842 Siyasi Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi

“İTA.8.4.2. Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.” kazanımı için hazırlanan online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
2 oylar, 5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

842 Siyasi Alanda Yenilikler Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti'nin parçalanmasında yabancı ve azınlık okullarının misyonerlik faaliyetleri etkili olmuştur.

Bu durumu bilen Mustafa Kemal, bu okulları kontrol altına alabilmek amacıyla aşağıdaki inkılaplardan hangisini gerçekleştirmiştir?

2 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TBMM, 3 Mart 1924 de kabul ettiği bir yasayla Osmanlı ailesi üyelerinin yurt dışına çıkarılmalarını sağlayarak uaşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

3 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

" Böylece meydana gelmekte olan değişiklikleri sembolleştiren ve iyice belirten yeni bir başkent seçildi. Yeni devlet, hanedanlık, imparatorluk veya din üzerine değil Türk ulusuna dayanıyordu ve başkenti Türk Anayurdu'nun kalbi idi."

Tarihçi Bernard Lewis’in anlattığı bilgilerde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz?

4 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Ankara’nın Başkent Olma Nedeni

  • Coğrafi konumunun elverişli olması,
  • Mustafa Kemal ve Temsil Heyeti'nin buraya gelmesi
  • TBMM'nin burada açılması
  • Kurtuluş Savaşının buradan yönetilmesi

Verilen diyagrama göre Ankara'nın başkent yapılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Halkın seçtiği temsil-ciler aracılığıyla halkın kendini yönetmesine Cumhuriyet denir.

Buna göre Cumhuriyet yönetimi ile aşağıdakilerden hangisi arasında doğrudan bir ilişki kurulabilir?

6 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Saltanatın esas kaldırılma nedeni ulusal egemenliğin önün-deki en önemli engelin kaldırılmak istenmesidir. Saltanatın kaldırılması için uygun koşulları bekleyen TBMM Hükümeti, Osmanlı Hükümeti'nin de Lozan Konferansı'na çağrılmasını fırsat bilerek, Saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırmıştır.

Buna göre;

I. TBMM’nin görevinin sona erdiği

II. Ulusal egemenliğin önündeki engellerin kaldırıldığı

III.Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanıldığı

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Mustafa Kemal Sivas Kongresi öncesinde yakın arkadaşı Mazhar Müfit'e yeni kurulacak devletin rejiminin Cumhuriyet olacağını söylemiş, ancak bunu düşman yurttan atılıncaya kadar halka açıklamamıştır.

Aşağıdakilerden hangisinin Mustafa Kemal'in bu       tutumunun nedenlerinden biri olduğu savu-nulamaz?

8 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Hükümet halkındır, sultanın değil;

Ferman milletindir, divanın değil...

Teşri, kaza, icra her hak onundur.

Taht onun, taç onun, toprak onundur.

                                                           Ziya GÖKALP

Ziya GÖKALP’in bu şiiri ile ilgili olarak;

I. Saltanat yönetimini eleştirdiği,

II. Toprağın gerçek sahibinin halk olduğu,

III.Millet vekili olmak istediği

yargılarından hangisi ya da hangileri söyle­nebilir?

9 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

TBMM’ye sunulan Ankara'nın başkent olmasıyla ilgili tek maddelik kanun tasarısı, 13 Ekim 1923 tarihinde kabul edilerek "Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara şehridir." ifadesi Anayasa'ya girdi.

Buna göre aşağıdaki sorunlardan hangisi çözüm bulmuştur?

10 / 10

Kategori: 842 Siyasi Alandaki Gelişmeler

Milli Mücadele döneminde yeni Türk devleti kurulurken cumhuriyetin resmen ilanı daha sonraya bırakılmıştır.

Bu durumun nedeni olarak, aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

0%