849 Atatürk İlke ve İnklaplarının Temel Esasları Çıkmış Sorular Testi

 
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

TEOG 2015

“Efendiler! Bütün dünyanın bilmesi gerekir ki Türkiye halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti uşak gibi davranılmayı kaldırmaz.”

                                                                                                              (ATATÜRK)

Atatürk’ün bu sözünden Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslardan hangisi çıkarılabilir?

2 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

SBS 2011

Atatürk’ün;

“Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.”

sözü, Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilgili olabilir?

3 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

TEOG 2017

“Benim yaptığım bütün işler, biri ötekine gerekli ve zorunlu olan işlerdir.”

Atatürk’ün bu sözü Atatürk ilkelerinin ortak özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

4 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

TEOG 2014

Mustafa Kemal’in gerçekleştirdiği inkılapların temelinde Atatürk ilkeleri yer alır. Mustafa Kemal bu ilkelere dayanarak ülkede siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda inkılaplar yapmıştır.

Bu bilgide Atatürk ilkelerinin hangi ortak özelliği vurgulanmıştır?

5 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

SBS 2009

Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiye’de de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.

Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir?

6 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

LGS 2019

Atatürk ilke ve inkılapları, yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi’yle başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam eden ve TBMM’nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez.

Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır?

7 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

TEOG 2017

“Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn ve iyi geçim olmazsa bir millet kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur.”

Atatürk’ün bu sözü, Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan aşağıdaki hangi temel esas ile ilişkilidir?

8 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

TEOG 2017

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar, milletimizin tam bağımsız olarak yaşaması, millî egemenliğin esas alınması, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkılmasıdır. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden alınan güçle millî birliğin ve ülke bütünlüğünün korunmasıdır.

Bu bilgide, Atatürk ilkelerinden hangisine vurgu yapılmamıştır?

9 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

LGS 2019

Ancak birbirlerinin hâlinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler.

Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında;

I. Ülkü birliği,

II. Kan bağı,

III. Din birliği,

IV. Duygu birliği

unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir?

10 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

TEOG 2014

Diyagramdaki “?” yerine gelmesi gereken temel esaslar, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

0%