512 Olayların Çok Boyutluluğu Online Test

SB.5.1.2. Yakın çevresindeki bir örnekten yola çıkarak bir olayın çok boyutluluğunu açıklar.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 3.3 ortalama
682
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

512 Olaylar ve Sonuçları

512 Olayların Çok Boyutluluğu Online Test

1 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Olayların etkileri bazen olayın gerçekleştiği anda bazen de zaman içinde görülebilir.

Buna göre plastik poşet kullanımının zaman içerisinde görülebilecek etkileri arasında;

I- Çevre kirliliğinin yaşanması

II- Akarsulardaki ve göllerdeki canlı çeşitliliğinin azalması

III- Atık poşetlerin doğal faktörler sonucunda geniş alanlara yayılması

durumlarından hangileri örnek olarak verilebilir?

2 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Meydana gelen olayların yarattığı etkiler birbirinden farklıdır. Bazı olaylar sınırlı sayıda kişi ve grupları etkilerken, bazı olaylar ise daha geniş alanları, grupları ve kişileri etkileyebilir.

Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisinin daha fazla sayıda kişiyi etkilemesi beklenebilir?

3 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Bu olaylar birçok kişiyi farklı şekillerde etkilemektedir. Bir olayın birden fazla nedeninin ve sonucunun olmasına olayların çok boyutluluğu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çok boyutlu bir olay olarak değerlendirilebilir?

4 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

İzmir’de yaşanan deprem sonucunda can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. Türkiye’nin dört bir yanından kurtarma ekipleri İzmir’e gelerek kurtarma çalışmalarına katılmış ve farklı illerdeki vatandaşlar yardım kampanyalarına katılım sağlamıştır. Yaşanan bu afetin ülke çapında sosyal, ekonomik ve psikolojik etkileri olmuştur.

Bu metinde olayların çok boyutluluğu incelenirken;

I- Olayın nerede meydana gelmiştir?

II- Olayın insanlara etkileri nelerdir?

III- Olay hangi alanlarda sonuçlar ortaya çıkarmıştır?

cevaplanması gereken bu sorulardan hangilerine değinilmiştir?

5 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilmektedir.

Buna göre,

I- Hava kirliliğinin artmasıyla solunum hastalıklarının artış göstermesi

II- Orman yangınlarının canlı çeşitliliğinin azalmasına sebep olması

III- Fabrika ve evsel atıkların arıtılmadan gelişi güzel doğaya bırakılması

durumlarından hangilerinde metinde verildiği gibi sebep-sonuç ilişkisi vardır?

6 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol turnuvasında Türkiye, Rusya Olimpiyat Komitesi’ni 3-2 yenerek çeyrek finale yükselmiştir. Maç sonucu Türkiye takımını destekleyen taraftarlar arasında büyük bir sevinç yaratırken, Rusya Olimpiyat Komitesi takımını destekleyen taraftar arasında ise üzüntüye sebep olmuştur.

Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Bir bölgede nüfusun artması üzerine konut sıkıntısı yaşanmaya başlamıştır. Bu durum konut fiyatlarının ve kiralarının artmasına sebep olmuştur.

Yaşanan bu olayın, o bölgede yaşayan herkesi aynı şekilde etkilemediği dikkate alınacak olduğunda, bölgede yaşayan kişi ve gruplardan;

I- Ev sahipleri

II- Kiracılar

III- Esnaf

hangilerinin bu durumdan olumsuz etkilendiği söylenebilir?

8 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Yaşadığınız yerde bir üniversite açılması durumunda üniversite okumak için ailenizden ayrılarak başka bir şehre gitmek zorunda kalmazsınız. Bu durum ekonomik açıdan ailenizin bütçesini olumlu yönde etkiler. Ailenizden ayrı kalmayacak olmanız hem sizi hem de ailenizi mutlu eder. Bunun yanında üniversiteler hem yaptığı harcamalar hem de bünyesinde çalışan personel sayesinde yaşadığınız yerin ekonomisine de büyük katkılar sağlar.

Verilen metinde aşağıdaki sorulardan hangisine yönelik bir cevaba ulaşılamaz?

9 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Yaşanan bir trafik kazası sonrasında olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahale yapılmıştır. Kimi vatandaşlar kazazedelere yardım eli uzatırken, kimileri ise bu olay sebebiyle paniğe kapılmıştır. Olay sonrasında araba tamircisi kaza yapan araçları tamir ederek kazanç sağlarken, araç sahipleri maddi zarara uğramıştır.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılamaz?

10 / 10

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Her olayın bir veya birden çok nedeni olabileceği gibi bir veya birden çok sonucu da olabilir. Buna olayların çok boyutluluğu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç olayının sonuçları arasında gösterilemez?

0%