8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bir Kahraman Doğuyor Ünitesi Çalışma Fasikülünde yer alan değerlendirme sorularından oluşan 24 soruluk testtir.
Sorular kazanımı değerlendirmeye yöneliktir.

/24
4 oylar, 4 ortalama
303
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Kazanım Değerlendirme Testi - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

“Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayan halk; din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan tek çatı altında birleştirilecektir. Bu düşünce akımı ile tüm gayrimüslimlerin devlete karşı yıkıcı tutum ve davranışlarına son verilmesi amaçlanmıştı.”

Verilen ifade aşağıdaki hangi akımla ilişkilendirilebilir?

2 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal,1913'te Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya askeri ataşe olarak atanmıştır. Mustafa Kemal'in yeni görev yeri olan Sofya, sosyal hayatın son derece canlı olduğu farklı devletlere ait konsolosların bulunduğu bir şehirdir. Mustafa Kemal, Sofya'da Bulgar  meclisi çalışmalarını incelemiştir.

Yukarıda verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi I ve II. Balkan Savaşları’nın sonuçlarıyla ilişkilendirilemez?

4 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Makedonya’nın ekonomik olarak zengin şehirlerindendir. İşlek bir limana sahip olup demir yolu ile bölgenin önemli şehirlerine bağlıdır. Şehrin çevresiyle sosyal ve kültürel bağları güçlüdür. Batı’da yaşanan gelişmeler çok kısa bir süre içinde burada duyulur. 

Yukarıda hakkından bilgi verilen şehir aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Trablusgarp’a gazeteci kılığında Şerif takma adıyla giden Mustafa Kemal halkı örgütleyerek onları İtalyanlara karşı direnişe geçirdi. Derne ve Tobruk'ta başarılı oldu. İtalyan saldırısı durduruldu. Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkanlarda da savaş çıktı. Böylelikle iki savaş arasında kalan Osmanlı Devleti, İtalya ile olan savaşını sonlandırmak zorunda kaldı. İmzalanan Uşi Antlaşması ile Trablusgarp ve 12 Ada İtalya’ya bırakıldı. 

Trablusgarp Savaşının sonunda yapılan Uşi Anlaşmasını hangi yargı daha iyi açıklar?

6 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal'in, Balkan Savaşı yenilgisi sonrası tespitleri şöyledir:
Balkan Savaşları korkunç bir bozgundu. Tarihte hiçbir ordu bu kadar kısa zamanda bu kadar kötü dağılmamıştı. Bunda öncelikle merkezin ordular üzerindeki zaafının, etkisizliğinin, komutanlar ve birlikler arasındaki koordinasyon yokluğunun, ilk hareketlerin hedefsizliğinin, bu nedenle askerin  moral çöküntüsü içinde olmasının, bilgisizliğin, yetersizliğin ve en önemlisi, politikanın ordu subayları arasında neden olduğu parçalanmanın önemli rolü olmuştu.
Mustafa Kemal ordu içerisinde yaşanan bu problemi görerek daha sonra çıkardığı bir kanunla orduyu siyasetten ayırmıştır. 

Yukarıda verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

7 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşına gönüllü olarak katılmış. Çanakkale Kara Savaşlarında görev almıştır. İstanbul’da çıkan Meşrutiyet karşıtı isyanı bastırmak için kurulan Hareket Ordusu içinde görev almıştır.

Yukarıda verilen bilgilere bir başlık verilmek istenirse verebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in düşünce yapısından etkilendiği vatan şairidir. Türk milliyetçiliğinin öncülerindendir. Hem yazar hem de şair olarak tanınır. “İntibah” adlı romanı ile “Vatan Yahut Silistre” isimli tiyatrosu kısa sürede halk tarafından tanınmasını sağlamıştır. Eserlerinde vatan ve millet temalarına ağırlık vermiştir. Yazdığı eserleriyle vatan sevgisi ile pek çok Türk genci gibi Mustafa Kemal’i de etkilemiştir.

Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Dil, din, ırk ayrımı yapılmaksızın bütün milletleri kapsayacak bir toplum oluşturmayı amaçlayan ve temelinde azınlıkları devlete bağlı tutma fikrinin yattığı düşünce akımına Osmanlıcılık denmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biri olamaz?

10 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal, “Minnet borcum vardır, bana yeni bir ufuk açtı.” dediği Tarih öğretmeni Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey’i Manastır Askerî İdadisinde okurken tanıdı. Bu dönemde Türk kültür ve tarihi ile ilgili eserler okudu.

Buna göre Manastır şehri, Mustafa Kemal’in fikir hayatında aşağıdaki hangi gelişmeye neden olmuştur?

11 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Uşi Antlaşması ile İtalya’ya bırakılan, Trablusgarp halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalması bu anlaşma ile kabul edildi.

Bu antlaşmada Osmanlı Devletinin “Trablusgarp Halkının dinî yönden Osmanlı halifesine bağlı kalmasını’’ kabul ettirmesi aşağıdakilerden hangisine yöneliktir?

12 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını engellemek maksadıyla bazı fikir akımları ileri sürülmüştür. Bu fikir akımlarından bazıları ise yeni Türkiye Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Aşağıda verilen fikir akımlarından hangisi yeni Türk Devletinin kurulmasını sağlamıştır?

13 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Trablusgarp Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

14 / 24

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in çocukluk ve gençliğini geçirdiği Selanik ve Manastır şehirlerindeki azınlıklar, Fransız ihtilalinden etkilenerek bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı. Osmanlı bu ayaklanmaları engellemek için çalışmalar yapmış olsa da ayaklanmaların ve dağılmanın önüne geçememiştir.

Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

15 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

‘’Yolunda yürüyen bir kişinin, ufku görmesi yeterli değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.’’

Atatürk’ün bu sözleri onun hangi kişilik özelliğini ortaya çıkarmaktadır?

16 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki Cemiyeti ile fikir ayrılığına düşmüş ve fikirlerini açık yüreklilikle söylemiştir. Ordunun siyaset dışında kalmasını isteyen Mustafa Kemal, cemiyetten ayrılmıştır. 

Verilen bilgilere göre Mustafa Kemal’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

17 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

1881 yılında kurulan Düyun-u Umumiye Teşkilatı Osmanlı Devleti’nin pek çok gelirine doğrudan el koyan uluslararası bir teşkilattır.

Bu teşkilat Osmanlı Devleti’ni aşağıdaki alanların hangisinde yıkıma uğratmıştır?

18 / 24

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Selanik şehrinin;

I. Farklı ulusların bir arada yaşaması
II. Kültürel anlamda gelişmiş bir kent olması
III. Avrupa’nın önemli şehirleri ile ulaşımının olması

özelliklerinden hangileri Atatürk’ün fikir hayatının gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?

19 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine ısrarla ordu içinde kendisine görev verilmesini ister. Mustafa Kemal’in bu isteğini dönemin Paşası, Sofya’daki görevinin daha önemli olduğunu belirterek reddeder. Mustafa Kemal buna  cevaben yurt savunmasından yüce bir görev olamayacağını, arkadaşları cephede çarpışırken Sofya’da kalamayacağını belirterek görev verilmesini tekrar ister.

Mustafa Kemal’in Paşa’ya verdiği cevap, onun hangi kişilik özelliğini yansıtmaktadır?

20 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aşağıdakilerden hangisi Hareket Ordusu’nun yeni yönetim biçimine karşı çıkan isyanı bastırmak için  Selanik’ten İstanbul’a hareket etmesi sonrasında gerçekleşen olaylardan biri değildir?

21 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19.yy başından itibaren milliyetçilik akımı etkisiyle Osmanlı da ayaklanmalar başlamıştır. Osmanlı Devleti uzun süre bu ayaklanmalarla uğraşmıştır. Balkanlarda bulunan topraklarını kaybetmesine neden olmuştur.

Bu ayaklanmaların nedeni aşağıdaki olaylardan hangisidir?

22 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti dağılma sürecine girmişti. Bu dönemde Osmanlı sınırları içinde yaşayan gayrimüslimler Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımının etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmaya başlamıştı. Türk  topluluklarının bir araya gelmesi düşüncesine önem veren Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp gibi aydınlar bu fikir akımını benimsediler.

Devleti bu durumda dağılmaktan kurtarmak isteyen bazı aydınların ortaya koyduğu bu fikir hangisidir?

23 / 24

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Osmanlı Devletinde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanının bazı maddeleri şunlardır:
• Müslüman ve Hristiyan bütün tebaanın ırz, namus, can ve mal güvenliğinin sağlanması.
• Vergilerin, kanunlarla tayin edilmiş usullere göre alınması.
• Bir kimsenin suçundan dolayı onun varisleri, çoluğu çocuğu sorumlu değildir.

Tanzimat Fermanı ile ilgili verilen bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

24 / 24

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Atatürk askerlikten edebiyata sanattan tarihe kadar pek çok alanda fikirler üretmiş ve topluma yeni hedefler göstermiştir. O büyük bir komutan, usta bir siyasetçi, sanatsever, sporcu ve teşkilatçı bir devlet adamıydı.

Bu durum, Atatürk’ün hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

Ortalama skor 62%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-calisma-fasikuelue-8-sinif-1-uenite.63288/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Fahrettin Paşa100 %24
20xemirhanxq#7216 dc100 %24
3Galatasaray > Fenerbahçe=Beşiktaş100 %24
4kingberke100 %24
5ÖFD100 %24
6C100 %24
7abayöğrencisi98 %23.5
8ada!☆96 %23
9ALP EGEMEN96 %23
10Arda Yılmaz96 %23
11kklklk96 %23
12İlayda96 %23
13N96 %23
148b96 %23
15Hatice Nur Yurt92 %22
16Ece92 %22
17Aras92 %22
18betül92 %22
19d92 %22
20ftfryth92 %22
21Doruk92 %22
22Cengizhan(Kut) Paşa92 %22
23Mehmet92 %22
24Meltem92 %22
25skkskskskks92 %22
26selin yılmaz92 %22
27jjj92 %22
28beri92 %22
29İp lı92 %22
30ilhan92 %22
31.92 %22
32sude89.5 %21.5
33Ziver Tok88 %21
34hhhhhhhhhhh88 %21
35A88 %21
36Seda88 %21
37Hümanur Ceyhan88 %21
38avrupa yakası88 %21
39Merve Yılmaz88 %21
40Funda88 %21
41Aaa fb saplar.88 %21
42TR PRODERSLİTE TR88 %21
43Yunus Emre Göktaş88 %21
44H88 %21
45he88 %21
46Ai88 %21
47Jhhv88 %21
48[email protected]88 %21
49amazng87.5 %21
50Sla83.67 %20
51Jrur83 %20
52SEMAA83 %20
53[email protected]83 %20
54Byz83 %20
55fgfgf83 %20
56hh83 %20
57eege83 %20
58YAĞMUR83 %20
59phylira83 %20
60İlayda83 %20
61esin83 %20
62a83 %20
6312383 %20
64Efe83 %20
65ŞÜEYOO83 %20
66nxfgnxhzgn83 %20
67svt83 %20
68Kaan83 %20
69Mete Han83 %20
70eda83 %20
71melis83 %20
72tutyje83 %20
73ömer83 %20
74as83 %20
758d83 %20
76g83 %20
77Sezen83 %20
78Aa83 %20
79güzide83 %20
80Ecrin Tezcan83 %20
81A83 %20
82nenhatun83 %20
83Nisa Duru Bingül79 %19
84123r57u79 %19
85ada! ☆79 %19
86erenkaan79 %19
87Gsdhdshdsdshh79 %19
88Yaree79 %19
8912179 %19
90V79 %19
91ikik79 %19
92elizan79 %19
93Kubra79 %19
94EFE YAĞIZ79 %19
95Beren79 %19
96rümeysa79 %19
97fuckuLGS79 %19
98kjhgfdsa79 %19
99gdhsjfkldgf79 %19
100Duygu alper79 %19
101Hcjvuc79 %19
102nazlı79 %19
103barış79 %19
104ecrin79 %19
105h.halim79 %19
106s79 %19
107erva79 %19
108musa79 %19
109vildan erdoğru79 %19
110Ali77.5 %18.5
111aaaaa77.5 %18.5
112Elif77 %18.5
113Pp75 %18
114E75 %18
115Esma75 %18
116Bertan75 %18
117Cansu75 %18
118www75 %18
119Fidan75 %18
120bekir75 %18
121gdg75 %18
122Gizem Kandemir 8/B75 %18
123Büşra75 %18
124Atkadaş neden75 %18
125Havin75 %18
126ali75 %18
127Selma75 %18
128çlfjdz73 %17.5
129Şikebahçe71 %17
130Ömer Enes ÇAKAL71 %17
131efe uygar71 %17
132S71 %17
133wfrwqaef71 %17
134Reem71 %17
135Zeynep nazlı71 %17
136ebubelein71 %17
137Edirne71 %17
138Can71 %17
139Esila71 %17
140Bilal71 %17
141elisa71 %17
142uyar71 %17
143hsshdh71 %17
144gokay69 %16.5
145Yağız Ahmet Demir67 %16
146Nfymxtykxtu67 %16
147m67 %16
148elma67 %16
149nisa67 %16
150elif67 %16
151Fatih67 %16
152Hakan67 %16
153Jfjyhjg67 %16
154İlkan67 %16
155B67 %16
156Lale67 %16
157,67 %16
158serra pınar67 %16
159aaa67 %16
160ee67 %16
161ö63 %15
162Elif OZ63 %15
163.63 %15
164Merve63 %15
165Nazlı63 %15
166Goktug63 %15
167Hababam63 %15
168ijjşjjş63 %15
169Esma63 %15
170qqq63 %15
171bensu63 %15
172[email protected]58 %14
173NothingMan58 %14
174Ben58 %14
175Zeynep tokuş58 %14
176[email protected]58 %14
177Azra58 %14
178KH<BC.PFVB58 %14
179patoz5255.58 %14
180sss58 %14
181reyyan58 %14
182Nfuws56.5 %13.5
183esra54.5 %13
184Elif54 %13
185Hshsjj54 %13
186Cansu54 %13
187Nur54 %13
188EGO54 %13
189Sudenaz54 %13
190utku54 %13
191ege54 %13
192YILDIZKENT ORTAOKULU MESUT YILDIZDAN BIKTIK52.5 %12.5
193faaee52 %12.5
194MBY51.33 %12.33
195keziban50 %12
196Şehit Adem Yavuz Ortaokulu50 %12
197Aybüke Fırın50 %12
198bella50 %12
199Sondos50 %12
200z50 %12
201Nail50 %12
202N50 %12
203uuuu50 %12
204Yasemin48 %11.5
205ASD46 %11
206H46 %11
207Yaren Bolat46 %11
208merve46 %11
209Elif Tümin46 %11
210mücobaba3146 %11
2118a46 %11
212yeterrrrrrrrrrrrr yoruldum lan42 %10
213Yağmur Yılmaz42 %10
214yağmur42 %10
215augfdeaıhfaıfhawsoeıfh42 %10
216S42 %10
217Ravza berrak Meşe38 %9
218ahmet cemal 88888888AAAAAAAAAAAA38 %9
219Ülke38 %9
220MATEMATİK.BİZ38 %9
221hacım38 %9
222H38 %9
223Roanes38 %9
224hakan38 %9
225mevlana 8b38 %9
226Berat33 %8
227geçmiş olsun TÜRKİYEM33 %8
228fdfsdad33 %8
229adem31.5 %7.5
230çalışkan31 %7.5
231Cihan29 %7
232Mustafa Talha29 %7
233Nisa Nur KAYMAZ~27 %6.5
234Ali27 %6.5
235Sila25 %6
236qqq25 %6
237jjj25 %6
238damla21 %5
239nese21 %5
240Emir21 %5
241Bedirhan20.67 %5
242Musa19 %4.5
243ZENCP17 %4
244Polat Alemdar17 %4
245117 %4
246ııırrur8eır17 %4
247azime13 %3
248Hatice13 %3
249asd11 %2.67
250khsgakgyfkya8 %2
251kerem8 %2
252Artık Şampiyon Galatasaray8 %2
253As8 %2
254dhusıslşsşslks8 %2
255Fırat ASLAN4 %1
256154 %1
257BASIKÇI394 %1
258Eslem4 %1
259Fhvn cf0 %0
260mete0 %0
261Maral0 %0
262T0 %0
263s0 %0
264ŞU E-POSTA YAZMA İŞİNDEN BIKTIM.0 %0
265z0 %0
266İsim0 %0
267Boşverr0 %0
268bayram0 %0
269burhan0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8416
2ALİ2110
3a1705
4aa1560
5Gdhzhbds1406
6D1398
7Asd1208
8111206
9Deniz1195
10G1157
11İlayda1099
12Er1067
13G1059
14rana1016
15ali983
16Ilgın KARAKARTAL901
17hatice nur yurt850
18ARzu850
19kg792
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23oykuıpıl710
24t709
25Elif666
26eyup653
27Adam_Ucuyo646
28Nisa Duru Bingül623
29z620
30E617
31Melek Vardar 6/B607
32Enes Solmaz599
33byz584
34Ghg fa576
35Beren573
36sss551
37Selin548
38ayşen erva539
39Alische538
40Sema523
41Ömer Enes ÇAKAL517
42asads513
43Nazlı Akgül509
44Zeynep Çelebi509
45Sare505
46İrem500
47Defne Turna492
48Burak491
49emira489
50h489
51KEREM KARATAŞ483
52t481
53Çağla480
54Özge478
55Yunus Emre Göktaş476
56ada474
57Alara Cengiz472
58dd472
59Zeyne DEDE470
60R.Aytuğ Cıvak466
611464
62Azizcan457
63Hürünaz453
64Sümeyye451
65sekizler450
66Yiğitali Akkuş444
67arda can444
68w441
69Ledeyna Güner437
70Melek428
71Nisa Çelik428
72imagine losing427
73Gülce Erkeç423
74Nfuws422
75Elif Hoda416
76Esma414
77Liya412
78a407
79Jjjjjjjkl407
80İrmak406
81Elif Öykü405
82Elif405
83SENA404
84erkan403
85gg399
86ahmet398
877/A396
88Barış Arın Yavuzcan394
89Baki390
90Cemre390
91Emine384
92Secil bilgin382
93Kuzey381
94msu381
95s379
96cahoo378
97Ali Batın TAN374
98Medine373
99İkranur373
100Irmak özer371
101C369
102*367
103tuncay367
104Mısra Direk366
105K365
106zozo365
107Levent364
108Nikolay363
109Yusuf İslam konuk362
110Sevde362
111bekir362
112naz362
113Zeynep Beyza359
114Doruk Celal Darçin356
115Esra356
116ihsan mahir davuş354
117Hiranur354
118a353
119Furkan Alper353
120Elif351
121Esra pehlevan349
122oğuz347
123Nehir344
124Çınar Temurtaş344
125İlayda341
126M.yiğit aslan340
127Nil Soğancılar339
128Serra Nur336
129Eymencan336
130yağmur335
131Elif Çakır334
132uuu331
133Dyrr7ti330
134Elif330
135rüzgar ünal329
136Ögenci329
137Aysu329
138ı326
139hasan319
140Kardelen karataş318
141Mizgin317
142Ahmet KORKMAZ315
143Sıdıka SARIBIYIK314
144Berk313
145Aslıhan313
146Zeynep koç312
147Fehime özdemir312
148we310
149Kerri309
150Ezgi Su308
151Merve Tınmaz 5-C307
152esila307
153Ceylin akardere306
154Kayla Naz Akdeniz306
155Zeynep Ceyda Koca306
156Eylül305
157Ebrar299
158İslam Can299
159Zeynep Buğlem ANDAÇ298
160C298
161Bnb296
162koray295
163hira294
164burak294
165Büşra294
166bero294
167ğ290
1688b289
169Şervan tursun289
170ALI KUTAY288
171ArdaB.288
172.288
173Burcu287
174Efe Uygar286
175Ecrin285
176Çağrı284
177macide282
178Emre280
179Sare278
180Dilara Köroğlu277
181Hayice276
182Eymen274
183YİĞİT274
184Bilge Kağan ELMAS274
185a274
186sudem273
187tdtgt272
188Bahtiyar271
189Medine Sıla Kayacan271
190y268
191Awdd268
192Yiğit Manazoğlu267
193sena267
194Efe Bozkurt266
195Hazal266
196ecrin266
197Neden266
198Mehmet Akif Ersoy265
199C261
200Şevval su259
201osman259
202Rüzgar Berat259
203Belinay258
204Yiğit258
205bbshen258
206Arda258
207Menna258
208öykü257
209Aa257
210çınar kankaya256
211fsm256
212Ecrin KARAARSLAN254
213Esma Ebrar254
214CEMRE254
215tr253
216Mete252
217Abdülhamit252
218a252
219aeâtçaaet251
220Minel Tuana Köseoğlu249
221Kağan248
222fafğpafo0pağkfla245
2237B245
224Ömer244
225klşh244
226merve244
227YİĞİT UZUNOĞLU243
228Gülşah242
229Azra242
230Asd242
231W242
232SÜMEYRA EKERİM242
233Adlem Gökçe Yaman241
234Sümeyye Cankılıç241
235Mete241
236zeynep sahra240
237Elif239
238Semra238
239Hilal237
240Melih DUMAN237
241İsim236
242.235
243Gufiroe234
244Elif bakar234
245Kemal efe Çetin233
246seyit233
247Umut kamil232
248Ecrin naz ataş231
249Azra231
250xzftfew1ttt231
251Hazal230
252Abdullah230
253Tuğberk karabudan230
254sss230
255Ali230
256Z.seray229
257T229
258Yağmur228
259EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
260Arda227
261Belkıssu227
262Yiğit226
263BATIN BERK YORULMAZ226
264Esma Hıra226
2658225
266Asel225
267@224
268Ahmet SAĞNAK223
269Yiğit Ali ÖZTÜRK222
270serra222
271ada!☆221
272Eftelya221
273alihan221
274Ayşegül YELOĞLU220
275doğan220
276FURKAN220
277Zeynep beyza219
278makbule yeşillik219
279Yiğit218
280Mert Ali Yıldırım218
281ilkan218
282Elif Uysal218
283Zeynep Oyman218
284efe218
2858a-b218
286c217
287ddddd217
288senem217
289ayşe217
290Yusuf İslam Konuk216
291kerem216
292Omar216
293Ayris Mina minez215
294ecrin ayaz215
295aa215
296Musa215
297nevin214
298Alperendogankya213
299Ekin213
300Eylül mina212
301emira212
302Çağatay212
303Esen210
304Mahmut efe209
305İbrahim haktan209
306Yağzel Baykal209
307Kumsal ela209
308www208
309Kaan208
310savas208
311elvin gezgin207
312nazlı207
313Ali berke şahin206
314nasuh can206
315ada güler206
316yeşim206
317nazmi mete206
3185a206
319kennnturan206
3207a206
321efe205
322Enes Yiğit BAYKAL205
323Efsanur205
324S205
325ghggtyhtt205
326Hanife204
327Sümeyye204
3281204
329Zerenkalpben203
330Eylul203
331A202
332Yiğit201
333Semra201
334Esma201
335coco cola201
336aaaa201
337Asya200
338ERDEM200
3396200
3407a200
341ZEYNEP BEYZA199
3428B199
343ss199
344Ebrar198
345Ela Kayıhan197
346Umut197
347murat197
348burak196
3497-D harun emir özdemir195
350Esra Aksoy195
351Asel195
352aleyna194
353Zeynep194
354Asya194
355aa194
356jk194
357Asya10193
358PINAR193
359YUSUF193
360nur193
361Mete192
362Selin192
363ötp192
364sssss192
365SADİ UTKU ALBAYRAK191
366ASLI191
3677c191
368s191
369Cfcvcfd191
370F190
371LŞLLŞLŞL189
372Efgtyu189
373hazal189
374Defne yolcu188
375Eylül187
376Esma187
377kemal değirmenci187
378Deniz187
379naime yontem186
380Fatma baş186
381kayra186
382er186
383Aslı185
384Sefa Talha binici185
385Özlem185
386Sabire184
387NİSA NUR184
388Devran Ufuk184
389eren184
390GHostkiller139999184
391ismail184
392Bartu Efe183
393s183
394Miray182
395ada182
396naz182
397elf182
398Esma182
399faatma182
400ali182
401WETG4QA181
402Gy181
403Sadullah181
404shinunoga e wa180
405doruk179
406erdal20179
407Derin178
408ilayda177
409Rüzgar177
410q177
411rr177
412Hmz176
413Gökçe176
414okan176
415Asaaaaaaaaa176
416İp lı176
417ayşe176
418Yusuf Eymen Bilgir175
419Merve175
420Berk Ali175
421Misafir175
422osman7676175
423Aybars Akçay174
424Yiğit173
425Gamze ÖZKICIR173
426Kerem Aktaş173
427s173
428Merve172
429Sarıca172
430Ece su172
431Oyku172
432Anıl172
433Ece171
434Eylül Çelik171
435cemre171
436Berko171
437Suheda171
438Gürkan170
439Serhat170
440yusufi169
441Mina169
442poyraz169
443Mustafa Çınar ozkan169
444Eymen169
445Eso168
446kerem167
447Roseanne Park167
448İlkan167
449löomm167
450Egemen SARAÇOĞLU166
451Kazım d166
452Buket166
453Cemre165
454sarp165
455Ertuğ165
456rüzgar165
457Serap Demir165
458metehan164
459Hvhvhv164
460Ee164
461fatış164
462Görkem Kurt163
463lıkjlhujy163
464y163
465Eylül Karakır163
466Yalçın162
467Masal162
468e162
469HÜSAMEDDİN 5/G161
470Zehra161
471j161
472Ranim160
473Bahadır160
474ilayda160
475Eymen Işık Adar160
476Kuttik160
477Beray159
478rana159
479Merve Nur159
480Cengizhan159
481yunus159
482SİMAY USLU159
483Zeyneb USTAALİOĞLU159
484aynur159
485Ece159
486Mustafa Enes158
487E158
488Tuba158
489ayşe<3158
490Yağzel158
491Ali Efe İnceoğlu158
492zenia158
493Firdevs Sena157
494Defne157
495Mt157
496[email protected]157
497Alperendogankya156
498Ömeroviç156
499Tuğsan ABADAĞ155
500mete155