5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı MEB 2. Senaryo Konu Dağılımı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 2

 

Öğrenme
Alanı
Kazanımlar Sayısı Soru
BİLİM,
TEKNOLOJİ VE
TOPLUM
SB.5.4.3. Sanal ortamı kullanırken güvenlik kurallarına uyar. 1
ÜRETİM, DAĞITIM VE
TÜKETİM
SB.5.5.2. Yaşadığı yer ve çevresindeki ekonomik faaliyetlere bağlı olarak gelişen meslekleri tanır. 1
SB.5.5.3. Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder. 1
SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1
ETKİN
VATANDAŞLIK
SB.5.6.1. Bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları
ilişkilendirir.
1
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar. 1
SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları kullanmanın önemini açıklar. 1