Hangisi Doğru – Özgür Düşünceye Uygun Davranışlar

Verilen cümleleri bilimsel çalışmanın gerçekleşebilmesi için gereken özgür düşünceye uygun olup olmadığını değerlendiriniz.