2022-2023 Şehrimiz Dersi 2. Dönem 1. Yazılısı – Cevap Anahtarlı

Seçmeli ders olan Şehrimiz Denizli dersine ait yazılıdır.

1) Medeni yaşam kurallara uymakla mümkündür.” diyen biri aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru yapmamış olur?
A)
Kurallara uymak B) Saygılı olmak C) Temiz olmak D) Toplu yaşanılan yerlerde sakız çiğnemek

2) İçerisinde birçok büyük mağaza bulunan, normalden büyük sosyal ortamlar için hazırlanmış olan yapılardır.
Yukarıda açıklaması verilen sosyal mekân aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Lunaparklar B) Şehir Hastaneleri C) Alışveriş Merkezleri D) Konser Salonları

3) Doğanın mucizesi Pamukkale Dünya miras listesine hangi teşkilat tarafından alınmıştır?
A) IMF B) NASA C) CIA D) UNESCO

4) Denizli’nin termal sağlık ve kaplıca açısından en zengin bölgesi neresidir?
A)
Kaklık B) Kale C) Karahayıt D) Çardak

5) Aşağıdakilerden hangisi Denizli’nin komşu şehirlerinden birisi değildir?
A)
Burdur B) Aydın C) Afyonkarahisar D) İzmir

6) Denizli, Afyonkarahisar ve Burdur arasında yer alan doğal yaşam ve soda üretiminde önemli bir yere sahip olan gölümüz aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Acıgöl B) Kartal Gölü C) Salda Gölü D) Süleymanlı Yayla Gölü

7) Aşağıdaki ilçelerden hangisi Denizli’nin ilçesi değildir?
A)
Acıpayam B) Beyağaç C) Yeşilova D) Çivril

8) Denizli’nin coğrafi özellikleri dikkate alındığında hangi doğal afet diğerlerine göre daha az görülür?
A)
Deprem B) Sel C) Çığ D) Heyelan

9) Sarayköy ilçesinin kuzeyinde yer alan ve en önemli ekonomik faaliyeti dokumacılık olan ilçe hangisidir?
A)
Honaz B) Buldan C) Güney D) Bozkurt

10) Milli Mücadele döneminde İzmir’in işgaline tepkisini dile getiren, “Silahınız yoksa yerden üç taş alıp düşmana atın” diyen yerel kahramanımız kimdir?
A)
İmam Hüseyin B) Müftü Ahmet Hulusi C) İmam Gazali D) Sütçü İmam

11) Denizli’nin üretimde önemli payı olan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir??
A)
Muz B) Fındık C) Şeftali D) Tütün

12) Denizli’de genç ve aktif nüfus diğer yaş gruplarına göre daha fazladır.
Bu bilginin olumlu sonuçlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
İş gücünün yüksek olması
B) İşsizliğin artması
C) Kamu hizmetlerinin yetersiz kalması
D) Konut sayısının yetersiz kalması

13) Aşağıdaki verilen cümleleri doğru ise “D” harfi ile yanlış ise “Y” harfi ile belirtiniz.
1. ( )
Coğrafi konumundan dolayı Denizli’de hem Akdeniz hem de karasal iklim görülmektedir.
2. ( ) Denizli’nin üç coğrafi bölgede toprağı vardır.
3. ( ) İklimin etkisi ile Denizli’de ahşap evler yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.
4. ( ) Coğrafi özellikler insanların giyim – kuşam, beslenme gibi alışkanlıklarını etkilemektedir.
5. ( ) Denizli birinci dereceden deprem bölgesinde yer almaktadır.
6. ( ) Piknik ateşlerinin söndürülmesi orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirlerdendir.
7. ( ) Denizli’de ilk belediye teşkilatı 2012 yılında kurulmuştur.
8. ( ) Denizli’deki Milli Mücadele hareketi Müftü Ahmet Hulusi Efendi öncülüğünde başlamıştır.

Cevap anahtarını ve yazılının pdf halini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sehrimiz-denizli-dersi-2-doenem-1-yazili-soru-ve-cevaplari.70000/