8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2

  • Bu test  LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
/10
12 oylar, 3.8 ortalama
250

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Ekim 2019

Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesinin açılışında yaptığı konuşma:
“Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar... Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum. Milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

Bu konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ocak 2019

1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri, içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda birtakım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlıya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri, Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında,

I. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğu
II. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı dostça tavırlar sergilediği
III.Milliyetçilik fikrinin Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında etkili olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?811

 

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ekim 2019

1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-i Esasi) ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.

Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Kasım 2018

Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla güvence altına alındı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ekim 2018

Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler.

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Ekim 2018

Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için  tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir  felaketle karşılaşmıştır.

Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir?

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Mart 2019

Selanik’in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kâh çocuk sesleri ile Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler... Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları, bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Nisan 2019

Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

I. Osmanlıcılık: Hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak bir “Osmanlı milleti” oluşturmanın amaçlandığı bu akımla imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir.

II. İslamcılık: Devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafınd toplamayı amaçlamıştır.

III. Türkçülük: Devlet; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayak ta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırılmalıdır.

Bu bilgilere göre Müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı’nda İtalya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması bu akımlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Ekim 2018

“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul)
devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada
annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu.
Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.”

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

10 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Şubat 2019

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı.

Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa Kem812

al’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Log log100 %10
2yeto100 %10
3RTE100 %10
4Efe100 %10
5K100 %10
6bet100 %10
7erenak100 %10
8km5006100 %10
9Berrak100 %10
10kerem100 %10
11muslumnarin100 %10
12Hacer100 %10
13Baysal100 %10
14Umut100 %10
15Salih100 %10
16yasin100 %10
17Funda ÇETİN100 %10
188b100 %10
19aynur100 %10
20yağız100 %10
218100 %10
22B100 %10
23ç100 %10
24tugce100 %10
25rrr100 %10
26Rabia100 %10
27rabia100 %10
28frgthy100 %10
29S100 %10
30stalkergiro100 %10
31Mustafa100 %10
32Mıav100 %10
33C100 %10
34Faruk100 %10
35asdf100 %10
36Sem100 %10
37q100 %10
38ry100 %10
39Ali Batın TAN95 %9.5
40ArdaB.95 %9.5
41ENES BATUR95 %9.5
42sos95 %9.5
43Nisa Duru Bingül90 %9
44Abuziddin KILLIBACAK90 %9
45ugur eren yagız90 %9
46Eslem90 %9
47Asssx90 %9
48Alische90 %9
49ghost90 %9
50hira90 %9
51zeynep90 %9
52Alena90 %9
53Efsa90 %9
54Zaha90 %9
55EYLÜL ECRİN90 %9
56gögöwabh90 %9
57Joe Kerry90 %9
58Beren90 %9
59gg90 %9
60ujyjıky90 %9
61Susug90 %9
62Kore90 %9
63Zebra90 %9
64ecrin90 %9
65d90 %9
66paşa90 %9
67belinay90 %9
68kerem90 %9
69a90 %9
70ZZA90 %9
71Nisa90 %9
72İlter Yasin Kıraç90 %9
73Asss90 %9
74Fatma Yaren Koçer90 %9
75ahmet90 %9
768Aa90 %9
77eren90 %9
78Fatma90 %9
79Sezwn90 %9
80890 %9
81t90 %9
82Fidan90 %9
83Mehmet emir süne85 %8.5
84Hasan80 %8
85Srin80 %8
86Hbj80 %8
87Ökkejapon80 %8
88Eren80 %8
89cd80 %8
90z80 %8
91esila80 %8
92Kpop80 %8
93yutturer80 %8
94Pelin80 %8
95Dila80 %8
96mmmmmm80 %8
97Hnyynhg80 %8
98Ada80 %8
99Yaren bolat80 %8
100The weeknd dinleyin80 %8
101abone80 %8
102Sudenaz80 %8
103Sanane laa80 %8
104Ali80 %8
105yeşim80 %8
106®80 %8
107people=şit80 %8
108Aybüke Fırın80 %8
109Bb80 %8
110ronaldo80 %8
111Rulas80 %8
112180 %8
113thrhhdfg80 %8
114baba80 %8
115uyt80 %8
116Gizem Kandemir 8/B80 %8
117S80 %8
118Mehmet80 %8
119efe uygar80 %8
120ft80 %8
121nagihan80 %8
122Hakan80 %8
1238b80 %8
124Emel Elrimo80 %8
125zilif8/C80 %8
126kelahmet80 %8
127Nfuws75 %7.5
128bera70 %7
129v70 %7
130Ömer Enes ÇAKAL70 %7
131Eren Öztürk70 %7
132Nimet70 %7
133[email protected]70 %7
134ic70 %7
135Fatma70 %7
136Emine70 %7
137Salih70 %7
138Yunus Emre Göktaş70 %7
139yildiz70 %7
140dvdsvdf70 %7
141Fgtfgtgtgt70 %7
142efehacker70 %7
143Hasan kayra70 %7
1448 b dnş70 %7
145Tusem70 %7
146Jd70 %7
147Bekir70 %7
148Hs70 %7
149Sd70 %7
150batu12370 %7
151ab70 %7
152arda güler70 %7
153Zehra70 %7
154Alperen 0170 %7
155ali70 %7
156dgd70 %7
157Ayaz65 %6.5
158Elif60 %6
159R60 %6
160zehra60 %6
161naz60 %6
162berrin60 %6
163Aleyna60 %6
164zeynep selen60 %6
165Şevvall60 %6
166adam60 %6
167fatihge60 %6
168Ggg60 %6
169sorma lan artık60 %6
170Elvan60 %6
171çağlar60 %6
172zeynepp ayşee60 %6
173Ece60 %6
174A60 %6
175Seboş60 %6
1768j60 %6
177banu60 %6
178dfıudıuufdduıu60 %6
179Alperen boran55 %5.5
180Şeval50 %5
181Tubanur50 %5
182ggjdf50 %5
183Musa Murat50 %5
184Aslı50 %5
185abuzittin50 %5
186a50 %5
187asagıpınarbası50 %5
188elo50 %5
189efe50 %5
190-50 %5
191Erva45 %4.5
192Livanur45 %4.5
193atdcgg40 %4
194.cseaqw40 %4
195r4et5ryt40 %4
196nego40 %4
197Asd40 %4
1983240 %4
199fatma40 %4
200kamil40 %4
201Sultan40 %4
202kkk40 %4
203Fgtgvrhhyhu40 %4
204Bedirhan32 %3.2
205Cihan30 %3
206Nergis30 %3
207yamaha h2r30 %3
208JORGE JESUS30 %3
209rte30 %3
210E830 %3
211m30 %3
212m20 %2
213ugur eren yagız20 %2
214volkan20 %2
215Hilo20 %2
216Bilal10 %1
217Ok fkfk10 %1
218Charlie Heaton10 %1
219jdjsjdjd10 %1
220Ayaz10 %1
2213210 %1
222Doruk0 %0
223S0 %0
224asii0 %0
225su0 %0
226Sidra0 %0
22710 %0
228Hatice0 %0
229Hans poyraz0 %0
230atiye0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9173
2ALİ2110
3a1947
4aa1642
5Gdhzhbds1639
6D1577
7Asd1386
8111343
9Deniz1298
10G1255
11G1245
12İlayda1116
13Er1067
14rana1016
15ARzu1013
16ali999
17kg919
18Ilgın KARAKARTAL901
19aleyna877
20hatice nur yurt853
21t799
22Arda Yılmaz788
23Ege Gören784
24Belinay771
25Adam_Ucuyo769
26oykuıpıl767
27Ghg fa753
28ayşen erva729
29Çağla701
30z689
31asads688
321675
33Elif666
34eyup653
35E649
36gg631
37Nisa Duru Bingül623
38Melek Vardar 6/B607
39Enes Solmaz599
40byz584
41Beren573
42h573
43sss566
44a561
45arda can556
46Selin548
47dd547
48Hürünaz544
49Alische538
50İrem525
51Sema523
527/A521
53Ömer Enes ÇAKAL517
54w514
55Elif Hoda511
56Nazlı Akgül509
57Zeynep Çelebi509
58Sare505
59Jjjjjjjkl504
60ilayda502
61Defne Turna492
62Burak491
63SENA490
64C490
65emira489
66KEREM KARATAŞ483
67t481
68Özge478
69Emine477
70Yunus Emre Göktaş476
71ada474
72s474
73Alara Cengiz472
74Zeyne DEDE470
75R.Aytuğ Cıvak466
76Aysu463
77Azizcan457
78Sümeyye451
79sekizler450
80imagine losing449
81Berk448
82Ceylin akardere447
83İrmak444
84Yiğitali Akkuş444
85Esma437
86Ledeyna Güner437
87Melek428
88Nisa Çelik428
89Gülce Erkeç423
90Nfuws422
91K422
92Cemre421
93hasan417
94Liya412
95.407
96Elif Öykü405
97Elif405
98msu405
99Elif404
100erkan403
101Nehir400
102ahmet398
103Barış Arın Yavuzcan394
104Baki390
105tuncay385
106Secil bilgin382
107Çağrı382
108Kuzey381
109we380
110Çağrı379
111cahoo378
112Ali Batın TAN374
113Medine373
114İkranur373
115bekir373
116Irmak özer371
117Şervan tursun371
118*367
119Mısra Direk366
120zozo365
121Levent364
122uuu364
123Nikolay363
124Yusuf İslam konuk362
125Sevde362
126naz362
127Zeynep Beyza359
128Doruk Celal Darçin356
129Esra356
130ihsan mahir davuş354
131Hiranur354
132a353
133Furkan Alper353
134Elif351
135ı350
136Esra pehlevan349
137oğuz347
138Çınar Temurtaş344
139ada343
140İlayda341
141M.yiğit aslan340
142Nil Soğancılar339
143ğ339
144Serra Nur336
145Eymencan336
146yağmur335
147Elif Çakır334
148Emre332
149Awdd332
150Dyrr7ti330
151bbshen330
152Eymen330
153rüzgar ünal329
154Ögenci329
155İsim329
156CEMRE325
157Eylül324
158a324
159C322
1605e321
161Nimet319
162macide319
163Kardelen karataş318
164Mizgin317
165burak317
166sudem316
167Ahmet KORKMAZ315
168Sıdıka SARIBIYIK314
169Aslıhan313
170Zeynep koç312
171Fehime özdemir312
172Kerri309
173Ezgi Su308
174Merve Tınmaz 5-C307
175esila307
176Kayla Naz Akdeniz306
177elf306
178Zeynep Ceyda Koca306
179bero305
180-303
181Belinay301
182Ebrar299
183İslam Can299
184Zeynep Buğlem ANDAÇ298
185Yusuf İslam Konuk296
186Abdullah296
187Bnb296
188koray295
189hira294
190Büşra294
191fsm292
192ayşe291
1938b289
194ALI KUTAY288
195ArdaB.288
196Burcu287
197Efe Uygar286
198Aa286
199Ecrin285
200W285
201ahmet baki284
202Melih DUMAN282
203Gy282
204ghggtyhtt281
205senem280
206Sare278
207Dilara Köroğlu277
208Hayice276
209savas275
210Yiğit274
211YİĞİT274
212Bilge Kağan ELMAS274
213tdtgt272
214Bahtiyar271
215Medine Sıla Kayacan271
216coco cola268
217y268
218Yiğit Manazoğlu267
219sena267
220Efe Bozkurt266
221Hazal266
222ecrin266
223Neden266
224klşh266
225Mehmet Akif Ersoy265
226Z.seray264
227Semra262
228Asd261
229C261
230Şevval su259
231osman259
232Rüzgar Berat259
233Yiğit258
234Arda258
235Menna258
236Musa258
237öykü257
238çınar kankaya256
239Cfcvcfd255
240Ecrin KARAARSLAN254
241Esma Ebrar254
242tr253
243Mete252
244Abdülhamit252
245doğan252
246a252
247xzftfew1ttt251
248aeâtçaaet251
249Minel Tuana Köseoğlu249
2507B249
251Kağan248
252Hena248
253www246
254fafğpafo0pağkfla245
255BATIN BERK YORULMAZ245
256Ömer244
2575a244
258merve244
259YİĞİT UZUNOĞLU243
260Gülşah242
261Azra242
262S242
263SÜMEYRA EKERİM242
264Adlem Gökçe Yaman241
265Sümeyye Cankılıç241
266Mete241
267zeynep sahra240
268sss240
269Elif239
270Zerenkalpben238
271T238
272Hilal237
273YUSUF236
274.235
275Gufiroe234
276Elif bakar234
2771234
278Kemal efe Çetin233
279Eftelya233
280seyit233
281Umut kamil232
282Ecrin naz ataş231
283Azra231
284Hazal230
285Tuğberk karabudan230
286Ali230
287Yağmur228
288EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
289Arda227
290Belkıssu227
291Beren227
292Yiğit226
293Esra Aksoy226
294LŞLLŞLŞL226
295Esma Hıra226
2968225
297faatma225
298Asel225
299ddddd224
300@224
301Ahmet SAĞNAK223
302Yiğit Ali ÖZTÜRK222
303serra222
304efe222
305ada!☆221
306alihan221
307Ayşegül YELOĞLU220
308FURKAN220
309aa220
310Zeynep beyza219
311makbule yeşillik219
312aaaa219
313Yiğit218
314Mert Ali Yıldırım218
315ilkan218
316Elif Uysal218
317Zeynep Oyman218
3188a-b218
319c217
3207a217
321kerem216
322Omar216
323Ayris Mina minez215
324ecrin ayaz215
325nevin214
326Alperendogankya213
327Ekin213
328Eylül mina212
329emira212
330Çağatay212
331ötp211
332Esen210
333er210
334Mahmut efe209
335İbrahim haktan209
336Yağzel Baykal209
337Kumsal ela209
338NİL209
339Asya208
340Kaan208
341elvin gezgin207
342nazlı207
343Ali berke şahin206
344nasuh can206
345ada güler206
346yeşim206
347nazmi mete206
348A206
349F206
350kennnturan206
3517a206
352efe205
353Enes Yiğit BAYKAL205
354Efsanur205
355Deniz Doğan205
356Hanife204
357Sümeyye204
358ss204
359Eylul203
360s203
361Umut203
362BARIŞ BAHAR202
363Kuttik202
364Yiğit201
365Semra201
366Esma201
367akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm201
368murat201
369ali201
370Asya200
371muhammet efe200
372Tanem200
373ERDEM200
3746200
375ZEYNEP BEYZA199
3768B199
377Ali cahit198
378Ebrar198
379erdal20198
380Emira akgün197
381Ela Kayıhan197
382Deniz197
383s197
384GHostkiller139999197
385Onur196
386Fatih196
387burak196
388Büşra Güldoğuş196
389Efgtyu196
3907-D harun emir özdemir195
391Asel195
392aleyna194
393Zeynep194
394aa194
395jk194
396Asya10193
397PINAR193
398nur193
399Mete192
400DEFNE ÇATI192
401Selin192
402sssss192
403ismail192
404SADİ UTKU ALBAYRAK191
405eren191
406ASLI191
4077c191
408Özlem191
409Ömeroviç190
410Deniz189
411Gökçe189
412hazal189
413Defne yolcu188
414Eylül187
415Esma187
416kemal değirmenci187
417ilknur187
418ayşe187
419naime yontem186
420Fatma baş186
421kayra186
4225c186
423Sadullah186
424Aslı185
425Sefa Talha binici185
426Sabire184
427NİSA NUR184
428Devran Ufuk184
429Bartu Efe183
430jjj183
431s183
432[email protected]183
433Miray182
434naz182
435Esma182
436WETG4QA181
437Misafir181
438Oyku181
439Ömer180
440shinunoga e wa180
441a180
442q180
443doruk179
4448ab179
445Derin178
446yusufi177
447ilayda177
448Gökçe Deniz gorgel177
449Rüzgar177
450j177
451Ee177
452rr177
453Hmz176
454Mehmet176
455okan176
456Asaaaaaaaaa176
457İp lı176
458Yusuf Eymen Bilgir175
459Erva175
460Merve175
461Berk Ali175
462osman7676175
463ufuk yarkın gümüş174
464Saniye174
465Aybars Akçay174
466e174
467Gamze ÖZKICIR173
468Kerem Aktaş173
469kjme173
470Merve172
471Ali172
472Sarıca172
473Ece su172
474Anıl172
475Ece171
476Eylül Çelik171
477cemre171
478Berko171
479Suheda171
480Dgfg171
481Gürkan170
482ayşe<3170
483Serhat170
484Aynur170
485Mina169
486poyraz169
487Mustafa Çınar ozkan169
488Eymen169
489YAREN168
490Eso168
491dd168
492kerem167
493Roseanne Park167
494İlkan167
495Selver167
496löomm167
497Egemen SARAÇOĞLU166
498isim166
499Kazım d166
500Buket166