6. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test

6. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
10 oylar, 4.5 ortalama
1152
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test

1 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

2020 DPY

Karadeniz iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 25

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

2020 DPY

Atatürk Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla bir bağış kampanyası düzenlemişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?

3 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

2020 DPY

Haritada bazı kıtalar numaralandırılarak gösterilmiştir.

Haritada kıtaların isimleri sırası ile  aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Question Image

4 / 25

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

2020 DPY

“Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz.” atasözü aşağıdakilerden hangisine verilen önemi vurgulamaktadır?

5 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

2020 DPY

İlk Türk topluluklarında ölen kişi kıymetli eşyalarıyla beraber “kurgan” adı verilen mezarlara gömülürdü.

Bu bilgiye göre ilk Türk topluluklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

6 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

2020 DPY

Orhun Abideleri günümüzde hangi ülke sınırları içerisindedir?

7 / 25

Kategori: 611 Değişen Rollerim

2020 DPY

Okul bahçesinde arkadaşının yere çöp attığını gören Fatma “Yaşadığımız çevreyi temiz tutmak hepimizin görevidir. Bu konuda duyarlı olmalı ve örnek davranışlar sergilemeliyiz.” diyerek arkadaşını uyarmıştır.

Buna göre Fatma ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

2020 DPY

“Hiçbir millet, aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet, ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir, ne kendi milliyeti içinde kalabilir.”

Atatürk bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

9 / 25

Kategori: 634 Çevremizde Kimler Yaşıyor?

2020 DPY

“Yaşadığım yer her gün sıcak ve bol yağışlıdır. Burada tropikal yağmur ormanları bulunmaktadır. Ormanların fazla olmasına bağlı olarak ahşap evler yaygındır. Ayrıca bu bölgede bol miktarda Hindistan cevizi, mango, kakao gibi tarım ürünleri yetiştirilmektedir.”

Bu kişinin yaşadığı yerde hangi iklim tipi görülmektedir?

10 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

2020 DPY

Ülkemizde yükselti ve engebenin fazla olduğu bölgelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

11 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

2020 DPY

Mutlak konum; bir yerin paralel ve meridyenler ile ifade edilen, yani ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumudur.

Buna göre Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi mutlak konum ile ilgilidir?

12 / 25

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

2020 DPY

Hz. Ömer Dönemi’nde sınırların genişlemesinden dolayı ülke illere ayrılmış ve bu illere valiler atanmıştır.

Bu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da Türklerin konargöçer bir yaşam sürdürdüklerine kanıt olarak gösterilebilir?

14 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

2020 DPY

Türkiye fiziki haritasını kullanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşabiliriz?

15 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

2020 DPY

Fiziki haritada kullanılan yeşil, sarı, kahverengi gibi renkler ve tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir?

16 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

2020 DPY

Akarsular tarafından derince yarılmış çevresine göre yüksekte olan geniş düzlüklere ne ad verilir?

17 / 25

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi “beşerî coğrafya” nın inceleme konularından biridir?

18 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

2020 DPY

Altay Dağları eteklerindeki Pazırık kurganından çıkarılan ve dünyanın en eski halılarından biri olan Pazırık Halısı’nın, Asya Hun Türklerine ait olduğu kabul edilmektedir.

Buna göre Asya Hun Türkleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

19 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

2020 DPY

Yüz ölçümü en küçük olan kıta aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin bozulmasına yol açan sebeplerden biri değildir?

21 / 25

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

2020 DPY

Abbasilerde Beytül Hikme’nin kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 25

Kategori: 623 İslamiyet ve Türkler

2020 DPY

Karahanlılar, İslamiyet’i resmî din olarak benimsemiştir. Ancak İslamiyet öncesi döneme ait kut inancını, devletin hanedanın ortak malı sayılmasını ve ikili yönetim anlayışını devam ettirmişlerdir.

Buna göre Karahanlılar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

23 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

2020 DPY

Türkiye Selçuklu Devleti’nde kervansaraylar aşağıdakilerden hangisini geliştirmek amacıyla yapılmıştır?

24 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin “siyasi nedenlerinden” biridir?

25 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

2020 DPY

İlk Türk devletlerinde önemli meselelerin görüşüldüğü danışma meclisine ne ad verilmiştir?

0%