733 Göçler ve Göç Çeşitleri Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 7. Sınıf 3. Ünite 3. Kazanım
  • SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
9 oylar, 2.4 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

733 Göçler ve Göç Çeşitleri Online Test

1 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

 GÖÇÜN NEDENLERİGÖÇÜN SONUÇLARI
1Deprem, sel ve yangın gibi afetlerin yaşanmasıKonut fiyatlarının artması
2Ülke içinde nüfusun dengesiz dağılmasıToprakların miras yoluyla bölünmesi
3Köydeki eğitim ve sağlık imkanlarının yetersizliğiÇevre sorunlarının ortaya çıkması
4Tarımda makine kullanımının artmasıSanayi tesislerinin şehir içinde kalması

Göçlerin nedenlerinin ve sonuçlarının gösterildiği bu tablonun doğru olabilmesi için hangi numara ile gösterilen yerdeki bilgiler yer değiştirmelidir?

2 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Dışarıya beyin göçü veren ülkelerin gelişim hızlarında bariz yavaşlamalar meydana gelmektedir. Bu durum beyin göçünü engelleyemeyen ülkelerin pek çok ekonomik sorunla karşı karşıya kalmasına yol açmaktadır. Beyin göçünü azaltmak hatta engellemek için devletlere düşen bazı sorumluluklar vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin bu tedbirlerden biri olarak gösterilemez?

3 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan mübadele anlaşmasına göre; göçe tabi olan kişilerin Türkiye’ye dönebilmek için Türk Hükümeti’nin, Yunanistan’a geri dönmek için ise Yunan hükümetinin iznine duymaktaydı.

Buna göre mübadele göçleri hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Bir yere kalıcı olarak yaşamak için yapılan göçlere kalıcı göç denir.

Buna göre aşağıdaki göç örneklerinden hangisi kalıcı göçlere örnek değildir?

5 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

İyi bir eğitim alarak alanlarında uzmanlaşan kişilerin ülkelerinde yaşanan çeşitli sorunlardan dolayı kendi ülkelerinden göç ederek yabancı ülkelere yerleşmesine beyin göçü denilmektedir. Dışarıya beyin göçü veren ülkelerin kalkınma hızları düşmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yurtdışına göç ederek yerleşmesi beyin göçü olarak değerlendirilemez?

6 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Ben Mehmet. Ailem ile birlikte Suriye’nin Şam kentinde yaşıyorduk. Ancak 2011 yılında ülkemizde çıkan iç savaş sebebiyle can güvenliğimizden endişe duymaya başladık. Bunun sonucunda Türkiye’ye göç ederek İstanbul şehrine yerleştik.

Mehmet ve ailesinin göç etmesinin temelinde aşağıdaki nedenlerden hangisi yer almaktadır?

7 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele Anlaşması gereği Türk topraklarında yaşayan Ortodoks dinine mensup Türk uyruklu Rumlar ile, Yunan topraklarında yaşayan İslam dinine mensup Yunan uyruklu Türklerin, zorunlu olarak nüfus değişimine karar verilmiştir.

Parçada verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Kırdan kente doğru yapılan göçler sonucunda kırsal bölgelerdeki nüfus miktarı azalırken, şehirlerdeki nüfus miktarı ise artmaktadır. Bu durum şehirlerde kontrol altına alınması güç olan pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi değildir?

9 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

Tarımda ve turizmde çalışmak isteyen insanlar özellikle yaz aylarında Akdeniz Bölgesi’ne göç etmektedir. Bunun yanı sıra tatil yapmak isteyen pek çok yerli ve yabancı turist de yaz aylarında Akdeniz Bölgesi’ni ziyaret etmektedir.

Bu parçada aşağıdaki göç türlerinden hangisine yer verilmemiştir?

10 / 10

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

1960’lı yıllardan sonra bazı vatandaşlarımız iş bulmak amacıyla Avrupa ülkelerine göç etmiştir. İlerleyen yıllarda ise eğitimli vatandaşlarımız araştırma yapabilmek ve imkanların gelişmiş olduğu ülkelerde çalışabilmek için göç hareketine katılmıştır.

Parçada verilen metinde dış göç türlerinden hangisine değinilmemiştir?

0%