655 Nitelikli İnsan Online Test

“SB.6.5.5. Nitelikli insan gücünün Türkiye ekonomisinin gelişimindeki yerini ve önemini analiz eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 5 ortalama
166
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

655 Nitelikli İnsan

1 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Tarımda Genç Girişimci Kadınlar Güçleniyor Programı Proje Yarışması’nda” Türkiye üçüncüsü olan kadın girişimci ödüllendirilmiştir. Kadın girişimci devletten aldığı 40 bin lira hibe ile manda sütünden çeşitli ürünler imal ettiği bir işletme kurduğunu söylemiştir. İşletmesini zaman içinde büyüterek bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak istediğini dile getiren kadın girişimci şunları söylemiştir: “Manda yetiştiriciliğini bildiğim ve bu konuya hâkim olduğum için kadınlara örnek olabilecek bir proje hazırladım. İşletmemde gıda güvenliğini ön planda tutarak tereyağı, yoğurt, Çerkez peyniri, Edirne tipi peynir çeşitlerini üreterek pazarlıyorum. Ürün çeşitliliğini zamanla artırmayı planlıyorum.”

Buna göre metinde belirtilen kadın girişimcinin başarılı bir girişimde bulunmasında öncelikle hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir?

2 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Malatya'da temizlik işçisi olarak çalıştığı tekstil fabrikasında iplik üretiminden makinelerin bakımına kadar her şeyi öğrenen Şehriban Şahin, organize sanayi bölgesinde kendi kumaş fabrikasını kurdu. Ailesine ekonomik katkı sağlamak için iş hayatına atılan Şehriban Hanım, kayısı fabrikasında mevsimlik işçi olarak çalışmaya başladı. Çalıştığı şirketin tekstil sektörüne yönelmesi üzerine buradaki görevine temizlik işçisi olarak devam etti. İş yerinde temizlik yapıp personele çay dağıtırken makinelerin nasıl çalıştırılacağını ve bakımını öğrenerek müdürlüğe kadar yükseldi. Bu arada kazandığı parayla kardeşlerini de okutarak yaklaşık 10 yıl önce kendi işinin patronu oldu. Şehriban Hanım, “Beş makinemiz var. Aylık 60 ton kumaş üretiyoruz. Hedefim makine sayısını çoğaltarak üretimi artırmak.” demiştir.

Verilen metinde nitelikli bir insanın sahip olması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

3 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Atatürk Diyor ki:

“Cahillik yok edilmedikçe, yerimizdeyiz... Yerinde duran bir şey ise geriye gidiyor demektir. Bir taraftan genel olan cahilliği yok etmeye çalışmakla beraber, diğer taraftan toplumsal yaşamda bizzat faal ve faydalı verimli elemanlar yetiştirmek lazımdır.”

Atatürk’ün sözünden hareketle nitelikli bir insanın yetiştirilebilmesi için gerekli olan temel unsurun aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Nitelikli insana ait bazı özellikler şu şekildedir:

  • Nitelikli insan olmanın en önemli yollarından biri iyi eğitim almaktır.
  • Nitelikli insan ülke ekonomisinin en önemli unsurları arasında yer alır.
  • Nitelikli insan oluşturduğu iş olanakları sayesinde işsizlik sorununun azaltılmasında etkiye sahiptir.
  • Nitelikli insan girişimcilik özelliği ön plana çıkmaktadır.

Yukarıda verilen özellikler dikkat alınacak olduğunda nitelikli insanın hangi alanlarda insanlığa katkı sağladığı söylenebilir?

5 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

İstanbul’da yaşayan ve iş yerine ulaşmak için her gün metrobüsü kullanan genç bir mühendis, yaptığı buluş ile dikkatleri üstüne çekmiştir. Metrobüslerin oluşturduğu rüzgârdan elektrik enerjisi üretme fikrini yetkililere ileten genç mühendis, yetkililerden aldığı olumlu cevapla çalışmalarına başlamıştır. Hazırladığı sistem ile metrobüs güzergâhlarına kurulan türbinlerle yirmi bin haneye yetecek elektrik üretmeyi başarmıştır. Bu projenin geliştirilip yaygınlaştırılması ülkede elektrik üretimindeki masrafları ve doğaya verilecek zararı azaltacaktır. Genç mühendis ayrıca yeni projeler de üretmeye devam etmektedir. Depremi önceden haber verecek bir izleme istasyonu kurma düşüncesi bu projeler arasındadır.

Nitelikli bir insan olarak genç mühendisin anlatıldığı parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

6 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Ekonomik faaliyetlerin temelinde insan bulunmaktadır. Ancak bu mesleklere sahip tüm insanlar aynı verimliliğe sahip değillerdir. Aynı mesleğe sahip insanların bir kısmı diğerlerinden daha verimli çalışabilmektedir. Yaptığı işin hakkını veren, verimli insanlara nitelikli insan denilmektedir. Nitelikli insanlar birçok özelliğiyle diğerlerinden ayrılırlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi,

I- Sadece var olan kaynakları ve bilgileri kullanmayı yeterli görürler.

II- Risk almaktan çekinmezler.

III- Girişimci bir ruha sahiplerdir.

IV- Bilgilerini ve tekniklerini güncellemezler.

nitelikli insanların ayırt edici özellikleri arasında yer almaktadır?

7 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesi sonucunda nitelikli insan gücünün özelliklerinde de değişimler olmuştur. Artık nitelikli insanların sadece var olan bilgileri ve kaynakları kullanmaları yeterli görülmemektedir. Onlardan yeni bilgiler, yeni teknolojiler üretmeleri de beklenmektedir. Yeniliklere açık ve gelişmeleri yakından takip ediyor olmaları nitelikli insanlarda aranan özelliklerden olmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi parçada anlatılan durumu örneklendirmek için kullanılamaz?

8 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

İlgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda iyi eğitim almış bireylere “nitelikli insan” adı verilir.  Bu kişiler işini en iyi şekilde yapan ve üretime katkı sağlayan kişiler olarak dikkat çekmektedir.

Buna göre nitelikli insan ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

İşinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olan, işini en iyi şekilde istekle yapan, üretime katkı sağlayan kişilere nitelikli insan denir. Nitelikli insanın bazı özellikleri şunlardır:

  • Hayal gücü yüksektir.
  • Çağa ayak uydurur ve değişime açıktır.
  • Kaynakları verimli ve doğru kullanır.
  • İyi bir gözlemcidir.
  • İyi bir iletişim kurma yeteneğine sahiptir.

Verilen metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 655 Nitelikli İnsan Güçlü Türkiye

Tarihimizde nitelikli insan tanımına en uygun isimlerden birisi de Zihni Derin’dir. Bir dönem tarım bakanlığı yapan ve tarım alanındaki gelişmeleri yakından takip eden Zihni Derin yenilikçi fikirleriyle dikkat çekmiştir. Yurt dışında yaptığı araştırmalar sonucunda çay üretimini Karadeniz’de denemiş ve başarılı olmuştur. Zihni Derin’in çay üretimi alanında yaptığı çalışmalar sonucunda ülkemiz çay ithal eden ülke konumundan çay ihraç eden ülke konumuna gelmiştir. Yaptığı çalışmalar milyonlarca insana ekmek kapısı olmuş, ülke ekonomisine can vermiştir.

Zihni Derin’e ilişkin bilgilerin verildiği yukarıdaki metinden hareketle nitelikli insanların sahip olduğu özellikler arasında,

I- Gözlem yetenekleri gelişmiştir.

II- Ülke ekonomisini canlandırırlar.

III- Değişime açıklardır ve kendilerine güvenirler.

IV- Kararlı ve azimlidirler.

öncüllerinden hangileri gösterilebilir?

0%