LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 2

LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 2

LGS kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Örnek LGS Sorularının 3. ünite ile ilgili bölümlerinden oluşturulan testtir.

Bu testte 17 soru vardır.

/17
5 oylar, 3 ortalama
91

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Örnek Sorular Testi 2

Bu testte 17 soru vardır.

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Nisan 2020

İtalyanlar işgal ettikleri bölgelerde birtakım kurumlar açmışlardı. Bunların başında İtalyanca eğitim yapan okullar bulunuyordu. Açılan bu okullarda aynı zamanda Hristiyanlık propagandası da yapmışlardı. Bunun yanında Anadolu sahilleri ile işgalleri altındaki Rodos ve 12 Ada’ya gemi seferleri düzenlemişlerdi.’’

Bu politikayla İtalyanların aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?

2 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

İkinci İnönü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmelerden bazıları şunlardır:

• O güne kadar Yunanistan’ın arkasında olan İngiltere, tutumunu değiştirmeye başlamış; hemen sonrasında İtilaf Devletleri savaşta tarafsız olduklarına dair bir bildiri yayımlamıştır.
• Fransa, TBMM Hükûmeti’ni fiilen tanımıştır ve hükûmetin temsilcileriyle görüşmeye başlamıştır.
• Halkın TBMM Hükûmeti ve ordusuna olan güveni artmış, Millî Mücadele ruhu pekişmiştir.
• İtalya, Anadolu’dan kademeli olarak çekilmeye başlamıştır.

Bu bilgilerden hareketle,

I. İtilaf Devletleri arasında görüş ayrılıkları yaşanmaya başlamıştır.
II. Yunanistan, barış antlaşması istemek zorunda kalmıştır.
III.TBMM’nin ulusal ve uluslararası saygınlığı artmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

3 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2019

Aşağıda İsmet Bey’in Doğu Cephesi’nde kazanılan zaferden sonra Kâzım Karabekir Paşa’ya yazdığı mektuba yer verilmiştir:

“Sevgili Kardeşim! Şark Harekâtı bizi ve davamızı ihya etti. O kadar sıkılmış idik, o kadar daralmış idik ki nefes alacak bir korunağa ihtiyacımız vardı. Allah’ın yardımıyla bunu büyük bir zaferle sen başardın. Sen, milletimize daha büyük hizmetler edeceksin. Allah seni milletimize bağışlasın.”

Bu mektuba göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

4 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı’ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı’na Osmanlı Hükûmeti’nin yanında TBMM Hükûmeti’ni de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı Hükûmeti adına Tevfik Paşa, TBMM Hükûmeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa’ya geldiğinde “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” demiştir.

Tevfik Paşa bu sözü ile İtilaf Devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır?

5 / 17

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Ocak 2020

Türkiye, Lozan Konferansı’nda birtakım isteklerde bulunmuştur. Bu istekler şunlardır:

● Kapitülasyonlar ve Düyun-u Umumiye İdaresinin kaldırılması
● İstanbul’un ve Boğazların boşaltılması
● Musul ve Kerkük’ün Türkiye’ye bağlanması
● Yunanistan’ın tazminat ödemesi

Türkiye’nin bu isteklerle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?

6 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Mayıs 2020

Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadını, işgallere karşı çeşitli dernekler kurmuş, mitingler düzenlemiş, yardım dernekleri kurarak ordu, göçmenler ve kimsesizler için yardımlar toplamış, cephane imalathanelerinde çalışmış, kağnı kollarında cepheye erzak ve cephane taşımıştır.


Buna göre Millî Mücadele Dönemi’nde Türk kadınının yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

7 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mart 2020

Sovyetler Birliği ile TBMM Hükûmeti arasında imzalanan Moskova Antlaşması’na göre,

● Uluslar kendi geleceğine kendisi karar verecektir.
● Sovyetler Birliği, kapitülasyonların kaldırıldığını kabul edecektir.
● Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır.

Buna göre TBMM Hükûmeti ile ilgili,

I. Uluslararası diplomaside Sovyetler Birliği ile ortak hareket etmeyi kabul etmiştir.
II. Ekonomik bağımsızlık yolunda önemli bir adım atılmasını sağlamıştır.
III.Sovyetler Birliği’nin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mayıs 2020

16 Mart 1921’de TBMM Hükûmeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Antlaşması’na göre doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş; Batum, Misakımillî sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan’a bırakılmıştır. Ayrıca taraflar, bu antlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün antlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir.

Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili,

I. Misakımillî’den taviz verilmiştir.
II. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır.
III.Sovyetler Birliği TBMM’nin varlığını tanımıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

9 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Nisan 2020

Millî Mücadele Dönemi’nde Antep, Urfa ve Maraş; Fransızlar ve Fransızların silahlandırdığı Ermeniler tarafından işgal edilmiştir. Düzenli bir ordu bulunmadığı için Güney Cephesi’nde Kuvâ-yı Millîye birlikleri işgallere karşı direnmiştir.

Buna göre Güney Cephesi ile ilgili,

I. Bölgesel direniş güçlerinin etkili olduğu
II. Kuvâ-yı Millîye’nin işgallere son verdiği
III.Fransızların azınlıklar ile iş birliği yaptığı

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

10 / 17

Kategori: 832 Batı Cephesi

MEB Mart 2020

1 Mart 1921 tarihinde Türkiye ile Afganistan arasında imzalanan dostluk anlaşmasına göre Türkiye Afganistan’ın bağımsızlığını tanımış ve taraflar Doğu uluslarının bağımsızlığını onaylamıştır. Ayrıca taraflardan birine emperyalist güçlerce yapılacak saldırıya karşı ortak tepki verileceği, taraflardan birine düşman olan devletlerle anlaşma imzalanmayacağı ve herhangi bir devletle anlaşma yapmadan önce tarafların birbirlerine bilgi vereceği vurgulanmıştır. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi dostluk antlaşmasının hedeflerinden biri değildir?

11 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Aralık 2019

“İstiklal Yolu” Yeniden Canlanıyor

12-16 Haziran 2019 tarihleri arasında “İstiklal Yolu Yürüyüşü” Etkinliğinin 11.si gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesi yapılan konuşmada vatandaşlara şu bilgiler verildi: “İstiklal Yolu, milli mücadele yıllarında gemilerle İstanbul ve Rusya’dan İnebolu’ya gelen cephanenin, kağnılarla Ankara’ya ulaştırıldığı yoldur. 340 km’lik bu yolda karınca ordusu gibi çalışan vatanseverlerin yüzde doksanını kadınlarımız oluşturmuştur. Tekalif-i Milliye Emirleri’nin yayınlanmasının ardından daha da hareketlenen yolun önemini Mustafa Kemal’in şu sözleri anlatmaktadır:  “Gözüm Sakarya’da, Dumlupınar’da, kulağım İnebolu’da.’’ 

Yukarıda verilen gazete haberinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

12 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Nisan 2020

‘‘Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez.’’

Mustafa Kemal Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır?

13 / 17

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2019

Aşağıda, halk tarafından kendilerine “Onikiler” adı verilen bir grup vatanseverin Fransız işgal komutanına gönderdiği uyarı mektubundan bir bölüm verilmiştir.

“…Biz Onikiler; şehirli ve köylü, Türk ve Kürt, yerleşik ve göçebe bütün Urfa halkının hislerine tercümanız. Bizi esir alamazsınız. Alsanız bile bu mücadeleyi durduramazsınız…”

Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

14 / 17

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

MEB Nisan 2020

Kütahya-Eskişehir Savaşları’nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM’de büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi Tekâlif-i Milliye Emirleri yayınlanmıştır. Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm imkânları ile ordusunun yanında yer almıştır.

Buna göre,

I. Tekâlif-i Millîye Emirleri ile ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır.
II. Türk halkı millî birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir.
III.TBMM’de Millî Mücadele’nin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

15 / 17

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Mart 2020

Maarif Kongresi 16-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda pek çok sorunla baş edilmeye çalışılan bir süreçte toplanmıştır. Dönemin Maarif Vekili Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Meclis’te yaptığı konuşmada, kongreye katılacak delegeler için iki bin lira bütçe kullanıldığı, üç dört delegenin birlikte seyahat ettiği durumlarda yol giderlerinin karşılandığı, konaklama giderlerine ise karışılmadığı bilgisini vermiştir.

Buna göre,

I. Eğitim konusuna önem verildiği
II. Kongrenin zor şartlar altında toplandığı
III.Kongreye yönelik tasarruf önlemlerinin alındığı

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

16 / 17

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Aralık 2019

Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele ruhunu “Söylev” adlı eserinde şöyle tanımlamıştır:
“Millet fertleri; yalnız düşman karşısında bulunanlar değil, köyde, evinde, tarlasında bulunan herkes silâhla vuruşan savaşçı gibi kendini vazifeli sayarak bütün varlığını yalnız mücadeleye verecekti. Bütün maddî ve manevî varlığını yalnız vatan savunmasına vermekte ağır davranan milletler, savaş ve çarpışmayı gerçekten göze almış ve başarabileceklerine inanmış sayılmazlar.”

Mustafa Kemal Paşa’nın bu sözlerinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

17 / 17

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Mart  2020

I. Durum: I. İnönü Zaferi’nden sonra İtilaf Devletleri Londra’da toplanan barış konferansına TBMM heyeti ile beraber İstanbul Hükümeti’ni de davet ettiler. Ancak konferansta İstanbul Hükümeti adına söz alan Tevfik Paşa “Ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan TBMM delegesine bırakıyorum.” diyerek İtilaf Devletlerinin Türk tarafını ikiye bölme planlarını sonuçsuz bıraktı.

II. Durum: Lozan’da yapılacak barış görüşmelerine İtilaf Devletleri TBMM ile beraber İstanbul Hükümeti’ni de davet edince TBMM 1 Kasım 1922’de aldığı kararla saltanatı kaldırdı. Lozan görüşmelerinde de Türk halkını TBMM temsil etti. Böylece İtilaf Devletle ri’nin Türk tarafını ikiye bölme ve Sevr Antlaşma sı’nı kısmen de olsa Türklere kabul ettirme planları sonuçsuz kaldı.

Verilen durumlar birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1d100 %17
2SAMİ 100 %17
3olcay gunday100 %17
4shjkl100 %17
5Güler işkey...94 %16
6sdfghn94 %16
7894 %16
8F88 %15
9Nurgül88 %15
10HATİCE BEKMKEZ88 %15
11siwiwiw88 %15
128b88 %15
13Ujıılş,88 %15
14,,,,82 %14
15Hoışpıgfı82 %14
16elmas82 %14
17[email protected]82 %14
18ışıl82 %14
19Yasin Gündoğdu79 %13.5
20.76 %13
21İrfan76 %13
22f76 %13
23büşranur.s71 %12
24Ebru71 %12
25A71 %12
26Asuman Yayıkçı71 %12
27com71 %12
28Mehmet Samet Korkmaz 64 %11
29a59 %10
30sudenaz emeksiz59 %10
31Mustafa59 %10
32o59 %10
33ali57 %9.67
34dfffg53 %9
35Aya Saad Elden53 %9
36Sshdsjdsjsdkjsd53 %9
37Şevin47 %8
38Selahaddin Yılmaz 47 %8
39İrem47 %8
40A45 %7.67
41Fatmanur41 %7
42Eda41 %7
43Efehan saydam41 %7
44Ceylannur ş35 %6
45Yusuf celil aydemir35 %6
46Buğra35 %6
47.29 %5
48Enur29 %5
49Tuana Saka24 %4
50Arda24 %4
51kazo24 %4
52Demir Çilsal24 %4
53Umut 23 %4
54e.18 %3
55nur18 %3
56Poyo12 %2
57b.sdfgh0 %0
58vgyum0 %0
59Yasin0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25deniz431
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
516\\a334
52Alper333
53Se sdd330
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59yağmur yılmaz318
60Ömür317
61cansu314
62Benkim1232313
63d308
64Zafer Ege Küçük 303
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137tarık topçu227
138Yiğit Alperen Kırpık227
139Emine naz 225
140Cihan Arda Demirel225
141Fatma225
142Mustafa Osanmaz224
143MERVE224
144Şura Baynal224
145mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
146Afra Fatıma Oflaz 222
1472222
148G221
149Kd221
150Batuhan 220
151Rabia220
152duru220
153Azad220
154Mihrap Karaman218
155Ezda218
156Sultan Ekin217
157Erdem yücel217
158Doğa ÇAM217
159Hatice Nur Yurt216
160Yusuf216
161Sabire215
162lara215
163Azra bolat215
164haççik215
165Yağmursu214
166ilayda214
167sümeyye214
168bilinmeyen214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203Çağan199
204Firdevs öz198
205macide198
206ege hayal198
207Mesude198
208azad196
209A196
2106a196
211Vedat194
212Kaan görkem BARIŞ194
213KAYRA194
214Deniz Ayabaktı 194
215Meryem ulaş193
216KEREM BJK193
217ela193
218Eliz190
219Kardelen190
220Elif190
221Defne Su Güzel190
222TuanaTuna 190
223A190
224Oğuzhan yüksel188
225Ahmet188
226Damla188
227efe188
228A188
229mehmet fatih188
230Asya Yolcu187
231MHD HANI HALIMEH186
232Erdem 186
233fvodk186
234yylyş186
235Hasan185
236sevde185
237Dosyal185
238MİNA SU CAV185
2398d185
240Enes184
2416/A184
242Elif KERKÜT183
243halit183
244Ahmet Kadir Yabaş183
245Deniz183
246ecem183
247Ahmet SERİN 182
248nehir182
249Şeyma Nur Akkaya182
250Hira Nur Avcı 182
251Sezgin181
252YILDIZ8I180
253Mert ali180
254Ecrin üst180
255asd180
256şevval180
257Mücteba Tabak 179
258Hedibe Taş179
2598a179
260Hatice azra çiçek 178
261Ali Efe İnceoğlu178
262Okyanus177
263salih177
264Yiğit ÖZER177
265a177
266arda177
267Ilım Beyza Dikye176
268Melisa 176
269rumeysa176
270Furkan Yürük175
271Ömer Mert Arslan175
272Arda175
273Burak 175
274BUSE 174
275cibril174
276Ecrin Vahide AVAROĞLU174
277azra173
278Zehra173
279Aysel Karasu173
280Ece Duru Gürpüzer173
281Elif172
282sude172
283Ece 172
284Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
285a172
2867A172
287Mahsun 171
288k171
289İrfan171
290Yaren170
291Ahmet Orkun170
292İrem170
293Bahar 169
294Aslı Buğlem Akdeniz169
295Hshs169
296Büşra168
297Yakup168
298kutay168
299Hasan tuna Gövenç 167
300lwooe166
301Kaan Düztaş166
302Emre ÇOBANOĞLU166
303Süleyman Arif ARARAT165
304EMİR GÖSTERİCİ165
305Dilay165
306Süleyman165
307furkan164
308uğr164
309ferhat164
310Tuanna Aylan163
311Arda Özvurgun 5/C163
312Ebrar YAVUZ163
313Nilay163
314M.Said 6-f162
315Nil Er162
316T162
317a162
318ş162
319Turkay161
320Öykü 160
321Batuhan çalımlı160
322Hiranur Kendir160
323Recep160
3248 b160
325Feride Melek 159
326cesur159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131