7. Sınıf Mart Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

7. Sınıflar için düzenlenecek olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına hazırlık amacı ile Mart ayı konularına kadar olan bölümden oluşturulan deneme sınavıdır.

Bu sınavda 20 soru vardır.

Soruların ilgili olduğu kazanımlar

711 İnsandan İnsana Giden Yol
713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum
721 Beylikten Cihan Devletine
721 Beylikten Cihan Devletine
722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
723 Avrupa’da Uyanış
723 Avrupa’da Uyanış
723 Avrupa’da Uyanış
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
731 Nereye Yerleşelim?
731 Nereye Yerleşelim?
732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz
732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz
733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?
733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?
742 Bilimin Öncüleri
744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı
/20
1 oylar, 5 ortalama
344
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf Mart Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.

Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?

2 / 20

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Grafiğe göre, ilk kez hangi yılda erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir?

Question Image

3 / 20

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Yapılan fetihler sonunda önemli kara ve deniz ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamamıştır?

4 / 20

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfus dağılışı üzerinde etkili olan faktörler dikkate alındığında görselde kesiti verilen arazide numaralandırılan yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun daha fazla olması beklenir?

Question Image

5 / 20

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Yedinci sınıf öğrencisi Elif, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın  davrandığını fark eder.

Elif’in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

6 / 20

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

ALİ: Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikle yazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulama yapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik bu toprak hangi birimizi geçindirecek!... Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.

Ali Bey ve kardeşlerinin göç türü aşağıdakilerden hangisidir? 

7 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;

Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması
İzmir-Aydın demiryolunun yapılması
Ziraat Bankasının açılması

gibi yenilikler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı söylenemez?

8 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Reform hareketleri sonucunda bazı Avrupa ülkelerinde Katolik Kilisesi’nden ayrılan din adamları yeni mezhepler kurmuşlardır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

9 / 20

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

“Devletli sultanımın yardımıyla Rumeli fethedilmeye başlandı. Düşman zayıftır. Bu tarafta fethedilen hisarlara koymaya çok adam gerek. Lütfedip bana yarar yoldaş gönderiniz.”
Süleyman Paşa

Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, babasından bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

10 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı ıslahat hareketleri sonucunda;
Posta Nezareti kuruldu.
Memleket Sandıkları oluşturuldu.
Şirketihayriye kurularak İstanbul’da düzenli vapur seferleri başladı.
Bu ıslahatlarla;
I. Eğitim
II. Ulaşım
III. Ekonomi
IV. Haberleşme
alanlarından hangilerinde ülkenin ilerlemesi amaçlanmıştır?

11 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Milliyetçilik akımının etkisiyle her milletin kendi devletini kurma çabası içine girmesi, bütün dünyada ve özellikle Avrupa’da siyasi ve sosyal düzenin değişmesine neden olmuştur.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

12 / 20

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına fabrika ve apartmanlar yapılıyor. Kasaba dışındaki tarım arazilerine sanayi tesisleri kuruluyor. Memleketimizin değişik bölgelerinden insanlar kasabamıza âdeta akın etti. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı. 

Kasabada, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? 

13 / 20

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

XXI. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayarlar çift yönlü bir iletişim sağlayarak televizyonun yerini almıştır. İnsanlar internet sayesinde dünyanın dört bir yanıyla iletişim kurmaya başlamışlardır. Buna karşılık, insanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu ve kültürel yozlaşma gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Bu parçaya dayanarak kitle iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

14 / 20

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Yeni Çağ’da Avrupa’da,
kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması
eğitimin, kilisenin etkisinden kurtarılması
gemicilik sanatının ilerlemesi
gibi faktörlerin, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?

16 / 20

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Ben Gelileo Galilei. 1564'te doğdum. Astronomi alanında yaptığım çalışmalarla gezegenler ve Samanyolu hakkında ayrıntılı bilgiler edindim ve bu bilgileri yayınladım Dünya'nın döndüğü görüşünü savunuyordum. Papalık tarafından bu görüşümden vazgeçmem istendi. İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı kitabım yasaklandı ve ben de ömür boyu hapse mahkum edildim.

Galileo Galilei’nin karşılaştığı durumdan hareketle yaşadığı dönem için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

17 / 20

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde farklı dinlere ait ibadet yerleri varlığını devam ettirmiştir. Egemenliği altındaki gayrimüslimler dinlerini serbestçe yaşamışlardır.

Bu durum, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir?

18 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Lale Devrinde matbaanın kurulması
II. Mahmut Döneminde ilk resmî gazete olan Takvim-i Vekâyî’nin yayımlanması

Yapılan bu ıslahatların, Osmanlı’da ortaya çıkaracağı değişim, aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 20

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde nüfusunun hızla artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

20 / 20

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

I. Şehirli nüfus oranı
II. Nüfusun eğitim durumu
III. Nüfusun cinsiyet özellikleri

Yukardakilerden hangileri bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir?

Ortalama skor 65%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Kayra Kuyumcu100 %20
2Metehan100 %20
3The Edgar100 %20
4Baran100 %20
5Arda Belli100 %20
6Y U S U F G Ü R B Ü Z 3 2100 %20
7mert100 %20
8Yasin ALP100 %20
9BERAT BAL100 %20
10Feyzasu100 %20
11ENES ATASEVER100 %20
12tayfun100 %20
13Merve köse95 %19
14Hürünaz95 %19
15BERRAK95 %19
16Emre Özakca95 %19
17AlperKRDĞ95 %19
18Berat95 %19
19hasan95 %19
20Kaan95 %19
21Bmkık95 %19
227/g95 %19
23yyyyyyyy95 %19
24Aybuke95 %19
257a95 %19
26bydfnfy95 %19
277aa95 %19
28Pakize95 %19
29Hayrettin95 %19
307/A95 %19
31aysenur95 %19
32mustafa95 %19
33cemal95 %19
34Ensar gör93.33 %18.67
35Kevser93.33 %18.67
36Salih& Gücenç 7E90 %18
37Mert90 %18
38blabla90 %18
39Sadık Dinç90 %18
40Zeynep atakcan90 %18
41Alim90 %18
42Ferhat Fırat90 %18
43CELALK90 %18
44SAMİ90 %18
45Yağmur Nisa90 %18
46adil90 %18
47a90 %18
48Mustafa kahriman90 %18
49nisa90 %18
507/A90 %18
517A90 %18
52Berat Peker90 %18
53İrem90 %18
54Sefo90 %18
557A90 %18
56Elif90 %18
57U.G90 %18
58Hüseyin90 %18
59elvan90 %18
60Hakan90 %18
61yelda85 %17
62.85 %17
63Bardakli85 %17
64Berra ceylin öz85 %17
65Sıla85 %17
66Sude Naz Budak85 %17
67Muhammet Emin Atmaca85 %17
68Busenaz85 %17
69BEYZA BAYNAL85 %17
70Yiğit85 %17
717/C85 %17
72Narlıca85 %17
73beyza85 %17
747/C85 %17
75aa85 %17
767/A85 %17
77Sümeyye85 %17
78785 %17
79Mevlut85 %17
80Mm85 %17
81hilal85 %17
82sude güllü85 %17
83srp85 %17
84fsf85 %17
85hatice85 %17
86den85 %17
87sefa85 %17
88kafazehir85 %17
89Ylz85 %17
90xee85 %17
917E85 %17
92Elif82.5 %16.5
93Ayşe80 %16
94Talha80 %16
95dgbhdgb80 %16
96Aslıhan Karagunlu80 %16
97x80 %16
98mahmut80 %16
99Dilek80 %16
100Muhammed Emin Şahin80 %16
101efsun80 %16
102sudenaz erol80 %16
103B80 %16
104Enes80 %16
105w80 %16
106Fatmagül Açıkalın80 %16
107mal kağan80 %16
108Tuana80 %16
109SELİNN80 %16
110Arda Sarıkayalı80 %16
111hüseyin yazıcı80 %16
112ozan80 %16
113sane la80 %16
114Mevlüt yiğit yılmaz80 %16
115lee jong suk80 %16
116S80 %16
117eee80 %16
118Hilal80 %16
119ALPER DENİZLİ80 %16
120Arda80 %16
121Ali80 %16
122H80 %16
123elifkamaa80 %16
124Urfalı zeyno80 %16
1257/a80 %16
126Sudenur80 %16
1277B80 %16
128Ahmet80 %16
129ümit78.33 %15.67
130EZZEDDIN77.5 %15.5
131Cengiz75 %15
132Merve75 %15
133ege75 %15
134Elomelodino75 %15
135insan75 %15
136Niyazi efe75 %15
137neho75 %15
138Bahadır75 %15
139Merve75 %15
140Nur75 %15
141tftgg75 %15
142Merve75 %15
1437 B75 %15
144ebru75 %15
145kerem75 %15
146Fgsdfgrsgd75 %15
147servet75 %15
148NAPIM75 %15
149aaa75 %15
150Bengüsu75 %15
151İsmail Tuğra75 %15
152Faruk75 %15
153Yılmaz Kurt 7b75 %15
154saliha75 %15
155CEYLİN YORGANCI72.5 %14.5
156Melisa72.5 %14.5
157werty72.5 %14.5
158Asyaavcuss70 %14
159Elif Rana Özkurt70 %14
160Evra nur çelen70 %14
161İlknur Akkaya70 %14
162Ercan Er70 %14
163Havva Mine70 %14
164Arda70 %14
165Abcdef70 %14
166Emirhan70 %14
167krkrnnnnknm70 %14
168alituna70 %14
169Nisa Nur şahin70 %14
170Gülsüm tanko70 %14
171ee70 %14
172Semih Şahin70 %14
1737 e70 %14
174buse70 %14
175cc70 %14
176P70 %14
177oğuzkaan65 %13
178Asya Avcu65 %13
179ceyda65 %13
180Yusuf Eren kurt65 %13
181Büşra Küçük65 %13
182ljnkhblk65 %13
183BORAN65 %13
1847a65 %13
185mehmet65 %13
186Kevser65 %13
187Neviset65 %13
188Arda62.5 %12.5
189Salih G 7E60 %12
190Burakacar60 %12
191Arda Akkoç60 %12
192ihsan60 %12
193Ravza Nur Akagündüz60 %12
194Eylül60 %12
195Hasan Talha Kakaç60 %12
196Arif Ömer Şen60 %12
197Hatice Kübra Sağun60 %12
198frrrfff60 %12
199ŞEVİN57.5 %11.5
200Roşer57.5 %11.5
201Ahsjhsksj55 %11
202Çağrı karakaya55 %11
203Mert Çalışır55 %11
204Enes55 %11
205Betül 7/A55 %11
206Onur bogac55 %11
207Melek55 %11
208ecrin55 %11
209dfdf55 %11
210üstün55 %11
211Firdevs Erdem55 %11
212ZEYNEP ŞAHİN55 %11
213uu55 %11
2147a55 %11
215sude50 %10
216muhamet50 %10
217ecrin50 %10
218Aslı50 %10
219Bilal Efe yigit49.38 %9.88
220huriye47.5 %9.5
221Cihangir efe sertdemir47.5 %9.5
222hİtu47.5 %9.5
223Abuzittin45 %9
224Ramazan45 %9
225Elanur Doğdu45 %9
226Gözde Nur45 %9
227taha45 %9
228ahmet burak45 %9
229Secaattin oktay42.5 %8.5
230Rana Durman41.25 %8.25
231Şeyyy...40 %8
232yiğit40 %8
233bjssjajp40 %8
234Sefa Eymen Bursa40 %8
235Mirac40 %8
236Yağmur40 %8
237.40 %8
2387A37.5 %7.5
239Sezen35 %7
240Hakan Torun35 %7
241zehra35 %7
242Kuzey sokan35 %7
243Gözde35 %7
244ayşe30 %6
245nbc30 %6
246zeynep25 %5
247Esndjbbs ss25 %5
248Kutay25 %5
249Eee25 %5
250Eylül Koç25 %5
251Ada22.5 %4.5
252SALİH_GÜVENÇ 7/E20 %4
253Cr720 %4
254Umut20 %4
255Miraç demir20 %4
256Keremcan20 %4
257ders.com18.33 %3.67
258Vadfvsrcsavfswa15 %3
259Nazife gül15 %3
260Muhittin15 %3
261İrem Dal15 %3
262cccc15 %3
263Bilal10 %2
264Şerif10 %2
265duran5 %1
266hayel5 %1
267mhjıkm5 %1
268Rabia2.5 %0.5
269Serdat0 %0
270Hfisbxbdxjskxbfd0 %0
271ELA NUR0 %0
272buhar0 %0
273Abuzettin0 %0
27410 %0
275Süleyman0 %0
276Roşer ilkhan0 %0
277sad0 %0
278muhamet şahin ugurlu0 %0
279Arda Mert0 %0
280a0 %0
281es0 %0
282belııw0 %0
2837/a0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13273
2arzu2660
3SAMİ 2573
4ENSAR2149
5ALİ2110
6z2061
7İlayda1964
8eeeee1960
9H1855
10G1704
11asd1697
12e1696
13d1612
14A1353
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1219
18ali1173
19cglr1091
20H1067
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23ahmet 937
24v928
25T901
26Eylül sarıkabk894
27Se sdd879
28j830
29Elif818
30Enes802
31Melek çakır797
32Arda Yılmaz788
33efe787
34aleyna780
35Uğur 772
36Belinay771
37ylllp747
38bbbbbbb739
39oykuıpıl710
40elif702
41Nisa Duru Bingül696
42A689
43d678
44Y675
45t668
46Furkan Yürük667
47Mirac Muhammet Topçu667
48m664
49hjk657
50Nazlı656
51esra648
52Nisa Nur Kulaç646
53C643
54Melek Vardar641
55Zeynep DEDE636
56Emine631
57Özge 621
58yylyş607
59Mert 7F602
60hhhhhh599
61Furkan Alper 599
62deniz596
63Selin589
64Neslihan Gül585
65serseri583
66Ali579
67Ömer Enes ÇAKAL575
68Beren573
69Deniz566
70Emine kayrak565
71Sema564
72k564
73Defne563
74Aslıhan561
75Sare558
76Zeynep Çelebi557
77Sümeyye546
78Q545
79KEREM KARATAŞ543
80Yunus Emre Göktaş542
81alara539
82Ares537
83ali520
84Ecrin Bayrak518
85Hazal517
86R. Aytuğ Cıvak515
87Reyyan513
88Ledeyna Güner513
89Ü511
90M.yiğit509
91rana508
92Azizcan aydoğan501
93Yiğit ali Akkuş498
94yağmurrr496
95koraydulger492
96Burak491
97Çınar490
98Gülce Erkeç488
99Gümüş485
100Kuzey484
101naz480
102Buğra efe479
103oğuzhan475
104ada474
105t471
106asd469
107Nisa Çelik462
108Zehra Reyyan Yanmaz452
109f452
110Arda451
111sekizler450
112cesur449
113Arda Arabaci449
114abcdef449
115f448
116Zafer Ege Küçük 444
117Melih Hasan441
118A439
119YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
120Sabire437
121DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
122İbrahim435
123MİNA SU CAV430
124bilinmeyen430
125bekir430
126gürkan429
127Zeynep Beyza428
128imagine losing427
129asya427
1306a425
131Alin asya422
132Ali Batın TAN421
133ihsan mahir davuş420
134Esma414
135Reyyan SEÇGİN 412
136Mirzat409
137Ayşe408
138yigit406
139Elif405
140sevinç405
141İkra Nur Demir403
142Eylül402
143fvodk402
144Arda398
145ahmet398
146dws398
147Elif398
148Alper397
149efe395
150UEVDJANA395
151Barış Arın Yavuzcan394
1526f391
153Aysun391
154Nil soğancılar391
155a391
156aaa391
157Baki390
158Cemre390
159a389
160Doruk388
161Elif Şenol387
162Medine385
163cihab385
164Eymencan384
165Kuzey381
166blablabla380
167Hiranur kendir380
1688a380
169yağmur379
170İlayda376
171seda376
172KOLAYDI376
173Hanibe 375
174Ali Efe İnceoğlu373
175Ezgi su372
176hale ceylan 371
177serra nur balta371
178Irmak özer371
179cüneyt371
180Kd371
181Mina369
182A369
183a368
184*367
185Ecrin 367
186Deniz Güren367
187Kardelen365
188zozo365
189SENA365
190Kemal efe Cetin364
191Ramazan ışık364
192Nikolay363
193Yusuf İslam konuk362
194Melek Büşra Cebeci361
195asa361
196tuncay360
197aaaaaa356
198Sümeyye354
199Fftgtgtgy354
200nehir353
201a353
202sevim353
203mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
204Midgin350
205Sıdıka SARIBIYIK349
206Esra pehlevan349
207Ege349
208yaso349
209Fenerli Çiftçi348
210Hasan348
211KAYLA NAZ347
212cu347
213lòn346
214yusuf pro @345
215Oh uyuj jjhoj344
216Asdf342
217Bay asla yanılmaz342
218Zeynep buğlem ANDAÇ341
219123341
220Hayrunisa Altay339
221Öğrenci336
222yağmur yılmaz336
223aa336
224kaan334
2256\\a334
226Elif Çakır334
227MİNA SU CAV334
228n333
229Fatma330
230Abdurrahman330
231ökkkjjjj330
232rüzgar ünal329
233Medine Sıla Kayacan329
2345a329
235mehmet326
236Ali nazim324
237Damla323
238Kuzey Günsy321
239mmmlll321
240Ecrin320
241Ömür317
242Elif Hoda317
243Tahir317
244Hikmet316
245Ahmet KORKMAZ315
246cansu314
247Ahmet Sağnak314
248Ə314
249sena314
250a314
251hilmi314
252Gökay313
253Benkim1232313
254Zeynep koç312
255Fehime özdemir312
256macide312
257Kerri309
258Dilek 309
259q309
260x309
261a308
262Merve Tınmaz 5-C307
263Hürünaz306
264serra306
265Zeynep Ceyda Koca306
266Ramazan Sevindir305
267Musa bulduk305
268Şevval su yeniceli305
269Esma Enrar304
270Çağla304
271YİĞİT UZUNOĞLU304
272Azra cankilic303
273g303
274Se302
275Hazal301
276Bilal300
277Fatma Nur299
278ebrar299
279fgtytah299
280İslam Can299
281Nilda Ece Yılmaz298
282MERVE297
283Umut can296
284Bnb296
285FEHİME296
286koray295
287hira294
288Büşra294
289y294
290H292
291Nisa çelikoğlu292
292Şeyma Nur Akkaya292
293ggg292
294beren su oturak291
295Dosyal291
296T291
297Ahmet291
298Sümeyra Ekerim291
299emira290
300Melih290
301wsd290
302Gülistan Nursu Ertürk289
303çınar kankaya289
304aaa289
305beloo288
306Hshs288
307Burcu287
308Aa287
309selattin kaan arslan287
310Efe Uygar286
311ege hayal286
312Ecrin285
313DORUK ALİ TANDOĞAN282
314a282
315k282
316ada güler281
317Ömer Akdemir281
318nihal281
319aynur281
320Şervan tursun281
321Defne yolcu 280
322a280
323emine280
324osman yüce279
325Hedibe Taş278
326B277
327gggg277
3282277
329Zeren ERTUĞRUL276
330F275
331ilkan keneç275
332Mete275
3331275
334merve dağdelen275
335Aliberke Şahin274
336deneme274
337Rüzgar Berat274
3387hg274
339Yiğit273
340Tuğberk karabudan273
341Ekin272
342Bahtiyar271
343burak271
344Sümeyye Cankılıç271
345Otsıtaur271
346Deniz Kılıç 270
347canan kara270
348ertuğrul270
349Tuba 269
350Zehra Belinay Develi269
351Kuyrukluyıldızlar269
352Dfg268
353efe doruk268
354Ahmet Burak267
355ecrin ayaz267
356Efe Bozkurt266
357ecrin266
358Ecrin Karabacak 6-F266
359Neden266
360hilal266
361Mehmet Akif Ersoy265
362Elif AZRA265
363furkan264
364Nehir264
365Yağzel264
366BenEuyfDeğilim264
367Yiğit Başarı263
368Görkem263
369A263
370tr263
371G263
372D263
373ta262
374sılanur262
375Sayed osman261
376Mürşit Parlakgün261
377Ibrahim261
378ayşe261
379Beren KOÇ260
380Emre258
381eylül sude258
382Menna258
383öykü257
384H257
385Elif Tuana Kafşakoğlu256
386nevın256
387Enes Yiğit BAYKAL256
388Guııoı256
389Aslı Beyza Güneş255
390Abdulgani kit255
391Alperen Doğankaya255
392Aysu255
393Nil Er255
394ali255
395duru253
396Ekin topçu253
397Sebahat253
398jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
399İbrahim253
400sfgh253
401zeliha kaya253
402Belinay252
403Abdülhamit252
404B252
405Çağan252
406a252
4076-A252
408m252
409Meryemnur 251
4106/A251
411Muhammed başçi 250
412jjjjj250
413çiğdem250
414Yağmur Ceylan249
415Ayberk249
416gulcebi249
417Kağan248
418semra248
419Zübeyir Esad Seçkin247
4207b247
421Akay Yalçın246
422Müjgan Minez246
423hıdır yalçın246
424Mesude246
425mnş245
426ismail245
427Aa245
428ARDA245
429Zeynep244
430Rabia244
431Döne Ada242
432Çağatay242
433Adlem Gökçe Yaman241
434Normal_bir_insan241
4358/D241
436zeynep sahra240
437Eren Müjdeci 240
438selma240
439Elif239
440Dhkş239
441Ceylin238
442Abdullah238
443g238
444Betül ŞEKERCİ237
445Elif237
446azra236
447Buseyne hasnavi236
448.235
449Gufiroe234
450IntelligenceBox234
451Aslı234
452Elif bakar234
453e234
454ilhan234
455Mert Ali YILDIRIM233
456Yunus Emre Göktaş233
457Hayrunnisa233
458Eren ÖZ 6/F233
459seyit233
460Umut kamil232
461Erdem yücel232
462Öykü232
4637B232
464Eylül Görpeler 231
465Ecrin naz ataş231
466Azra231
467Rüzgar230
468Azra bolat230
469Çağın Akgül230
470poyraz230
4715/E230
472dilay230
473Samet229
474Fdjfyyt229
475Z.seray229
476W229
477Yağmur228
478EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
479Muhammed Emin228
480Dfdömffl228
481Arda227
482Belkıssu227
483tarık topçu227
484Yiğit Alperen Kırpık227
485BATIN BERK YORULMAZ226
486Gülşah226
487Esma Hıra226
488Aybars226
489Emine naz 225
490Cihan Arda Demirel225
4918225
492r225
493Mustafa Osanmaz224
494kjk224
495Nehir224
496Yağız Yusuf Büyükdoğan224
497Şura Baynal224
498Musa224
499Bekirhan223
500Afra Fatıma Oflaz 222