534 Doğal Afetler ve Çevre Sorunları Online Test

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

  • 5. Sınıf 3. Ünite 4. Kazanım
  • SB.5.3.4. Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
  • Cep Telefonu, Tablet, Bilgisayar ve Akıllı Tahtaya Uyumlu
  • Bu testte 10 soru vardır.
  • Süre 10 dakikadır.
/10
26 oylar, 3.4 ortalama
976
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

534 Afetler ve Çevre Sorunları

Doğal Afetler ve Çevre Sorunları Online Test

1 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Giresun’da 25 Ağustos’ta yağan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Okula ve işe gitmek isteyen insanlar zor anlar yaşadı. Şehrin farklı yerlerinde birçok araç yağmurun oluşturduğu sularda mahsur kaldı.

Gazete haberinde bahsedilen doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Akdeniz Bölgesi, ülkemizdeki orman varlığı bakımından ilk sırada yer almamasına rağmen ülkemizde görülen orman yangınlarının en fazla yaşandığı bölgemizdir.

Bu durumun oluşmasında Akdeniz Bölgesi’nin hangi özelliğinin etkili olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Karadeniz İklimi

Kışlar ılık, yazlar serin; her mevsim yağışlı geçer.
Akdeniz İklimiKışlar ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.
Karasal İklimKışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.

Sel ve taşkınlar, yağışın fazla olduğu alanlarda su kaynaklarının seviyesinin yükselmesi sonucunda meydana gelen bir doğal afettir.

Buna göre ülkemizde görülen,

I-  Karadeniz

II- Akdeniz

III- Karasal

iklimlerinden hangilerinde sel ve taşkın görülme olasılığı daha fazladır?

4 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Erozyon, toprağın verimli tabakasının yağış ya da rüzgâr nedeniyle taşınması durumuna denir. Genellikle eğimli ve bitki örtüsünden yoksun alanlarda meydana gelmektedir.

Buna göre erozyonun etkisini azaltmak için;

I-  Aşırı sulamanın gerçekleştirilmesi,

II- Ağaçlandırma çalışmalarının yapılması,

III- Toprağın eğim yönünün tersine sürülmesi,

uygulamalarından hangilerinin yapılması uygun olur?

5 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Bir bölgede deprem, sel, heyelan veya çığ gibi doğal afetlerin yaşanması o bölgedeki insanları pek çok yönden etkilemektedir.  Öyle ki, doğal afet mağduru olan kişiler maddi kayıplar yaşamanın yanı sıra manevi yönden de olumsuz etkilere maruz kalmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri arasında sayılamaz?

6 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Yerkabuğunda biriken enerjinin boşalması ile aniden meydana gelen sarsıntılara deprem denir. Depremler engellenemez. Ancak depremin yıkıcı etkisini azaltmak veya tamamen ortadan kaldırmak için alınması gereken bazı önlemler bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi depremden önce alınması gereken önlemler arasında sayılamaz?

7 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Yukarıdaki Türkiye haritasında oklar ile gösterilen bölgenin iklim ve yeryüzü şekillerinin durumu dikkkate alındığında;

I- Sel ve taşkın,

II- Orman yangını,

III- Heyelan,

doğal afetlerinden hangisi ya da hangilerinin sıklıkla görülmesi beklenebilir?

Question Image

8 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Orman yangınları, sıcak ve kurak yerlerde yüksek sıcaklık sebebiyle yani doğal sebeplerden ortaya çıkabileceği gibi insan kaynaklı sebeplerden de ortaya çıkabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı ortaya çıkan orman yangınlarına örnek gösterilemez?

9 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Çevre kirliliği, ekosisteme büyük zararlar vererek, tüm canlılar için geri dönülemez zararlara yol açmaktadır. Çevre kirliliğinin oluşmasında insan kaynaklı yanlış uygulamalar büyük oranda etkilidir.

Buna göre çevre kirliliğinin önlenmesinde;

I- Fabrika bacalarına filtre takılması

II- Atık pillerin çöpe atılması

III- Elektrikli araba kullanımının yaygınlaşması

uygulamalarından hangisinin yapılması gerekir?

10 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Karbondioksit gibi ağır gazların atmosferdeki etkisinin artması, atmosferden giren güneş ışınlarının dünyaya çarparak, yeniden uzaya yansımasını engellemektedir. Bu durum dünya üzerinde sera etkisi yaratarak dünyanın hızlı bir şekilde ısınmasına ve atmosferin ortalama sıcaklığını artmasına yol açar. Bu olaya küresel ısınma adı verilir.

Buna göre;

I- Buzulların hızla erimesi,

II- Su kaynaklarının buharlaşarak kuruması,

III- İklim kuşaklarının değişmesi,

gelişmelerinden hangisinin küresel ısınmanın sonuçları arasında yer aldığı söylenebilir?

0%