6. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı MEB 1. Senaryo Konu Dağılımı

  1. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 1
Öğrenme
Alanı
Kazanımlar Sayısı Soru
ÜRETİM,  DAĞITIM VE TÜKETİM SB.6.5.4. Vatandaşlık sorumluluğu ve ülke ekonomisine katkısı açısından vergi vermenin gereğini ve önemini savunur. 1
ETKİN VATANDAŞLIK SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini  karşılaştırır. 1
SB.6.6.3. Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder. 1
SB.6.6.6.Türk tarihinden ve güncel örneklerden yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder. 1
KÜRESEL BAĞLANTILAR SB.6.7.1. Ülkemizin Türk Cumhuriyetleri ve komşu devletlerle olan kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik ilişkilerini analiz eder. 1