7. Sınıf Mart Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

7. Sınıflar için düzenlenecek olan Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına hazırlık amacı ile Mart ayı konularına kadar olan bölümden oluşturulan deneme sınavıdır.

Bu sınavda 20 soru vardır.

Soruların ilgili olduğu kazanımlar

711 İnsandan İnsana Giden Yol
713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum
721 Beylikten Cihan Devletine
721 Beylikten Cihan Devletine
722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
723 Avrupa’da Uyanış
723 Avrupa’da Uyanış
723 Avrupa’da Uyanış
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı
731 Nereye Yerleşelim?
731 Nereye Yerleşelim?
732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz
732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz
733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?
733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?
742 Bilimin Öncüleri
744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı
/20
1 oylar, 5 ortalama
312
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf Mart Ayı Bursluluk Sınavı Denemesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 20

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

ALİ: Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikle yazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulama yapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik bu toprak hangi birimizi geçindirecek!... Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.

Ali Bey ve kardeşlerinin göç türü aşağıdakilerden hangisidir? 

2 / 20

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

Osmanlı Devleti’nin fethettiği şehirlerde farklı dinlere ait ibadet yerleri varlığını devam ettirmiştir. Egemenliği altındaki gayrimüslimler dinlerini serbestçe yaşamışlardır.

Bu durum, Osmanlıların aşağıdakilerden hangisine önem verdiğine kanıt olarak gösterilebilir?

3 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;

Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması
İzmir-Aydın demiryolunun yapılması
Ziraat Bankasının açılması

gibi yenilikler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı söylenemez?

4 / 20

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

Sıfır ve cebir kavramlarını matematiğe kazandıran, yazdığı cebir kitabı XVII. yüzyıla kadar Avrupa üniversitelerinde okutulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Osmanlı ıslahat hareketleri sonucunda;
Posta Nezareti kuruldu.
Memleket Sandıkları oluşturuldu.
Şirketihayriye kurularak İstanbul’da düzenli vapur seferleri başladı.
Bu ıslahatlarla;
I. Eğitim
II. Ulaşım
III. Ekonomi
IV. Haberleşme
alanlarından hangilerinde ülkenin ilerlemesi amaçlanmıştır?

6 / 20

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Kasabamız artık eskisi gibi değil, bahçeli tek katlı evlerimizin yakınlarına fabrika ve apartmanlar yapılıyor. Kasaba dışındaki tarım arazilerine sanayi tesisleri kuruluyor. Memleketimizin değişik bölgelerinden insanlar kasabamıza âdeta akın etti. Sokakta artık tanıdıklara daha az rastlıyorum. Son dönemlerde arazi fiyatları da oldukça arttı. 

Kasabada, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenemez? 

7 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Reform hareketleri sonucunda bazı Avrupa ülkelerinde Katolik Kilisesi’nden ayrılan din adamları yeni mezhepler kurmuşlardır.

Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 20

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Osmanlı Devleti; Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerine egemen olduğunda, bu bölgeler için stratejik ve merkezî bir üs konumunda olan Kıbrıs Adası, Venedik’in idaresinde bulunuyordu. Bu yıllarda ada, Doğu Akdeniz’de Hristiyanların kalesi durumundaki tek yerleşim yeriydi. Ayrıca Kıbrıs kralı zaman zaman, Osmanlı aleyhine kurulan ittifaklara da yardımlarda bulunuyordu.

Verilen bilgiden hareketle Kıbrıs’ın fethinin, Osmanlı Devleti’ne;
I- dinî
II- iktisadi
III- siyasi
IV- askerî
alanların hangilerinde katkı sağladığı söylenebilir?

9 / 20

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

I. Şehirli nüfus oranı
II. Nüfusun eğitim durumu
III. Nüfusun cinsiyet özellikleri

Yukardakilerden hangileri bir ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi verir?

10 / 20

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde nüfusunun hızla artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

11 / 20

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

XXI. yüzyılda hayatımızın her alanına giren bilgisayarlar çift yönlü bir iletişim sağlayarak televizyonun yerini almıştır. İnsanlar internet sayesinde dünyanın dört bir yanıyla iletişim kurmaya başlamışlardır. Buna karşılık, insanların kitle iletişim araçlarına aşırı bağlanması, iletişim kopukluğu ve kültürel yozlaşma gibi sorunlara da yol açmaktadır.

Bu parçaya dayanarak kitle iletişim araçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

12 / 20

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

Yedinci sınıf öğrencisi Elif, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın  davrandığını fark eder.

Elif’in aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

13 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Yeni Çağ’da Avrupa’da,
kağıt ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması
eğitimin, kilisenin etkisinden kurtarılması
gemicilik sanatının ilerlemesi
gibi faktörlerin, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkisi yoktur?

14 / 20

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

Lale Devrinde matbaanın kurulması
II. Mahmut Döneminde ilk resmî gazete olan Takvim-i Vekâyî’nin yayımlanması

Yapılan bu ıslahatların, Osmanlı’da ortaya çıkaracağı değişim, aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 20

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Grafiğe göre, ilk kez hangi yılda erkek nüfusu kadın nüfusunu geçmiştir?

Question Image

16 / 20

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

“Devletli sultanımın yardımıyla Rumeli fethedilmeye başlandı. Düşman zayıftır. Bu tarafta fethedilen hisarlara koymaya çok adam gerek. Lütfedip bana yarar yoldaş gönderiniz.”
Süleyman Paşa

Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa, babasından bu isteğiyle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

17 / 20

Kategori: 744 Özgür Düşüncenin Biilime Katkısı

Ben Gelileo Galilei. 1564'te doğdum. Astronomi alanında yaptığım çalışmalarla gezegenler ve Samanyolu hakkında ayrıntılı bilgiler edindim ve bu bilgileri yayınladım Dünya'nın döndüğü görüşünü savunuyordum. Papalık tarafından bu görüşümden vazgeçmem istendi. İki Kainat Sistemi Üzerine Konuşmalar adlı kitabım yasaklandı ve ben de ömür boyu hapse mahkum edildim.

Galileo Galilei’nin karşılaştığı durumdan hareketle yaşadığı dönem için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 20

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

Yapılan fetihler sonunda önemli kara ve deniz ticaret yollarının Osmanlı Devleti’nin eline geçmesi, aşağıdaki alanlardan hangisine katkı sağlamamıştır?

19 / 20

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

Nüfus dağılışı üzerinde etkili olan faktörler dikkate alındığında görselde kesiti verilen arazide numaralandırılan yerlerin hangisinde nüfus yoğunluğunun daha fazla olması beklenir?

Question Image

20 / 20

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

Milliyetçilik akımının etkisiyle her milletin kendi devletini kurma çabası içine girmesi, bütün dünyada ve özellikle Avrupa’da siyasi ve sosyal düzenin değişmesine neden olmuştur.

Bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Ortalama skor 65%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Kayra Kuyumcu100 %20
2Metehan100 %20
3The Edgar100 %20
4Baran100 %20
5Arda Belli100 %20
6Y U S U F G Ü R B Ü Z 3 2100 %20
7mert100 %20
8Yasin ALP100 %20
9BERAT BAL100 %20
10Feyzasu100 %20
11ENES ATASEVER100 %20
12tayfun100 %20
13Merve köse95 %19
14BERRAK95 %19
15Emre Özakca95 %19
16AlperKRDĞ95 %19
17Berat95 %19
18hasan95 %19
19Kaan95 %19
20Bmkık95 %19
217/g95 %19
22Aybuke95 %19
237a95 %19
24bydfnfy95 %19
257aa95 %19
26Hayrettin95 %19
277/A95 %19
28aysenur95 %19
29mustafa95 %19
30cemal95 %19
31Ensar gör93.33 %18.67
32Kevser93.33 %18.67
33Salih& Gücenç 7E90 %18
34Mert90 %18
35Sadık Dinç90 %18
36Zeynep atakcan90 %18
37Alim90 %18
38Ferhat Fırat90 %18
39CELALK90 %18
40SAMİ90 %18
41Yağmur Nisa90 %18
42a90 %18
43Mustafa kahriman90 %18
44nisa90 %18
457/A90 %18
467A90 %18
47Berat Peker90 %18
48İrem90 %18
497A90 %18
50Elif90 %18
51U.G90 %18
52Hüseyin90 %18
53elvan90 %18
54Hakan90 %18
55yelda85 %17
56.85 %17
57Bardakli85 %17
58Berra ceylin öz85 %17
59Sıla85 %17
60Sude Naz Budak85 %17
61Muhammet Emin Atmaca85 %17
62Busenaz85 %17
63BEYZA BAYNAL85 %17
64Yiğit85 %17
657/C85 %17
66Narlıca85 %17
67beyza85 %17
687/C85 %17
697/A85 %17
70Sümeyye85 %17
71Mevlut85 %17
72Mm85 %17
73hilal85 %17
74sude güllü85 %17
75srp85 %17
76fsf85 %17
77hatice85 %17
78den85 %17
79sefa85 %17
80xee85 %17
817E85 %17
82Elif82.5 %16.5
83Ayşe80 %16
84Talha80 %16
85dgbhdgb80 %16
86Aslıhan Karagunlu80 %16
87x80 %16
88mahmut80 %16
89Dilek80 %16
90Muhammed Emin Şahin80 %16
91efsun80 %16
92sudenaz erol80 %16
93B80 %16
94Enes80 %16
95w80 %16
96Fatmagül Açıkalın80 %16
97mal kağan80 %16
98SELİNN80 %16
99Arda Sarıkayalı80 %16
100hüseyin yazıcı80 %16
101Mevlüt yiğit yılmaz80 %16
102lee jong suk80 %16
103S80 %16
104eee80 %16
105Hilal80 %16
106ALPER DENİZLİ80 %16
107Arda80 %16
108Ali80 %16
109H80 %16
110elifkamaa80 %16
111Urfalı zeyno80 %16
1127/a80 %16
113Sudenur80 %16
1147B80 %16
115Ahmet80 %16
116EZZEDDIN77.5 %15.5
117Cengiz75 %15
118Merve75 %15
119Elomelodino75 %15
120insan75 %15
121Niyazi efe75 %15
122Bahadır75 %15
123Merve75 %15
124Merve75 %15
1257 B75 %15
126ebru75 %15
127kerem75 %15
128Fgsdfgrsgd75 %15
129servet75 %15
130NAPIM75 %15
131aaa75 %15
132Bengüsu75 %15
133İsmail Tuğra75 %15
134Faruk75 %15
135Yılmaz Kurt 7b75 %15
136saliha75 %15
137CEYLİN YORGANCI72.5 %14.5
138Melisa72.5 %14.5
139werty72.5 %14.5
140Asyaavcuss70 %14
141Elif Rana Özkurt70 %14
142Evra nur çelen70 %14
143İlknur Akkaya70 %14
144Ercan Er70 %14
145Arda70 %14
146Abcdef70 %14
147Emirhan70 %14
148krkrnnnnknm70 %14
149alituna70 %14
150Nisa Nur şahin70 %14
151Gülsüm tanko70 %14
152ee70 %14
153Semih Şahin70 %14
1547 e70 %14
155aa70 %14
156buse70 %14
157cc70 %14
158P70 %14
159oğuzkaan65 %13
160Asya Avcu65 %13
161ceyda65 %13
162Yusuf Eren kurt65 %13
163Büşra Küçük65 %13
164ljnkhblk65 %13
165BORAN65 %13
166mehmet65 %13
167Kevser65 %13
168Neviset65 %13
169Arda62.5 %12.5
170Salih G 7E60 %12
171Burakacar60 %12
172Arda Akkoç60 %12
173ihsan60 %12
174Ravza Nur Akagündüz60 %12
175Eylül60 %12
176Hasan Talha Kakaç60 %12
177Arif Ömer Şen60 %12
178Hatice Kübra Sağun60 %12
179frrrfff60 %12
180ŞEVİN57.5 %11.5
181Roşer57.5 %11.5
182Ahsjhsksj55 %11
183Çağrı karakaya55 %11
184Mert Çalışır55 %11
185Enes55 %11
186Betül 7/A55 %11
187Onur bogac55 %11
188Melek55 %11
189ecrin55 %11
190dfdf55 %11
191üstün55 %11
192Firdevs Erdem55 %11
193ZEYNEP ŞAHİN55 %11
194uu55 %11
1957a55 %11
196sude50 %10
197muhamet50 %10
198ecrin50 %10
199Aslı50 %10
200Bilal Efe yigit49.38 %9.88
201huriye47.5 %9.5
202Cihangir efe sertdemir47.5 %9.5
203hİtu47.5 %9.5
204Ramazan45 %9
205Elanur Doğdu45 %9
206Gözde Nur45 %9
207taha45 %9
208Secaattin oktay42.5 %8.5
209Rana Durman41.25 %8.25
210Şeyyy...40 %8
211yiğit40 %8
212Sefa Eymen Bursa40 %8
213Mirac40 %8
214.40 %8
2157A37.5 %7.5
216Sezen35 %7
217Hakan Torun35 %7
218zehra35 %7
219Gözde35 %7
220ayşe30 %6
221zeynep25 %5
222Esndjbbs ss25 %5
223Kutay25 %5
224Eee25 %5
225Eylül Koç25 %5
226Ada22.5 %4.5
227SALİH_GÜVENÇ 7/E20 %4
228Umut20 %4
229Miraç demir20 %4
230Keremcan20 %4
231ders.com18.33 %3.67
232Vadfvsrcsavfswa15 %3
233Nazife gül15 %3
234Muhittin15 %3
235İrem Dal15 %3
236cccc15 %3
237Bilal10 %2
238Şerif10 %2
239duran5 %1
240Rabia2.5 %0.5
241Serdat0 %0
242Hfisbxbdxjskxbfd0 %0
243ELA NUR0 %0
244buhar0 %0
245Abuzettin0 %0
246Süleyman0 %0
247Roşer ilkhan0 %0
248sad0 %0
249muhamet şahin ugurlu0 %0
250Arda Mert0 %0
251a0 %0
252es0 %0
253belııw0 %0
2547/a0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7662
2SAMİ 2573
3arzu1505
4z1238
5H1112
6cglr1091
7eyup1077
8İlayda1061
9ENSAR1032
10asd972
11G914
12Efe910
13Slm892
14e892
15d854
16H840
17A810
18eeeee802
19Uğur 772
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd611
25Nisa Nur Kulaç579
26Nisa Duru Bingül573
27Beren573
28ahmet 571
29t558
30Yunus Emre Göktaş542
31serseri527
32ali516
33Reyyan513
34C510
35Q510
36Ömer Enes ÇAKAL504
37bbbbbbb500
38Gümüş485
39deniz485
40hhhhhh476
41Kayra Karakartal467
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44j454
45cesur449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51naz441
52Emine435
53Zafer Ege Küçük 435
54Mert 7F434
55bilinmeyen430
56Buğra efe420
57t413
58Deniz412
59Mirac Muhammet Topçu411
60ylllp408
61Reyyan SEÇGİN 407
62Furkan Alper 407
63sevinç405
64ali400
65Arda398
66DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
67UEVDJANA395
68Medine385
69Mirzat379
70gürkan375
71yağmurrr374
72asd374
73hale ceylan 371
74Aslıhan369
75Alper369
76A369
77Deniz Güren367
78seda366
79blablabla365
80Ramazan ışık364
81m362
82esra362
83Elif361
84Hanibe 357
85Enes354
86ahmet353
87sevim353
88YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
89Mina351
90Kuzey349
91Ege349
92Ecrin 348
93Fenerli Çiftçi348
94Melek Büşra Cebeci347
95cu347
96yusuf pro @345
97Elif345
98Oh uyuj jjhoj344
99Hayrunisa Altay339
100mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
101koraydulger338
1028a337
1036\\a334
104Ü334
105yağmur yılmaz333
106Hazal331
1076a328
108A325
109Ali325
110Damla323
111Asdf322
112Kuzey Günsy321
113Ömür317
114k316
115Nazlı315
116cansu314
117Benkim1232313
118M.yiğit313
119Sabire312
120*310
121İbrahim309
122Özge 308
123Arda306
124Hasan305
125Arda Arabaci304
126mehmet304
127nehir303
128A303
129asa302
130Bilal300
131Fatma Nur299
132MERVE297
133kaan297
1346f296
135Dilek 296
136Arda Yılmaz296
137beren su oturak291
138Eylül291
139Zehra Reyyan Yanmaz291
140Ahmet291
141Elif Şenol290
142MİNA SU CAV290
143yigit289
144a289
145Gökay288
146beloo288
147Zeynep DEDE288
148f284
149T284
150yylyş283
151Nikolay282
152a282
153Gülistan Nursu Ertürk281
154Hikmet281
155Abdurrahman280
156emine280
157Ayşe277
158Zeren ERTUĞRUL276
159serra276
160Neslihan Gül276
161F275
1621275
163Ekin272
164Ramazan Sevindir271
165canan kara270
166Tuba 269
167Tahir268
168efe doruk268
169Ahmet Burak267
170ege hayal267
171Ecrin Karabacak 6-F266
172Ali Batın TAN265
173Nilda Ece Yılmaz265
174cüneyt265
175Zehra Belinay Develi264
1762264
177Görkem263
178sılanur262
179fvodk262
180Sayed osman261
181Mürşit Parlakgün261
182deneme260
183Hedibe Taş260
184cihab260
185Belinay259
186ilkan keneç258
187Yiğit ali Akkuş258
188eylül sude258
189Deniz Kılıç 257
190Elif Tuana Kafşakoğlu256
191Guııoı256
192Aslı Beyza Güneş255
193Abdulgani kit255
194hjk254
195Defne254
196n254
197duru253
198Fatma253
199İbrahim253
200Emine kayrak252
201B252
202m252
203Meryemnur 251
2046/A251
205Muhammed başçi 250
206çiğdem250
207Ecrin249
208Yağmur Ceylan249
209DORUK ALİ TANDOĞAN248
210Umut can248
211Nisa çelikoğlu248
212Çınar247
213Zübeyir Esad Seçkin247
214Mesude246
215mnş245
216Ahmet Sağnak244
217Ahmet KORKMAZ244
218Sümeyye241
219Normal_bir_insan241
220ali241
221Ali Efe İnceoğlu241
222Beren KOÇ240
223Sümeyye239
224Burcu239
225Ceylin238
226H238
227Betül ŞEKERCİ237
228Elif237
229Kardelen236
230Buseyne hasnavi236
231Şeyma Nur Akkaya235
232furkan234
233IntelligenceBox234
234Yunus Emre Göktaş233
235Eren ÖZ 6/F233
236Erdem yücel232
237Öykü232
238Rüzgar230
239Se230
240Samet229
241Fdjfyyt229
242Akay Yalçın229
243Çağan229
244tarık topçu227
245Yiğit Alperen Kırpık227
246aa227
247Emine naz 225
248Rabia225
249Aliberke Şahin225
250Cihan Arda Demirel225
251Hshs225
252Mustafa Osanmaz224
253kjk224
254Şura Baynal224
255aaa224
256aaa224
257Afra Fatıma Oflaz 222
258T222
259efe222
260G221
261Kd221
262gggg221
263Batuhan 220
264Azad220
265Elif Başaran 220
266alara219
267Mihrap Karaman218
268Ezda218
269Nil Er218
270Sultan Ekin217
271azra217
272Doğa ÇAM217
273A217
274Yusuf216
275123216
276Asya216
277gulcebi216
278lara215
279Azra bolat215
280haççik215
281Efecan214
282Yağmursu214
283ilayda214
284sümeyye214
285Yağız Yusuf Büyükdoğan214
286mmmlll214
287Makbule213
288zeynep sahra213
289Rumeysa Akgün213
290ada güler213
291KEREM KARATAŞ213
292Mete Büyükkasim 213
293Gülce Erkeç212
294g212
295Dhkş212
296yusuf211
297Esma Enrar211
298Eren Müjdeci 210
299İrem209
300Elifnur kara209
301Hayrunnisa209
302cemada209
303FEHİME209
304Ahmet Yusuf208
305a208
306Kaan görkem BARIŞ207
307Aslı207
308Deniz Ayabaktı 207
309Burak 206
310Defne Su Güzel206
311Bekirhan206
312Ledeyna Güner206
313dws205
314Arda205
315aynur205
316Yaren Yener204
317Ömer Enes ÇAKAL204
318macide204
3195a204
320MHD HANI HALIMEH203
321Gamze203
322cengiz203
323ggg203
324zeliha kaya203
325Merve Tınmaz202
326Asya Yolcu202
327Kaan Yılmaz202
328CEMRE 201
329Nida201
330Yağmur Alkaşı 201
331Nazmi Mete 201
332Hüseyin emre bulgurcu 200
333azad200
334Ezgi su200
335Melek Vardar200
336Yağmur200
337ferhat200
338ş200
339Uras hıdır199
340Mustafa Enes Kocadağ 6D199
341.199
342Döne Ada199
343Dosyal199
344Firdevs öz198
345Elif KERKÜT198
346Sare198
347Elif AZRA198
348A198
349Ahmet SERİN 197
350Süleyman196
351ebrar196
352a196
353Esra Aksoy195
3548d195
355mehmet fatih195
356Vedat194
357Ceyda Ercin194
358KAYRA194
359Hira Nur Avcı 194
360Meryem ulaş193
361KEREM BJK193
362Enes193
363poyraz193
364q193
365ela193
366Hiranur Kendir192
367Ecrin Vahide AVAROĞLU192
368hakan192
369kennnturan192
370Enise Semra Gurlaş191
371Deniz191
372R. Aytuğ Cıvak191
373aaaaaa191
374MİNA SU CAV191
375Eliz190
376Kardelen190
377Elif190
378TuanaTuna 190
379macide190
380ilhan190
381ihsan mahir davuş189
382lòn189
383Oğuzhan yüksel188
384Ahmet188
385Damla188
386Zeynep Çelebi188
387AZRA188
388Gj uyu188
389a187
390Hanife186
391Çağın Akgül186
392Z.seray186
393Erdem 186
394fatma186
395Hasan185
396sevde185
397e185
398Mete184
399Ayberk184
400halit183
401Ahmet Kadir Yabaş183
402ecem183
403lgs183
404hıdır yalçın183
405q183
406Sezgin181
407Selin181
408Erd181
409YILDIZ8I180
410Mert ali180
411Ecrin üst180
412şevval180
413Mücteba Tabak 179
414ALİ179
415Nil soğancılar179
416cibril179
417Hatice azra çiçek 178
418Hazal178
419Nilay178
420ecrin ayaz178
421E178
422KOLAYDI178
423sibel178
4246/d178
425Okyanus177
426salih177
427Yiğit ÖZER177
428Batuhan çalımlı177
429Utku177
430Yunus177
431Masal177
432a177
433k177
434arda177
435Dfdömffl177
436ertuğrul177
437Ilım Beyza Dikye176
438imagine losing176
439Melisa 176
440Turkay176
441Enes Yiğit BAYKAL176
442rumeysa176
443Yağzel176
444a176
4457A176
446Ömer Mert Arslan175
447Arda175
448Mert175
449büşra175
4505175
451ARDA175
452Eclil174
453BUSE 174
454Miraç Tuğra Aydın174
455mehmet174
4568 b174
457ökkkjjjj174
458Zehra173
459Aysel Karasu173
460Ece Duru Gürpüzer173
461İkra Nur Demir173
462oğuzhan173
463wsd173
464Yusuf172
465Elif172
466Merve172
467Kemal efe Cetin172
468sude172
469Elif bakar172
470Sebahat172
471Ece 172
472Ecrin172
473Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
474Mahsun 171
475Ceylin171
476osman yüce171
477İrfan171
478dilber171
479Yaren170
480Ahmet Orkun170
481İrem170
482Yusuf İslam konuk170
483B170
484Bahar 169
485Elifnur169
486Elif169
487Aslı Buğlem Akdeniz169
488Ə169
489Egehan elmas 169
490d169
491Dfg169
492Recep Emre168
493Azizcan aydoğan168
494Büşra168
495ta168
4966A168
497Aysun168
498Yakup168
499kutay168
500Barış Bolut167