612 Kültürümüzle Yaşıyoruz ve Gelişiyoruz Online Test

SB.6.1.2. Sosyal, kültürel ve tarihî bağların toplumsal birlikteliğin oluşmasındaki yerini ve rolünü analiz eder. ” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 3 ortalama
421
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

612 Kültürümüzle Yaşıyoruz

1 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

  • Örf, adet, giyim, aile içi ilişkiler gibi pek çok alanda etkisini görmekteyiz.
  • “Allah’a emanet ol”, “Allah bağışlasın” gibi pek çok cümle kurarız.
  • Uygulamaları ile toplumsal dayanışmanın artmasına katkı sağlar.

Yukarıda verilen ifadeler kültürümüzü oluşturan unsurlardan hangisine yöneliktir?

2 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

“…Kültür ortamla uyumludur. O ortam milletin karakteridir. Çocuklarımız ve gençlerimiz yetiştirilirken onlara özellikle varlığı ile, hakkı ile, birliği ile ters düşen bütün yabancı unsurlarla mücadele etme gereği; milli düşünceleri büyük bir olgunlukla her karşıt düşünceye karşı şiddetle ve fedakarlıkla savunma zorunluluğu öğretilmelidir.”

Atatürk’ün kültür hakkındaki sözünden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

“Kültür ögelerinin nesilden nesile aktarılmasını sağlar.”

diyen bir kişi kültürel bağlarımızı güçlendiren unsurlardan hangisini kastetmektedir?

4 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz açısından gereklidir. Dilimizde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan pek çok atasözü bulunmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi birlik ve beraberliğin önemini vurgulayan sözlerden biri değildir?

5 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Türk milleti olarak bizi biz yapan bazı kültürel özelliklerimiz vardır.

Buna göre;

I- Türkçemiz ses bayrağımızdır.

II- Türk milleti Çanakkale Zaferi ile büyük bir destan yazmıştır.

III- Türk milleti asırlar boyunca güçlü devletler kurmuştur.

öncüllerinden hangisi/leri kültürümüzü oluşturan ögelerden tarih ögesine örnek olarak gösterilebilir?

6 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Kültür, bir toplumun duygu ve düşünce birliğini oluşturan, gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tamamıdır.

Buna göre kültür hakkındaki aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Sosyal, kültürel ve tarihi bağlar toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlayan bu bağlardan biri değildir?

8 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Bize ait olan giyecekler, yiyecekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler, spor müsabakaları kültürümüzü oluşturan unsurlardan ……………… oluşturur.

Metinde “…...” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

9 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

  • Türk ve İslam unsurları ön plandadır.
  • Bu eserler oluşturulurken kültürel yapı dikkate alınmalıdır.
  • Kullanılan malzemeler ise bölgenin yerel unsurlarını yansıtması bakımından önemlidir.

Yukarıda verilen açıklamalar kültürümüzü oluşturan unsurlardan hangisine yöneliktir?

10 / 10

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

Kuşaktan kuşağa aktarılan ve bir toplumu diğer toplumlardan ayıran hayat tarzı o toplumun milli kültürüdür. Kültürümüzü oluşturan dil, din, tarih gibi unsurlara sahip çıkmamız gerekir.

Buna göre bu unsurlara sahip çıktığımızda;

I- Toplumsal birlik ve beraberliğimiz güçlenir.

II- Toplumsal hoşgörü ve dayanışma geriler.

III- Biz duygusu gelişir.

durumlarından hangisinin meydana gelmesi beklenir?

0%