Eşleştirme Oyunu – Mondros Ateşkes Antlaşmasının Maddeleri ve Yorumlaması

Kazanım: İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
Mustafa Kemal’in ve halkın tepkisi millî birlik ve beraberlik ile vatanseverlik açısından ele alınır.

Mondros Ateşkes Anlaşmasının maddeleri ve bu maddelerin yorumlaması ile ilgili oyundur. Verilen maddenin hangi yorumla ile ilgili olduğunu tıklayınız.