623 İslamiyet ve Türkler Online Test

SB.6.2.3. Türklerin İslamiyet’i kabulleri ile birlikte siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda meydana gelen değişimleri fark eder.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
2
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

623 İslamiyet ve Türkler

623 İslamiyet ve Türkler

1 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeleri beraberinde pek çok değişimi getirmiştir. Bu durum Türklerin yaşamlarına yeni kavramların girmesini sağlamıştır.

Buna göre aşağıdaki kavramlardan;

I- Kurultay

II- Hutbe

III- Sultan

hangileri Türklerin yaşamına İslamiyet’in kabulü sonrasında girmiştir?

2 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

“Türkler, İslamiyet’i benimsedikten sonra askeri ve siyasi olarak İslam dünyasına çeşitli hizmetler yapmıştır.” diyen Betül öğretmen, Türklerin İslamiyet’e katkılarından hangisini kastetmiş olamaz?

3 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının gösterildiği haritadan hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

Question Image

4 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Yusuf Has Hacib’in “Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen bu eseri, Türk-İslam Edebiyatı’na ait önemli eserlerdendir. Yazar, eserini 1070’te Karahanlı Hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han'a sunmuştur. Bu eser ideal devlet idaresini öğretmek amacıyla yazılmıştır. Eserde dünya ve ahiret mutluluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında bilgi verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdaki Türk İslam eserlerinden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

BİLGİ

DOĞRU MU YANLIŞ MI?
1- Türklerin boylar halinde yaşaması İslamiyet’e geçişini kolaylaştırmıştır. 
2- Türkler İslamiyet’i kabul ederek ilk kez ölümden sonraki hayata inanmıştır. 
3- Medreseler, Türk-İslam devletlerinin başlıca eğitim ve bilim kurumlarıydı. 

Verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

6 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Görsellerden hangileri Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinin ardından yaşanan değişime örnek oluşturur?

Question Image

7 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

  • Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır.
  • Satuk Buğra Han Dönemi’nde İslamiyet’i resmi din olarak kabul etmişlerdir.
  • Milli benliklerini korumak için Resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardır.
  • Ordularının tamamını Türk askerlerden oluşturmuşlardır.

Hakkında bilgi verilen Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Alp Tigin tarafından bugünkü Afganistan topraklarında kurulmuştur. En güçlü zamanı Sultan Mahmut Dönemidir. Bu dönemde Hindistan’a on yedi askerî sefer düzenlenmiş ve bu bölgede İslamiyet’in yayılmasına öncülük edilmiştir. Abbasi halifesini Büveyhoğulları Devleti’nin siyasi baskısından kurtarılmıştır. Sultan Mahmut’un ölümü üzerine tahta geçen oğlu Sultan Mesut döneminde ise aynı başarı sürdürülememiştir. 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı’nda yenilerek ve yıkılma sürecine girmiştir.

Hakkında bilgi verilen Türk İslam devleti aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

11. yüzyılda Kâşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta Karahanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Araplara Türkçe öğretmek ve Türkçenin yaygınlığını göstermek amacıyla yazılmıştır. Türkçenin ilk sözlüğü, antolojisi, ansiklopedisi ve dil bilgisi kitabı olarak kabul edilir. Öyle ki içerisinde 7.500'den fazla Türkçe sözcük içerir. Bunlar içerisinde dönemin özelliklerini yansıtan sözcüklere de rastlanmaktadır.

Hakkında bilgi verilen eser, aşağıdaki Türk İslam eserlerinden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

Türklerin İslamiyet’i kabulüyle birlikte bazı değişiklikler yaşanmıştır:

  • Devlet işlerinin görüşüldüğü kurultay, divan adı verilen bir meclise dönüştü.
  • Hükümdarlar halifeden onay alarak tahta geçmeye başladı.
  • Hükümdarlar İslami isim ve unvanlar kullanmaya başladı.

Buna göre yukarıdaki metinde Türklerin İslamiyet’i kabulünün hangi alanda yarattığı değişime değinilmiştir?

0%