653 Yatırım Projesi Online Test

“SB.6.5.3. Türkiye’nin coğrafi özelliklerini dikkate alarak yatırım ve pazarlama proje önerileri hazırlar.” kazanımı için hazırlanan testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
2 oylar, 3 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

653 Bir Projem Var

653 Yatırım Projeleri

1 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

Bir yerin coğrafi konumu, iklimi, yeryüzü şekilleri ve ulaşım olanakları doğrudan ekonomik faaliyetleri etkilemektedir. Bu yüzden yatırımlar ülkemizin her bölgesinde ve ilinde farklılık göstermektedir. Yatırımcılar bir yere yatırım yaparken …………………………………….. dikkat etmektedir.

Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

2 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

“Benim adım Ceren. Doğduğum yer olan Manisa'nın Kula ilçesinde yer alan “Kuladokya” peribacaları doğal güzellikleriyle göze çarpmaktadır. Bu doğal güzelliğin herkes tarafından bilinmesini ve görülmesini sağlamak için “Burası Kuladokya” adında bir proje hazırladım.”

Verilen metinden hareketle Ceren’in yatırım projesinin aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilgili olduğu söylenebilir?

3 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

“Benim adım Yağız, Karaman ilinin Üçharman Köyü’nde yaşıyorum. Yaşadığımız yerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Benim ailem de hayvancılık ile uğraşmaktadır. İlimizde hayvansal ürünler çok fazla tüketilmektedir. Bunlardan birisi de Divle obruk peyniridir. Ne yazık ki ülkemizde bu peynir çok fazla bilinmemektedir. Bu peynirin üretiminin artırılması ve tanıtımının yapılması şehrimizdeki iş imkânlarını çoğaltacaktır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Yağız’ın projesine yönelik geliştirilebilecek uygun yatırım önerileri arasında gösterilemez?

4 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

Kümes hayvancılığı kapalı ortamda, modern yöntemlerle ile gerçekleştirilen bir ekonomik faaliyettir. Aşağıdaki haritada kümes hayvancılığı yatırımlarının yapıldığı bazı merkezler gösterilmiştir.

Buna göre haritadaki merkezlerde kümes hayvancılığı yatırımının gerçekleştirilmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisi temel etken olmuştur?

5 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

“Benim adım Feray. Yaşadığım şehirde yıl boyunca yağışlı bir iklim yaşandığı için ormanlar geniş yer tutmaktadır. Bu bölgeye yapılan yatırımlar genellikle ham maddeye yakın olmak amacıyla yapılmaktadır. Arazimiz genellikle engebeli olmasına karşın su kaynaklarının bol olduğu bir yerde yaşamaktayız. Bu durum dağınık yerleşmelerin oluşmasına sebep olmuştur.”

Verilen metinden hareketle Feray haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yaşıyor olamaz?

6 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

Ülkemiz birçok medeniyetin kurulduğu bir coğrafyada bulunmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu coğrafi ve tarihî özellikler,  önemli bir potansiyele sahip olmasını sağlamaktadır. Bu potansiyelinin ön plana çıkarılmasında tüm bireylere önemli görevler düşmektedir.

Buna göre,

I- İthal ürünleri kullanmaya özen göstermek

II- Enerji kaynaklarını verimli kullanmak

III- Yeni istihdam alanları oluşturmak

öncüllerinden hangileri ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için vatandaşlara düşen görevler arasında gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

“Benim adım Melis. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşıyorum. Tarım ve hayvancılık yaşadığım yerin önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır. Ailem de çiftçilikle uğraşmaktadır. En çok da kanola üretimi ve arıcılık yapmaktayız. Kanola tarımının geliştirilmesi ilimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacaktır. Bu sebeplerle arkadaşlarımla birlikte yatırım projesi hazırladık. Ancak projemizi hayata geçirebilmek için neler yapmamız gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahip değiliz.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Melis ve arkadaşlarının projelerini hayata geçirebilmeleri için yapmaları gerekenler arasında gösterilemez?

8 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

Gıda, otomotiv ve tekstil alanlarındaki yatırımların geliştiği bazı merkezler aşağıdaki haritada mavi renk ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi haritada renklendirilerek gösterilen merkezlerdeki söz konusu yatırımları cazip hale getiren unsurlar arasında gösterilemez?

9 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

Birikimlerin gelir sağlamak amacıyla kalıcı bir biçimde kullanılmasına yatırım denir. Yatırım yapılabilecek alanlar coğrafi özelliklere bağlı olarak değişmektedir. Bunun yanında nüfus ve pazarlama gibi özellikler de yatırım yapılabilecek alanların seçiminde etkilidir.

Buna göre,

I- Meraların fazla olduğu, çayırların geniş alan kapladığı yerlerde

II- Yağışların bol, ağaçların ve orman örtüsünün gür ve çeşitli olduğu yerlerde,

III- Ulaşım, pazarlama ve iş gücü imkânlarının yeterli olduğu, nüfusun fazla olduğu yerlerde

özelliklerine sahip olan yerlerde yapılabilecek en uygun yatırım alanları aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

10 / 10

Kategori: 653 Bir Projem Var

Bir iş insanı olan Meral Hanım, İzmir’de üzüm suyu fabrikası kurmaya karar vermiştir.

Meral Hanım’ın üzüm suyu fabrikası kurmak için İzmir’i tercih etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

0%