841 Cumhuriyetçilik İlkesi Online Kazanım Pekiştirme Testi

8. Sınıf T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi için kazanım pekiştirmeye yönelik online testtir.

Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili sorulardan oluşmaktadır.

Bu testte 10 soru vardır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
578
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

841 Atatürk İlkeleri

841 Cumhuriyetçilik İlkesi - Kazanım Pekiştirme Testi

1 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik ilkesi­nin Türk toplumuna faydaları

1. Temel hak ve özgürlükler devlet güvencesi altına alınmıştır.

2. Vatandaşlar devlet yönetimine eşit olarak katılmaya başladı.

3.                                                  ?

Diyagramdaki süreci tamamlayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisi olur?

2 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğ­ruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullan­dığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise dev­let idaresinin bu anlayış doğrultusunda olma­sını istemektir

Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi;

I.  Güçler birliği

II. Ulusal egemenlik

III:Demokratik yönetim

kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz?                  

3 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyet, halkın egemenliği doğrudan doğ­ruya veya seçtiği temsilciler aracılığıyla kullan­dığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise dev­let idaresinin bu anlayış doğrultusunda olma­sını istemektir

Buna göre Cumhuriyetçilik ilkesi;

I.  Güçler birliği

II. Ulusal egemenlik

III:Demokratik yönetim

kavramlarından hangileriyle bağdaşmaz?                  

4 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Aşağıdaki ifadelerden hangisi "Cumhuriyet­çilik" ilkesi ile bağdaşmaz?

5 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

I. Ulusal egemenliğe dayanır.

II. Devletin güçlü bir ekonomik program izlemesini sağlar.

III. Yöneticiler halkın oyu ile belli bir süre için seçilir.

IV. Devlet yönetiminde dini kuralların etkili olmasını ister

Yukarıdakilerden hangileri Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilemez?

6 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara hangisini örnek olarak gösterilemez?

7 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik, Atatürk'ün taviz verilmesini istemedigi en önemli ilkelerden biridir.

Buna göre;      

I. TBMM’nin açılması,

II. Kadınlara siyasî hakların verilmesi,

III.Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi

gelismelerinden hangilerinin doğrudan cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili oldugu savunulabilir?

8 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesi

  1. Laiklik ilkesini de beraberinde getirir.
  2. Ulusal egemenliğe dayalıdır.
  3. Halkçılık ile yakından ilgilidir
  4. Belli bir grubun devleti anlamındadır

Cumhuriyetçilik ilkesinin özelliklerini dikkate aldığımızda kaç numaralı bilgiyi silmemiz gerekir?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Atatürk;

I. 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.

II. 17 Şubat 1926’da Yeni Medeni Kanunu ilan etti.

III.1934’te kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdi.

IV.3 Mart 1924’te Eğitim - öğretimi birleştirdi.

Bu inkılâplardan hangileri Atatürk'ün cumhuriyetçilik ilkesiyle doğrudan ilgilidir?

10 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik, en genel anlamıyla yönetme yetkisinin halka ait olmasıdır.

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetçi­lik ilkesinin özelliklerinden biri değildir?

0%