555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler Online Test

SB.5.5.5. İş birliği yaparak üretim, dağıtım ve tüketime dayalı yeni fikirler geliştirir.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
1 oylar, 5 ortalama
153
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

1 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

Yaşanılan sorunları çözmek veya çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla öne sürülen yeni fikir ve uygulamalara proje denir. Projeler yaratıcı, bilimsel, uygulanabilir, yarar sağlamaya dönük, açık, anlaşılır, yeni ve özgün olmalıdır.

Buna göre,

I- Engelli bireylerin ellerini kullanmadan sadece kafa hareketleriyle teknolojik aletleri kullanabilmesine imkân tanıyan bir cihaz,

II- Sığınmacı bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği sığınma evi,

III- Yaz aylarında sokak hayvanlarının susuz kalmaması amacı ile sokaklarda beli aralıklarla su kaplarının konması,

Öncüllerde verilenlerden hangisi ya da hangileri bir proje örneği olarak değerlendirilebilir?

2 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

Meyve ve sebzelerin buzdolabına poşetle konulmasının tehlikeli olduğunu öğrenen bir vatandaş eski file almak istemiştir. Ancak file bulamamıştır. Bunu fırsata çeviren vatandaş kendi file atölyesini açmıştır.

Verilen metin proje türlerinden,

I- Üretim projesi

II- Dağıtım projesi

III- Tüketim projesi

hangisine örnek oluşturmaktadır?

3 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

“Teyit.org.” yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine kadar birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlayan bir sosyal girişimdir. Birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesine imkân tanımaktadır. Bu girişim, eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni medya okuryazarlığını artırmayı amaçlamaktadır.

Verilen metinden hareketle “teyit.org” adlı girişimin aşağıdaki temel haklardan hangisini sağlamaya yönelik bir faaliyet yürüttüğü söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

Verimli toprakları bol olan bir ülkede yaşamamıza rağmen, kullanılmayan pek çok tarlamızın olduğu görülmektedir. İş bulmak için köylerini terk edip şehre göç eden insanlar, belki de bu tarlaların işlenmemesi sebebiyle iş imkanlarından yoksun kalmaktadır. Bu sorunu çözebilmek için ortaya çıkan “tarlamvar” adlı girişim, müşterilerinin tarlalarda organik ekim için yatırım yapmasını sağlayarak onların tarımsal ekonominin bir parçası olmalarını hedefliyor. Çiftçilere yardım etmek isteyen kişiler tarladaki ağaçları kiralayarak onların değerlenmesini sağlıyor ve böylelikle köylerdeki tarla sahiplerine de istihdam yaratmış olunuyor.  Öte yandan o yıl içerisinde kiralanan ağaçtan elde edilen hasattan da yararlanma imkanına sahip oluyorlar. Bu girişim şimdiden, 1.700 ağaç dikerek 3 aileye istihdam sağlamıştır. İlerleyen dönemlerde karbondioksit emilimini, istihdam edilen aile sayısını, kullanılan arazi ve üretim miktarını artırmayı hedeflemektedir.

Verilen metinden hareketle “tarlamvar” adlı girişimin ulaşmak istediği amaçlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

5 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

“Kızlar Sahada” girişimi, toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmayı hedefleyen bir girişim örneğidir. Bu girişim, kadınlara yönelik ‘’yapamazsın’’ diye kodlanan toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak, kız çocuklarını ve her yaştan kadını futbol yoluyla güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütmektedir. Bu amaçlara ulaşabilmek için; kız çocukları için futbol okulu, lise öğrencileri ve yetişkin kadınlar için turnuvalar, kız-oğlan karma gruplar için futbol ve sosyal gelişim kampları ve spor kulüpleri, okullar ve firmalar için kurumsal eğitimler düzenlenmektedir.  Bu girişim kapsamında 2013 -2018 yılları arasında düzenlenen İstanbul Kupası turnuvalarından elde edilen toplamda 80.000 TL’nin üzerindeki seyirci gelirinin AÇEV, Darüşşafaka, İTÜ Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına ve vakıflara aktarıldığı açıklanmışlardır.

Metinden hareketle “Kızlar Sahada” girişimi ile ilgili verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

Günümüzde iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının %8’ini atık gıdalar oluşturmaktadır. Bu duruma çözüm bulmak isteyen Olcay Silahlı ve Arda Eren adlı kişiler 2015 yılında “Fazla Gıda” adlı bir girişimde bulunmuştur. Bu girişim ile gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar %50 azaltılması için teknoloji tabanlı çözümlerin oluşturulmasını amaçlamışlardır. Bu girişim temelde, işletmeler için etkin atık yönetimi imkânı sunan bir platform olarak açıklanabilir. Öyle ki, gıda işletmelerinin satılmayan ürün stoklarını etkin yöneterek talep fazlası ürünlerden ekonomik ve sosyal değer yaratmasını sağlamaktadır. Yani satılamayan gıdaların bağışlanabilmesine, satılabilmesine veya geri dönüşüme kazandırılabilmesine imkân tanımaktadır.

Verilen metinden hareketle “Fazla Gıda” adlı girişim ile ilgili verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

İyi bir girişimcinin, Türkiye haritasında numaralandırılarak gösterilen bölgelerin hangisinde seracılığa dayalı bir girişimde bulunması beklenebilir?

Question Image

8 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

Mobil pazarlama alanında bir eğitim platformu kuran Adam Horwitz “Girişimci olmanın en zor yanı, her bir başarı için 10 defa başarısız olacak olmanız.” demiştir.

Adam Horwitz’in bu sözü ile girişimcilerin hangi özelliğini vurgulamış olabilir?

9 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

“Demgoodcoffee”, işitme engelli bireylerin hayata aktif olarak katılmasını sağlayan bir girişimdir.  Kahvenin, sadece işaret diliyle sipariş edilebildiği bu işletmeye giden kişileri sol tarafta bir elektronik ekran karşılamaktadır. Bu ekranda, ‘lütfen’, ‘espresso’, ‘istiyorum’ gibi kelimelerin işaret diliyle ifadesi görülmektedir. Bu ekran rehberliğinde işaret diliyle sipariş verilebilmektedir. DemGoodCoffee’de barista ekibi 3 işitme engelli bireyden oluşmaktadır. Haftanın 7 günü açık olan DemGoodCoffee’yi ziyaret edenlere işaret dili eğitimleri veriliyor. Bu sayede işaret dilini öğrenenlerin sayısının artması ve hayatı farklı deneyimlemesi hedefleniyor. DemGoodCoffee kahve dükkanının gelirinin işletme giderlerinden kalan kısmı, işitme engelliler ile ilgili projeleri fonlamak için kullanılıyor.

Metinden hareketle “Demgoodcoffee” girişimine ilişkin verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 555 Ekonomi İçin Yeni Fikirler

1880 yılında Muğla’da doğmuş olan Zihni Derin, eğitimini ziraat alanında tamamlamıştır. Karadeniz’de çay tarımını başlatabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmuştur. Onun çabaları sayesinde İlk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi 1938 yılında gerçekleştirilmiştir.  Bunun sonucunda çay tarımı ve sanayisi uzun yıllar devlet tarafından desteklenip teşvik edilmiştir. 1940 yılında çıkarılan 3788 Sayılı Çay Kanunu ile ülkemiz çaycılığı güvence altına alınmıştır. Bu yasal düzenlemenin ardından çay tarım alanları giderek genişlemiş ve üretim miktarı hızla yükselmiştir.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

0%