5. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı MEB 1. Senaryo Konu Dağılımı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 1

Öğrenme
Alanı
Kazanımlar Sayısı Soru
BİLİM,
TEKNOLOJİ VE
TOPLUM
SB.5.4.5. Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır. 1
ÜRETİM, DAĞITIM
VE TÜKETİM
SB.5.5.4. Temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürünlerin üretim, dağıtım ve tüketim ağını analiz
eder.
1
SB.5.5.6. Bilinçli bir tüketici olarak haklarını kullanır. 1
ETKİN
VATANDAŞLIK
SB.5.6.2. Yaşadığı yerin yönetim birimlerinin temel görevlerini açıklar. 1
SB.5.6.4. Millî egemenlik ve bağımsızlık sembollerimizden Bayrağımıza ve İstiklâl Marşına değer
verir.
1