534 Afetler ve Çevre Sorunları Çıkmış Sorular Testi

Afetler ve Çevre Sorunları Çıkmış Sorular Testi

   
/10
5 oylar, 5 ortalama
529
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

534 Afetler ve Çevre Sorunları

534 Afetler ve Çevre Sorunları

1 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2011

Aşağıdakilerden hangisi erozyonu önlemek için alınan tedbirlerden biridir?

2 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2012

Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.

Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?

3 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2008

Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı aşağıdaki doğal afetlerden hangisine neden olur?

4 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2020

Küresel ısınmanın etkisiyle Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki artış aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır?

5 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2009

17 Ağustos 1999’da Marmara Bölgesi’nde meydana gelen, çok sayıda can ve mal kaybına neden olan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2018

Aşırı yağışlar ve eriyen karların neden olduğu afetler yurdumuzun hemen her bölgesinde görülmektedir. Ayrıca dere yataklarına moloz dökülmesi ve dere yataklarının yerleşime açılması bu afetlerin artmasına neden olmaktadır.

Metinde bahsedilen doğal afetin zararlarını azaltmak için dere yataklarında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

7 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2013

  • Aşırı yağış
  • Eğimli arazi
  • Bitki örtüsünün tahribi

Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

8 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2020

  • Boş arazilerin ağaçlandırılması
  •  Besi hayvancılığına önem verilmesi
  •  Tarım arazilerinin eğime dik sürülmesi

Bu tedbirler aşağıdakilerden hangisini önlemeye yöneliktir?

9 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2016

Aşağıdakilerden hangisi depremin neden olduğu can ve mal kaybını azaltmak için alınacak önlemlerden biri değildir?

10 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2018

Aşırı yağışlar ve eriyen karların neden olduğu afetler yurdumuzun hemen her bölgesinde görülmektedir. Ayrıca dere yataklarına moloz dökülmesi ve dere yataklarının yerleşime açılması bu afetlerin artmasına neden olmaktadır.

Yukarıdaki metinde hangi doğal afetten bahsedilmektedir?

0%

UA-7651377-1