732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemizin Nüfusu Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 7. Sınıf 3. Ünite 2. Kazanım
  • SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
11 oylar, 3.7 ortalama
804
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemizin Nüfusu Online Test

1 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye’de nüfusun seyrek olduğu yerler gösteren haritadaki yerlerde nüfusun seyrek olma nedenleri arasında;

I- İş imkanları

II-Yeryüzü şekilleri

III- Hava koşulları

faktörlerinden hangileri gösterilebilir?

2 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye’nin bölgelere göre nüfus dağılımı haritasına göre;

I-Ülkemizde nüfusun dağılışı eşit değildir.

II-Kadın nüfus sayısı en az Doğu Anadolu Bölgesi'ndedir.

III-Sanayinin geliştiği yerlerde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır.

çıkarımlarından hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Bir ülkede bulunan nüfusun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımını, yapısını ve durumunu gösteren özelliklere demografik özellikler denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi demografik bir özellik olarak sayılamaz?

4 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Kutuplar ve çevresi soğuk, ekvator ve çevresi ise sıcaktır. Bu iki kuşağın arasında kalan orta kuşak ise ılıman bir iklime sahiptir. Dünya nüfusunun büyük kısmı orta kuşakta yer almaktadır.

Buna göre dünya nüfusunun orta kuşakta yoğunlaşmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

5 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Ata’nın yaşadığı yer deniz kenarında sıcak ve nemli bir yer olduğu için ekonomik faaliyetler kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bu durum Ata’nın yaşadığı yerde ekonomik faaliyetlerin gelişmesini ve burada nüfus yoğunluğunun artmasını sağlamıştır.

Ata’nın yaşadığı yerin yoğun nüfuslu olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Nüfus piramitleri nüfusun yaş ve cinsiyet gruplarına göre dağılımını gösteren şekillerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımını 1831 yılında yapıldı.  Yapılan bu ilk nüfus sayımında sadece erkekler sayıldı.

Osmanlı Devleti’nde yapılan ilk nüfus sayımında yalnızca erkeklerin sayılmasının temel sebebi hangisidir?

8 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımını gösteren haritaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

Türkiye’nin nüfus artış grafiğine göre hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık nüfusa sahip olan ilidir. Doğu Roma İmparatorluğu’na ve Osmanlı İmparatorluğu’na yüzyıllar boyunca başkent olmuş tarihî bir şehirdir. İstanbul boğazına aracılığıyla Asya ile Avrupa kıtalarını birbirinden ayırmaktadır. Bunun yanı sıra İstanbul sahip olduğu, ticaret, sanayi, kültür ve turizm özellikleri sebebiyle dikkatleri üzerine çeken bir şehirdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un nüfus artışında etkili olan faktörler arasında gösterilemez?

0%