8. Sınıf 2. İzleme Sınavı – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan 8. sınıf İzleme Sınavıdır. Bu testte 10 soru vardır. 1. ve 2. üniteyi kapsamaktadır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
47
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2. İzleme Sınavı - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Kuvayı Milliye birliklerine eli silah tutan kadın-erkek bütün vatanseverler katılmıştır. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları da yine halk tarafından karşılanmıştır. Kuvayı Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev almıştır. Daha sonra ise Kuvayı Milliye birlikleri birleştirilerek düzenli orduya dönüşmüştür.

Verilen bilgilere bakılarak Kuvayı Milliye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  • Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
  • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.

Amasya Genelgesi’nin verilen maddelerinden yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

3 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu.

Verilen metne göre Selanik’in;

I. Çok uluslu yapıya sahiptir.
II. Deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.
III. Kültürel yönden gelişmiştir.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine Sofya Ateşemiliterliği'nden alınarak cephede görevlendirilmeyi istedi. Sonunda, doğrudan Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya yazarak Sofya’da daha fazla  almak istemediğini, görev verilmeyecekse açıkça söylenmesini istedi. Aralık başında gönderdiği mektupta şunları yazıyordu: “Vatanın savunulmasına yönelik etkin görevden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Arkadaşlarım cephede,  ateş hattında savaşırken ben Sofya’da ateşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olma yeterliliğinde değilsem lütfen söyleyiniz.” 

Verilen metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

5 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Yurdun dört bir yanından gelen delegeler tarafından Erzurum Kongresi kararları tekrar görüşülerek onaylandı. Manda ve himaye fikri tekrar tartışıldı ve kesin olarak reddedildi. Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Temsil Heyeti’ne yeni üyeler eklenerek bu heyetin yetkileri, tüm yurdu kapsar hâle getirildi. 

Sivas Kongresi’nde alınan kararlara bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • Öğrenim ve askerlik hayatı boyunca ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
  • İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyelerinden tepki göreceğini bildiği hâlde İttihatçıların kongrelerinde ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini söylemiştir.
  • Askerî rüştiyede matematiğe; idadide hitabet, edebiyat ve tarihe; Harp okulu ve akademisinde ise siyasete ilgi duymuştur.

Verilen bilgiler incelendiğinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Tabloda verilen bilgilere göre azınlıkların kurdukları cemiyetlerle ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Question Image

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne Mondros Mütarekesi'ni imzalatarak gizli antlaşmalarla daha önce paylaştıkları Osmanlı topraklarını işgal etmek için hukuki dayanağı elde etmiş oldu. Mondros’un maddelerine bakıldığında Osmanlı Devleti her türlü işgale karşı açık hâle gelmişti. İşgallere karşı koymasını engellemek için de bütün tedbirler alınarak Osmanlı Devleti savunmasız hâle getirilmişti. Özellikle Mondros Mütarekesi'nin 7 ve 24. maddeleri, İtilaf  Devletleri’nin Osmanlı topraklarında istedikleri yerleri işgal etmelerine zemin hazırlamıştı. 

Verilen metne bakıldığında Mondros Mütarekesi’nin maddelerinin hangisinden bahsedilmemiştir? 

9 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya ve Osmanlı Devleti arasında 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişen temasların karakterini belirleyen güç, büyük ölçüde Alman İmparatorluğu’nun “Dünya Siyaseti” adını verdiği emperyalist siyaset olmuştur. İktisadi ve askeri alanda atılım yapan Alman İmparatorluğu, yayılmak ve sömürge elde etmek hırsıyla Osmanlı Devleti’nde yeşerttiği emperyalist stratejilerle Doğu’da arzu ettiği yerleri almak niyetindeydi.

Buna göre Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ne yakınlaşmasının altında yatan neden aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi’nde Ermenilerin Ruslarla iş birliğini önlemek ve halka yönelik saldırılarını durdurmak için 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu’nu çıkardı. Ruslarla iş birliği yapan, casusluk faaliyetinde bulunan ve katliama girişen Ermeniler, Sevk ve İskân Kanunu’nun çıkarılmasıyla Osmanlı toprağı olan Suriye’ye zorunlu göçe tabi tutuldu. Göç ettirilen Ermenilerin vergileri ertelendi. Diledikleri eşyaları almalarına izin verildi. Can ve mal güvenliklerinin korunması, ihtiyaçlarının giderilmesi için devlet yetkilileri görevlendirildi. Güvenliklerini sağlamak için de karakollar kuruldu. I.Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Sevk ve İskân Kanunu ile göç ettirilen  Ermenilerin eski yerlerine dönmesi için “Geri Dönüş Kararnamesi” yayımlandı. 

Verilen bilgilere göre Sevk ve İskân Kanunu ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

Ortalama skor 60%

0%

Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-8-sinif-2-izleme-sinavi.69988/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Mehmet Samet Korkmaz100 %10
2Alperenn100 %10
3Nisa100 %10
4osman100 %10
5fffff100 %10
6japonlar100 %10
7şevval100 %10
8tf100 %10
9yürekli100 %10
10Anıl90 %9
11Halis baran sapan90 %9
12Hatice Nur Yurt90 %9
13Güler işkey90 %9
14D90 %9
15Ahmet90 %9
16SESES80 %8
17gulsenylmz80 %8
18medine70 %7
19vildan60 %6
20buse60 %6
21Ayşenur MUTLU60 %6
22b60 %6
23Beyza60 %6
24Kaplan50 %5
25eymen50 %5
26dfad50 %5
27Mehmetnaci40 %4
28Paşa40 %4
29acelya40 %4
30mesude40 %4
31merve30 %3
32ğıodk20 %2
33Jc hvkh20 %2
34sanana10 %1
35Mehmet10 %1
36zeynep10 %1
37Fdjdn0 %0
38Yaşam0 %0
39Osman Berk Gökçayır0 %0
40Melek0 %0
41ggcffss0 %0
4270 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7096
2SAMİ 2573
3arzu1391
4z1190
5cglr1091
6İlayda1036
7H1012
8ENSAR1008
9eyup1007
10e861
11asd846
12G841
13Slm840
14A807
15H804
16Efe775
17Uğur 772
18d772
19eeeee731
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v620
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 556
25Furkan Yürük548
26Se sdd535
27serseri522
28Reyyan513
29Q510
30C495
31t492
32Gümüş485
33ali473
34deniz469
35Kayra Karakartal467
36Nisa Duru Bingül465
37Ecrin Bayrak460
38Ömer Enes ÇAKAL454
39Ares444
40j444
41Melih Hasan441
42Zafer Ege Küçük 435
43cesur434
44bbbbbbb434
45Y431
46bilinmeyen430
47Beren423
48Buğra efe420
49d419
50Melek çakır413
51t413
52Reyyan SEÇGİN 407
53sevinç405
54Mert 7F404
55Emine401
56Arda398
57DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
58hhhhhh395
59Yunus Emre Göktaş395
60UEVDJANA395
61Hatice Nur Yurt391
62Furkan Alper 386
63Mirac Muhammet Topçu386
64Medine385
65ali382
66Mirzat379
67ylllp379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72A369
73seda366
74blablabla365
75Ramazan ışık364
76asd364
77Alper362
78m362
79Hanibe 357
80Enes354
81sevim353
82Mina351
83Kuzey349
84Ege349
85Ecrin 348
86Fenerli Çiftçi348
87Melek Büşra Cebeci347
88cu347
89yusuf pro @345
90Elif345
91Oh uyuj jjhoj344
92Deniz Güren343
93esra343
94Hayrunisa Altay339
95mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
96koraydulger338
97Aslıhan337
986\\a334
99yağmur yılmaz333
100Deniz330
101Damla323
102Kuzey Günsy321
103YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK320
1046a319
105Ömür317
106Nazlı315
107cansu314
108Benkim1232313
109M.yiğit313
110İbrahim309
111Özge 308
112Asdf308
113Hasan305
114Arda Arabaci304
1158a304
116mehmet304
117nehir303
118k302
119A300
120Fatma Nur299
121MERVE297
122kaan297
123Dilek 296
124Arda Yılmaz296
125Elif292
126beren su oturak291
127Eylül291
128Zehra Reyyan Yanmaz291
129Ahmet291
130Hazal290
131MİNA SU CAV290
132yigit289
133a289
134Gökay288
135beloo288
136Zeynep DEDE288
137Ü287
138Bilal283
139Nikolay282
140a282
141Sabire281
142yylyş280
143emine280
144Gülistan Nursu Ertürk279
145Ayşe277
146Zeren ERTUĞRUL276
147F275
1481275
149f274
150asa274
151Abdurrahman273
152Neslihan Gül273
153Ekin272
154Ramazan Sevindir271
155canan kara270
156Tuba 269
157Tahir268
158efe doruk268
159Ahmet Burak267
160ege hayal267
161Ecrin Karabacak 6-F266
162Nilda Ece Yılmaz265
163Hikmet265
164cüneyt265
165Zehra Belinay Develi264
1662264
167Görkem263
168Arda263
1696f262
170sılanur262
171fvodk262
172Sayed osman261
173Mürşit Parlakgün261
174Hedibe Taş260
175cihab260
176Elif Şenol259
177ilkan keneç258
178Yiğit ali Akkuş258
179eylül sude258
180Deniz Kılıç 257
181Elif Tuana Kafşakoğlu256
182Ali256
183Guııoı256
184Abdulgani kit255
185hjk254
186Defne254
187T254
188duru253
189Fatma253
190İbrahim253
191Emine kayrak252
192deneme252
193B252
194m252
195Meryemnur 251
1966/A251
197Muhammed başçi 250
198Ecrin249
199Yağmur Ceylan249
200DORUK ALİ TANDOĞAN248
201Nisa çelikoğlu248
202Çınar247
203mnş245
204Ahmet Sağnak244
205Sümeyye241
206Normal_bir_insan241
207Ali Efe İnceoğlu241
208Beren KOÇ240
209Ali Batın TAN239
210Sümeyye239
211Ceylin238
212H238
213Betül ŞEKERCİ237
214Elif237
215Kardelen236
216Buseyne hasnavi236
217çiğdem235
218furkan234
219IntelligenceBox234
220Yunus Emre Göktaş233
221Eren ÖZ 6/F233
222Aslı Beyza Güneş232
223Erdem yücel232
224Öykü232
225Rüzgar230
226Fdjfyyt229
227Akay Yalçın229
228Çağan229
229Şeyma Nur Akkaya229
230ali228
231Zübeyir Esad Seçkin228
232tarık topçu227
233Yiğit Alperen Kırpık227
234Emine naz 225
235Rabia225
236Aliberke Şahin225
237Cihan Arda Demirel225
238Mustafa Osanmaz224
239kjk224
240Şura Baynal224
241aa223
242Afra Fatıma Oflaz 222
243G221
244Kd221
245Batuhan 220
246Azad220
247Hshs220
248efe220
249Se220
250Mesude220
251alara219
252Mihrap Karaman218
253Ezda218
254Nil Er218
255Sultan Ekin217
256azra217
257Doğa ÇAM217
258A217
259Yusuf216
260Asya216
261A216
262Elif Başaran 216
263lara215
264Azra bolat215
265serra215
266haççik215
267Efecan214
268Yağmursu214
269ilayda214
270sümeyye214
271Yağız Yusuf Büyükdoğan214
272Makbule213
273zeynep sahra213
274Rumeysa Akgün213
275ada güler213
276KEREM KARATAŞ213
277Mete Büyükkasim 213
278Gülce Erkeç212
279Dhkş212
280yusuf211
281Esma Enrar211
282Eren Müjdeci 210
283İrem209
284Elifnur kara209
285Samet209
286cemada209
287Ahmet Yusuf208
288a208
289Kaan görkem BARIŞ207
290Aslı207
291Deniz Ayabaktı 207
292gggg207
293Burak 206
294Defne Su Güzel206
295Bekirhan206
296n206
297dws205
298Arda205
299aynur205
300Yaren Yener204
301Ömer Enes ÇAKAL204
302macide204
303T204
304MHD HANI HALIMEH203
305Gamze203
306Burcu203
307cengiz203
308zeliha kaya203
309Merve Tınmaz202
310Asya Yolcu202
311Kaan Yılmaz202
312CEMRE 201
313Nida201
314Yağmur Alkaşı 201
315Nazmi Mete 201
316Hüseyin emre bulgurcu 200
317azad200
318Ezgi su200
319Melek Vardar200
320Yağmur200
321123200
322ferhat200
323ş200
324Uras hıdır199
325Mustafa Enes Kocadağ 6D199
326.199
327Dosyal199
328g199
329Firdevs öz198
330Elif KERKÜT198
331Sare198
332A198
333Ahmet SERİN 197
334Süleyman196
335ebrar196
336aaa196
3378d195
338mmmlll195
339mehmet fatih195
340Vedat194
341Ceyda Ercin194
342KAYRA194
343Hira Nur Avcı 194
344FEHİME194
345Meryem ulaş193
346KEREM BJK193
347Enes193
348poyraz193
349q193
350ela193
351Hiranur Kendir192
352hakan192
353Enise Semra Gurlaş191
354Döne Ada191
355Deniz191
356R. Aytuğ Cıvak191
357Eliz190
358Kardelen190
359Elif190
360TuanaTuna 190
361ggg189
362Oğuzhan yüksel188
363Ahmet188
364Damla188
365Zeynep Çelebi188
366AZRA188
367a188
368ilhan187
369Çağın Akgül186
370Erdem 186
371aaaaaa186
372Hasan185
373sevde185
374e185
375Mete184
376Ayberk184
377lòn184
378halit183
379Ahmet Kadir Yabaş183
380ecem183
381MİNA SU CAV183
382q183
383aaa183
384Sezgin181
385Selin181
386Erd181
387YILDIZ8I180
388Mert ali180
389Ecrin üst180
390şevval180
391Mücteba Tabak 179
392Nil soğancılar179
393Gj uyu179
394cibril179
395Hatice azra çiçek 178
396Ahmet KORKMAZ178
397Hazal178
398Nilay178
399ecrin ayaz178
400E178
401KOLAYDI178
402kennnturan178
4036/d178
404Okyanus177
405salih177
406Yiğit ÖZER177
407Batuhan çalımlı177
408Utku177
409Yunus177
410a177
411arda177
412Ilım Beyza Dikye176
413Melisa 176
414Turkay176
415Enes Yiğit BAYKAL176
416rumeysa176
417Yağzel176
418a176
4197A176
420Ömer Mert Arslan175
421Arda175
422Hayrunnisa175
423Mert175
4245175
425ARDA175
426Eclil174
427BUSE 174
428Miraç Tuğra Aydın174
429mehmet174
430Elif AZRA174
4318 b174
432ökkkjjjj174
433Ecrin Vahide AVAROĞLU174
434gulcebi174
435Zehra173
436Aysel Karasu173
437Ece Duru Gürpüzer173
438İkra Nur Demir173
439oğuzhan173
440Elif172
441Merve172
442Kemal efe Cetin172
443sude172
444Belinay172
445Elif bakar172
446Ece 172
447Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
448Mahsun 171
449Ceylin171
450İrfan171
451dilber171
452Yaren170
453Ahmet Orkun170
454İrem170
455Umut can170
456Bahar 169
457Aslı Buğlem Akdeniz169
458Egehan elmas 169
459d169
460ertuğrul169
461fatma169
462Recep Emre168
463Azizcan aydoğan168
464Büşra168
4656A168
466Yakup168
467kutay168
468lgs168
469Barış Bolut167
470Hasan tuna Gövenç 167
471Sebahat167
472u167
473lwooe166
474Kerem166
475Kaan Düztaş166
476imran ceylin sarı166
477Eylül Görpeler 166
478Emre ÇOBANOĞLU166
479Hasan 166
480ercument166
481Eymencan166
482hıdır yalçın166
483sibel166
484Süleyman Arif ARARAT165
485EMİR GÖSTERİCİ165
486Dilay165
487Ömer Bayburt165
488Ecrin Naz165
489yağmur165
490Oyku165
491Defne yolcu 164
492uğr164
493gj164
494wsd164
495Doruk163
496Tuanna Aylan163
497Arda Özvurgun 5/C163
498Ebrar YAVUZ163
499sos163
500Zeynep162