LGS Örnek Soruları 3. Ünite Online Testi 1

LGS kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı Örnek LGS Sorularının 3. ünite ile ilgili bölümlerinden oluşturulan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

 

/10
8 oylar, 4.1 ortalama
307

8. Sınıf 3. Ünite Testi

8. Sınıf 3. Ünite Örnek Sorular Testi 1

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

MEB Aralık 2018

Kazım Karabekir Paşa, Gümrü Antlaşması ile ilgili olarak şunları söylemiştir: “Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık.”

Kazım Karabekir Paşa bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

2 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Nisan 2019

İstanbul Hükûmeti adına Tevfik Paşa, 17 Ekim 1922’de bana gönderdiği telgrafta kazanılan zaferin bundan böyle İstanbul ile Ankara arasında anlaşmazlık ve ikiliği ortadan kaldırdığını ve millî birliğimizi sağladığını yazıyordu. Yani Tevfik Paşa şöyle demek istiyordu: “Memlekette düşman kalmadı. O hâlde padişah yerindedir, hükûmet onun yanındadır. Millete düşen de bu makamların vereceği emirlere uymaktır. Böyle olunca da elbette birliğe engel bir şey kalmamış olur.”

Tevfik Paşa, Mustafa Kemal’e çektiği bu telgrafta aşağıdakilerden hangisini yok saymıştır?

3 / 10

Kategori: 837 Sanat ve Edebiyat Eserlerinde Milli Mücadele

MEB Nisan 2019

Aşağıda Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” adlı eserinden alınan bazı bölümler verilmiştir:
“… Onlara İstanbul’un dört devletin askerî işgali altında olduğunu, İzmir’in ta Bursa’ya kadar Yunanlılar tarafından  istila edildiğini, Adana’dan Fransızların henüz el çekmediğini, Urfa’da, Antep’te kanlı olayların cereyan etmekte olduğunu haber veriyor, her birinin yüzüne ayrı ayrı bakıyordum.

… İstanbul’da ne padişahın ne devletin ne hükûmetin itibarı kaldı. Yüzbaşı rütbesinde yabancı subaylar, sadrazamlara emir veriyor, padişaha filan adamı filan yere tayin et diye akıl veriyor. Memleketin büyüklerini, akıllı adamlarını Malta Adası’na sürdüler. Kimseye göz açtırmıyor, söz söyletmiyorlar…”

Yukarıdaki metinden hareketle,

I. Yunanlar ve Fransızlar Anadolu’da işgal faaliyetlerinde bulunmuştur.
II. Toplumdaki aydın insanlar İtilaf Devletleri tarafından baskıya maruz kalmıştır.
III.Osmanlı Devleti’nin otoritesi sarsılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Şubat 2019

“Şimdiye kadar uygulanan eğitim ve öğretim yöntemlerinin, milletimizin gerilemesinde en önemli nedenlerden biri olduğu kanaatindeyim. Onun için bir millî eğitim programından söz ederken eski devirlerdeki hurafelerden, yaradılışımıza hiç de uymayan yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelen etkilerden tamamen uzak, millî ve tarihî yapımıza uygun bir kültürü kastediyorum. Çünkü millî dehanın gerçek gelişmesi ancak böyle bir kültürle sağlanabilecektir.”

Mustafa Kemal’in 1921’de Maarif Kongresi’nde yaptığı bu konuşmadan,

I. Geri kalışın nedeni olarak eğitim programlarını göstermiştir.
II. Eğitim programlarında farklı toplumların taklit edilmesine karşı çıkmıştır.
III.Gelişmenin ancak millî kültüre uygun bir eğitim programıyla mümkün olabileceğini düşünmüştür.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

5 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Şubat 2019

“Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekât; Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha yazdıran muazzam bir eserdir…”

Mustafa Kemal’in, Büyük Taarruz’un önemini ifade ettiği bu sözlerinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

6 / 10

Kategori: 833 Maarif Kongresi

MEB Ocak 2019

“Memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusu.”

Mustafa Kemal’in, bu sözüyle,

I. Askerî güç
II. Eğitim
III.Siyaset

unsurlarından hangilerine önem verdiği söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Şubat 2019

Lozan Barış Antlaşması’na göre Ege adalarından Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan Adaları Türkiye’ye; Limni, Semadirek, Midilli, Sakız, Sisam ve Nikerya adaları ise Yunanistan’a bırakılacaktı. Fakat Türkiye antlaşmaya Yunanistan’ın bu adalarda deniz üssü kuramayacağına dair bir madde ekletmiştir.

Türkiye bu maddeyi antlaşmaya ekleterek,

I. Ege Adalarını silahsızlandırmayı
II. Diplomatik ilişkileri geliştirmeyi
III.Sınırlarını güvence altına almayı

amaçlarından hangilerini hedeflemiştir?

8 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Ocak 2019

Sakarya Savaşı, sadece cephede değil cephe gerisinde de bütün şiddetiyle devam ediyordu. Ankara’da bütün imkânlar seferber edilmiş, herkes vatan için yollara düşmüştü. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkes bu savaşın içindeydi.

Bu metinden hareketle Sakarya Savaşı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

MEB Kasım 2018

Mustafa Kemal, taarruz için ordunun yanı sıra kamuoyunu ve meclisi de hazırlamaya önem verdi. Bu amaçla halka dağıtılacak bildirileri kaleme aldı. Bazı milletvekilleri taarruzun bir an önce yapılmasını istemekteydi. Mustafa Kemal bu milletvekillerini “Ordumuzun kararı, taarruzdur. Fakat bu taarruzu erteliyoruz. Sebebi, hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır. Yarım hazırlıkla, yarım tedbirle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha fenadır.” sözleriyle yatıştırdı. Bu gelişmeler doğrultusunda ordu, 1922 yılının yaz aylarına doğru taarruza hazır hâle gelmişti.

Buna göre Mustafa Kemal’in taarruzu ertelemesinin sebebi nedir?

10 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

MEB Mayıs 2019

Osmanlının son dönemlerinde Avrupa devletleri birçok bahane ile devletin iç işlerine müdahale etmişlerdir. TBMM Heyeti, Lozan Barış Antlaşması’nda alınacak kararlarla, yeni kurulan Türk devletinin iç işlerine müdahalede bulunulmasını engellemeye çalışmıştır.

Lozan Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisi bu doğrultuda alınan kararlardan biri değildir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1zt23100 %10
2Djdjs100 %10
3yul100 %10
4Hatice Nur Yurt100 %10
5Güler işkey...100 %10
6as100 %10
7byza100 %10
8Reew100 %10
9atlantik100 %10
10poklu elif100 %10
11Sevgi hoca100 %10
12şerwan100 %10
13Dndnnfjf100 %10
14muhammet100 %10
15Beray100 %10
16Burki ve 8b100 %10
17s100 %10
18aaa100 %10
19lldfjdddjjddh100 %10
20Fttft100 %10
21sdhsdhg100 %10
22ali100 %10
23ömer100 %10
24[email protected]100 %10
25vfvfj100 %10
26abuzer100 %10
27a100 %10
28pıuohouıj100 %10
29pınar100 %10
30Zahide100 %10
31zeki100 %10
32Kd100 %10
33aaaa100 %10
34Sekizler100 %10
35seda100 %10
36ışıl100 %10
37Eüat100 %10
38ghsuw100 %10
398/D100 %10
40k100 %10
41gggg100 %10
42Aa100 %10
43mehmet fatih100 %10
44r100 %10
45aliye100 %10
46Ela Sultan Şener100 %10
47cengiz100 %10
48Sizi yener95 %9.5
49Ebrar90 %9
50golgem1890 %9
51Kdhxjks90 %9
52Gitmeburdggn90 %9
53KAĞAN90 %9
54ela90 %9
55faktırordan90 %9
56Hfjkkık90 %9
57SAMİ 90 %9
58Caner Dallı90 %9
59aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa90 %9
60İrfan90 %9
61Nazlı90 %9
62d90 %9
63n90 %9
64Mehmet Samet Korkmaz 90 %9
65hayattanbıkmış90 %9
66[email protected]90 %9
67Tunç90 %9
68jl90 %9
69Gvhjj90 %9
70h90 %9
71dd90 %9
72890 %9
73Armut90 %9
74a90 %9
75a90 %9
76Hasan Hüseyin yiğit90 %9
778b90 %9
78ıgıf90 %9
79asd90 %9
80r90 %9
81belalıbüllük4290 %9
82Elif90 %9
838D90 %9
84ege90 %9
85the historian mithat teacher90 %9
86qwss90 %9
87sahin polat90 %9
88ömer90 %9
89E90 %9
908c90 %9
91Burak90 %9
92com90 %9
938885 %8.5
94büşranur.s80 %8
95aylerdo80 %8
96jkıyghkıgcyt80 %8
97elmas 80 %8
98Nisa80 %8
99azad80 %8
100Ebuyetim80 %8
101nmb80 %8
102sacda80 %8
103A.80 %8
104irem80 %8
105Beyzanur80 %8
106Elif80 %8
107Furkan Zilif80 %8
108[email protected]80 %8
109Ledeyna Güner80 %8
110bbbgf80 %8
111meyra80 %8
112,üüylüüy80 %8
113SİMA BAŞARAN80 %8
114yarennur80 %8
115aras80 %8
116ysdfhdfhg80 %8
117Ww80 %8
118Sudenaz 8/B80 %8
119b80 %8
120rrrr80 %8
121ooo80 %8
1228f80 %8
1238/A80 %8
1248aaaaaaaa80 %8
125a78.33 %7.83
126Beyazguut70 %7
127Fluılfıyflu70 %7
128Kubra70 %7
129Eaece70 %7
130Nurdan70 %7
131gönül keleş70 %7
132Merve karabela70 %7
133Oguz70 %7
134Gokhan70 %7
135sarumaymun70 %7
136gani70 %7
137870 %7
138Umut70 %7
139omar70 %7
140alfa70 %7
141aaa70 %7
142Ferid70 %7
143Nilgün70 %7
1448C70 %7
145bilibbailiii70 %7
1463zz4fhwqgw70 %7
147Selvjfjdtsr70 %7
148Alische70 %7
1498g70 %7
150Yasin Gündoğdu65 %6.5
151ali65 %6.5
152Arada Sırada60 %6
153g60 %6
154Ebrar60 %6
155dd60 %6
156Deniz60 %6
157Mehmetcantürker60 %6
158Selahaddin Yılmaz 60 %6
159abc60 %6
160Efehan saydam60 %6
161HATİCE BEKMEZ60 %6
162mert60 %6
163e60 %6
164gggh60 %6
165Esin60 %6
166AYSUN60 %6
167Ayşegül60 %6
168giray50 %5
169Savas50 %5
170batuan50 %5
171aaa50 %5
172ş50 %5
173850 %5
174dhkk50 %5
175Nurbanu50 %5
1768-a50 %5
177Fg50 %5
178meral50 %5
179h50 %5
1808c50 %5
181jıkfooeşaldılsd40 %4
182e40 %4
183Amedaga4740 %4
184...40 %4
185Ayse40 %4
186Ni40 %4
187serhat40 %4
188a40 %4
1898deliler40 %4
190İkkkkkk40 %4
191Furkan30 %3
192Yusuf30 %3
193Ahmetloklok30 %3
194Ceylannur ş20 %2
195Rüvey20 %2
196a20 %2
197doruk10 %1
198doruk10 %1
199naz10 %1
200Ufuk10 %1
201Cennet10 %1
202yılm10 %1
203Hila nur10 %1
204Napican ismimi kardeş0 %0
205b.sdfghj0 %0
206Rgh0 %0
207ceren0 %0
208Renault0 %0
209Rgg0 %0
210yusuf irg0 %0
211Songül sari0 %0
212kkkkkk0 %0
213NİYAZİ0 %0
214Daron Abdülkadir Göktürk Sofacıoğlu0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13330
2arzu2660
3SAMİ 2573
4ENSAR2149
5ALİ2110
6z2091
7eeeee1965
8İlayda1964
9H1855
10e1705
11G1704
12asd1697
13d1612
14A1353
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1219
18ali1173
19cglr1091
20H1067
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23v954
24ahmet 937
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd880
28rana831
29j830
30Elif818
31Enes802
32Melek çakır797
33Arda Yılmaz788
34efe787
35aleyna780
36Uğur 772
37Belinay771
38ylllp747
39bbbbbbb739
40oykuıpıl710
41elif702
42Nisa Duru Bingül696
43A689
44d678
45Y675
46t668
47Mirac Muhammet Topçu668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53esra648
54C643
55Melek Vardar641
56Zeynep DEDE636
57Emine631
58Furkan Alper 622
59Özge 621
60yylyş607
61Mert 7F602
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70Deniz566
71Emine kayrak565
72Sema564
73k564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84yağmurrr524
85ali520
86Ecrin Bayrak518
87Hazal517
88R. Aytuğ Cıvak515
89Reyyan513
90Ledeyna Güner513
91Ü511
92M.yiğit509
93Azizcan aydoğan501
94Yiğit ali Akkuş498
95koraydulger492
96Burak491
97Çınar490
98Gülce Erkeç488
99Gümüş485
100Kuzey484
101naz480
102Buğra efe479
103oğuzhan475
104ada474
105asd474
106t471
107Nisa Çelik462
108Zehra Reyyan Yanmaz452
109f452
110Arda451
111sekizler450
112cesur449
113Arda Arabaci449
114abcdef449
115f448
116Zafer Ege Küçük 444
117A443
118Melih Hasan441
119YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
120Sabire437
121DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
122İbrahim435
123MİNA SU CAV430
124bilinmeyen430
125bekir430
126gürkan429
127Zeynep Beyza428
128imagine losing427
129asya427
1306a425
131Alin asya422
132Ali Batın TAN421
133ihsan mahir davuş420
134Esma414
135Reyyan SEÇGİN 412
136Mirzat409
137Ayşe408
138yigit406
139Elif405
140sevinç405
141İkra Nur Demir403
142Eylül402
143fvodk402
144Arda398
145ahmet398
146dws398
147Elif398
148Alper397
149efe395
150UEVDJANA395
151Barış Arın Yavuzcan394
1526f391
153Aysun391
154Nil soğancılar391
155a391
156aaa391
157Baki390
158Cemre390
159a389
160Doruk388
161Elif Şenol387
162Medine385
163cihab385
164Eymencan384
165Kuzey381
166blablabla380
167Hiranur kendir380
1688a380
169yağmur379
170İlayda376
171seda376
172KOLAYDI376
173Hanibe 375
174Ali Efe İnceoğlu373
175Ezgi su372
176hale ceylan 371
177serra nur balta371
178Irmak özer371
179cüneyt371
180Kd371
181Mina369
182A369
183a368
184*367
185Ecrin 367
186Deniz Güren367
187Kardelen365
188zozo365
189SENA365
190Kemal efe Cetin364
191Ramazan ışık364
192Nikolay363
193Yusuf İslam konuk362
194Melek Büşra Cebeci361
195asa361
196tuncay360
197aaaaaa356
198Sümeyye354
199Fftgtgtgy354
200nehir353
201a353
202sevim353
203mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
204Midgin350
205Sıdıka SARIBIYIK349
206Esra pehlevan349
207Ege349
208yaso349
209Fenerli Çiftçi348
210Hasan348
211KAYLA NAZ347
212cu347
213lòn346
214yusuf pro @345
215Oh uyuj jjhoj344
216Asdf342
217Bay asla yanılmaz342
218Zeynep buğlem ANDAÇ341
219123341
220n340
221Hayrunisa Altay339
222Öğrenci336
223yağmur yılmaz336
224aa336
225kaan334
2266\\a334
227Elif Çakır334
228MİNA SU CAV334
229Fatma330
230Abdurrahman330
231ökkkjjjj330
232rüzgar ünal329
233Medine Sıla Kayacan329
2345a329
235mehmet326
236Ali nazim324
237Damla323
238Kuzey Günsy321
239Ə321
240mmmlll321
241Ecrin320
242Ömür317
243Elif Hoda317
244Tahir317
245Hikmet316
246Ahmet KORKMAZ315
247cansu314
248Ahmet Sağnak314
249sena314
250a314
251hilmi314
252Gökay313
253Benkim1232313
254Zeynep koç312
255Fehime özdemir312
256macide312
257Kerri309
258Dilek 309
259q309
260x309
261a308
262Merve Tınmaz 5-C307
263Hürünaz306
264serra306
265Zeynep Ceyda Koca306
266Ramazan Sevindir305
267Musa bulduk305
268Şevval su yeniceli305
269Esma Enrar304
270Çağla304
271YİĞİT UZUNOĞLU304
272Azra cankilic303
273g303
274Se302
275Hazal301
276Bilal300
277Fatma Nur299
278ebrar299
279fgtytah299
280İslam Can299
281Nilda Ece Yılmaz298
282MERVE297
283Umut can296
284Bnb296
285FEHİME296
286koray295
287hira294
288burak294
289Büşra294
290y294
291H292
292Nisa çelikoğlu292
293Şeyma Nur Akkaya292
294ggg292
295beren su oturak291
296Dosyal291
297T291
298Ahmet291
299Sümeyra Ekerim291
300emira290
301Melih290
302wsd290
303Gülistan Nursu Ertürk289
304çınar kankaya289
305aaa289
306beloo288
307Hshs288
308Burcu287
309Aa287
310selattin kaan arslan287
311B286
312Efe Uygar286
313ege hayal286
314Ecrin285
315DORUK ALİ TANDOĞAN282
316a282
317k282
318ada güler281
319Ömer Akdemir281
320nihal281
321aynur281
322Şervan tursun281
323Defne yolcu 280
324a280
325emine280
326osman yüce279
327Hedibe Taş278
328gggg277
3292277
330Zeren ERTUĞRUL276
331F275
332ilkan keneç275
333Mete275
3341275
335merve dağdelen275
336Aliberke Şahin274
337deneme274
338Rüzgar Berat274
3397hg274
340Yiğit273
341Tuğberk karabudan273
342Ekin272
343Bahtiyar271
344Sümeyye Cankılıç271
345Otsıtaur271
346Deniz Kılıç 270
347canan kara270
348ertuğrul270
349Tuba 269
350Zehra Belinay Develi269
351Kuyrukluyıldızlar269
352Dfg268
353efe doruk268
354Ahmet Burak267
355ecrin ayaz267
356Efe Bozkurt266
357ecrin266
358Ecrin Karabacak 6-F266
359Neden266
360hilal266
361Mehmet Akif Ersoy265
362Elif AZRA265
363furkan264
364Nehir264
365Yağzel264
366BenEuyfDeğilim264
367Yiğit Başarı263
368Görkem263
369A263
370tr263
371G263
372D263
373ta262
374sılanur262
375Sayed osman261
376Mürşit Parlakgün261
377Ibrahim261
378ayşe261
379Beren KOÇ260
380Emre258
381eylül sude258
382Menna258
383öykü257
384H257
385Elif Tuana Kafşakoğlu256
386nevın256
387Enes Yiğit BAYKAL256
388Guııoı256
389Aslı Beyza Güneş255
390Abdulgani kit255
391Alperen Doğankaya255
392Aysu255
393Nil Er255
394ali255
395duru253
396Ekin topçu253
397Sebahat253
398jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
399İbrahim253
400sfgh253
401zeliha kaya253
402Belinay252
403Abdülhamit252
404B252
405Çağan252
406a252
4076-A252
408m252
409Meryemnur 251
4106/A251
411Muhammed başçi 250
412jjjjj250
413çiğdem250
414Yağmur Ceylan249
415Ayberk249
416Minel Tuana Köseoğlu249
417gulcebi249
418Kağan248
419semra248
420Zübeyir Esad Seçkin247
4217b247
422Akay Yalçın246
423Müjgan Minez246
424hıdır yalçın246
425Mesude246
426mnş245
427ismail245
428Aa245
429ARDA245
430Zeynep244
431Rabia244
432Döne Ada242
433Çağatay242
434Adlem Gökçe Yaman241
435Normal_bir_insan241
4368/D241
437zeynep sahra240
438Eren Müjdeci 240
439selma240
440Elif239
441Dhkş239
442Ceylin238
443Abdullah238
444g238
445Betül ŞEKERCİ237
446Elif237
447azra236
448Buseyne hasnavi236
449.235
450Gufiroe234
451IntelligenceBox234
452Aslı234
453Elif bakar234
454e234
455ilhan234
456Mert Ali YILDIRIM233
457Yunus Emre Göktaş233
458Hayrunnisa233
459Eren ÖZ 6/F233
460seyit233
461Umut kamil232
462Erdem yücel232
463Öykü232
4647B232
465Eylül Görpeler 231
466Ecrin naz ataş231
467Azra231
468Rüzgar230
469Azra bolat230
470Çağın Akgül230
471poyraz230
4725/E230
473dilay230
474Samet229
475Fdjfyyt229
476Z.seray229
477W229
478Yağmur228
479EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
480Muhammed Emin228
481Dfdömffl228
482Arda227
483Belkıssu227
484tarık topçu227
485Yiğit Alperen Kırpık227
486BATIN BERK YORULMAZ226
487Gülşah226
488Esma Hıra226
489Aybars226
490Emine naz 225
491Cihan Arda Demirel225
4928225
493r225
494Mustafa Osanmaz224
495kjk224
496Nehir224
497Yağız Yusuf Büyükdoğan224
498Şura Baynal224
499Musa224
500Bekirhan223