Kıtalar ve Özellikleri

  • Dünya’nın en büyük kıtası Asya

Asya Kıtası dünyanın en büyük kara parçasıdır. Bu muazzam kıtanın yüzölçümü Asya ile Okyanusya arasında yer alan pek çok küçük adadan dolayı tartışmalara açık bir durumdadır. Ancak söylenen sayılar 43.7 milyon km2 ile 44.7 milyon km2 arasında gidip gelmektedir. Ayrıca dünyanın en yüksek dağları da yine Asya Kıtasında bulunmaktadır. Öyle ki bu dağların yüksekliğinden dolayı ortalamaya bakıldığında dünyamızdaki en yüksek kıta özelliğini taşır. Bunun yanı sıra dünya üzerinde en çok insanın yaşadığı kıta olarak da kayıtlara geçmiştir.

  • En gelişmiş kıta Avrupa

Avrupa Kıtası dünya üzerinde en büyük gelişmelerin yaşandığı yerdir. Tarihi, antik çağlara uzanan bu kıta dünyanın en küçük kıtalarından biridir. Avrupa Kıtası’nın yüzölçümü 10 milyon 523 km2’dir, bu bakımdan Okyanusya’dan sonra en küçük kıtadır. Avrupa kelimesinin anlamı “güneşin battığı taraf” anlamına gelir. Antik çağlardan beri en büyük krallıklara ev sahipliği yapmış olan Avrupa Kıtası, sanayi devriminin doğuşuyla giderek daha da gelişti.

  • Egzotik bir kıta Afrika

30 milyon 365 bin 700 km2 yüzölçümüyle dünyadaki karaların beşte birini tek başına oluşturan Asya Kıtası’ndan sonraki en büyük kıtadır. Afrika Kıtası dünyanın çeşit bakımından en fazla dil konuşulan kıtasıdır. 2 bin farklı dili barındırdığı tahmin ediliyor. Yüzölçümü çok geniş olduğu için üç farklı iklim tipi görülmektedir. Bazı bölgelerinde bol yağış alan yağmur ormanları, bir kısmında Savana olarak da bilinen bozkır alan, bir kısmı ise çöllerle kaplıdır.

  • Yeni dünya Kuzey Amerika

Kuzey yarım kürede yer alan bu kıtanın yüzölçümü 42 milyon km2’dir. Bu kadar geniş bir alan dünya nüfusunun sadece %8’ine ev sahipliği yapmaktadır. İnsanlık öncesi tarihe göz atacak olursak dünyada en fazla dinozor fosillerinin çıktığı kıtadır. Coğrafi bakımdan engebeli ve dağlık alanları fazladır. Aynı zamanda yağmur ormanları bakımından da zengin bir doğaya sahiptir. Kuzey bölümlerinde verimli topraklar bulunmaktadır.

  • Bir Latin esintisi Güney Amerika

Bu Latin dünyasının yüzölçümü 17 milyon 840 bin km2’dir. Kıtanın genelinde Ekvatoral, ılıman iklim hâkimdir ancak soğuğun hâkim olduğu bölgeleri de bulunmaktadır. İnka İmparatorluğu’nun doğduğu ve hâkimiyet sürdüğü antik topraklar tarihi açıdan oldukça değerlidir. Peru’da Machu Picchu, Ekvador’da Galapagos Adaları, Brezilya’da Rio de Jeneiro ve Arjantin’de İguazu Şelaleleri en çok ilgi çeken bölgeleridir.

  • Okyanusların arasında bir kıta Okyanusya

Hiçbir kıtayla bağlantısı olmayan tek kıta olmasının yanı sıra 9 milyon km2 yüzölçümüyle dünyanın en küçük kıtası olma özelliğine sahiptir. Okyanusya Kıtası denince akla ilk gelen yer kesinlikle Avustralya’dır ki Okyanusya Kıtası’nı oluşturan en büyük kara parçasıdır. Avustralya diyince hepimizin aklında canlanan kesinlikle bir kangurudur.

  • En soğuk çöl Antartika

Dünyanın en kurak bölgesi olarak bilinen Antartika Kıtası dünyadaki en soğuk çöldür. Yüzölçümü 14.4 milyon km2’dir. Dünya üzerinde topluluk olarak yerleşkesi olmayan tek kıtadır. Antartika’daki buzun kalınlığı yer yer 2 km’yi bulmaktadır.