baki199
350ZEYNEP BEYZA199
3518B199
352ss199
353Ebrar198
354Umut198
355Ela Kayıhan197
356LŞLLŞLŞL197
357ötp197
358s197
359murat197
360burak196
361Efgtyu196
3627-D harun emir özdemir195
363Esra Aksoy195
364Asel195
365F195
366aleyna194
367Zeynep194
368Asya194
369aa194
370jk194
371Asya10193
372PINAR193
373YUSUF193
374nur193
375Mete192
376Selin192
377sssss192
378SADİ UTKU ALBAYRAK191
379ASLI191
3807c191
381hazal189
382GHostkiller139999189
383erdal20189
384Defne yolcu188
385Eylül187
386Esma187
387kemal değirmenci187
388Deniz187
389naime yontem186
390Fatma baş186
391Ömeroviç186
392kayra186
393er186
394Aslı185
395Sefa Talha binici185
396Özlem185
397Sabire184
398NİSA NUR184
399Devran Ufuk184
400eren184
401ismail184
402Bartu Efe183
403s183
404Miray182
405naz182
406Esma182
407faatma182
408WETG4QA181
409Sadullah181
410shinunoga e wa180
411q180
412doruk179
413Derin178
414ilayda177
415Rüzgar177
416s177
417rr177
418Hmz176
419Gökçe176
420okan176
421Asaaaaaaaaa176
422İp lı176
423ayşe176
424Yusuf Eymen Bilgir175
425Merve175
426Berk Ali175
427Misafir175
428osman7676175
429Aybars Akçay174
430Gamze ÖZKICIR173
431Kerem Aktaş173
432Merve172
433Sarıca172
434Ece su172
435Oyku172
436Anıl172
437Ece171
438Eylül Çelik171
439cemre171
440Berko171
441Suheda171
442Gürkan170
443Serhat170
444yusufi169
445Mina169
446poyraz169
447Mustafa Çınar ozkan169
448Eymen169
449Eso168
450a168
451kerem167
452Roseanne Park167
453İlkan167
454löomm167
455Egemen SARAÇOĞLU166
456Kazım d166
457Buket166
458Cemre165
459sarp165
460Ertuğ165
461rüzgar165
462Serap Demir165
463metehan164
464Hvhvhv164
465Ee164
466fatış164
467Görkem Kurt163
468lıkjlhujy163
469y163
470Eylül Karakır163
471Yalçın162
472Masal162
473Dgfg162
474e162
475HÜSAMEDDİN 5/G161
476Zehra161
477j161
478Ranim160
479Bahadır160
480Eymen Işık Adar160
481Kuttik160
482Beray159
483rana159
484Merve Nur159
485Cengizhan159
486yunus159
487SİMAY USLU159
488Zeyneb USTAALİOĞLU159
489aynur159
490Ece159
491Mustafa Enes158
492E158
493Tuba158
494ayşe<3158
495Yağzel158
496Ali Efe İnceoğlu158
497zenia158
498Firdevs Sena157
499Defne157
500Mt157

 

 

Verified by MonsterInsights