634 Farklı İklimler Farklı Yaşamlar Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 6. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • SB.6.3.4. Dünyanın farklı doğal ortamlarındaki insan yaşantılarından yola çıkarak iklim özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
16 oylar, 3.9 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

634 Farklı İklimler Farklı Yaşamlar Online Test

1 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Yaşadığım yerde yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve sıcak geçmektedir. Bitki örtüsü kısa bodru ağaç ve çalılıklardan oluşmaktadır.

Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?

2 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Kutup ikliminin görüldüğü yerlerde yaşayan insanlar genellikle Ren geyiği derisinden yapılmış kürklü ve kalın kıyafetler giyerek soğuk hava koşullarına karşı kendilerini korumaktadır. Buralarda toprak donmuş haldedir, insanlar geçimlerini balıkçılıkla sağlarlar.

Buna göre kutup ikliminin görüldüğü bölgelerde,

I- Tarım

II- Avcılık

III- Ulaşım

faaliyetlerinden hangisinin gelişmiş olması beklenmez?

3 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Kutup ikliminde yaşayan Eskimolar buzdan yaptıkları iglolarda yaşamayı tercih ederler. Geçimlerini balıkçılıkla sağlayan Eskimolar, genellikle köpeklerin çektiği kızaklar sayesinde bir yerden başka bir yere giderler. Yıl boyunca sıcaklık ortalaması 0 oC’nin altındadır.

Metinden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

“Yaşadığım bölgede yıl boyunca hava soğuktur. Bu yğzden her taraf toprak ve buzlarla kaplıdır. Tarım faaliyetinde bulunamayız. Soğuk olduğu için kalın elbiselere ihtiyacımız çoktur.”

Buna göre yukarıdaki ifadeleri kullanan kişinin yaşadığı yerde görülen iklim tipi hangisidir?

5 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Haritada Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler mavi renk ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Question Image

6 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Hale, yaz tatilinde ailesi ile dünya turuna katılmıştır. İlk durakları olan ülkede yaz mevsimi olmasına rağmen bol miktarda yağmurun yağdığını görmüşlerdir. Hatta yaz mevsiminde çok fazla yağmur yağmasına rağmen kış aylarının kurak geçtiğini öğrenmişlerdir. Burada geçirdikleri süre içerisinde çay ve pirinç gibi tarım ürünlerinin yetiştirildiğini görmüşlerdir.

Verilen bilgilere göre Hale ve ailesinin ilk duraklarını oluşturan bu ülkede aşağıdaki iklimlerden hangisinin görüldüğü söylenebilir?

7 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Dünya haritasında kırmızı renk ile gösterilen bölgelerde hangi iklim tipi görülmektedir?

Question Image

8 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Ekvatoral iklime ait yağış ve sıcaklık grafiğine dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Question Image

9 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

"Yaşadığım yerde hep yağış var. Yağmurluk ve şemsiye her mevsim vazgeçilmez aksesuarımızdır."

Bunları söyleyen kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülür?

10 / 10

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

Ahmet öğretmen, 6/C sınıfının sosyal bilgiler dersinde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerler hakkında şunları söylemiştir:

“Buralarda yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Bölgedeki yaygın bitki örtüsü maki adı verilen çalılıklardır. Kırsal kesimlere gidildiğinde genellikle taş evlerin yaygın olduğu görülmektedir. Kışların ılık geçmesine bağlı olarak burada seracılık gelişmiştir.”

Ahmet öğretmen, Akdeniz İklimi’nin görüldüğü yerleri anlatırken aşağıdakilerden hangisinden bahsetmemiştir?

0%