Yazılı ve Ders Etkinliklerine Katılım Notu Kaç Tane Verilir

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre sınavlar

Yazılılar için:

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;
a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir  günde yapılacak sınav sayısı ikiyi, her bir sınav süresi ise bir ders saatini geçemez. Ortak değerlendirme  yapılmasına imkân vermek üzere; sınavlar ilgili zümre kararı doğrultusunda okul  müdürlüğünce ortak olarak da yapılabilir. Ortak sınavların soruları ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince hazırlanır.

Ders etkinliklerine katılım için:

(3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744)(2) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders  etkinliklerine katılım puanı verilir.

Buna göre Sosyal bilgiler dersi haftada ü. saat olduğu için 2 yazılı ve 3 ders etkinliklerine katılımı notu verilirken, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi haftada iki saat olduğu için 2 yazılı notu ile 2 ders etkinliklerine katılımı notu verilir.