533 Nerede Yaşanır Çıkmış Sorular Testi

Nerede Yaşanır Çıkmış Sorular Testi

   
/10
2 oylar, 3.5 ortalama
0
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

533 Nerede Yaşanır

533 Nerede Yaşanır Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2020

Düzlük alanlarda nüfus fazlalaşırken, dağlık ve engebeli arazilerde nüfus daha azdır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi anlatılmıştır?

2 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY2013

İklim şartları ve yer şekillerinin uygun olduğu, ulaşım ağı ile iş imkânlarının geliştiği yerlerde nüfus yoğunluğu yüksektir.

Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizin hangisinde nüfus yoğunluğu daha yüksektir?

3 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2019

Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Engebeli ve dağlık alanlar ise insanların ekonomik faaliyet yapmasını zorlaştırır. Bu nedenle ova ve platoların bulunduğu yerlerin nüfusu dağlık ve engebeli alanlardan fazladır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

4 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2016

Ali, turizm haftası için yaşadığı yer ile ilgili aşağıdaki bilgi notunu hazırlamıştır. “Yaşadığım yer Türkiye’nin orman bakımından en zengin alanlarından birisi ve son yıllarda yayla turizmi ve şenlikleriyle önem kazanmış bir alandır. Her mevsim yağışlı olduğundan gür akan derelere de sahiptir.”

Buna göre Ali’nin yaşadığı il aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2017

İklim koşulları, bir yerin nüfusunu etkileyen önemli faktörlerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargının doğruluğunu ispatlayan bir durumdur?

6 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2020

Aşağıdakilerden hangisi “sanayi tesislerinin yoğunluğu” ve “iş imkânlarının fazla olması” nedeniyle göç alan şehirlerimize örnek gösterilebilir?

7 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2012

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de nüfus yoğunluğu yüksek olan yerlerin genel özelliklerinden biridir?

8 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2008

İstanbul, ülkemizde nüfusun en sık ve en fazla olduğu ildir.

Bunda İstanbul’un hangi özelliğinin etkisi yoktur?

9 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2016

Aşağıdakilerden hangisi doğal etkenlerin nüfus dağılışı üzerindeki etkisine örnektir?

10 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2020

Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden biri ormanların fazlalığıdır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır?

0%