814 Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ÖDM Online Test 5

  • Sorular İL MEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME MERKEZLERİNE aittir.
  • 8. Sınıf 1. Ünite 4. Kazanım
  • İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 15 dakikadır.
/10
0 oylar, 0 ortalama
5
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

814 Adım Adım Liderliğe

814 Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı ÖDM Online Testi 5

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Aydın ÖDM

1 Puan - Vatanseverliği : Atatürk; vatan kurtarıcı, teşkilâtçı insan ve büyük bir komutandı. Usta siyasetçi, örnek inkılâpçı idi. Hem düşünce adamı, hem hareket adamı idi. Milletine yepyeni ufuklar açan insandı. Bu özelliklerin hepsi Atatürk’te toplanıyordu.

2 Puan - Çok cepheliliği : Atatürk, ”Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz, fakat sen Türk ulusunu ebedi hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın...” diyordu.

3 Puan - İdealist oluşu : Benim yaptığım işler, biri diğerine bağlı ve gerekli olan şeylerdir. Fakat bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan bahsediniz.” demişti.

4 Puan - Millet sevgisi : “Büyük devletler kuran ecdadımız, büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuşlardır. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur.”

Tabloda verilen doğru bilgilerin yanındaki sayıların toplamı kaçtır?

2 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Artvin ÖDM

• Mustafa Kemal, başkentte bulunduğu süre boyunca ülkede meydana gelen gelişmeleri yakından takip etmiş arkadaşlarıyla bir araya gelerek toplantılar düzenlemiş ve ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
• 1911 Trablusgarp Savaşında yerel halkı örgütleyerek İtalyanlara karşı göstermiş olduğu başarılar Mustafa Kemal’in Anadolu halkı arasında ününü artırmıştır.
• Çanakkale Cephesi’nde ileri görüşlülüğü ile savaşın yönünü değiştiren Mustafa Kemal, halkın gözünde Millî Mücadele’nin doğal lideri olarak kabul görmüştür.
Verilen bilgiler incelendiğinde,
I. Çanakkale Cephesi’nde ileri görüşlülüğü sayesinde savaşı kazandığına
II. Mustafa Kemal’in teşkilatçılık özelliğini Trablusgarp Savaşı’nda kullandığına
III.Mustafa Kemal başkentte bulunduğu sırada ülke yönetimine katıldığına
hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Şanlıurfa ÖDM

Mustafa Kemal İttihat ve Terakki Cemiyetinin üyelerinden tepki göreceğini bildiği halde İttihatçıların kongrelerinde ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini söylemiştir.
Bu durum Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğe sahip olduğunu göstermektedir?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Muğla ÖDM

Haritalar incelendiğinde Balkan Savaşları sonuçları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Question Image

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Çanakkale ÖDM

Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, büyük devletler kategorisinde yer almak için sömürgecilik faaliyetlerine yönelmiştir. Trablusgarp’ın konum olarak İtalya’ya yakın olması ve Osmanlı Devleti’nin burayı savunacak askeri gücünün olmaması nedeniyle Trablusgarp’a saldırmıştır. Aralarında Mustafa Kemal’in de yer aldığı dönemin vatansever subayları kılık değiştirerek Trablusgarp’a ulaşmışlar ve bölge halkını saldırılara karşı örgütleyerek
bölgeyi korumuşlardır. Ancak İtalya’nın On İki Ada’yı işgal etmesi, Çanakkale Boğazı’na saldırması, Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine iki cephede savaşacak gücü olmayan Osmanlı Devleti barış istemiştir. Uşi Antlaşması
ile Trablusgarp İtalya’ya bırakılarak Kuzey Afrika’daki son Osmanlı toprağı da kaybedilmiştir.
Aşağıdaki soruların hangisinin cevabı metinde yer almamaktadır?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Balıkesir ÖDM

Mustafa Kemal askerlik mesleğine Harp Akademisini bitirip genç bir kurmay yüzbaşı olarak başladı. Mustafa Kemal’in ilk görev yeri Suriye’de bulunan V. Orduya bağlı 30. Süvari alayı oldu. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Mustafa Kemal, cemiyetin faaliyetlerini Selanik’e taşımak istemiş ve gizlice Selanik’e giderek burada cemiyetin bir şubesini açmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal V. Ordu Kurmay Başkanlığına atandı. 13 Ekim 1907 tarihinde ise merkezi Manastır’da bulunan III. Orduda görevlendirildi. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu.
Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen bu bilgiye göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Balıkesir ÖDM

Mustafa Kemal hiç kuşkusuz, Kurtuluş Savaşı’nın askeri lideri olduğu kadar siyasi olarak da lideridir. O dil, tarih, matematik, sanat gibi birçok alanda önemli çalışmalar yapmış önemli bir devlet adamıdır.
Verilen bilgide Mustafa Kemal’ in hangi kişilik özelliği ön plana çıkarılmıştır?

8 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Edirne ÖDM

Verilen Trablusgarp Savaşı haritasından hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Question Image

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mersin ÖDM

“Osmanlılar, girişecekleri askerî hareketlerin genişliğine uygun hazırlıklı ve tedbirli davranmadıkları için, daha çok his ve hırslarının etkisi altında hareket ettikleri için Viyana’ya kadar gittikleri halde, çekilmeye mecbur olmuşlardır.”
Yukarıda verilen Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüne göre Osmanlı Devleti girdiği savaşlarda,
I. Planlılık,
II. İleri görüşlülük
III.Gerçekçilik
IV.Açık sözlülük
ilkelerinden hangilerini dikkate almamıştır?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Kilis ÖDM

Trablusgarp’ın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal gönüllü olarak Trablusgarp’a geçmiş ve buradaki yerel halkı İtalyanlara karşı örgütleyerek Derne ve Tobruk’ta önemli başarılar kazanmıştır. Bu durum Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal’in halkı örgütlenmesinde ona önemli bir tecrübe kazandırmıştır.
Verilen bilgiden Mustafa Kemal’in,
I. Teşkilatçılık

II. Vatanseverlik

III. Liderlik
özeliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

0%