846 Ekonomik Alanda İnkılaplar Online Kazanım Testi

İTA.8.4.6. Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
a) İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar millî iktisat anlayışı ve tasarruf bilinci açılarından incelenir.
b) Tarım, sanayi, ticaret ve denizcilik alanlarında yapılan çalışmalar üzerinde durulur.
c) 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nın Türkiye ekonomisine etkilerine değinilir.

/19
0 oylar, 0 ortalama
79

846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

846 Ekonomi Alanında İnkılaplar

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Mustafa Kemal’in amacı yabancıların ekonomimiz üzerindeki hâkimiyetlerine son vermekti.” diyen bir kişi, aşağıdaki çalışmalardan hangisini görüşüne kanıt olarak gösteremez?

2 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyet döneminde tarımı geliştirmek için devlet gübre, ilaç, pulluk, traktör gibi girdilerin sağlanıp uygun koşullarda üreticiye ulaştırılmasına yardımcı olmuştur.

Devlet bu çalışmalarla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

3 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

 Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda ekonominin temeli tarıma dayalıydı. Devletin bütçe gelirlerinin önemli bir kısmı tarım ürünlerinden alınan aşar vergisinden oluşuyordu. Ancak halkın bu vergiyi ödeyecek gücü yoktu. Halkın ödemekte zorlandığı aşar vergisi 1925’te kaldırıldı. Böylece köylü, üzerindeki ağır bir ekonomik yükten kurtulmuş oldu. 

Aşar vergisinin kaldırılarak halkın önemli bir ekonomik yükten kurtarılması, Atatürk ilkelerinden daha çok hangisiyle ilgilidir?

4 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ticaret işleri yabancıların ve azınlıkların elindeydi. Türk vatanseverliği temelleri üzerine kurulan bir devlette bu durum kabul edilemezdi.

Yukarıdaki sözleri söyleyen bir öğretmen aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamış olabilir?

5 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Sivas Hanlı Köyü’nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ali Efendi “Buğday fiyatları beş yıl öncesine göre neredeyse yarı yarıya düştü. Ürünümüz para etmiyor. Bütün geçimimiz buna bağlı ama nasıl geçineceğiz bilmiyorum.” dedi.

Verilen bilgiye göre, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı, ülkemizi öncelikle hangi açıdan olumsuz etkilemiştir?

6 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

 1 Temmuz 1926 tarihli Kabotaj Kanunu ile Türk
denizlerinde ve limanlarında gemi işletme hakkı, Türk denizcilerine ve Türk bayrağı taşıyan
gemilere verilmiştir.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Kabotaj Kanunu’yla,

I. Egemen devlet anlayışı
II. Millî ekonomi politikası
III. Bağımsız devlet siyaseti
IV. Milli egemenlik

durumlarından hangilerini benimsemiştir?

7 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde kapitülasyon antlaşmalarının etkisiyle deniz taşımacılığı ve ticareti yabancıların eline geçmişti. 1 Temmuz 1926’da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk kara sularında yolcu ve yük taşıma hakkı Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere verildi.

Buna göre, Kabotaj Kanunu Atatürk’ün,

I. Cumhuriyetçilik
II. Milliyetçilik
III. Laiklik

ilkelerinden hangisi ya da hangileri ile ilişkilidir?

8 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli işlevleri yerine getirdi. Fakat hazırlanan İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı uygulamak mümkün olmadı.

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın uygulanamamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

İzmir İktisat Kongresi’nde “Ham maddesi yurt içinden sağlanabilecek sanayi dalları kurulmalıdır.” kararı alınmıştır.

Bu karar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenebilir?

10 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

El emeği yeterli değildir. Yüzyıllardan beri kullanmakta olduğumuz sabanları bir tarafa bırakacağız. Çağın ilerlemesinin gerektirdiği bütün tarım alet ve araçlarını memlekete getireceğiz.
Mustafa Kemal

Mustafa Kemal bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğini vurgulamıştır?

11 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik alanda görülen gelişmelerden bazıları şunlardır,

I. Aşar vergisi kaldırıldı.
II. Kabotaj Kanunu çıkarıldı.
III. Şeriye ve Evkaf Vekâleti kaldırıldı.
IV. Çiftçilere kredi kolaylığı tanındı.

Bu gelişmelerden hangileri köylünün durumunu iyileştirmek ve tarımı geliştirmek amacıyla yapılmıştır?

12 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

1933’te Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlandı. Bu dönemde Sümerbank, Paşabahçe Cam, Beykoz Deri, İzmit Kâğıt Sanayi ve Karabük Demir Çelik İşletmeleri kuruldu. 

Verilen bilgiye göre,

I. Dışa bağımlılık artmıştır.
II. Planlı kalkınma politikası uygulanmıştır.
III. Sanayileşmeye önem verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

13 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Misak-ı İktisadi (Ekonomi Andı) belgesinde yer alan bazı önemli kararlar şunlardır; Türkiye halkı, tahrip etmez; imar eder. Bütün emeği ekonomik yönden ülkeyi yükseltmek amacına yöneliktir. Türkiye halkı, tükettiği malı olabildiğince kendi yetiştirir. Çok çalışır, zamanda, parada ve dış alımda savurganlıktan kaçar. 

Bu kararlar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

14 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkemizde büyük sanayi kuruluşlarını kuracak güçte sermayeye sahip Türk girişimciler yoktu. Bu nedenle büyük sanayi kuruluşları devlet eliyle gerçekleştirilirken diğer taraftan özel sektörü de destekleme politikası izlendi.

Aşağıdakilerden hangileri parçada verilen bilgiyi desteklemek için kullanılabilir?

I. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabul edilmesi
II. Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
III. Ülke ekonomisinde devletçilik ilkesinin benimsenmesi

15 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Türkiye kıyılarında deniz taşımacılığı ile limanlar arasında gemi işletme ve ticaret yapma hakkı, Türk vatandaşlarına ve Türk bayrağı taşıyan gemilere tanınması hangisi ile gerçekleştirilmiştir?

16 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

"Siyasî ve askerî zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferler ile taçlandırılmazlarsa elde edilen zaferler kalıcı olamaz. Kısa zamanda söner."

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bu sözünü destekleyen çalışmalardan biridir?

17 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeni Türkiye Devleti, temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomiyle kuracaktır. Yeni Türkiye Devleti bir ekonomi devleti olacaktır.”
Mustafa Kemal

Aşağıdaki çalışmalardan hangisinin Mustafa Kemal’in bu sözü doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenemez?

18 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

 Atatürk döneminde, sanayi, ticaret, madencilik, ulaşım ve bankacılık alanlarında hızlı bir yapılanmaya gidildi.

Bu çalışmalar ülkemizin öncelikle hangi alanda gelişmesine katkı sağlamıştır?

19 / 19

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“Yeşili görmeyen gözler renk zevkinden mahrumdur. Burasını öyle ağaçlandırınız ki kör bir insan dahi yeşillikler arasında olduğunu fark etsin.”
ATATÜRK

Atatürk’ün bu sözü aşağıdakilerden hangisinin kurulmasıyla ilişkilendirilebilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1MIÇÇO100 %19
2ükkkoonnüonçüıenüıı100 %19
3erdo100 %19
4Burhan100 %19
5Döndü97.5 %18.5
6Mustafa can kaya95 %18
7süleyman95 %18
8Yusuf95 %18
988e95 %18
10seda95 %18
118/a95 %18
12Kübra95 %18
13RABİA89 %17
14Elif89 %17
15Jsjsj89 %17
16SAMİ89 %17
17Esengül89 %17
18nisa89 %17
19189 %17
20Faruk can84 %16
21Huseyın Ceran84 %16
22hvvh84 %16
23jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD84 %16
24seyyide84 %16
25Etgnnb84 %16
26ds84 %16
27dnz84 %16
28Tyuk84 %16
29elf81.5 %15.5
30Yasin79 %15
31aylin79 %15
32G79 %15
33aasdt79 %15
34şefika79 %15
35djmr79 %15
36arda79 %15
37Emir79 %15
38amca79 %15
39s78.5 %15
40Faruk can74 %14
41Tuna74 %14
42faruk74 %14
438/j74 %14
44mmm74 %14
45beyza68 %13
46Şevval bostancı68 %13
47SEFI ISMAIL68 %13
48Selin68 %13
49Ela63 %12
50Elif63 %12
51Tuğçe60.5 %11.5
52ece53 %10
53Genç kızların yedek sevgilisi mıhoo53 %10
54ali53 %10
55Jdec bhedcbhh47 %9
56Yasin47 %9
57mehmet47 %9
58LANYAMUS47 %9
59HATİCE NAZ ÖZDEMİR37 %7
60Faruk can avci32 %6
61Alperen32 %6
62Eymen26 %5
63Yade26 %5
64Umutcan21 %4
65Mustafa can kaya18.5 %3.5
66Yade11 %2
67Ela000 %0
68tttftreee0 %0
69ddyhhgfd0 %0
70gfffgffsss0 %0
71ffffffs0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7499
2SAMİ 2573
3arzu1492
4z1229
5cglr1091
6H1089
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd939
11G896
12Slm892
13e887
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee766
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Se sdd602
25Nisa Nur Kulaç579
26Beren573
27ahmet 571
28t558
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36bbbbbbb489
37Gümüş485
38deniz485
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Y444
48Melek çakır443
49d443
50Melih Hasan441
51Emine435
52Zafer Ege Küçük 435
53Mert 7F434
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Asdf322
109Kuzey Günsy321
110Ömür317
111Nazlı315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Bilal300
128Fatma Nur299
129MERVE297
130kaan297
1316f296
132Dilek 296
133Arda Yılmaz296
134Elif292
135beren su oturak291
136Eylül291
137Zehra Reyyan Yanmaz291
138Ahmet291
139Elif Şenol290
140MİNA SU CAV290
141yigit289
142a289
143Gökay288
144beloo288
145Zeynep DEDE288
146f284
147T284
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172A265
173Zehra Belinay Develi264
1742264
175Görkem263
176sılanur262
177fvodk262
178Sayed osman261
179Mürşit Parlakgün261
180Hedibe Taş260
181cihab260
182Belinay259
183ilkan keneç258
184Yiğit ali Akkuş258
185eylül sude258
186Deniz Kılıç 257
187Elif Tuana Kafşakoğlu256
188Guııoı256
189Aslı Beyza Güneş255
190Abdulgani kit255
191hjk254
192Defne254
193duru253
194Fatma253
195İbrahim253
196Emine kayrak252
197deneme252
198B252
199m252
200Meryemnur 251
2016/A251
202Muhammed başçi 250
203çiğdem250
204Ecrin249
205Yağmur Ceylan249
206DORUK ALİ TANDOĞAN248
207Umut can248
208Nisa çelikoğlu248
209Çınar247
210Zübeyir Esad Seçkin247
211Mesude246
212mnş245
213Ahmet Sağnak244
214Sümeyye241
215Normal_bir_insan241
216ali241
217Ali Efe İnceoğlu241
218Beren KOÇ240
219Sümeyye239
220Burcu239
221Ceylin238
222H238
223Betül ŞEKERCİ237
224Elif237
225Kardelen236
226Buseyne hasnavi236
227n235
228furkan234
229IntelligenceBox234
230serra234
231Yunus Emre Göktaş233
232Eren ÖZ 6/F233
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274123216
275Asya216
276gulcebi216
277lara215
278Azra bolat215
279haççik215
280Efecan214
281Yağmursu214
282ilayda214
283sümeyye214
284Yağız Yusuf Büyükdoğan214
285mmmlll214
286Makbule213
287zeynep sahra213
288Rumeysa Akgün213
289ada güler213
290KEREM KARATAŞ213
291Mete Büyükkasim 213
292Gülce Erkeç212
293g212
294Dhkş212
295yusuf211
296Esma Enrar211
297Eren Müjdeci 210
298İrem209
299Elifnur kara209
300Hayrunnisa209
301cemada209
302Ahmet Yusuf208
303a208
304Kaan görkem BARIŞ207
305Aslı207
306Deniz Ayabaktı 207
307Burak 206
308Defne Su Güzel206
309Bekirhan206
310dws205
311Arda205
312aynur205
313Yaren Yener204
314Ömer Enes ÇAKAL204
315macide204
316MHD HANI HALIMEH203
317Gamze203
318cengiz203
319ggg203
320zeliha kaya203
321Merve Tınmaz202
322Asya Yolcu202
323Kaan Yılmaz202
324CEMRE 201
325Nida201
326Yağmur Alkaşı 201
327Nazmi Mete 201
328Hüseyin emre bulgurcu 200
329azad200
330Ezgi su200
331Melek Vardar200
332Yağmur200
333ferhat200
334ş200
335Uras hıdır199
336Mustafa Enes Kocadağ 6D199
337.199
338Döne Ada199
339Dosyal199
340Firdevs öz198
341Elif KERKÜT198
342Sare198
343Elif AZRA198
344A198
345Ahmet SERİN 197
346Süleyman196
347ebrar196
348a196
349Esra Aksoy195
3508d195
351mehmet fatih195
352Vedat194
353Ceyda Ercin194
354KAYRA194
355Hira Nur Avcı 194
356FEHİME194
357Meryem ulaş193
358KEREM BJK193
359Enes193
360poyraz193
361q193
362ela193
363Hiranur Kendir192
364Ecrin Vahide AVAROĞLU192
365hakan192
366Enise Semra Gurlaş191
367Deniz191
368R. Aytuğ Cıvak191
369aaaaaa191
370MİNA SU CAV191
371Eliz190
372Kardelen190
373Elif190
374TuanaTuna 190
375macide190
376ilhan190
377*189
378ihsan mahir davuş189
379lòn189
380Oğuzhan yüksel188
381Ahmet188
382Damla188
383Zeynep Çelebi188
384AZRA188
385Gj uyu188
386Hanife186
387Çağın Akgül186
388Erdem 186
389fatma186
390Hasan185
391sevde185
392e185
393Mete184
394Ayberk184
395halit183
396Ahmet Kadir Yabaş183
397ecem183
398hıdır yalçın183
399q183
400kennnturan183
401Sezgin181
402Selin181
403Erd181
404YILDIZ8I180
405Mert ali180
406Ecrin üst180
407şevval180
408Mücteba Tabak 179
409Nil soğancılar179
410cibril179
4115a179
412Hatice azra çiçek 178
413Hazal178
414Nilay178
415ecrin ayaz178
416E178
417KOLAYDI178
418sibel178
4196/d178
420Okyanus177
421salih177
422Yiğit ÖZER177
423Batuhan çalımlı177
424Utku177
425Yunus177
426a177
427arda177
428Dfdömffl177
429ertuğrul177
430Ilım Beyza Dikye176
431Melisa 176
432Turkay176
433Enes Yiğit BAYKAL176
434rumeysa176
435Yağzel176
436a176
4377A176
438Ömer Mert Arslan175
439Arda175
440Z.seray175
441Mert175
442büşra175
4435175
444ARDA175
445Eclil174
446BUSE 174
447Miraç Tuğra Aydın174
448mehmet174
4498 b174
450ökkkjjjj174
451Zehra173
452Aysel Karasu173
453Ece Duru Gürpüzer173
454İkra Nur Demir173
455oğuzhan173
456Yusuf172
457Elif172
458Merve172
459Kemal efe Cetin172
460sude172
461Elif bakar172
462Ece 172
463Ecrin172
464Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
465k172
466Mahsun 171
467Ceylin171
468osman yüce171
469İrfan171
470dilber171
471Yaren170
472Ahmet Orkun170
473İrem170
474Yusuf İslam konuk170
475Bahar 169
476Elifnur169
477Elif169
478Aslı Buğlem Akdeniz169
479Ə169
480Egehan elmas 169
481d169
482Recep Emre168
483Azizcan aydoğan168
484Büşra168
485ta168
486a168
4876A168
488Aysun168
489Yakup168
490kutay168
491lgs168
492Barış Bolut167
493Hasan tuna Gövenç 167
494Sebahat167
4955/E167
496u167
497lwooe166
498Kerem166
499Kaan Düztaş166
500imran ceylin sarı166