Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 7 (Mart)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 7. deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
841 Atatürk İlkeleri
831 Doğu ve Güney Cepheleri
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 7

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Büyük Taarruz’dan sonra Batı Anadolu işgalden kurtarılmıştı, sıra Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlara gelmişti; ancak İngiltere’nin bu bölgeleri TBMM’ye verme niyeti yoktu. Savaştan sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda İngiltere bu bölgeleri TBMM’ye vermek zorunda kalmıştır. ,

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bu bölgeleri savaş yapmadan kazanmasında etkili olmamıştır?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

“Her öğrencimizin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.”
(fatihprojesi.meb.gov.tr)

Gelir düzeyi ne bakılmaksızın herkesin aynı eğitim fırsatlarına sahip olması için yapılan bu uygulama, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

3 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Gazi Mustafa Kemal’in Fransa ile antlaşması Londra’da Fransa’ya karşı sert eleştiriler yöneltilmesine yol açtı. Lord Curzon Fransa’yı “Şeref sözünü tutmamak”, “iyi niyetten ayrılmak”, “İngiliz çıkarlarına son derece zararlı bir  anlaşma” yapmakla suçluyordu! Ama Fransa, antlaşmanın nihaî bir barış antlaşması niteliği taşımadığını, sadece hükümetin onayından geçtiğini, İngiltere ile işbirliğine devam edileceğini, Bağdat demiryolunun Mezopotamya’ya karşı askerî maksatla kullanılmasının engelleneceğini taahhüt etmek suretiyle İngiltere’yi yatıştırdı.

Yukarıdaki bilgiye bakılarak;

I. İtilaf Devletleri arasında ikilikler çıktığı,
II. Devletlerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiği,
III. Fransa’nın müttefiklerine sadakatten tamamen vazgeçmediği

yorumlarından hangisi ya da hangileri yapılabilir?

4 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Millet Mektepleri ile ülke baştanbaşa bir eğitimhane halini almıştı. Başöğretmeni ise Mustafa Kemal’di. Millet mekteplerinin açılışıyla ilgili The New York Times gazetesi şunları yazmıştır: “Eğitim alanında yiğitçe bir atılımdır bu. Biz, kendi beyaz çocuklarımız arasındaki okuryazarlık oranını ancak bir buçuk yüzyılda, yavaş yavaş yükseltebildik. Yine de on yaşının üzerindekiler arasında okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1920’de % 6 kadar yüksekti. New York’ta bile bu oran %5’tir.Vali Smith Amerika’da okuma yazma bilmeyen beş milyon insan bulunduğunu söylemektedir. M.Kemal’in Türkiye’yi okutmak için gösterdiği ilgi bizde de olsaydı okullara devamı sağlayacak bir yol bulabilir, bunun için gerekiyorsa davul da çalabilirdik.”

Buna göre:

I. Türkiye’de okur-yazar oranı Amerika’dan yüksektir.
II. Türkiye’deki eğitim sistemi Amerika’dan daha gelişmiştir.
III. Amerika’da 10 yaş üstü nüfusun çoğu okuma yazma bilmektedir.
IV. Amerika’da Millet Mektepleri açılmıştır

yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Güneyde Fransız Cephesi: Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde; Mersini Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında Kuvayımilliye kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdir. Kuvayımilliye, Fransızları kuşatarak onları geri çekilmeye mecbur ettiler. Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da önemli savaşalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan çekilmeye mecbur kaldılar. Fransız işgal bölgelerinde ve cephelerde Kuvayımilliye, her gün daha güçlü bir şekilde teşkilatlanıyorlardı. Kuvayımilliye, ordu birlikleriyle de desteklenmeye başlanmıştı. İşgal kuvvetleri her tarafta sıkı ve şiddetli bir şekilde zorlanıyordu.”
(Nutuk,s332)

Nutuk’tan alınan yukarıdaki parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

“Çay’da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe cinayet sayılacağını söyler.
Mustafa Kemal:
- Milletin varı yoğu bundan mı ibarettir Paşam?
- Evet!
- O hâlde kesin sonucu bununla almak zorundayız.
Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Paşa bizim geri teşkilatının düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamayacağını söyler.
Mustafa Kemal:
- Bizim geri teşkilatımız düşmanı yirmi kilometreden fazla kovalayamaz mı?
- Hayır Paşam!
- Demek düşmanı yirmi kilometre içinde yok etmek zorundayız.”
(Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s.109 3.Cilt)
Mustafa Kemal’in sorduğu sorular ve verdiği cevaplardan onun hangi kişilik özelliğine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

“Hemen hemen her konudaki Türk ulusal istekleri Lozan’daki müttefikler tarafından kabul edilmiştir. Ve dünya tarihinde eşi olmayan bir olayla karşılaşmıştır: Yenilmiş parçalanmış bir ulusun bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit koşullar içinde karşı karşıya gelmesi ve ‘Büyük Savaş’ın bu galiplerini dize getirerek her isteğini kabul ettirmesi şaşılacak bir şeydi.”

Şerafettin Turan’ın Türk Devrim Tarihi adlı kitabından alınan yukarıdaki parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

I. Dünya savaşı sırasında;

- Wilson ilkelerinin yayınlanması
- Rusya’da Bolşevik ihtilalinin çıkması
- Yunanistan’ın anlaşma devletlerinin yanında yer alması

gelişmeleri aşağıdakilerden hangisinde bir değişime neden olmuştur?

9 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Milliyetçilik İlkesi İçin Yapılan İnkılâplar

  • Türkiye Ekonomi Kongresi
  • Kabotaj kanunu
  • TTK ve TDK'nin açılması

Amaçları

I. Milli kültürün geliştirilmesi
II. Milli tarih anlayışının güçlenmesi
III. Yabancı sermayenin ülkeden dışarı çıkartılması
IV. Bağımsız ve güçlü bir ekonomi

Yukarıdaki milliyetçilikle ilgili inkılâplar için verilen amaçlardan hangisi yanlıştır?

10 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 7. mad desinde: “İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden herhangi bir durum hâlinde istedikleri bölgeleri işgal edebilecekler.” denilmektedir.

Buna göre Havza Genelgesi’nde alınan;

I. Hıristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmaması,
II. Yapılacak olan gösterilerde düzenin korunması,
III. İzmir’in işgalinin kınanması için her yerde miting ve gösteriler yapılması

kararlarından hangileri Mondros’un 7. maddesinden çekinildiğini göstermektedir?

Ortalama skor 0%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-7-mart.70001/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
Henüz hiç veri yok

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a5075
2.1351
3ALİ1349
4Asd1122
5Der1059
6s997
7Çağla933
8Ali919
95e909
10K899
11Ege Gören869
12rana849
13g808
14yağmur ml774
15efwfwe755
16İlayda697
17Aysu681
18Aa669
19a657
20Aa649
21Yusuf İslam Konuk641
22ahmet baki623
23Elif Hoda605
24T601
25A599
26D585
27yıldız574
28ilayda559
29Berk551
30Kağan Çakar 🙂551
31Hürünaz544
32Nehir522
33H515
34Çağrı511
35deniz511
36[email protected]501
37rrrr485
38emria483
39Ceylin akardere482
40Yiğit467
41İrmak454
42uuuuu445
43ilknur444
44jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
45Çağrı433
46.431
47e.ç428
48Şervan tursun427
49Egemen426
50Nalan426
51Kayra421
52K417
53a412
54Mert403
55Abc395
56a384
57Ert349
58Nimet333
59ada332
60Sudem328
61osman321
62K314
63Uceduniecd310
64M309
65elf305
66öykü304
67Hena303
68Emine299
69kedy295
70d294
71[email protected]290
72NİL290
73hammod290
74Efe Uygar286
75Berat282
76G280
77Esra278
78Tmkkj277
79gdvg277
80YİĞİT274
81Uahwj273
82HUZEYFE270
83Enes Efe269
84y267
85burak260
86Belinay259
87Abdullah258
88Şeref Arda254
89Sema253
90Saflar kulübü252
915c sınıfı249
92e249
93defne248
94öykü247
95İlayda246
96aa245
97eymen241
98bekir241
99Zerenkalpben238
100Hilal237