551 Çevremizdeki Ekonomik Faaliyetler Online Test

“SB.5.5.1. Yaşadığı yerin ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini analiz eder.” kazanımı için hazırlanan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
3 oylar, 4 ortalama
275
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

1 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Konya ve çevresinde etkili olan karasal iklim, tahıl üretimi için elverişli bir ortam oluşturmuştur. Verimli topraklara sahip çok sayıda ova ve plato bulunan Konya ve çevresinde, baraj ve göller bulunduğu için sulu tarım yapmak mümkündür. Bütün bu özellikler Konya’yı Türkiye’nin tahıl ambarı hâline getirmektedir.

Yukarıdaki parçada Konya’da tarım faaliyetinin gelişmesinde etkili olan faktörlerden hangisine değinilmemiştir?

2 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Ham madde ya da yarı işlenmiş maddelerin üretim tesislerinde işlenerek kullanıma hazır hale getirilmesine sanayi denir. Sanayi faaliyetleri; ulaşımın kolay olduğu, ham madde ve enerjiye yakın olan veya pazara yakın olan yerlerde yoğunlaşmaktadır.

Yukarıdaki bilgiye göre haritadaki merkezlerden hangisinde sanayi faaliyetinin geliştiği söylenemez?

3 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Ülkemizin farklı coğrafi özelliklere sahip olması sebebiyle ülkemizdeki ekonomik faaliyetler çeşitlilik gösterir. Bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri o bölgenin coğrafi özellikleri belirler. Yer şekilleri, iklim, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, ulaşım kolaylığı ekonomiyi etkileyen coğrafi özelliklerden bazılarıdır.

Buna göre aşağıda verilen “coğrafi bölge- ekonomik faaliyet” eşleştirmelerinden hangisinin hatalı olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, yer altı ve yer üstü zenginlikleri ve ulaşım kolaylığı ekonomiyi etkileyen coğrafi özellikler arasında yer almaktadır.

Coğrafi özellikler Ekonomik faaliyet türü
Arazinin engebeli ve dağlık olduğu, bitki çeşitliliğinin bulunduğu bir yerde yaşamaktayım.ITarım
Yaşadığım yerde doğal ve tarihi güzellikler bulunmaktadır.IITurizm
Arazinin düz ve iklimin ise elverişli olduğu bir yerde yaşamaktayım.IIIArıcılık
Yaşadığım yerde taş kömürü çıkarılmaktadır.IVMadencilik

 Tablo incelendiğinde verilen özellik ile ekonomik faaliyetlerin doğru eşleştirilmesi için hangi ekonomik faaliyetlerin birbiri ile yer değiştirmesi gerekmektedir?

5 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Bir yerde,

  • Düz ve sade yeryüzü şekilleri
  • Ilıman iklim koşulları
  • Su kaynakları

bulunuyorsa aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden öncelikle hangisinin gelişmesi beklenir?

6 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Bir yerdeki ekonomik faaliyetleri o yerin iklim özellikleri, yeryüzü şekilleri, su kaynakları, nüfusun dağılışı gibi unsurlar etkilemektedir.

Buna göre

I- Muğla’nın Menteşe Yöresi’nde arıcılık faaliyetlerinin yapılması

II- Toros Dağları’nın etrafında keçi yetiştiriciliğinin yaygın olması

III- Rize’de çay tarımının yapılması

faaliyetlerinden hangisinin yapılmasında bölgenin yüzey şekilleri etkilidir?

7 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Ülkemizde çayırların geniş yer kapladığı ya da arazinin genellikle engebeli olduğu alanlar özellikle büyükbaş hayvancılık faaliyeti bakımından elverişlidir

Yukarıdaki bilgiye göre haritadaki merkezlerden hangisinde büyükbaş hayvancılık faaliyeti daha yaygın olarak yapılmaktadır?

8 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Yaşadığımız yerin coğrafi özellikleri yaptığımız ekonomik faaliyetler üzerinde etkili olabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi coğrafi özelliklerin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine örnek gösterilemez?

9 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

İnsanlar bazı ekonomik faaliyetlerde çalışarak ürünler elde ederler. Tarım, sanayi, madencilik ürün elde edilen faaliyetlerdendir. Bazı iş kollarında ise yeni bir ürün elde edilmez, hizmet üretilir. Hizmet faaliyetlerine …………………….. örnek olarak verilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yer aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanamaz?

10 / 10

Kategori: 551 Çevremdeki Ekonomik Faaliyetler

Yaz mevsiminin uzun sürdüğü denize kıyısı olan yerler turizm faaliyetleri için elverişli olduğuna göre haritada işaretli olan hangi yerlerde turizmin gelişmesi beklenir?

Question Image
0%