755 Geleceğin Meslekleri Online Test

“SB.7.5.5. Dünyadaki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekleri dikkate alarak mesleki tercihlerine yönelik planlama yapar..” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

755 Geleceğin Senin Ellerinde

755 Geleceğin Meslekleri

1 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

“Bir mesleği seçecek bireyin kendi ruhsal ve bedensel yapısının, seçeceği mesleğe uygun olması önemlidir. Kan görmeye dayanamayan, el becerileri zayıf bir insanın tıp okuması yanlış bir seçim olabilir. Meslek seçiminde önemli olan kişinin doğru bir değerlendirme yapabilmesidir.”

diyen bir kişi meslek seçiminde öncelikle hangisinin önemini vurgulamaktadır?

2 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Sanatçı Tomur Atakök meslek seçimi ile ilgili şunları söylemiştir:

“Çocukluktan bu yana ressam olmak isteği yaşamımı yönlendirdi. Sanatçı olarak doğmak bu olsa gerek. 9-10 yaşlarında bir çocuğun ille de ressam olacağım diye ısrar etmesi nedendir bilinmez. İlköğretim çağlarımdaki resimlerim nasıldı? Hatırlamıyorum. İlköğretimi bitirip liseye başladığımdan itibaren sanatla ilgili hem uygulamalı hem de teorik seçmeli dersler aldım. Bu yıllar, herhâlde yoğun bir birikimimin ve gelecekle ilgili kararlarımın oluştuğu dönemdi…”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi

I- İlgi, yetenek ve zekâ

II- Öğretmen görüşü

III- Sahip olduğu birikim

IV- Çalışma ortamı

Tomur Atakök’ün meslek seçimi üzerinde belirleyici bir etki yaratmıştır?

3 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Geleceğin mesleklerinde başarılı olabilmek için araştırma becerisi, ikna edebilme, liderlik, yönetim becerileri, değişime açık olma, yaratıcılık, problem çözme gibi özelliklere sahip olmak önemlidir.

Yukarıda verilen bilgi dikkate alınacak olduğunda,

I- Yazılım mühendisi

II- Yapay zekâ uzmanı

III- Beslenme uzmanı

IV- Turist rehberi

mesleklerinden hangileri geleceğin meslekleri arasında gösterilebilir?

4 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

“Meslek seçimi ile ilgili kararlarımızı alırken, bizler kendimiz ile ilgili yoğun bir düşünme fırsatı buluruz. Çünkü doğru ve etkili bir mesleki seçim süreci bireyi, kendini tanımaya sevk eder. Kendini tanıma sürecindeki birey, kişisel özelliklerini ve yaşama bakışını değerlendirir. Kendi özellikleri ile mesleğin gerektirdiği özellikler arasında kıyaslamalar yapar. Kişisel özellikler ve mesleğin gerekleri arasındaki uyum arttığı ölçüde, bireyin başarılı olma şansı da artar. Örneğin insanlarla birlikte olmayı sevmeyen birinin ……..……………… mesleğini seçmesi uygun değildir. Yine tahammül gücü zayıf olan bir insanın, ……..……………… mesleğini seçmesi son derece yanlıştır.”

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi meslekler getirilmelidir?

5 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Meslek seçimi konusunda gerçekçi ve doğru karara ulaşabilmek için öncelikle kişinin kendini tanıması gerekmektedir. Kişinin kendini tanıdıktan sonra farklı meslekler arasından kendisine en uygun gördüğü ve mutlu olacağını düşündüğü mesleğe yönelmesi daha uygun olacaktır.

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangileri;

I- Neler yapmaktan hoşlanırım?

II- Kişilik özelliklerim nelerdir?

III- Mesleğimden beklentilerim nelerdir?

IV- Ailem tercih ettiğim meslekten memnun kalır mı?

meslek seçiminde kendi özelliklerimizi tanımamız için bize yol göstermektedir?

6 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

………………………………….. geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. Havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve inşa projelerinin hazırlanması, üretilmesi, bakım ve onarım teknolojisi ve işletmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Matematik ve fizik alanlarında yetenekli, yaratıcı düşünceye sahip, analiz yeteneği kuvvetli, sorunlara çözüm bulabilen kişilere uygun bir meslektir.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanması gerekir?

7 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe meslek denir. Yaşamımızın önemli dönüm noktalarından biri mesleğimizi seçme kararıdır. Meslek seçimi kişinin bir anlık kararı değildir. Bu çocukluktan yetişkinliğe uzanan bir seçim sürecidir. Yaşadığımız her tecrübe bizim gelecekteki meslek seçimimiz üzerinde etkili olacaktır.

Meslek seçimi ile ilgili verilen parçadan hareketle,

I- Meslek seçimimizi sonradan değiştirmemiz mümkün değildir.

II- İlgi, beceri ve deneyimlerimiz meslek seçimi üzerinde etkilidir.

III- Meslek tercihimizi belirlememiz uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmektedir.

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

8 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Aşağıdaki tabloda meslek seçimi yapmak isteyen bazı kişilerin özelliklerine yer verilmiştir.

Kişilerin ÖzellikleriHangi Mesleği Seçmeliler?
Araştırmacı ve sorgulayıcı bir kişiliğe sahibim.  Çevrede olup bitenlere karşı dikkatliyimdir.?
Sabırlı birisiyimdir. Ayrıca iyi bir dinleyiciyimdir. Dinlediklerimden hareketle doğru kararı verebilirim.?
Makinelerin teknik özelliklerini incelemekten hoşlanırım.?

Verilen tablodan hareketle özellikleri verilen kişilerin, bu özelliklerine uygun olarak tercih etmeleri gereken meslekler sırasıyla hangi şıkta doğru bir biçimde gösterilmiştir?

9 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Kişinin meslek seçiminde kendisine sorması gereken bazı sorular bulunmaktadır. Bu durum kişilerin ilgi ve yeteneklerine uygun bir meslek seçiminde bulunmasını kolaylaştırmaktadır.

Buna göre aşağıdaki sorulardan hangisi bunlardan biri değildir?

10 / 10

Kategori: 755 Geleceğin Senin Ellerinde

Berk Bey, uzmanlaştığı meslek hakkında şunları söylemiştir:

“Mesleğimin otomobil, uzay bilimleri, elektronik, savunma, sağlık gibi çok geniş bir çalışma alanı vardır. Herhangi bir canlı organizmadan faydalanılmaksızın, tamamen yapay araçlar ile oluşturulan, insan gibi hareketler yapabilen makinelerin geliştirilme teknolojisi alanında çalışmaktayım. Bu mesleğin yeni teknolojilere ilgi duyan, karmaşık problemlerle uğraşmaktan zevk alan, sıkı çalışma temposuna ayak uydurabilen kişilere uygun bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Bu meslek için bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olmak gerekir.”

Parçada verilen metinden hareketle Berk Bey hangi meslekte uzmanlaşmıştır?

0%