725 Osmanlıdan Kalan Mirasımız Online Test

SB.7.2.5. Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
0 oylar, 0 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

725 Osmanlıdan Kalan Mirasımız

1 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Tüccar ayaklarını altına alıp kahve veya salep içerek gelecek olan müşterisini bekliyor. Türk tüccarı müşterisine karşı son derece kibar. Zorlama, üsteleme, kavga yok. Çünkü önemli olan edep ve namus. Paranın üstünü tam olarak geri veriyor, tartıyı dürüstçe yapıyor ve tartarken terazide yuvarlak ağırlıklar kullanıyor.

Bela Horvath’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında;

I- Ticaret yaşamı

II- Çevreye verdikleri önem

III- Mesleki yaşam

durumlarından hangisi hakkında bilgiye ulaşılabilir?

2 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

İstanbul’a seyahat eden Fransız doğa bilimci Tournefort’ın seyahatnamesinde şunlar yazılıdır:

“Kentlerde, sokakların başlarında köpeklere atmak için et satılır; Türkler yardımseverlik gereği olarak köpeklerin yaralarını, özellikle de ömürlerinin sonuna doğru çok bakımsız kalan bu hayvanların uyuzlarını tedavi ederler. Bazı iyi yürekli sofu kişiler hayvanların rahat yatması ya da yeni doğum yapan köpeklerin rahat etmesi amacıyla saman getirirler; kimileri doğuran köpeğin yavrularıyla birlikte kapalı bir yerde yaşaması için küçük kulübeler yapar.”

Verilen metinden hareketle Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi edinilebilir?

3 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

“Ayaklarının daima temiz olması gerekir. Yazın giydikleri ayakkabılar ince deriden mor, kırmızı veya sarı renkte yapılır. Bizdeki kumaşların boyanışı gibi deriye çok güzel renkler verirler. Kepenek yerine de dolama adı verilen topuklara kadar uzun şeyler giyerler. Manto olarak uzun ve bol elbiseler giyerler. Giyimlerini mümkün olduğu kadar iyi kumaştan yaptırırlar. Kalite itibarıyla yüksek olmamakla beraber üzerine türlü nakışlar konmuş gösterişli ve zarif çeşit çeşit kumaş dokunur.”

Manuel Serrano Y. Sanz’ın yazdıklarından hareketle Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilebilir?

4 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Osmanlı Devleti, hâkim olduğu coğrafyanın kültürünü etkilediği gibi o kültürden de etkilenmiştir.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi Avrupa kültürünün Türk kültürünü etkilediğine örnek oluşturmaktadır?

5 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

İLGİLİ OLDUĞU KAVRAM
1- Kıvamlı suyun üzerine gül dalı ve at kılından fırçalar yardımıyla suda erimez boyaların yüzeye serpilip kâğıda alınmasıyla oluşan süsleme sanatıdır. 
2- Özellikle Arap harflerini kullanarak yazıyı daha şekilli ve güzel hale getirme yöntemidir. 
3- Toprağın pişirildikten sonra şekil verilip tabak, vazo ve sürahi gibi eşyalar üretilmesine dayalı bir el sanatıdır. 

Tabloda verilen bilgilerin ilgili olduğu kavram ile doğru biçimde eşleştirildiği seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

“Bütün odalarda yarım metre kadar yükseklikte bir divan bulunur ve divanın üzerine halı serilir. Bu bir kanepe türüdür. Kanepenin etrafında da duvara yaslanmış iki sıra minder bulunur. Türkler el sanatlarına düşkünlüklerini en çok burada sergiler. Bunlar genelde sırma işlemeli ya da beyaz saten üzerine altın yaldızlı nakışlıdır.”

Lady Montagu’nun seyahatnamesinde yazdıklarından hareketle Türkler hakkında aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bilgi edinilebilir?

7 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Osmanlı kültürü açısından en önemli unsurlardan biri de mimari eserlerdir.

Buna göre mimari eserlerden;

I- Külliyeler

II- Manastırlar

III- İmarethaneler

hangileri Osmanlı kültürünü yansıtan eserler arasında gösterilebilir?

8 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

1693'te ltalyan seyyah Gemelli Careri, Edirne'de bulunduğu sıradaki gözlemlerinden şu şekilde bahsetmektedir:

"Bütün camilerin hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır. Bu gelirler, akıl hastaları, fakir halkın bakımı ve çocukların eğitimi gibi hayır işlerinde kullanılmak üzere yapılan bağışlar, verilen hediyelerdir. Bunun yanı sıra onlar (Türkler) camilerin yanındaki imaretlerde fakir halka bin okka pilav ve yeterli miktarda et dağıtırlar.”

Verilen metinden hareketle Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dair bir bilgiye ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

Seyyahların Osmanlı Devleti Hakkında Yazdıkları

İLGİLİ OLDUĞU ÖZELLİK
1- Bulunduğum bir yerde bir paşadan dağ başındaki çadırda yaşayan Yörük’e kadar herkeste gördüm, hiçbir karşılık beklemeden sizi ağırlamak için adeta yarışıyorlar. 
2- Eğer bina inşa edeceklerse arsada bir ağaç varsa damlarının en güzel ziyneti saydıkları bu ağaç için yeterli bir açıklık bırakmak suretiyle binayı inşa ederler. 
3- Üsküdar’da bir kedi hastanesi bulunur, Bayezid Camisi’nin avlusunda da güvercinler için bir bakım yeri vardır. 

Seyyahların yazdıklarının Türklerin ilgili olduğu özelliği eşleştirildiği doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

BİLGİ

DOĞRU MU YANLIŞ MI?
1- Osmanlı topraklarında görev yapan Avrupalı elçiler Türk kültürünün Avrupa’ya yayılmasında etkili olmuşlardır. 
2- Kervansaraylar fakir ve bakıma muhtaç insanların doyurulması için yaptırılmış mimari eserlerdir. 
3- Osmanlı Devleti’nin mimari eserlerde kuş evleri yapması hayvanları koruduğunun göstergesidir. 

Verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

0%