821 Birinci Dünya Savaşı Online Test

İTA.8.2.1. Birinci Dünya Savaşı’nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
1 oylar, 3 ortalama
556
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

821 I. Dünya Savaşı

1 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand ve eşi Saraybosna’yı ziyaretleri sırasında 28 Haziran 1914’te bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürüldü. Bu olaydan sonra Avusturya-Macaristan, Sırbistan’a savaş ilan etti. Rusya, Sırbistan’ın; Almanya, müttefiki Avusturya- Macaristan’ın yanında savaşa girdi. İngiltere ve Fransa müttefikleri Rusya’nın yanında yer alarak savaşa dahil oldu ve Avrupa’da savaş başladı.

Verilen metinde Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açan;

I- Devletler arası bloklaşma

II- Silahlanma yarışı

III- Milliyetçilik

IV- Sömürgecilik

sebeplerden hangisine değinilmiştir?

2 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Avusturya-Macaristan Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarına sahip olmak istiyordu.   Rusya’nın Panslavizm politikasının toprak bütünlüğünü tehdit etmesi üzerine Rusya’ya karşı ittifak arayışına girmiş ve Almanya ile yakınlaşmıştır.

Metinde verilen bilgiden hareketle Birinci Dünya Savaşı’nın öncelikle hangi alandaki sebeplerinden bahsedildiği söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Fransız İhtilali’nin etkileri Avrupa’nın her yanında hissedilmekteydi. Küresel ve bölgesel sorunlar artmıştı. Bu durum ülkelerin askeri yatırımlarını artırmıştır. Öte yandan sömürgeci devletler hem yeni kaynaklar elde etmek için hem de elde edilen kaynakları satabilecek ülkeler bulma çabasındadır.

Verilen metinde Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan aşağıdaki gelişmelerden hangisine değinilmemiştir?

4 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Siyasi birliğini geç tamamlamış ve sömürgeler elde etmek için Akdeniz’de yayılma politikası izlemiştir. Birinci Dünya Savaşı’na katılarak Avusturya-Macaristan yönetiminde kalan topraklarını kurtarmayı amaçlamıştır.

Metinde bilgi verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Rusya, Balkanlarda Panslavizm propagandası yürütüyordu. Bu uygulama ile Balkan milletlerini kendi yanına çekmeyi ve bu bölgeden sıcak denizlere açılmayı hedefliyordu. Rusya’nın bu politikası, sınırları içinde birçok Slav bulunan Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü tehlikeye düşürüyordu. Bu sebeple Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Rusya’ya karsı cephe aldı.

Panslavizm propagandasının Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü tehlikeye düşürmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

I- Devletler arasındaki ekonomik rekabet

II- Almanya ile Fransa arasındaki Alsas-Loren kömür havzası sorunu

III- Rusya’nın Panslavizm politikası

IV- Milliyetçilik akımının yayılması

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan yukarıdaki gelişmelerden hangisi yada hangileri savaşın özel nedenleri arasında sayılabilir?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

  • Devletlerin gruplara ayrılması
  • Rusya’nın sıcak denizlere inme isteği
  • Ham madde ve pazar arayışı

Verilen bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

8 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olan aşağıdaki gelişmelerden hangisi ekonomik alanla ilgili değildir?

9 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Sanayileşen Avrupalı Devletler, gerekli ham maddeyi dünyanın çeşitli bölgelerini sömürgeleştirerek sağlamaya çalıştılar. Bu sebeple sömürgeci devletler arasında yaşanan çıkar çatışmaları, Birinci Dünya Savaşı’nın önemli nedenlerinden biri oldu.

Metinde verilen bilgiden hareketle Birinci Dünya Savaşı’nın öncelikle hangi alandaki sebeplerinden bahsedildiği söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Birinci Dünya Savaşı’nın aktörlerinden olan …………………….. hızla gelişen sanayisine ham madde ve pazar bulabilmek için İngiltere’nin ve Uzak Doğu’daki Japonya’nın sömürgelerine göz dikmiş, Orta Doğu’ya ulaşmak amacıyla Osmanlı Devleti ile yakınlaşmak istemiştir.

Metinde (…) ile boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi getirilmelidir?

0%