8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2

  • Bu test  LGS sınavlarına yönelik MEB tarafından yayınlanan örnek sorulardan oluşturulmuştur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
/10
9 oylar, 3.3 ortalama
270

8. Sınıf 1. Ünite Testi

8. Sınıf 1. Ünite Örnek Sorular Testi 2

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Ekim 2019

Mustafa Kemal’in Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin Selanik şubesinin açılışında yaptığı konuşma:
“Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamaktaki amacım şudur: Memleketin yaşadığı tehlikeli anları size söylemeye gerek görmüyorum. Bunu hepiniz anlarsınız. Bu talihsiz memlekete karşı önemli görevlerimiz vardır. Onu kurtarmak tek hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve bütün Rumeli topraklarını vatan bütünlüğünden ayırmak istiyorlar... Memlekete yabancı etkisi ve egemenliği kısmen ve fiilen girmiştir. Şimdilik gizli çalışmak ve teşkilatı şekillendirmek mecburidir. Sizden fedakârlıklar bekliyorum. Milleti hâkim kılmak, özetle vatanı kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.”

Bu konuşmadan hareketle Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ekim 2019

1876’da ilan edilen anayasa (Kanun-i Esasi) ile Türk tarihinde yeni bir döneme geçilmiş oldu. Devlet, artık padişahın kişisel isteklerine göre değil anayasadaki kurallara göre yönetilecektir. Anayasada kişiler arası eşitlik, mal ve konut dokunulmazlığı, eğitim hakkı, vicdan hürriyeti, basın hürriyeti ve mahkemelerin bağımsızlığı gibi kişi hak ve hürriyetlerine yer verilmiştir.

Buna göre Kanun-i Esasi’nin ilanı ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?

3 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Ekim 2018

Mustafa Kemal, 31 Mart Vakası’ndan sonra subayların siyasete karışmasının tehlikelerini sezmişti. Subaylar arasında yayılan particilik düşüncesi orduda düzen ve disiplinin bozulmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal bu durumun gelecekte, vatanın bekası için  tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtmişti. Bu nedenle ordunun siyasetten uzak durması gerektiği yönündeki düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmıştı. Nitekim Balkan Savaşları sırasında Mustafa Kemal’in öngörüleri gerçekleşmiş ve ordumuz büyük bir  felaketle karşılaşmıştır.

Bu metinden Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliği çıkarılabilir?

4 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

MEB Kasım 2018

Balkan Savaşları sonucunda Balkanlardaki Türk hâkimiyeti sona erdi. Kaybedilen Balkan topraklarından Anadolu’ya büyük bir göç dalgası yaşandı. Yunanistan ve Bulgaristan’da kalan Türklerin kültürel ve dinî hakları antlaşmalarla güvence altına alındı.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Ekim 2018

“Selanik Mülkiye Rüştiyesinde iken mahallemizdeki Binbaşı Kadri Bey’in oğlu Ahmet askerî rüştiyeye (ortaokul)
devam ediyor ve askerî üniforma giyiyordu. Onu gördükçe ben de böyle giyinmeye hevesleniyordum. Sonra sokaklarda subaylar görüyordum. Subay olmak için önce askerî rüştiyeye girmek gerektiğini anlıyordum. O sırada
annem Selânik’e gelmişti. Askerî Rüştiyeye girmek istediğimi ona söyledim. Annem asker olmamı istemiyordu.
Sınav zamanı ona sezdirmeden rüştiyeye giderek sınava girdim.”

Bu bilgiye göre Mustafa Kemal’in askerlik mesleğine ilgi duymasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ocak 2019

1789’da Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik fikri, içerisinde farklı ulusları barındıran imparatorluklarda birtakım sıkıntıların baş göstermesine neden olmuştur. Bazı Avrupalı devletlerin kışkırtmasıyla Osmanlı Devleti içerisinde bulunan Sırp, Rum, Bulgar gibi uluslar Osmanlıya karşı ayaklanmışlar ve bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Buna karşılık milliyetçilik fikri, Türk ulusunu da etkilemiş ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında,

I. Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olduğu
II. Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’ne karşı dostça tavırlar sergilediği
III.Milliyetçilik fikrinin Millî Mücadele’nin başarıya ulaşmasında etkili olduğu

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?811

 

7 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Şubat 2019

Mustafa Kemal’in doğduğu Selanik, önemli bir liman şehri olmanın yanında demir yolu ile Belgrad, Manastır ve İstanbul gibi şehirlere bağlanmaktaydı. Bu durum Selanik’in hem Batı ile etkileşimini kolaylaştırmış hem de sosyal ve kültürel yönden gelişmesine zemin hazırlamıştır. Avrupa’da çıkarılan gazete, dergi ve kitaplardaki fikirler çok uluslu yapıya sahip olan Selanik üzerinden Osmanlı ülkesine yayılıyordu. Bu yönüyle Selanik, Avrupa’daki gelişmelerin yakından takip edildiği ve Batı ülkeleriyle etkileşimin en yoğun yaşandığı şehirlerden biriydi. Denebilir ki Selanik, Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan bir penceresi konumundaydı.

Bu metinden hareketle Selanik’in Mustafa Kem812

al’in kişisel özelliklerinden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Nisan 2019

Aşağıdaki tabloda 19. ve 20. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek için ortaya çıkan fikir akımlarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

I. Osmanlıcılık: Hangi din ve ırktan olursa olsun Osmanlı Devleti sınırları içinde yaşayanları kaynaştırarak bir “Osmanlı milleti” oluşturmanın amaçlandığı bu akımla imparatorluğun bütünlüğünü sağlamak hedeflenmiştir.

II. İslamcılık: Devleti kurtarmak için hangi milletten olursa olsun bütün Müslümanları halifenin etrafınd toplamayı amaçlamıştır.

III. Türkçülük: Devlet; dili, dini, soyu ve ülküsü bir olan topluma dayanarak ayak ta durabilir. Bu nedenle Osmanlı Türklerine ulusal bilinç kazandırılmalıdır.

Bu bilgilere göre Müslüman olan Trablusgarp halkının 1911 yılında yapılan Trablusgarp Savaşı’nda İtalya’ya karşı Osmanlı Devleti’nin yanında yer alması bu akımlardan hangileriyle ilişkilendirilebilir?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

MEB Mart 2019

Selanik’in karışık sokak aralarında tatlı sürprizlerle karşılaşılırdı; kâh yeşilliklerin arasında birdenbire denize açılan manzaralar, kâh çocuk sesleri ile Kur’an nağmelerinin taştığı sıbyan mektepleri, kâh muntazam vuruşlarla bakır veya demir döven çekiç seslerinin duyulduğu karanlık atölyeler, kâh kırlangıç yuvası gibi geçmişin birçok faciasını yaşamış yüksek evler... Bu şehrin dilleri ve dinleri farklı insanları, bu küçük tatlardan büyük mutluluklar çıkarmasını bilirdi.

Bu parçaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

MEB Ekim 2018

Avrupa’da gelişen Sanayi İnkılabı ile sanayileşen Avrupalı devletler ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı ülkesine kolaylıkla ihraç ettiler. Osmanlı pazarları Avrupa’dan gelen maliyeti düşük sanayi mallarıyla doldu. İnsanlar, ithal ürünleri satın almaya yöneldiler.

Buna göre Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Elvin100 %10
2yeto100 %10
3A100 %10
4RTE100 %10
5Efe100 %10
6K100 %10
7bet100 %10
8erenak100 %10
9km5006100 %10
10Berrak100 %10
11halit100 %10
12l100 %10
13kerem100 %10
14muslumnarin100 %10
15Funda ÇETİN100 %10
16Ali Efe100 %10
17aria100 %10
188b100 %10
19aynur100 %10
20yağız100 %10
21Arda100 %10
228100 %10
23ç100 %10
24ıııııı100 %10
25tugce100 %10
26rrr100 %10
27hayri100 %10
28Rabia100 %10
29rabia100 %10
30Hghth100 %10
31frgthy100 %10
32S100 %10
33Duran Ahmet100 %10
34kaydurukubbsk cemile100 %10
35y100 %10
36Mıav100 %10
37C100 %10
38asdf100 %10
39Sem100 %10
40q100 %10
41ry100 %10
42Ali Batın TAN95 %9.5
43ArdaB.95 %9.5
44Nisa Duru Bingül90 %9
45Abuziddin KILLIBACAK90 %9
46Fatma Nur90 %9
47melek90 %9
48Asssx90 %9
49Alische90 %9
50ghost90 %9
51hira90 %9
52zeynep90 %9
53Alena90 %9
54Efsa90 %9
55EYLÜL ECRİN90 %9
56gögöwabh90 %9
57nihal90 %9
58Joe Kerry90 %9
59Şerifenaz90 %9
60Beren90 %9
61ujyjıky90 %9
62NAZENDE KÖKTAŞ90 %9
63Zebra90 %9
64ecrin90 %9
65paşa90 %9
66belinay90 %9
67kerem90 %9
68a90 %9
69ZZA90 %9
70Nisa90 %9
71İlter Yasin Kıraç90 %9
72Asss90 %9
73murst90 %9
74Ecrin Sare90 %9
75Aya Saad Elden90 %9
76Berrak90 %9
77Demir Çilsal90 %9
78eren90 %9
79Sezwn90 %9
80890 %9
81t90 %9
82Fidan90 %9
83Mehmet emir süne85 %8.5
84Alii85 %8.5
85Srin80 %8
86büşranur.s80 %8
87Zeynep80 %8
88Emine naz80 %8
89Ökkejapon80 %8
90cd80 %8
91z80 %8
92esila80 %8
93Pelin80 %8
94Dila80 %8
95mmmmmm80 %8
96Hnyynhg80 %8
97Ada80 %8
98Yaren bolat80 %8
99The weeknd dinleyin80 %8
100Tonguç80 %8
101Mustafa ahmet80 %8
102Fatmanur Ekim80 %8
103Sudenaz80 %8
104Johnny Sins80 %8
105Sanane laa80 %8
106gh80 %8
107Ali80 %8
108®80 %8
109people=şit80 %8
110Aybüke Fırın80 %8
111Asuman Yayıkçı80 %8
112Bb80 %8
113ronaldo80 %8
114Rulas80 %8
115uyt80 %8
116Gizem Kandemir 8/B80 %8
117o80 %8
118S80 %8
119babapro80 %8
120Mehmet80 %8
121efe uygar80 %8
1228b80 %8
123gökhan80 %8
124zilif8/C80 %8
125kelahmet80 %8
126Nfuws75 %7.5
127v70 %7
128Tuana Saka70 %7
129Ömer Enes ÇAKAL70 %7
130[email protected]70 %7
131MUSA EFE ŞAHAN70 %7
132N70 %7
133z3trabufstfh70 %7
134ic70 %7
135Fatma70 %7
136mihrace çetin70 %7
137Salih70 %7
138Yunus Emre Göktaş70 %7
139Kardelen70 %7
140Fgtfgtgtgt70 %7
141Jd70 %7
142Bekir70 %7
143Hs70 %7
144E70 %7
145Sd70 %7
146batu12370 %7
147ab70 %7
148Alperen 0170 %7
149dgd70 %7
150we70 %7
151202270 %7
152Ayaz65 %6.5
153Elif60 %6
154h60 %6
155Gül ırmak E60 %6
156naz60 %6
157berrin60 %6
158Aleyna60 %6
159eda60 %6
160Şevvall60 %6
161adam60 %6
162fatihge60 %6
163Ggg60 %6
164sorma lan artık60 %6
165Elvan60 %6
166çağlar60 %6
167y60 %6
168Gizem60 %6
169zeynepp ayşee60 %6
170Ece60 %6
171A60 %6
172Poyraz poyo60 %6
1738j60 %6
174Alperen boran55 %5.5
175Tubanur50 %5
176ggjdf50 %5
177Musa Murat50 %5
178esg50 %5
179rumeysa50 %5
180Aslı50 %5
181e.50 %5
182a50 %5
183A50 %5
184zeynep50 %5
185Ceylannur ş.45 %4.5
186Sefa45 %4.5
187Livanur45 %4.5
188Hayrunisa40 %4
189atdcgg40 %4
190.cseaqw40 %4
191r4et5ryt40 %4
192Asd40 %4
1933240 %4
194Sultan40 %4
195hayriyee40 %4
196Esat40 %4
197kkk40 %4
198Fgtgvrhhyhu40 %4
199Bedirhan32 %3.2
200Cihan30 %3
201yamaha h2r30 %3
202JORGE JESUS30 %3
203rte30 %3
204E830 %3
205m30 %3
206sena30 %3
207m20 %2
208Buğra ÖZERHAN EKŞİ20 %2
209Esma15 %1.5
210Bilal10 %1
211Ok fkfk10 %1
212Charlie Heaton10 %1
213jdjsjdjd10 %1
214Ayaz10 %1
2153210 %1
216b.s0 %0
217Doruk0 %0
218sgs0 %0
219S0 %0
220Umut0 %0
221asii0 %0
222Sidra0 %0
22310 %0
224Hatice0 %0
225Remzi0 %0
226.0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H13452
2arzu2714
3SAMİ 2670
4ENSAR2171
5z2154
6ALİ2110
7eeeee1981
8İlayda1964
9H1882
10asd1734
11e1729
12G1709
13d1625
14A1381
15eyup1325
16Efe1287
17Slm1235
18ali1176
19cglr1091
20H1079
21Hatice Nur Yurt1066
22Kayra Karakartal1000
23v954
24ahmet 937
25Eylül sarıkabk904
26T901
27Se sdd885
28rana872
29j831
30Elif818
31Enes802
32Melek çakır801
33Arda Yılmaz788
34efe787
35aleyna780
36Uğur 772
37Belinay771
38ylllp747
39bbbbbbb739
40oykuıpıl710
41A705
42elif702
43d697
44Nisa Duru Bingül696
45Y695
46Mirac Muhammet Topçu695
47t668
48Furkan Yürük667
49m664
50hjk657
51Nazlı656
52Nisa Nur Kulaç651
53C648
54yylyş648
55esra648
56Melek Vardar641
57Furkan Alper 638
58Zeynep DEDE636
59Emine631
60Özge 621
61Mert 7F607
62hhhhhh599
63deniz596
64Selin589
65Neslihan Gül585
66serseri583
67Ali579
68Ömer Enes ÇAKAL575
69Beren573
70k569
71Deniz566
72Emine kayrak565
73Sema564
74Defne563
75Aslıhan561
76Sare558
77Zeynep Çelebi557
78Sümeyye546
79Q545
80KEREM KARATAŞ543
81Yunus Emre Göktaş542
82alara539
83Ares537
84İbrahim528
85yağmurrr524
86f523
87Ecrin Bayrak521
88ali520
89Hazal517
90R. Aytuğ Cıvak515
91Reyyan513
92Ledeyna Güner513
93Ü511
94M.yiğit509
95Azizcan aydoğan501
96Yiğit ali Akkuş498
97koraydulger492
98Burak491
99Çınar490
100emira489
101Gülce Erkeç488
102Gümüş485
103Kuzey484
104naz480
105Buğra efe479
106oğuzhan475
107ada474
108asd474
109t471
110asya467
111Nisa Çelik462
112DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM454
113f454
114Zehra Reyyan Yanmaz452
115Arda451
116sekizler450
117cesur449
118Arda Arabaci449
119abcdef449
120Zafer Ege Küçük 444
121A443
122Melih Hasan441
123YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
124MİNA SU CAV438
125Sabire437
126bilinmeyen430
127bekir430
128gürkan429
129Zeynep Beyza428
130imagine losing427
1316a425
132Alin asya422
133Ali Batın TAN421
134ihsan mahir davuş420
135KOLAYDI420
136Esma414
137Reyyan SEÇGİN 412
138Mirzat409
139Ayşe408
140dws408
141yigit406
142Elif405
143sevinç405
144İkra Nur Demir403
145Eylül402
146fvodk402
147a400
148Arda398
149ahmet398
150Elif398
151Alper397
152efe395
153UEVDJANA395
154Barış Arın Yavuzcan394
1556f391
156Aysun391
157Nil soğancılar391
158a391
159aaa391
160Baki390
161Cemre390
162Doruk388
163Elif Şenol387
164Kd387
165Medine385
166cihab385
167Eymencan384
168Kuzey381
169blablabla380
170Hiranur kendir380
1718a380
172yağmur379
173İlayda376
174seda376
175Hanibe 375
176Ali Efe İnceoğlu373
177Ezgi su372
178aaaaaa372
179hale ceylan 371
180serra nur balta371
181Irmak özer371
182cüneyt371
183Mina369
184A369
185a368
186*367
187Ecrin 367
188Deniz Güren367
189Kardelen365
190zozo365
191SENA365
192Kemal efe Cetin364
193Ramazan ışık364
194Nikolay363
195Yusuf İslam konuk362
196Melek Büşra Cebeci361
197asa361
198Hürünaz360
199tuncay360
200aa359
201MİNA SU CAV359
202Sümeyye354
203Fftgtgtgy354
204nehir353
205a353
206sevim353
207mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm351
208Midgin350
209Sıdıka SARIBIYIK349
210Tahir349
211Esra pehlevan349
212Ege349
213yaso349
214Fenerli Çiftçi348
215Hasan348
216KAYLA NAZ347
217cu347
218lòn346
219yusuf pro @345
220Oh uyuj jjhoj344
221Asdf342
222Bay asla yanılmaz342
223sena342
224Zeynep buğlem ANDAÇ341
225123341
226n340
227Hayrunisa Altay339
228Öğrenci336
229yağmur yılmaz336
230kaan334
2316\\a334
232Elif Çakır334
233Fatma330
234Abdurrahman330
235ökkkjjjj330
236rüzgar ünal329
237Medine Sıla Kayacan329
2385a329
239mehmet326
240Ali nazim324
241Damla323
242Kuzey Günsy321
243Ə321
244FEHİME321
245mmmlll321
246Ecrin320
247macide318
248Ömür317
249Elif Hoda317
250Hikmet316
251Ahmet KORKMAZ315
252cansu314
253Ahmet Sağnak314
254a314
255hilmi314
256Gökay313
257Benkim1232313
258Zeynep koç312
259Fehime özdemir312
260Kerri309
261Dilek 309
262q309
263x309
264a308
265Merve Tınmaz 5-C307
266serra306
267Zeynep Ceyda Koca306
268Ramazan Sevindir305
269Musa bulduk305
270Şevval su yeniceli305
271Esma Enrar304
272Çağla304
273YİĞİT UZUNOĞLU304
274Azra cankilic303
275g303
276Se302
277Hazal301
278Bilal300
279Fatma Nur299
280ebrar299
281fgtytah299
282İslam Can299
283Nilda Ece Yılmaz298
284MERVE297
285Umut can296
286Bnb296
287hilal296
288koray295
289hira294
290burak294
291Büşra294
292y294
293H292
294Nisa çelikoğlu292
295Şeyma Nur Akkaya292
296ggg292
297beren su oturak291
298Dosyal291
299T291
300Ahmet291
301Sümeyra Ekerim291
302Melih290
303wsd290
304Gülistan Nursu Ertürk289
305çınar kankaya289
306aaa289
307beloo288
308Hshs288
309Burcu287
310Aa287
311selattin kaan arslan287
312semra287
313B286
314Efe Uygar286
315ege hayal286
316Ecrin285
317Dfg283
318DORUK ALİ TANDOĞAN282
319a282
320k282
321ada güler281
322Ömer Akdemir281
323nihal281
324aynur281
325Şervan tursun281
326Defne yolcu 280
327a280
328emine280
329osman yüce279
330Otsıtaur278
331Hedibe Taş278
332gggg277
3332277
334Zeren ERTUĞRUL276
335F275
336ilkan keneç275
337Mete275
3381275
339merve dağdelen275
340Aliberke Şahin274
341deneme274
342Rüzgar Berat274
3437hg274
344Yiğit273
345Tuğberk karabudan273
3468/D273
347Ekin272
348Bahtiyar271
349Sümeyye Cankılıç271
350Deniz Kılıç 270
351canan kara270
352ertuğrul270
353Tuba 269
354Zehra Belinay Develi269
355ayşe269
356Kuyrukluyıldızlar269
357efe doruk268
358Ahmet Burak267
359ecrin ayaz267
360Efe Bozkurt266
361ecrin266
362Ecrin Karabacak 6-F266
363Neden266
364Mehmet Akif Ersoy265
365Elif AZRA265
366furkan264
367Nehir264
368Yağzel264
369BenEuyfDeğilim264
370Yiğit Başarı263
371Görkem263
372A263
373tr263
374G263
375D263
376ta262
377sılanur262
378sfgh262
379Sayed osman261
380Mürşit Parlakgün261
381Ibrahim261
382Beren KOÇ260
383Emre258
384Belinay258
385eylül sude258
386Menna258
387öykü257
388H257
389ismail257
390Elif Tuana Kafşakoğlu256
391nevın256
392Enes Yiğit BAYKAL256
393Guııoı256
394Aa256
395Aslı Beyza Güneş255
396Abdulgani kit255
397Alperen Doğankaya255
398Aysu255
399Nil Er255
400ali255
401duru253
402Ekin topçu253
403Sebahat253
404jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD253
405İbrahim253
406zeliha kaya253
407Abdülhamit252
408B252
409Çağan252
410a252
4116-A252
412m252
413Meryemnur 251
4146/A251
415Muhammed başçi 250
416jjjjj250
417çiğdem250
418Yağmur Ceylan249
419Ayberk249
420Minel Tuana Köseoğlu249
421gulcebi249
422Kağan248
423Zübeyir Esad Seçkin247
4247b247
425Akay Yalçın246
426Müjgan Minez246
427hıdır yalçın246
428Mesude246
429mnş245
430ARDA245
431Zeynep244
432Rabia244
433Döne Ada242
434Gülşah242
435Çağatay242
436Adlem Gökçe Yaman241
437Normal_bir_insan241
438Musa241
439zeynep sahra240
440Eren Müjdeci 240
441selma240
442Elif239
443Dhkş239
444Ceylin238
445Abdullah238
446g238
447Betül ŞEKERCİ237
448Elif237
449azra236
450Buseyne hasnavi236
451.235
452Gufiroe234
453IntelligenceBox234
454Aslı234
455Elif bakar234
456e234
457ilhan234
458Mert Ali YILDIRIM233
459Yunus Emre Göktaş233
460Hayrunnisa233
461Eren ÖZ 6/F233
462seyit233
463Umut kamil232
464Erdem yücel232
465Öykü232
4667B232
467Eylül Görpeler 231
468Ecrin naz ataş231
469Azra231
470Rüzgar230
471Azra bolat230
472Çağın Akgül230
473poyraz230
4745/E230
475dilay230
476Samet229
477Fdjfyyt229
478Z.seray229
479Savas229
480W229
481Yağmur228
482EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
483Muhammed Emin228
484Dfdömffl228
485Arda227
486Belkıssu227
487tarık topçu227
488Yiğit Alperen Kırpık227
489BATIN BERK YORULMAZ226
490Esma Hıra226
491Aybars226
492Emine naz 225
493Cihan Arda Demirel225
4948225
495r225
496Mustafa Osanmaz224
497kjk224
498Nehir224
499Yağız Yusuf Büyükdoğan224
500ecem224