7. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test

7. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorularından oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
13 oylar, 3.6 ortalama
10
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 2020 Bursluluk Sınavı Online Test

1 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

2020 DPY

Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan, günümüzde Şanlıurfa sınırları içerisinde bulunan kazı alanı aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

2020 DPY

Bu grafiğin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Question Image

3 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

2020 DPY

Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede güçlenmesini sağlayan aşağıdaki nedenlerden hangisi kurulduğu bölgenin sağladığı avantajlardan biridir?

4 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Haçlılarla yaptığı savaşlardan biri değildir?

5 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türüne örnek olarak gösterilebilir?

6 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

2020 DPY

Ülkemizde nüfus, sanayi tesislerinin çevresinde daha çok yoğunlaşmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

2020 DPY

Kişiler arası ilişkilerde “empati kuran” bir birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi “etkili dinleme” yöntemlerinden biri değildir?

9 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

2020 DPY

Etkili iletişimi olumsuz etkileyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin dinleyiciden kaynaklandığı söylenebilir?

10 / 25

Kategori: 725 Osmanlı'dan Kalan Mirasımız

2020 DPY

Konuşan sözünü pek kısa tutar, dinleyen de söz bitene kadar güzel bir dikkat hâlindedir. Yaşlı ve büyüklere karşı hürmet ile onların haklarına riayet, hayal edilemeyecek bir nezaket içindedir.

Bu metinde Osmanlı kültürünün özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

11 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

2020 DPY

Mehmet “Antalya’daki köyümüzde orman ürünlerini değerlendirerek geçimimizi sağlıyorduk. Ormanımızın büyük bir yangınla yok olmasıyla göç etmek zorunda kaldık. Ailemle birlikte başka bir şehrin yolunu tuttuk.”

Bu metne göre Mehmet ve ailesinin göç etmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 722 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethi’nin “ekonomik” nedenlerindendir?

13 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

2020 DPY

Osmanlı Devleti’nde;

Takvim-i Vekâyi Gazetesi’nin çıkarılması,
İlk Türkçe eser basan matbaanın kurulması

gelişmeleri aşağıdaki alanların hangisi ile ilgilidir?

14 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı “İskân Politikası”nın askerî amaçlarından biridir?

15 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

2020 DPY

Yaşadığımız duyguları dile getiren, suçlayıcı ve değerlendirici olmayan mesajlar içeren dile “ben dili” denir. 

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi ben diline uygun bir ifade değildir?

16 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın faydalı kullanımına örnek olarak gösterilebilir?

17 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin başlamasında etkili olan “bilimsel” sebeplerdendir?

18 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

2020 DPY

Osmanlı Devleti’nde toplum, yönetenler ve yönetilenler olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı. Yönetenler; askerî, idari, siyasi ve dinî yetkilere sahip devlet görevlileriydi. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yönetenler arasında yer almaz?

19 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

2020 DPY

Televizyon programlarının içeriği hakkında önceden uyarı veren “akıllı işaretler” aşağıdakilerden hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

20 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

2020 DPY

Yerleşik yaşama geçmeye başlayan insanoğlu öncelikle aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip alanlara yerleşmeyi tercih etmiştir?

21 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihinde etkili olan doğal faktörlerdendir?

22 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

2020 DPY

Türkiye’de doğal ve beşerî şartların bölgeden bölgeye farklı özellikler sunması, yerleşmeye uygun olan veya olmayan alanların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin bu özelliğinin sonucu olarak ortaya çıkan bir durumdur?

23 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

2020 DPY

Sanayi İnkılabı sonucunda şehirlerde çok sayıda fabrika kuruldu. Şehirler hızla artan fabrikaların işçi ihtiyacı nedeniyle göç alarak büyüdü. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere göç etmeye başlayınca köylerde nüfus azalırken şehirlerde nüfus artışı gerçekleşti.

Bu metinde Sanayi İnkılabı’nın aşağıdaki alanlardan hangisine etkisi vurgulanmıştır?

24 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

2020 DPY

Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden, yılın belli zamanlarında Adana’ya pamuk hasadında çalışmak için gitmektedirler.

Bu örnek aşağıdaki göç türlerinden hangisi ile ilgilidir?

25 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

2020 DPY

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan biri değildir?

0%