Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 7 (Mart)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 7. deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
841 Atatürk İlkeleri
831 Doğu ve Güney Cepheleri
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
/10
0 oylar, 0 ortalama
67
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 7

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Güneyde Fransız Cephesi: Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde; Mersini Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında Kuvayımilliye kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdir. Kuvayımilliye, Fransızları kuşatarak onları geri çekilmeye mecbur ettiler. Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da önemli savaşalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan çekilmeye mecbur kaldılar. Fransız işgal bölgelerinde ve cephelerde Kuvayımilliye, her gün daha güçlü bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Kuvayımilliye, ordu birlikleriyle de desteklenmeye başlanmıştı. İşgal kuvvetleri her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekilde zorlanıyordu.”
(Nutuk,s332)

Nutuk’tan alınan yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.”
(fatihprojesi.meb.gov.tr)

Gelir düzeyi ne bakılmaksızın herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması için yapılan bu uygulama, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

3 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Milliyetçilik İlkesi İçin Yapılan İnkılâplar

  • Türkiye Ekonomi Kongresi
  • Kabotaj kanunu
  • TTK ve TDK'nin açılması

Amaçları

I. Milli kültürün geliştirilmesi
II. Milli tarih anlayışının güçlenmesi
III. Yabancı sermayenin ülkeden dışarı çıkartılması
IV. Bağımsız ve güçlü bir ekonomi

Yukarıdaki milliyetçilikle ilgili inkılâplar için verilen amaçlardan hangisi yanlıştır?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

I. Dünya savaşı sırasında;

- Wilson ilkelerinin yayınlanması
- Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması
- Yunanistan’ın anlaşma devletlerinin yanında yer alması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinde bir değişime neden olmuştur?

5 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

“Hemen hemen her konudaki Türk ulusal istekleri Lozan’daki müttefikler tarafından kabul edilmiştir. Ve dünya tarihinde eşi olmayan bir olayla karşılaşmıştır: Yenilmiş parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve ‘Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi.”

Şerafettin Turan’ın Türk Devrim Tarihi adlı kitabından alınan yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. mad desinde: “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.” denilmektedir.

Buna göre Havza Genelgesi’nde alınan;

I. Hıristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmaması,
II. Yapılacak olan gösterilerde düzenin korunması,
III. İzmir’in işgalinin kınanması için her yerde miting ve gösteriler yapılması

kararlarından hangileri Mondros’un 7. maddesinden çekinildiğini göstermektedir?

7 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Taarruz’dan sonra Batı Anadolu işgalden kurtarılmıştı, sıra Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlara gelmişti; ancak İngiltere’nin bu bölgeleri TBMM’ye verme niyeti yoktu. Savaştan sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İngiltere bu bölgeleri TBMM’ye vermek zorunda kalmıştır. ,

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bu bölgeleri savaş yapmadan kazanmasında etkili olmamıştır?

8 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Millet Mektepleri ile ülke baştanbaşa bir eğitimhane halini almıştı. Başöğretmeni ise Mustafa Kemal’di. Millet mekteplerinin açılışıyla ilgili The New York Times gazetesi şunları yazmıştır: “Eğitim alanında yiğitçe bir atılımdır bu. Biz, kendi beyaz çocuklarımız arasındaki okuryazarlık oranını ancak bir buçuk yüzyılda, yavaş yavaş yükseltebildik. Yine de on yaşının üzerindekiler arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1920’de % 6 kadar yüksekti. New York’ta bile bu oran %5’tir.Vali Smith Amerika’da okuma yazma bilmeyen beş milyon insan bulunduğunu söylemektedir. M.Kemal’in Türkiye’yi okutmak için gösterdiği ilgi bizde de olsaydı okullara devamı sağlayacak bir yol bulabilir, bunun için gerekiyorsa davul da çalabilirdik.”

Buna göre:

I. Türkiye’de okur-yazar oranı Amerika’dan yüksektir.
II. Türkiye’deki eğitim sistemi Amerika’dan daha gelişmiştir.
III. Amerika’da 10 yaş üstü nüfusun çoğu okuma yazma bilmektedir.
IV. Amerika’da Millet Mektepleri açılmıştır

yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“Çay’da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyler.
Mustafa Kemal:
- Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Paşam?
- Evet!
- O hâlde kesin sonucu bununla almak zorundayız.
Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa bizim geri teşkilatının düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamayacağını söyler.
Mustafa Kemal:
- Bizim geri teşkilatımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
- Hayır Paşam!
- Demek düşmanı yirmi kilometre içinde yok etmek zorundayız.”
(Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s.109 3.Cilt)
Mustafa Kemal’in sorduğu sorular ve verdiği cevaplardan onun hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Gazi Mustafa Kemal’in Fransa ile antlaşması Londra’da Fransa’ya karşı sert eleştiriler yöneltilmesine yol açtı. Lord Curzon Fransa’yı “Şeref sözünü tutmamak”, “iyi niyetten ayrılmak”, “İngiliz çıkarlarına son derece zararlı bir  anlaşma” yapmakla suçluyordu! Ama Fransa, antlaşmanın nihaî bir barış antlaşması niteliği taşımadığını, sadece hükümetin onayından geçtiğini, İngiltere ile işbirliğine devam edileceğini, Bağdat demiryolunun Mezopotamya’ya karşı askerî maksatla kullanılmasının engelleneceğini taahhüt etmek suretiyle İngiltere’yi yatıştırdı.

Yukarıdaki bilgiye bakılarak;

I. İtilaf Devletleri arasında ikilikler çıktığı,
II. Devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği,
III. Fransa’nın müttefiklerine sadakatten tamamen vazgeçmediği

yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

Ortalama skor 58%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-7-mart.70001/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Berk100 %10
2ege100 %10
3Ekin100 %10
4İrem100 %10
5ThvElf100 %10
6Ömer100 %10
7EG95 %9.5
8Aslı90 %9
9A90 %9
10Mirzat90 %9
11Smyra90 %9
12sevinç90 %9
13İnci ata90 %9
14idil90 %9
15Dursun Mert Dedeoğlu80 %8
16asmin80 %8
17Muhammed80 %8
18Eda80 %8
19gffggggg80 %8
20cglr80 %8
21ali80 %8
22Ayşenur MUTLU70 %7
23[email protected]70 %7
24İlker burak70 %7
25hhhhhhffl70 %7
26Demir Çilsal70 %7
27s70 %7
28MehmettAkiff65 %6.5
29elifsu60 %6
30zişan60 %6
31Rüzgar60 %6
32460 %6
33Aslı60 %6
34Sos60 %6
35jjkggfkjgj60 %6
36Ayberk53.33 %5.33
37Enes50 %5
38bilmem50 %5
39Melek50 %5
40UFUK GÜRBÜZ45 %4.5
41Efe Kerem Çakır33.33 %3.33
42berra30 %3
435319459617030 %3
44Berkin30 %3
45Aaaa30 %3
46Ayşenur MTL30 %3
47Farıl30 %3
48Edanur30 %3
49Eda20 %2
50süüüü20 %2
51Merve20 %2
52GG10 %1
53jgnzgv10 %1
54Nisa10 %1
55Ceren Durukan10 %1
56İlknur Çelebi 8D10 %1
57Arda 8/D10 %1

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13273
2arzu2660
3SAMİ 2573
4ENSAR2149
5ALİ2110
6z2061
7İlayda1964
8eeeee1960
9H1855
10G1704
11asd1697
12e1696
13d1612
14A1353
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1219
18ali1173
19cglr1091
20H1067
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23ahmet 937
24v928
25T901
26Eylül sarıkabk894
27Se sdd879
28j830
29Elif818
30Enes802
31Melek çakır797
32Arda Yılmaz788
33efe787
34aleyna780
35Uğur 772
36Belinay771
37ylllp747
38bbbbbbb739
39oykuıpıl710
40elif702
41Nisa Duru Bingül696
42A689
43d678
44Y675
45t668
46Furkan Yürük667
47Mirac Muhammet Topçu667
48m664
49hjk657
50Nazlı656
51esra648
52Nisa Nur Kulaç646
53C643
54Melek Vardar641
55Zeynep DEDE636
56Emine631
57Özge 621
58yylyş607
59Mert 7F602
60hhhhhh599
61Furkan Alper 599
62deniz596
63Selin589
64Neslihan Gül585
65serseri583
66Ali579
67Ömer Enes ÇAKAL575
68Beren573
69Deniz566
70Emine kayrak565
71Sema564
72k564
73Defne563
74Aslıhan561
75Sare558
76Zeynep Çelebi557
77Sümeyye546
78Q545
79KEREM KARATAŞ543
80Yunus Emre Göktaş542
81alara539
82Ares537
83ali520
84Ecrin Bayrak518
85Hazal517
86R. Aytuğ Cıvak515
87Reyyan513
88Ledeyna Güner513
89Ü511
90M.yiğit509
91Azizcan aydoğan501
92rana499
93Yiğit ali Akkuş498
94yağmurrr496
95koraydulger492
96Burak491
97Çınar490
98Gülce Erkeç488
99Gümüş485
100Kuzey484
101naz480
102Buğra efe479
103oğuzhan475
104ada474
105t471
106asd469
107Nisa Çelik462
108Zehra Reyyan Yanmaz452
109f452
110Arda451
111sekizler450
112cesur449
113Arda Arabaci449
114abcdef449
115f448
116Zafer Ege Küçük 444
117Melih Hasan441
118A439
119YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
120Sabire437
121DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
122İbrahim435
123MİNA SU CAV430
124bilinmeyen430
125bekir430
126gürkan429
127Zeynep Beyza428
128imagine losing427
129asya427
1306a425
131Alin asya422
132Ali Batın TAN421
133ihsan mahir davuş420
134Esma414
135Reyyan SEÇGİN 412
136Mirzat409
137Ayşe408
138yigit406
139Elif405
140sevinç405
141İkra Nur Demir403
142Eylül402
143fvodk402
144Arda398
145ahmet398
146dws398
147Elif398
148Alper397
149efe395
150UEVDJANA395
151Barış Arın Yavuzcan394
1526f391
153Aysun391
154Nil soğancılar391
155a391
156aaa391
157Baki390
158Cemre390
159a389
160Doruk388
161Elif Şenol387
162Medine385
163cihab385
164Eymencan384
165Kuzey381
166blablabla380
167Hiranur kendir380
1688a380
169yağmur379
170İlayda376
171seda376
172KOLAYDI376
173Hanibe 375
174Ali Efe İnceoğlu373
175Ezgi su372
176hale ceylan 371
177serra nur balta371
178Irmak özer371
179cüneyt371
180Kd371
181Mina369
182A369
183a368
184*367
185Ecrin 367
186Deniz Güren367
187Kardelen365
188zozo365
189SENA365
190Kemal efe Cetin364
191Ramazan ışık364
192Nikolay363
193Yusuf İslam konuk362
194Melek Büşra Cebeci361
195asa361
196tuncay360
197aaaaaa356
198Sümeyye354
199Fftgtgtgy354
200nehir353
201a353
202sevim353
203mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
204Midgin350
205Sıdıka SARIBIYIK349
206Esra pehlevan349
207Ege349
208yaso349
209Fenerli Çiftçi348
210Hasan348
211KAYLA NAZ347
212cu347
213lòn346
214yusuf pro @345
215Oh uyuj jjhoj344
216Asdf342
217Bay asla yanılmaz342
218Zeynep buğlem ANDAÇ341
219123341
220Hayrunisa Altay339
221Öğrenci336
222yağmur yılmaz336
223aa336
224kaan334
2256\\a334
226Elif Çakır334
227MİNA SU CAV334
228n333
229Fatma330
230Abdurrahman330
231ökkkjjjj330
232rüzgar ünal329
233Medine Sıla Kayacan329
2345a329
235mehmet326
236Ali nazim324
237Damla323
238Kuzey Günsy321
239mmmlll321
240Ecrin320
241Ömür317
242Elif Hoda317
243Tahir317
244Hikmet316
245Ahmet KORKMAZ315
246cansu314
247Ahmet Sağnak314
248Ə314
249sena314
250a314
251hilmi314
252Gökay313
253Benkim1232313
254Zeynep koç312
255Fehime özdemir312
256macide312
257Kerri309
258Dilek 309
259q309
260x309
261a308
262Merve Tınmaz 5-C307
263Hürünaz306
264serra306
265Zeynep Ceyda Koca306
266Ramazan Sevindir305
267Musa bulduk305
268Şevval su yeniceli305
269Esma Enrar304
270Çağla304
271YİĞİT UZUNOĞLU304
272Azra cankilic303
273g303
274Se302
275Hazal301
276Bilal300
277Fatma Nur299
278ebrar299
279fgtytah299
280İslam Can299
281Nilda Ece Yılmaz298
282MERVE297
283Umut can296
284Bnb296
285FEHİME296
286koray295
287hira294
288Büşra294
289y294
290H292
291Nisa çelikoğlu292
292Şeyma Nur Akkaya292
293ggg292
294beren su oturak291
295Dosyal291
296T291
297Ahmet291
298Sümeyra Ekerim291
299emira290
300Melih290
301wsd290
302Gülistan Nursu Ertürk289
303çınar kankaya289
304aaa289
305beloo288
306Hshs288
307Burcu287
308Aa287
309selattin kaan arslan287
310Efe Uygar286
311ege hayal286
312Ecrin285
313DORUK ALİ TANDOĞAN282
314a282
315k282
316ada güler281
317Ömer Akdemir281
318nihal281
319aynur281
320Şervan tursun281
321Defne yolcu 280
322a280
323emine280
324osman yüce279
325Hedibe Taş278
326B277
327gggg277
3282277
329Zeren ERTUĞRUL276
330F275
331ilkan keneç275
332Mete275
3331275
334merve dağdelen275
335Aliberke Şahin274
336deneme274
337Rüzgar Berat274
3387hg274
339Yiğit273
340Tuğberk karabudan273
341Ekin272
342Bahtiyar271
343burak271
344Sümeyye Cankılıç271
345Otsıtaur271
346Deniz Kılıç 270
347canan kara270
348ertuğrul270
349Tuba 269
350Zehra Belinay Develi269
351Kuyrukluyıldızlar269
352Dfg268
353efe doruk268
354Ahmet Burak267
355ecrin ayaz267
356Efe Bozkurt266
357ecrin266
358Ecrin Karabacak 6-F266
359Neden266
360hilal266
361Mehmet Akif Ersoy265
362Elif AZRA265
363furkan264
364Nehir264
365Yağzel264
366BenEuyfDeğilim264
367Yiğit Başarı263
368Görkem263
369A263
370tr263
371G263
372D263
373ta262
374sılanur262
375Sayed osman261
376Mürşit Parlakgün261
377Ibrahim261
378ayşe261
379Beren KOÇ260
380Emre258
381eylül sude258
382Menna258
383öykü257
384H257
385Elif Tuana Kafşakoğlu256
386nevın256
387Enes Yiğit BAYKAL256
388Guııoı256
389Aslı Beyza Güneş255
390Abdulgani kit255
391Alperen Doğankaya255
392Aysu255
393Nil Er255
394ali255
395duru253
396Ekin topçu253
397Sebahat253
398jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
399İbrahim253
400sfgh253
401zeliha kaya253
402Belinay252
403Abdülhamit252
404B252
405Çağan252
406a252
4076-A252
408m252
409Meryemnur 251
4106/A251
411Muhammed başçi 250
412jjjjj250
413çiğdem250
414Yağmur Ceylan249
415Ayberk249
416gulcebi249
417Kağan248
418semra248
419Zübeyir Esad Seçkin247
4207b247
421Akay Yalçın246
422Müjgan Minez246
423hıdır yalçın246
424Mesude246
425mnş245
426ismail245
427Aa245
428ARDA245
429Zeynep244
430Rabia244
431Döne Ada242
432Çağatay242
433Adlem Gökçe Yaman241
434Normal_bir_insan241
4358/D241
436zeynep sahra240
437Eren Müjdeci 240
438selma240
439Elif239
440Dhkş239
441Ceylin238
442Abdullah238
443g238
444Betül ŞEKERCİ237
445Elif237
446azra236
447Buseyne hasnavi236
448.235
449Gufiroe234
450IntelligenceBox234
451Aslı234
452Elif bakar234
453e234
454ilhan234
455Mert Ali YILDIRIM233
456Yunus Emre Göktaş233
457Hayrunnisa233
458Eren ÖZ 6/F233
459seyit233
460Umut kamil232
461Erdem yücel232
462Öykü232
4637B232
464Eylül Görpeler 231
465Ecrin naz ataş231
466Azra231
467Rüzgar230
468Azra bolat230
469Çağın Akgül230
470poyraz230
4715/E230
472dilay230
473Samet229
474Fdjfyyt229
475Z.seray229
476W229
477Yağmur228
478EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
479Muhammed Emin228
480Dfdömffl228
481Arda227
482Belkıssu227
483tarık topçu227
484Yiğit Alperen Kırpık227
485BATIN BERK YORULMAZ226
486Gülşah226
487Esma Hıra226
488Aybars226
489Emine naz 225
490Cihan Arda Demirel225
4918225
492r225
493Mustafa Osanmaz224
494kjk224
495Nehir224
496Yağız Yusuf Büyükdoğan224
497Şura Baynal224
498Musa224
499Bekirhan223
500Afra Fatıma Oflaz 222