863 Hatay’ın Anavatana Katılması Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.6.3. Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katmak konusunda yaptıklarına ve bu uğurda gösterdiği özveriye kanıtlar gösterir.” kazanımı ile ilglili kazanım pekiştirme testidir.

/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

863 Hatay'ın Anavatana Katılması Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

“Bu, benim şahsi sorunumdur. Durumu Fransa büyükelçisine daha başlangıçta açıkça ifade ettim. Dünyanın bu durumunda böyle bir sorunun, Türkiye ile Fransa arasında silahlı bir anlaşmazlığa sürüklenmesi kesinlikle mümkün değildir. Fakat ben, bunu da  hesaba kattım ve kararımı vermiş bulunuyorum. Şayet ufukta, bu yolda binde bir ihtimal belirirse Türkiye Cumhurbaşkanlığından ve hatta Büyük Millet Meclisi üyeliğinden çekileceğim ve bir fert olarak bana katılacak birkaç arkadaşla beraber Hatay’a gireceğim. Oradakilerle el ele verip mücadeleye devam edeceğim.” 

Atatürk’ün Hatay sorunu ile ilgili verilen bu sözleri onun,

I. Kararlılık
II. Çok yönlülük
III. Vatanseverlik

özelliklerinden hangisi ya da hangilerini yansıttığı söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Hatay’ın anavatana katılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazla olmuştur?

3 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

TBMM, 1921 yılında Fransa ile imzaladığı An­kara Antlaşması'nda sınırları dışında kalan Ha­tay'da yaşayan Türklerin ulusal kimliklerini ko­rumalarına yönelik hükümlere yer verilmesini sağlamıştır.

Bu hükümlerin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

4 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk, artan rahatsızlığına rağmen gece gündüz demeden toplantılar yapıp yabancı elçilerle görüşerek Hatay’ın bağımsızlığını kazanması için büyük çaba sarf etti. 

Atatürk’ün bu tutumu,

I. Özveri
II. Duyarsızlık
III. Fedakarlık
IV. Mücadelecilik

kavramlarından hangileri ile açıklanabilir?

5 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Hatay Parlâmentosu 29 Haziran 1939'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlanma kararı almış, bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Hatay'ın bu isteğini kabul etmiştir.

Hatay Parlâmentosu'nun aldığı bu karar aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?

6 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

I. Dünya Savaşı’nın çıkma ihtimali üzerine Fransa 1936’da Suriye ve Lübnan’a bağımsızlık verdi. Bu arada Hatay’ı Suriye’ye bıraktı. Türkiye ise bu duruma karşı çıkarak Hatay’a bağımsızlık verilmesini istedi. Fransa ise meselenin çözümü için Milletler Cemiyetine başvuracağını açıkladı ve Türkiye bu öneriyi kabul etti.

Türkiye’nin, Hatay sorununun Milletler Cemiyetine götürülme teklifini kabul etmesi Türk dış politikasının öncelikle hangi ilkesi ile açıklanabilir? 

7 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

"Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde esir ka­lamaz."

Atatürk, bu sözüyle aşagıdakilerden hangisini hedeflemiştir?

8 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Atatürk hangi olayın sonucunda Milletler cemiyetine başvurarak Hatay konusunu gündeme getirmiştir?

9 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

1936 yılında, Fransa'nın Suriye üzerindeki hi­maye yönetimi sona erince Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Hatay halkının gele­ceğini seçimle belirlemesini istemiştir.

Sadece bu bilgilere göre;

I. Türkiye millî iradeye saygılıdır.

II  Hatay Anavatan'a bağlanmıştır.

III.Sorunun çözümünde diplomatik yollar de­nenmiştir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşı­labilir?

10 / 10

Kategori: 863 Misakımillî’nin Son Zaferi: Hatay

Hatay Cumhuriyeti Meclisi, halkın büyük çoğunluğunun da isteğine uyarak Türkiye’ye katılma kararı aldı.

Hatay Cumhuriyeti Meclisi’nin halkın büyük çoğunluğunun kararına uyması, aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?

0%