734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 7. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara örnekler gösterir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
16 oylar, 3.9 ortalama
925
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü Online Test

1 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

I. Deprem ve heyelan tehdidi altındaki bölgelere yerleşim yapılması

II.Karantina uygulanan bir şehre girilmek istenmesi

III.Bilim insanlarının yurt dışındaki kongrelere gitmesi

Verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri yerleşme ve seyahat özgürlüğünün sınırlandırılabildiği durumlara örnek oluşturur?

2 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Anayasanın 23. Maddesine göre;

  • Herkes yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
  • Seyahat özgürlüğü suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle suç işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlandırılabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Vatandaşlarımız ülke içinde istedikleri yerlere seyahat edebilir ve yerleşebilir. Bu hak yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak bazen yasalar çerçevesinde bazen de doğal etkenler nedeniyle bu haklarımızı kullanamayabiliriz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yerleşme özgürlüğünün kısıtlanabileceği yerlerden birisidir?

4 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Anayasanın 23. Maddesine göre yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği bazı durumlar vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

5 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

COVİD-19 pandemisinin yoğun olarak görüldüğü yerlerde karantina uygulaması başlamış ve buralarda şehre giriş çıkışlar yasaklanmıştır.

Yerleşme ve seyahat özgürlüğünü kısıtlayan bu uygulamanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Anayasanın 23. maddesi yerleşme hürriyetini sınırlandıran hükümler içermektedir.

Buna göre konut yapmak isteyen bir vatandaşın aşağıdakilerden hangisine yerleşmesi yasaktır?

7 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Ülkemizdeki bazı yerler seyahat edilebilmesine rağmen buralara yerleşmek yasaktır.

Buna göre;

I- Milli parklar

II- Tarihi mekanlar

III- Müzeler

mekanlarından hangileri bu duruma örnek gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Anayasamızın 23. maddesine göre yerleşme ve seyahat özgürlüğü bazı durumlarda sınırlandırılabilir.

Buna göre;

I- Suç işlenmesini önlemek

II- Kamu mallarını korumak

III- Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak

durumlarından hangisi yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumlar arasında yer alır?

9 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Anayasamızın 23. madddesi bizim yerleşme ve seyahat özgürlüklerimizi kapsamaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi ybu madde ile ilgili doğru bir yargı değildir?

10 / 10

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

Dünyada son yıllarda ortaya çıkan COVİD-19 pandemisi sebebiyle anayasal bazı haklarımız kısıtlanmıştır. Hatta zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlamış, şehir ve ülke dışına çıkma yasağı uygulanmıştır.

Metinde verilen bilgiden hareketle aşağıdaki haklardan hangisinde kısıtlamaya gidildiği söylenebilir?

0%