862 Atatürk Dönemi Dış Politika Olayları Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.6.2. Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan gelişmeleri analiz eder.” kazanımı ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

/10
1 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

862 Atatürk Dönemi Dış Politika Olayları Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan'da çözülemeyen Irak sınırı, İngiltere ve Türkiye arasında yapılacak ikili görüşmelere bırakılmıştır. İngiltere, bölgedeki ısrarından vazgeçmeyince Türkiye bölgeye asker kaydır­mayı düşünmüştür. Bunun üzerine İngiltere Doğu Anadolu'da Şeyh Sait Isyanı'na destek vermiş, Türkiye de bölgeye sefer düzenleyemediği gibi Musul'dan da vazgeçmek zorun­da kalmıştır.

Buna göre;

I. Şeyh Sait Isyanı sadece bir iç meseledir

II. Misak-i Milliye uymayan bir sonuç ortaya çıkmıştır

III. Dış politikada başarılı olmak için içte de güçlü olmak gerekir

yargılarından hangileri doğrudur?

2 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Musul Sorunu'nu kendi lehine çözmek isteyen ve petrol bölgelerini kaptırmak istemeyen İngiltere, Şeyh Sait İsyanı'nın çıkmasında etkili olmuştur.

Buna göre İngiltere'nin;

I. Türkiye'nin içişlerine karıştığı

II. Orta Doğu'ya hakim olmaya çalıştığı

III.Ham madde ihtiyacını karşılamaya çalıştığı

gibi faaliyetlerden hangilerine yöneldiği söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

1936 yılında imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nln aşağıdaki hangi maddesi, Boğazların egemenliğinin Türk Devleti'ne geçtiğinin kanıtı olarak gösterilebilir?

4 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Antlaşmasında, İstanbul'da Rumlar ve Batı Trakya'da yaşayan Türk nüfusu hariç, Türk ve Rum nüfusunun karşılıklı olarak değiştirilmesi ka­rara bağlanmıştır.

Buna göre Cumhuriyet Döneminde gerçekle­şen ve nüfus mübadelesi olarak adlandırılan bu uygula­manın temel amacı aşağıdakilerden hangisi­ne bağlanabilir?

5 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Atatürk dönemi dış politikasının temelini Lozan anlaşmasından kalan sorunların çözümü ile uğraşmak oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi dış politikamızı meşgul eden bir sorun değildir?

6 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Konferansı'nda Türkiye, yabancı okullar meselesini görüşmeyi reddederek bunun bir iç mesele olduğunu belirtmiştir.

Bu durum Türkiye'nin, aşağıdakilerden hangisine verdiği ön emi göstermektedir?

7 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Türkiye 1936’da boğazlar Komisyonuna üye olan devletlere bir nota vererek boğazların güvenliği  ve egemenlik hakkının  korunması için Lozan anlaşmasının boğazlarla ilgili maddesinin değiştirilmesini istemiştir

Türkiye’nin bu isteğine aşağıdakilerden hangisi gerekçe olamaz?

8 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Almanya ve İtalya’nın güçlenerek Dünya barışını tehtid etmeye başlaması aşağıdaki gelişmelerden hangisini etkilemiş olamaz?

9 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Montrö Boğazlar söz­leşmesi ile;

  • Boğazlar komisyonu kaldırılmış ve yetkileri Türkiye’ ye bırakılmıştır.
  • Boğazlar, Türkiye'nin egemenliğine bırakılmıştır.
  • Türkiye, Boğazları silahlandırma hakkına sa­hip olmuştur.

Buna göre Montrö Boğazlar Sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 862 Dış Politikada Yaşanan Gelişmeler

Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye'de yaşayan Rumlarla Yunanistan'da yaşayan Türklerin yer değiştirmesi kabul edilmiştir.

Bu madde ile hangi  sorunun ortadan kalkması kolaylaşmıştır?

0%