841 Halkçılık İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

Halkçılık İlkesi ile ilgili sorulardan oluşan kazanım pekiştirme sınavıdır.

/10
1 oylar, 5 ortalama
373
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Halkçılık İlkesi Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün halkçılık ilkesine göre; bütün vatan­daşlar devlet karşısında, hak ve ödevler açı­sından eşittir. Devlet hizmeti alan kişilere dil, din, mezhep, cinsiyet ve siyasi düşünce farklı­lığından dolayı ayrıcalıklı davranılmaz. Herkes kanunlar önünde eşittir.

Buna göre aşağıdakilerden  hangisi Ata­türk'ün halkçılık ilkesiyle bağdaşmaz?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesine göre; kendi egemenliğine sahip bir toplumda, bütün fertler için hak ve hukuka dayalı bir adalet düzeni oluşur. Halk herhangi bir üstün gücün etkisi altında kalmaz. Toplumda sınıflaşma yoktur. Aksine eşitlik esastır. Hiçbir kişi, grup ya da ailenin ayrıcalığı yoktur.

Bu bilgilere bakılarak,

I. Sosyal tabakalaşmanın olmaması,

II. Halkın yönetime egemen olması,

III.Olağanüstü durumlarda fertlere ayrıcalık tanınması

durumlarından hangileri halkçılık ilkesinin özellikleri arasında yer almaz?

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılığın Türk Toplumuna  Faydaları

  1. Millî egemenlik tam olarak yerleşir.
  2. Demokrasinin yerleşmesine katkı sağlar.
  3.  ............?................

“?” işaretli yere hangisi getirilemez?

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık

  • Kılık, kıyafet alanında yenilikler
  • Medeni Kanun’un kabulü
  • .....?......

“?” işaretli yere hangisi getirilemez?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık ilkesi bir toplumsal grubun, kişinin ya da zümrenin ayrıcalık sahibi olmasını reddeder.

Buna göre,

I. Yabancı yatırımcılara ekonomik öncelikler sağlan­ması

II. Halifelik makamının kaldırılması

III.Gayrimüslim azınlığın da askerlik görevi yapması

gibi gelişmelerden hangilerinin halkçılık düşünce­siyle çelişeceği savunulabilir?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık; Türk toplumunun eşit haklara sahip olmasını amaçlayan bir ilkedir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin halkçılık ilkesine uygun olmadığı söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün halkçılık ilkesinde hiçbir toplumsal gruba ve zümreye ayrıcalık tanınmaz, halk her bakımdan birbirine eşit kimselerden oluşur.

Aşağıdaki inkılaplardan hangisi doğrudan bu amaca ulaşmaya yönelik değildir?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk'ün halkçılık anlayışında yöneticilerin yönetilen­lere üstünlüğü yoktur. Herkes eşit haklara sahiptir. İkti­darın kaynağı doğrudan halkın kendisidir.

Atatürk'ün aşağıdaki sözlerinden hangisi doğrudan bu bilgiyi destekler?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Halkçılık; yasalar önünde herkesin eşit hak­lara sahip olması, siyasal, sosyal ve ekonomik açıdan toplumdaki her türlü ayrımcılığın kaldı­rılmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Toplumda ayrıcalık ifade eden kılık - kıyafet ile lakap ve ünvanların yasaklanmasında aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

0%