846 Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler Çıkmış Sorular Testi

 
/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

846 Ekonomi Alanında Yapılan yenilikler

1 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2014

“Mustafa Kemal tarafından ilk İzmir İktisat Kongresinde, ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dallarının kurulmasına ve yerli malı kullanılmasına karar verilmiştir.

Çocuklar, sizce bu kararla ne amaçlanmıştır?

Öğretmenin bu sorusuna, hangi cevabı verirsek doğru olur?

2 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

LGS 2019

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

 • Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması
 • Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi
 • Fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması
 • Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi

Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

LGS 2018

İzmir İktisat Kongresi’nin kapanışında konuşan Kazım Karabekir Paşa, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumu şu çarpıcı sözlerle özetlemiştir:

“… Doğduğu günden itibaren çocuklarımızın boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar girerse ve üstüne bir de kulaklarına, benim oğlum paşa olacak, gibi ninniler söyleyerek uyutucu telkinler yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde, artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir…”

Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın savunduğu düşünce aşağıdakilerden hangisi olamaz?

4 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2014

Cumhuriyet Dönemi’nde kabul edilip yürürlüğe konulan Kabotaj Kanunu’yla, Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanındı.

Buna göre Kabotaj Kanunu’yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdakilerden hangisini benimsemiş olamaz?

5 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2015

İzmir İktisat Kongresi’nde ham maddesi yurt içinde yetişen ve yetiştirilen sanayi dallarının kurulmasına karar verilmiştir.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olabilir?

6 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

SBS 2009

17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan ilk iktisat kongresinde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

-Hammaddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.

-Yabancıların kurduğu ticaret işletmelerin­den kaçınılmalıdır.

-Yerli malı kullanılması ve tasarruf özendirilmelidir.

Bu kararlarla;

I-  Dışa bağımlılığı önlemek

II- Yabancı sermayeyi etkili kılmak

III-Millî ekonomiyi kurmak

IV-Ekonomik bağımsızlığı sağlamak

hedeflerinden hangilerine ulaşılması amaçlanmış olabilir?

7 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2015

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

 • Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.
 • El işçiliğinden ve küçük imalattan süratle fabrikaya ve büyük işletmeye geçilmelidir.
 • Devlet, özel sektör tarafından gerçekleştirilemeyen yatırımlara öncülük edecektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kararların amaçlarından biri değildir?

8 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2016

17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde;

 • Yabancı şirketlerin elindeki işletmeler devlet tarafından satın alınmalıdır.
 • Ham maddesi yurt içinde bulunan sanayi dalları kurulmalıdır.

kararlarının alınmasıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

9 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2017

Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Bu tablodaki numaralanmış eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

10 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

TEOG 2016

İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:

 • Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları kurulmalı.
 • Yabancıların kurdukları tekellerden kaçınılmalı.
 • Sanayinin teşviki ve millî bankaların kurulması sağlanmalı.

Bu kararlarla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz?

0%