8. Sınıf 2. İzleme Sınavı – Sivas KÖPRÜ Projesi

SİVAS MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KÖPRÜ Projesi kapsamında hazırlanan 8. sınıf İzleme Sınavıdır. Bu testte 10 soru vardır. 1. ve 2. üniteyi kapsamaktadır.

/10
1 oylar, 5 ortalama
47
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

8. Sınıf 2. İzleme Sınavı - Sivas KÖPRÜ Projesi

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

  • Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
  • Osmanlı Hükûmeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
  • Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
  • Milletin içinde bulunduğu durumu dünyaya duyurmak için her türlü baskıdan uzak, millî bir kurul oluşturulmalıdır.

Amasya Genelgesi’nin verilen maddelerinden yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Yurdun dört bir yanından gelen delegeler tarafından Erzurum Kongresi kararları tekrar görüşülerek onaylandı. Manda ve himaye fikri tekrar tartışıldı ve kesin olarak reddedildi. Millî Cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i
Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi. Temsil Heyeti’ne yeni üyeler eklenerek bu heyetin yetkileri, tüm yurdu kapsar hâle getirildi. 

Sivas Kongresi’nde alınan kararlara bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

3 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Almanya ve Osmanlı Devleti arasında 19. yüzyılın sonlarına doğru gelişen temasların karakterini belirleyen güç, büyük ölçüde Alman İmparatorluğu’nun “Dünya Siyaseti” adını verdiği emperyalist siyaset olmuştur. İktisadi ve askeri alanda atılım yapan Alman İmparatorluğu, yayılmak ve sömürge elde etmek hırsıyla Osmanlı Devleti’nde yeşerttiği emperyalist stratejilerle Doğu’da arzu ettiği yerleri almak niyetindeydi.

Buna göre Almanya’nın, Osmanlı Devleti’ne yakınlaşmasının altında yatan neden aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Kuvayı Milliye birliklerine eli silah tutan kadın-erkek bütün vatanseverler katılmıştır. Büyük çoğunluğunu sivil halkın oluşturduğu bu birliklerin ihtiyaçları da yine halk tarafından karşılanmıştır. Kuvayı Milliye birlikleri, düzenli ordu kurulana kadar işgalci devletlere karşı mücadele etmiştir. Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra meclise karşı çıkarılan isyanların bastırılmasında görev almıştır. Daha sonra ise Kuvayı Milliye birlikleri birleştirilerek düzenli orduya dönüşmüştür.

Verilen bilgilere bakılarak Kuvayı Milliye birlikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na girmesi üzerine Sofya Ateşemiliterliği'nden alınarak cephede görevlendirilmeyi istedi. Sonunda, doğrudan Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya yazarak Sofya’da daha fazla  almak istemediğini, görev verilmeyecekse açıkça söylenmesini istedi. Aralık başında gönderdiği mektupta şunları yazıyordu: “Vatanın savunulmasına yönelik etkin görevden daha önemli ve yüce bir görev olamaz. Arkadaşlarım cephede,  ateş hattında savaşırken ben Sofya’da ateşemiliterlik yapamam. Eğer birinci sınıf subay olma yeterliliğinde değilsem lütfen söyleyiniz.” 

Verilen metne göre Mustafa Kemal için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

6 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu.

Verilen metne göre Selanik’in;

I. Çok uluslu yapıya sahiptir.
II. Deniz ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.
III. Kültürel yönden gelişmiştir.

özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

7 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti’ne Mondros Mütarekesi'ni imzalatarak gizli antlaşmalarla daha önce paylaştıkları Osmanlı topraklarını işgal etmek için hukuki dayanağı elde etmiş oldu. Mondros’un maddelerine bakıldığında Osmanlı Devleti her türlü işgale karşı açık hâle gelmişti. İşgallere karşı koymasını engellemek için de bütün tedbirler alınarak Osmanlı Devleti savunmasız hâle getirilmişti. Özellikle Mondros Mütarekesi'nin 7 ve 24. maddeleri, İtilaf  Devletleri’nin Osmanlı topraklarında istedikleri yerleri işgal etmelerine zemin hazırlamıştı. 

Verilen metne bakıldığında Mondros Mütarekesi’nin maddelerinin hangisinden bahsedilmemiştir? 

8 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Osmanlı Devleti, Kafkas Cephesi’nde Ermenilerin Ruslarla iş birliğini önlemek ve halka yönelik saldırılarını durdurmak için 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskân Kanunu’nu çıkardı. Ruslarla iş birliği yapan, casusluk faaliyetinde bulunan ve katliama girişen Ermeniler, Sevk ve İskân Kanunu’nun çıkarılmasıyla Osmanlı toprağı olan Suriye’ye zorunlu göçe tabi tutuldu. Göç ettirilen Ermenilerin vergileri ertelendi. Diledikleri eşyaları almalarına izin verildi. Can ve mal güvenliklerinin korunması, ihtiyaçlarının giderilmesi için devlet yetkilileri görevlendirildi. Güvenliklerini sağlamak için de karakollar kuruldu. I.Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle Sevk ve İskân Kanunu ile göç ettirilen  Ermenilerin eski yerlerine dönmesi için “Geri Dönüş Kararnamesi” yayımlandı. 

Verilen bilgilere göre Sevk ve İskân Kanunu ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

9 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Tabloda verilen bilgilere göre azınlıkların kurdukları cemiyetlerle ilgili yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

Question Image

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

  • Öğrenim ve askerlik hayatı boyunca ülke sorunlarıyla yakından ilgilenmiştir.
  • İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin üyelerinden tepki göreceğini bildiği hâlde İttihatçıların kongrelerinde ordunun siyasetten ayrı tutulması gerektiğini söylemiştir.
  • Askerî rüştiyede matematiğe; idadide hitabet, edebiyat ve tarihe; Harp okulu ve akademisinde ise siyasete ilgi duymuştur.

Verilen bilgiler incelendiğinde Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

Ortalama skor 62%

0%

Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-8-sinif-2-izleme-sinavi.69988/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1İsmet İnönü100 %10
2Türkeş...100 %10
3Fatma100 %10
4Selahaddin100 %10
5Türkeş...100 %10
6Ramo100 %10
7U100 %10
8ck100 %10
9Senem90 %9
10Ecrin Maviş90 %9
11Hatice Nur Yurt90 %9
12Mnk90 %9
13Jujjuju90 %9
14Zort baki90 %9
15Tarık90 %9
16Ahmet doğan90 %9
17Türkeş...80 %8
18Emiralp80 %8
19Ismail80 %8
20emre çakır80 %8
21Deniz77.5 %7.75
22Yunus Ergin70 %7
23Uh70 %7
24Ecrin Maviş70 %7
25Fadıma60 %6
26Ronaldo...50 %5
27Yağmur50 %5
28Rüzgar Teber35 %3.5
29Nisa30 %3
30..... Yutan maymun30 %3
31Siz30 %3
32Funda30 %3
33Mevlide özdemir30 %3
34Nazli20 %2
35TÜRKEŞ...10 %1
36adcasldjasd10 %1
37a10 %1
38Gsjhs10 %1
39Merve10 %1
40Zort 8/E10 %1
41Ege0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9873
2a2227
3ALİ2110
4D1803
5Asd1718
6aa1710
7Gdhzhbds1707
8111429
9Deniz1419
10G1402
11G1336
12İlayda1168
13ARzu1096
14Er1067
15ali1062
16rana1016
17kg944
18Çağla938
19Ilgın KARAKARTAL901
20aleyna877
21hatice nur yurt853
22Ege Gören850
23t836
24Ghg fa832
25ayşen erva813
261808
27imagine losing807
28Adam_Ucuyo790
29Elif Hoda789
30Arda Yılmaz788
31Belinay771
32oykuıpıl767
33asads739
345e733
35z732
36Aysu704
37gg678
38Berk669
39E667
40Elif666
41eyup653
42arda can646
438b639
44h639
45ahmet baki623
46Nisa Duru Bingül623
47Çağrı617
48Melek Vardar 6/B607
49Nehir600
50Enes Solmaz599
51Ceylin akardere598
52dd595
53SENA595
54byz584
55Jjjjjjjkl580
56C579
57sss578
58a575
59Beren573
60Şervan tursun560
61hasan552
62.550
63ilayda550
64Selin548
65w545
66Hürünaz544
67Emine541
68Yusuf İslam Konuk538
69Alische538
70Çağrı528
71İrem525
727/A525
73Sema523
74Elif Çakır520
75Ömer Enes ÇAKAL517
76Nazlı Akgül509
77Zeynep Çelebi509
78Sare505
79s501
80Defne Turna492
81Burak491
82emira489
83t484
84KEREM KARATAŞ483
85Özge478
86Yunus Emre Göktaş476
87ada474
88Melek473
89Alara Cengiz472
90msu471
91Zeyne DEDE470
92R.Aytuğ Cıvak466
93K466
94Azizcan457
95İrmak454
96Sümeyye451
97sekizler450
98Yiğitali Akkuş444
99ilknur444
100jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
101Esma437
102Ledeyna Güner437
103Elif436
104Nisa Çelik428
105we427
106Gülce Erkeç423
107Nfuws422
108Cemre421
109tuncay421
110erkan413
111Yiğit412
112Liya412
113Elif Öykü405
114Elif405
115İlayda404
116ahmet398
117bekir398
118ada397
119Esra397
120sudem395
121Barış Arın Yavuzcan394
122Baki390
123Egemen386
124uuu386
125Secil bilgin382
126Kuzey381
127bbshen378
128cahoo378
129ı378
130ghggtyhtt377
131Hiranur375
132Ali Batın TAN374
133Medine373
134İkranur373
135ğ373
136Irmak özer371
137*367
138Mısra Direk366
139Nimet366
140zozo365
141Eymen364
142Levent364
143Nikolay363
144Esra pehlevan363
145Yusuf İslam konuk362
146Sevde362
147naz362
148Zeynep Beyza359
149CEMRE359
150Doruk Celal Darçin356
151ihsan mahir davuş354
152a353
153Furkan Alper353
154Awdd353
155Aslıhan351
156Elif351
157macide350
158oğuz347
159-346
160thdyr5hn345
161Çınar Temurtaş344
162M.yiğit aslan340
163Nil Soğancılar339
164Eylül339
165Serra Nur336
166Eymencan336
167C336
168yağmur335
169Emre332
170İsim332
171Dyrr7ti330
172elf330
173rüzgar ünal329
174Ögenci329
175a324
176fsm321
177Umut kamil318
178Kardelen karataş318
179Mizgin317
180burak317
181Ahmet KORKMAZ315
182Sıdıka SARIBIYIK314
183Zeynep koç312
184Medine Sıla Kayacan312
185Fehime özdemir312
186Kerri309
187Ezgi Su308
188Merve Tınmaz 5-C307
189esila307
190Kayla Naz Akdeniz306
191Bnb306
192Zeynep Ceyda Koca306
193senem306
194bero305
195ötp304
196Hena303
197Belinay301
198Melih DUMAN301
199Ebrar299
200İslam Can299
201coco cola299
202savas299
203Cfcvcfd299
204Musa299
205Zeynep Buğlem ANDAÇ298
206Aa298
207W297
208Abdullah296
209koray295
210hira294
211Büşra294
212klşh292
213doğan291
214ayşe291
215NİL290
216Gy289
217ALI KUTAY288
218ArdaB.288
219Burcu287
220Efe Uygar286
221www286
222Hazal285
223Ecrin285
224Berat282
225Asd281
226Sare278
2271278
228Dilara Köroğlu277
229Hayice276
230YİĞİT274
231Bilge Kağan ELMAS274
232tdtgt272
233Bahtiyar271
234HUZEYFE270
235Enes Efe269
236Z.seray268
237y268
238Semra268
239Yiğit Manazoğlu267
240sena267
241Efe Bozkurt266
242ecrin266
243Neden266
244Mehmet Akif Ersoy265
245C261
246Şevval su259
247osman259
248Rüzgar Berat259
249Yiğit258
250Arda258
251Menna258
252öykü257
253çınar kankaya256
254xzftfew1ttt255
255Ecrin KARAARSLAN254
256Esma Ebrar254
257Şeref Arda254
258tr253
259Mete252
260Abdülhamit252
261a252
262er252
263aeâtçaaet251
2647B251
265ggggg250
266Minel Tuana Köseoğlu249
267Kağan248
268T248
269İlayda246
2708246
271fafğpafo0pağkfla245
272BATIN BERK YORULMAZ245
273Ömer244
2745a244
275merve244
276YİĞİT UZUNOĞLU243
277Asya242
278Gülşah242
279Eftelya242
280Azra242
281S242
282SÜMEYRA EKERİM242
283Adlem Gökçe Yaman241
284Sümeyye Cankılıç241
285Mete241
286zeynep sahra240
287sss240
288ali240
289Elif239
290Melih köseoğlu239
291LŞLLŞLŞL239
292akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm239
293Zerenkalpben238
294Hilal237
295YUSUF236
296isim236
297.235
298ddddd235
299Gufiroe234
300Mustafa Enes234
301Elif bakar234
302Efgtyu234
303Kemal efe Çetin233
304GHostkiller139999233
305seyit233
306Ecrin naz ataş231
307Azra231
308Hazal230
309Tuğberk karabudan230
310Ali230
311Yağmur228
312EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
313aaaa228
314Arda227
315Belkıssu227
316Beren227
317@227
318Yiğit226
319Esra Aksoy226
320Esma Hıra226
3218225
322faatma225
323Asel225
324aa225
3257a225
326Melisa224
327Ahmet SAĞNAK223
328Yiğit Ali ÖZTÜRK222
329serra222
330efe222
331ada!☆221
332alihan221
333Ayşegül YELOĞLU220
334FURKAN220
335osman220
336ss220
337ismail220
338Zeynep beyza219
339makbule yeşillik219
340Yiğit218
341Mert Ali Yıldırım218
342ilkan218
343Elif Uysal218
344Zeynep Oyman218
3458a-b218
346c217
347kerem216
348F216
349Omar216
350okyanus215
351Ayris Mina minez215
352ecrin ayaz215
353A215
354nevin214
355Umut Roni ATSAK214
356Alperendogankya213
357Ekin213
358ayşe213
359Eylül mina212
360emira212
361Ataberk212
362Çağatay212
363Umut212
364murat212
365Esen210
366Mahmut efe209
367İbrahim haktan209
368Yağzel Baykal209
369Kumsal ela209
370Ahmet8208
371Misafir208
372s208
373Kaan208
374Asya207
375elvin gezgin207
376nazlı207
377Ali berke şahin206
378Büşra Güldoğuş206
379nasuh can206
380ada güler206
381yeşim206
382nazmi mete206
383kennnturan206
3847a206
385efe205
386Enes Yiğit BAYKAL205
387Efsanur205
388Deniz Doğan205
389Ee205
390Hanife204
391Sümeyye204
392yusufi203
393Adem203
394Eylul203
395ronaldo203
396emine yiğit203
397Onur202
398Gökçe Deniz gorgel202
399BARIŞ BAHAR202
400Kuttik202
401Yiğit201
402Semra201
403Esma201
404j201
405Asya200
406muhammet efe200
407Tanem200
408ERDEM200
4096200
410ZEYNEP BEYZA199
4118B199
412sssss199
413Ali cahit198
414Ebrar198
415erdal20198
416Emira akgün197
417Ela Kayıhan197
418Deniz197
419s197
420Fatih196
421burak196
4227-D harun emir özdemir195
423Atakan195
424Asel195
425OSMAN195
426aleyna194
427Zeynep194
428DEMİR işsever194
429Ömeroviç194
430aa194
431jk194
432Elif Buğlem Torun194
433Asya10193
434PINAR193
435nur193
436D193
437Mete192
438Nehir192
439DEFNE ÇATI192
440Selin192
4415c192
442rr192
443SADİ UTKU ALBAYRAK191
444eren191
445ufuk yarkın gümüş191
446ASLI191
447a191
4487c191
449Ümmünur191
450Özlem191
451eran190
452Deniz189
453Gökçe189
454hazal189
455jjj188
456Defne yolcu188
457YAREN187
458Eylül187
459Esma187
460kemal değirmenci187
461nazz187
462[email protected]187
463naime yontem186
464Muhammet Eren Bilmez186
465Fatma baş186
466miraç186
467kayra186
468dd186
469Sadullah186
470Aslı185
471Sefa Talha binici185
472ilker185
473Sabire184
474NİSA NUR184
475Devran Ufuk184
476Hatice kübra184
477e184
478O183
479Bartu Efe183
480Hüseyin183
481s183
482Miray182
483naz182
484Esma182
485WETG4QA181
486Mehmet181
487kjme181
488Oyku181
489Emre180
490Ömer180
491shinunoga e wa180
492q180
493doruk179
494Eylül haskioglu179
4958ab179
496Derin178
497ilayda177
498Rüzgar177
499Sosyal177
500aa177