7. Sınıf Mart Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

7. Sınıflar için düzenlenecek olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına hazırlık amacı ile Mart ayı konularına kadar olan bölümden oluşturulan deneme sınavıdır.

Bu sınavda 20 soru vardır.

Soruların ilgili olduğu kazanımlar

711 İnsandan İnsana Giden Yol
713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum
721 Beylikten Cihan Devletine
721 Beylikten Cihan Devletine
722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
723 Avrupa’da Uyanış
723 Avrupa’da Uyanış
723 Avrupa’da Uyanış
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
731 Nereye Yerleşelim?
731 Nereye Yerleşelim?
732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz
732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz
733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?
733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?
742 Bilimin Öncüleri
744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı
/20
1 oylar, 5 ort
64
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf Mart Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde farklı dinlere ait ibadet yerleri varlığını devam ettirmiştir. Egemenliği altındaki gayrimüslimler dinlerini serbestçe yaşamışlardır.

Bu durum, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir?

2 / 20

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

XXI. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayarlar çift yönlü bir iletişim sağlayarak televizyonun yerini almıştır. İnsanlar internet sayesinde dünyanın dört bir yanıyla iletişim kurmaya başlamışlardır. Buna karşılık, insanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu ve kültürel yozlaşma gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Bu parçaya dayanarak kitle iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 20

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

ALİ: Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikle yazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulama yapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik bu toprak hangi birimizi geçindirecek!... Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.

Ali Bey ve kardeşlerinin göç türü aşağıdakilerden hangisidir? 

4 / 20

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Ben Gelileo Galilei. 1564'te doğdum. Astronomi alanında yaptığım çalışmalarla gezegenler ve Samanyolu hakkında ayrıntılı bilgiler edindim ve bu bilgileri yayınladım Dünya'nın döndüğü görüşünü savunuyordum. Papalık tarafından bu görüşümden vazgeçmem istendi. İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı kitabım yasaklandı ve ben de ömür boyu hapse mahkum edildim.

Galileo Galilei’nin karşılaştığı durumdan hareketle yaşadığı dönem için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 20

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

“Devletli sultanımın yardımıyla Rumeli fethedilmeye başlandı. Düşman zayıftır. Bu tarafta fethedilen hisarlara koymaya çok adam gerek. Lütfedip bana yarar yoldaş gönderiniz.”
Süleyman Paşa

Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, babasından bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

6 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı ıslahat hareketleri sonucunda;
Posta Nezareti kuruldu.
Memleket Sandıkları oluşturuldu.
Şirketihayriye kurularak İstanbul’da düzenli vapur seferleri başladı.
Bu ıslahatlarla;
I. Eğitim
II. Ulaşım
III. Ekonomi
IV. Haberleşme
alanlarından hangilerinde ülkenin ilerlemesi amaçlanmıştır?

7 / 20

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfus dağılışı üzerinde etkili olan faktörler dikkate alındığında görselde kesiti verilen arazide numaralandırılan yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun daha fazla olması beklenir?

Question Image

8 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Milliyetçilik akımının etkisiyle her milletin kendi devletini kurma çabası içine girmesi, bütün dünyada ve özellikle Avrupa’da siyasi ve sosyal düzenin değişmesine neden olmuştur.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

9 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Lale Devrinde matbaanın kurulması
II. Mahmut Döneminde ilk resmî gazete olan Takvim-i Vekâyî’nin yayımlanması

Yapılan bu ıslahatların, Osmanlı’da ortaya çıkaracağı değişim, aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 20

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına fabrika ve apartmanlar yapılıyor. Kasaba dışındaki tarım arazilerine sanayi tesisleri kuruluyor. Memleketimizin değişik bölgelerinden insanlar kasabamıza âdeta akın etti. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı. 

Kasabada, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? 

11 / 20

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Yapılan fetihler sonunda önemli kara ve deniz ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamamıştır?

12 / 20

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Yedinci sınıf öğrencisi Elif, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın  davrandığını fark eder.

Elif’in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

13 / 20

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Yeni Çağ’da Avrupa’da,
kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması
eğitimin, kilisenin etkisinden kurtarılması
gemicilik sanatının ilerlemesi
gibi faktörlerin, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?

15 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;

Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması
İzmir-Aydın demiryolunun yapılması
Ziraat Bankasının açılması

gibi yenilikler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı söylenemez?

16 / 20

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

I. Şehirli nüfus oranı
II. Nüfusun eğitim durumu
III. Nüfusun cinsiyet özellikleri

Yukardakilerden hangileri bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir?

17 / 20

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde nüfusunun hızla artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

18 / 20

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Grafiğe göre, ilk kez hangi yılda erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir?

Question Image

19 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Reform hareketleri sonucunda bazı Avrupa ülkelerinde Katolik Kilisesi’nden ayrılan din adamları yeni mezhepler kurmuşlardır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

20 / 20

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.

Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?

The average score is 60%

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Yağız Ulusoy100 %20
2Hlm100 %20
3Hürünaz95 %19
4Azad95 %19
5Byfhy95 %19
6yyyyyyyy95 %19
7Elfa95 %19
8Pakize95 %19
9Arda95 %19
107a95 %19
11Muhammed Efe Avcı90 %18
12Erika90 %18
13adil90 %18
14DROGBA_5590 %18
15ddd90 %18
16Sefo90 %18
17A90 %18
18785 %17
19Hazal85 %17
20Yusuf Hüseyin85 %17
21Ylz85 %17
22ozan80 %16
23sane la80 %16
24Zeynep kübra75 %15
25Nur75 %15
26tftgg75 %15
27eda75 %15
28Aaa72.5 %14.5
29Havva Mine70 %14
30e65 %13
317a65 %13
32Osman Yılmaz65 %13
33ffhhh65 %13
34s60 %12
35Bünyamin57.5 %11.5
36Buglem52.5 %10.5
37Abuzittin45 %9
38Ali42.5 %8.5
39Yağmur40 %8
40Kuzey sokan35 %7
41ramos 7 C enes32.5 %6.5
42Emirhan27.5 %5.5
43Kübra Kayan27.5 %5.5
44Yeşim27.5 %5.5
45Cr720 %4
46Yigit8.33 %1.67
47mhjıkm5 %1
48Alperen0 %0
49emir0 %0
50Tafo0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a5820
2.1496
3ALİ1349
4Asd1265
5s1101
6Der1059
7Ahmet1051
85e1034
9Çağla1001
10yağmur ml962
11Ali958
12K942
13Ege Gören877
14g874
15rana849
16efwfwe803
17Aa753
18Aa719
19deniz702
20İlayda697
21Aysu681
22a671
23A652
24Yusuf İslam Konuk641
25D627
26ahmet baki623
27[email protected]606
28Elif Hoda605
29T601
30e.ç597
31.593
32yıldız574
33jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc574
34ilayda559
35Berk551
36Kağan Çakar 🙂551
37H550
38Hürünaz544
39rrrr537
40Nehir522
41a519
42Çağrı511
43Hh500
44uuuuu499
45osman495
46Şervan tursun489
47emria483
48Ceylin akardere482
49İrmak471
50Yiğit467
51Mert464
52K464
53HUZEYFE463
54a459
55ilknur444
56Nalan439
57Çağrı437
58Egemen426
59Kayra421
60Abc403
61G391
62Zeynep381
63ada374
64Ert359
65hammod349
66Saflar kulübü340
67d337
68Nimet333
69K333
70y331
71Sudem328
72Sdf324
73abuzer324
74M323
75a320
76Tmkkj318
77kedy317
78Mahmut314
79Uceduniecd310
80elf305
81öykü304
82Hena303
83Emine299
84eryn298
85lkkkk297
86Esra297
87[email protected]295
88Davuthan Halıcı293
89gdvg291
90burak290
91NİL290
92Efe Uygar286
93Berat282
94ötp280
95e279
96Uahwj278
97YİĞİT274
98bekir272
99Enes Efe269
100efe266