861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.6.1. Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar.” kazanımı ile ilgili kazanım pekiştirme testidir.

/10
0 oylar, 0 ortalama
219
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Misaki Milli Kararlarında "Azınlık haklarının komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadar olacağının belirtilmesi" Atatürk'ün dış politika esaslarından hangisi ile ilişkilendirilebilr?

2 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel amaçları arasında,

I. Barışı korumak
II. Tam bağımsızlığı sağlamak
III. Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş bir devlet haline getirmek
IV. Ümmetçi devlet anlayışı idealini hayata geçirmek

hangisi ya da hangileri yer alır?

3 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

“Millî siyaset dediğim zaman kastettiğim anlam ve işaret etmek istediğim husus şudur: Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak, millet ve memleketin gerçek mutluluğu ve kalkınmasına çalışmak... Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak... Medeni dünyadan, medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir.”
ATATÜRK

Atatürk “Rastgele, bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak...”sözleriyle Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisini vurgulamıştır?

4 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk, II. Dünya Savaşı öncesinde İtalya ve Almanya'nın saldırgan bir politika izlemeleri ve dünya barışını tehdit etmeleri üzerine "Savaş büyük bir yıkımdır, ancak gerekirse asker postallarımı giyerim." demiştir.

Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

5 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

  • Diğer devletlerle ilişkilerini dost­ça yürütür.------ Barışçıdır.
  • Komşularıyla ve diğer devletlerle imzaladığı anlaşmalara bağlı kalır.------ Hukuğa bağlıdır.
  • Ülke menfaatlerini ve kendi hal­kını dikkate alan bir dış siyaset izler. ------ ?

"?" olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

6 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

"Efendiler, biz hayat ve istiklâl isteyen bir milletiz. Yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiç düşünmeden feda ederiz."

Atatürk bu sözü ile yeni Türk devletinin dış politikadaki temel amacı olarak aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

7 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk dönemi Türk dış politikasının en önemli amaçlarından birisi de istiklalimize zarar gelmemesidir. Bu dönemde başka devletlerin sınırlarına saygı esas alınmıştır. Ayrıca gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmaması, zaruri olmadıkça savaşın intihar olabileceği Atatürk’ün sıklıkla vurguladığı düşüncelerdi.

Verilen bilgide Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisine doğrudan değinilmemiştir?

8 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Lozan Konferansı'nda Türkiye, yabancı okullar meselesini görüşmeyi reddederek bunun bir iç mesele olduğunu belirtmiştir.

Bu durum Türkiye'nin, aşağıdakilerden hangisine verdiği ön emi göstermektedir?

9 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

Atatürk Dönemi'ndeki Türk hükümetleri dış politikada belirli hedefleri gerçekleştirmek amacıyla hareket etmişlerdir.

Bu hedefler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu savunulamaz?

10 / 10

Kategori: 861 Türk Dış Politikasının Temel İlkeleri

“Dış siyaset, iç kuruluş ve iç siyasete dayandırılmak zorunluluğundadır; yani iç kuruluşun kaldıramayacağı genişlikte olmamalıdır. Yoksa hayalî dış siyasetler peşinde dolaşanlar, dayanak noktalarını kendiliğinden kaybederler.”
ATATÜRK

Atatürk bu sözleriyle, Türk dış politikasının temel ilkelerinden hangisini vurgulamıştır?

0%