5. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 534 Kazanımına kadar olan konulardan sorular vardır.

 

/25
8 oylar, 4.6 ortalama
738

5. Sınıf Deneme Sınavı

5. Sınıf 1. Dönem Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı hangi doğal afete neden olabilir?

2 / 25

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal bilgiler dersinin öğrencilere sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • Türk tarihini ve kültürünü bilen vatandaşlar olarak yetişmemizi sağlamak,
 • Etkin ve üretken vatandaşlar olmamızı sağlamak,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmemizi sağlamak.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde verilen faydalara örnek olarak gösterilemez?

3 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

Hititler,

 • Aile hukuku, miras, evlenme gibi medeni hukukun konuları yazılı kanunlarla düzenlenmiştir.
 • Tanrılara hesap vermek için anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır.
 • Kralları başkomutan, başyargıç ve başrahiptir.
 • Çivi yazısını kullanmışlardır.

Hititler ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

4 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

Question Image

5 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan düzlüktür.

İfade edilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Bursa’da bulunan bu tarihi köy, 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen bu köy, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen tarihi mekânımız aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde et yemekleri, zeytinin çok yetiştirildiği Ege Bölgesi’nde zeytinyağlı yemekler, balıkçılığın sıkça yapıldığı ve yoğun mısır yetiştirilen Karadeniz Bölgesi’nde hamsili, mısır unlu, lahanalı yemekler, tahılın bol olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde hamur işi yemekler çokça yapılmaktadır.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki unsurlardan;

I- İklim

II- Coğrafi özellikler

III- Turizm faaliyetleri

hangilerinin yemek kültürü üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

8 / 25

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Her olayın bir veya birden çok nedeni olabileceği gibi bir veya birden çok sonucu da olabilir. Buna olayların çok boyutluluğu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç olayının sonuçları arasında gösterilemez?

9 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

Buna göre bu ülkelerde yaşayan çocukların;

I- Sağlık,

II- Eğitim,

III- Güvenlik,

imkânlarından hangilerine erişimde sorun yaşadıkları söylenebilir?

10 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Kurum

Belli bir amacı gerçekleştirmek için kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan yapı ve birliklerdir.
Grup  Ortak bir amaç için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu topluluktur.
Kalabalık Çok sayıda insanın organize olmadan bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa denir.

Tabloda verilen tanımlara göre;

I- Alışveriş merkezinde gezen insanlar

II- Okulun tiyatro kulübü

III- Belediyeler

uygun olan örneklerin sırasıyla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

11 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Ahmet Bey, Akdeniz ikliminin etkili olduğu bir bölgede yaşamaktadır.
Buna göre Ahmet Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

12 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

 • Şehir devleti şeklinde yönetildikleri için özgür düşünce ortamı oluşmuştur.
 • Deniz ticareti ile hem farklı medeniyetlerle etkileşime girmiş hem de zenginleşmişlerdir.
 • Zenginlerin sanat ve bilim insanlarını desteklemeleri sonucunda da bilimde ilerlemişlerdir.
 • Diyojen, Homeros, Herodot, Tales ve Hipokrat bu dönemin önemli isimleridir.

Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

13 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Question Image

14 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Bilgiler

Doğru mu yanlış mı?
1- Halk oyunları düğün, nişan, asker uğurlama, sünnet töreni ve bayramlar gibi kutlamalarda sergilenmektedir.  
2- Gelenek ve görenekler toplumu bir arada tutan değerlerdir.  
3- Halk oyunları konularını doğadan ve toplumsal olaylardan almazlar.  

Kültüre ilişkin verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

15 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

I- Babil Kulesini inşa etmişlerdir.

II- Ay ve Güneş tutulmasını hesaplamışlardır.

III- Hammurabi Kanunlarını kullanmışlardır.

Babillerin özelliklerinden hangisi ya da hangileri Babillerin astronomi ile ilgilendiklerine kanıt oluşturur?

16 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesine göre her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve aileye sahip olma hakkı vardır.

Buna göre aşağıdaki verilen olaylardan hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinin ihlal edildiğini gösterir?

17 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Verilen şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Question Image

18 / 25

Kategori: 525. Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Günlük yaşamdaki kültürümüze ait unsurlar geçmişten günümüze gelişim ve etkileşim içerisindedir. Bazen biz kültürümüzle başka ülkeleri etkilerken bazen de başka milletlerin kültürü bizim kültürümüze yerleşebilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi başka milletlerin kültürümüz üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

19 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

 • Kars’ta kışın ulaşım zordur.
 • Akdeniz’de taş evler yaygındır.
 • Rize’de hep şemsiye taşıyoruz.
 • İzmir’de ince elbiseler giyeriz.

Bu bilgilerden yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Fırat Nehri’nin kıyısında bulunan ………. Antik Kenti’nde heykeller, kabartmalar ve sanat harikası mozaikler bulunmaktadır. “Çingene Kızı” adı verilen mozaiğe de ev sahipliği yapan bu antik kent Gaziantep ili sınırlarında bulunmaktadır.

Metinde (…) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

21 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Görselde numaralandırılarak gösterilen yeryüzü şekillerinin adları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

Question Image

22 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Karadeniz bölgemizde bulunan Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bilgiden hareketle Yedigöllerin haritadaki illerden hangisinde bulunduğu söylenebilir?

Question Image

23 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihi eser denir.

Verilen tanımdan hareketle;

 • Antik kent
 • Şelale
 • Mağara
 • Cami
 • Göl

örneklerinden kaç tanesinin tarihi eser olduğu söylenebilir?

24 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Merhaba ben Gökçe. Çevremdeki insanlar bana farklı ifadelerle seslenir. Babam ‘‘kızım’’, dedem ‘‘torunum’’, kardeşim ‘‘abla’’, sınıf arkadaşlarım ise ‘‘başkan’’ diye çağırıyor beni.

İnsanların Gökçe’ye farklı ifadeler ile seslenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinin değişkenlik göstermesi ile ilgili olabilir?

25 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

“Mezopotamya’da ortaya çıkan ilk uygarlık olan Sümerler bilimde ilerlemişlerdir.” diyen Gözde öğretmen bu düşüncesini desteklemek için;

I- Kerpiç evler inşa etmişlerdir.

II- Ay yılı Esaslı Takvimi yapmışlardır.

III- Tekerleği icat etmişlerdir.

örneklerinden hangilerini vermiş olabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hilal Bayrak100 %25
2Aişe güler100 %25
3Umut YUMUŞAK 100 %25
4Nisanur Kara 5/B100 %25
5Muhammed Emin Kocaturk 100 %25
6Şule YILMAZ100 %25
7Umut YUMUŞAK 100 %25
85/D Muhammed Melikşah BERK100 %25
9Kxkd100 %25
10aenstıen100 %25
11Birkan ın marifetleri100 %25
12Mehmet Çelik 100 %25
13Ahmet100 %25
14selda100 %25
15Elif Çiragöz100 %25
16Nuriye Sarıgül 100 %25
17Emirhan 100 %25
18Muhammed Sait100 %25
19Osman Alperen Özkul100 %25
20Özge Maraşlı100 %25
21DENİZ 100 %25
22 Umut YUMUŞAK 100 %25
23BEYZA ÇELİK 100 %25
24Reyyan SEÇGİN 5/H100 %25
25Sefa100 %25
26Aişe Humeyra Doğan100 %25
27Zerrin elif karakoç100 %25
28Mücahit Büber100 %25
29Ela özdemir 100 %25
30Hale Betül100 %25
31Rüzgar100 %25
32Kübra 98 %24.5
33Elif Eylül Kurtkaya 98 %24.5
34Ecrin98 %24.5
35Yiğit yılmaz96 %24
36Seadet Saka96 %24
37Berra Altınkaya 96 %24
38Eymen Vural96 %24
39Berat96 %24
40Yağmur Alkaşı 96 %24
41ÜmmühanNur96 %24
42Hatice Nur96 %24
43Ali96 %24
44adullah emir yaşar96 %24
45Kezban 96 %24
46Aa96 %24
47Ecem96 %24
48ELA MAİ 5B96 %24
49Zümra Keleş 96 %24
50Zeynep Asmin CEBBA96 %24
51Bilge96 %24
52Yavuz DEĞİRMENCİ96 %24
53Kivanc96 %24
54Niyazi 96 %24
55Zehra96 %24
56EBRAR ZÜMRA SOYLU96 %24
57ttt96 %24
58Şerife gülsemin96 %24
59Ceyda96 %24
60Pelin96 %24
61Hidayet Gündüz96 %24
62Eylül günbeyi94 %23.5
63HİLAL BAYRAK94 %23.5
64Murathan Yıldırım94 %23.5
65mustafa aygir92 %23
66Esat92 %23
67Güneş Vural92 %23
68Emir altunkaya92 %23
69Elanur Acar92 %23
70Ayşe Nur YILMAZ92 %23
71Esennur Şaşmaz 92 %23
72Bora BORAN92 %23
73Talha Evren92 %23
74SAMİ92 %23
75Okyanus92 %23
76Berkay Daş92 %23
77beren92 %23
78Ayla92 %23
79Hatice Günel 92 %23
80Melis 92 %23
81Gülnihal Aykul 92 %23
82Kaan92 %23
83Kuzey TARAN92 %23
84Sebahat92 %23
85Fatma Zehra Yeşil92 %23
86Umut YUMUŞAK 92 %23
87Berrin Kardaş 92 %23
88Elif92 %23
89Aslı Buğlem Akdeniz92 %23
90Eylül Altunsoy92 %23
91Selim Avcı92 %23
92Meryem Turgut 92 %23
93Belinay92 %23
94Soykan92 %23
95dk92 %23
96İsmail92 %23
97Muhammed Kerim TOP90 %22.5
98Elif Çelebi90 %22.5
99Ecrin Değirmenci 88 %22
100Ecrin88 %22
101Ceyda88 %22
102Umut YUMUŞAK 88 %22
103yelda88 %22
104Rojin Barıştıran88 %22
105Güneş Vural88 %22
106MİNA SU CAV88 %22
107Nisanur KARA 88 %22
108Sait88 %22
109Emir Yıldırım88 %22
110Eren Torun88 %22
111Emir Efe Altuntaş 88 %22
112aleyna88 %22
113İrem hazar88 %22
114Ege Öztürk88 %22
115Mehmet efe88 %22
116seren88 %22
117Umuthan Darıcı88 %22
118Alper Kağan an Şişli 88 %22
119Elif Rana88 %22
120Sefa kaya88 %22
121Ebrar88 %22
122eymen lütfullah haydar88 %22
123Zeynep Sönmez 88 %22
124Hilal Akçay88 %22
125Havva Betül Çomruk88 %22
126Medine88 %22
127Eylül Başak Türkmen86.67 %21.67
128Kevser86 %21.5
129Ceylin Erva Erbaş86 %21.5
130Necati YAYLALI86 %21.5
131Ayşe Ecrin EROL 84 %21
132Yaren Akcan84 %21
133Şevval Kaya84 %21
1345 A84 %21
135m. emir göksu84 %21
136Zeynep Erva ALINAK84 %21
137dery nur iskender84 %21
138TUANA BULĞAY 84 %21
139Ömer84 %21
140Hatice Kübra Kaya 84 %21
141Emir Alp84 %21
142Duru Varışlı 84 %21
143Fatıma Erva 84 %21
144Hamza Soylu84 %21
145İbrahim84 %21
146Zeynep percin84 %21
147Belinay övgü alkan84 %21
148Aytunç 84 %21
149incisu uzun84 %21
150Ali Eymen USLU84 %21
151Umut ünal84 %21
152Aylin gömre 84 %21
153GökBer84 %21
154Efe84 %21
155Eda Su84 %21
156Mehmet çağrı Yilmaz84 %21
157Zehra Çolakoğlu84 %21
158utku can84 %21
159İbrahim Ege84 %21
160Emir Göral82.4 %20.6
161Emir Furkan işık 82 %20.5
162Yusuf81.33 %20.33
163Arzu80 %20
164Talha80 %20
165Ef380 %20
166Elif İkbal irken80 %20
167DURU İLKAY ÇAKIR80 %20
168Ayse80 %20
169safure nur terzi80 %20
170Erkan80 %20
171Çiğse 80 %20
172Eymen Gültekin 80 %20
173Emirhan Çelebi80 %20
174Elif Nisanur Atar80 %20
175Umutaliözdemir80 %20
176Mustafa Berke80 %20
177Miraç80 %20
178İbrahim Ege EVRENSEL80 %20
179O faruk arici80 %20
180ÖMER EFE Toprakcı 80 %20
181Betül Yıldız80 %20
182mustafa melih akın 80 %20
183Ömer Faruk Yıldırım80 %20
184Buse çelik 80 %20
185emir80 %20
186Ali Emir Koçak80 %20
187Eren80 %20
188Reyhan er80 %20
189Sılanur soylu 77.71 %19.43
190Hayri küçüktaş77.6 %19.4
191Bahar77.33 %19.33
192Erdoğan77.14 %19.29
193Şule Durmaz76 %19
194Melih76 %19
195Firdevs Selin KILIÇ 76 %19
196Ebrar uzun 76 %19
197Gürkan Toprak Yılmaz76 %19
198AHMET ERDEM76 %19
199Eren Bayar76 %19
200Buğlem Karataş76 %19
201Ayşe Berra Sarıtaş 76 %19
202Sercan76 %19
203Eylül76 %19
204Hakan76 %19
205Yasemin76 %19
206Ebrar76 %19
207Zeynep Berru güler76 %19
208Hazal76 %19
209arda76 %19
210Eyyüp Arslan76 %19
211Ahmet Kaan Barut76 %19
212NURSENA76 %19
213Çınar Ata Günday76 %19
214nilsu76 %19
215Bilgenur 76 %19
216Kayra kaya76 %19
217Yusuf76 %19
218Ufuk Emir Yıldırım76 %19
219Alya Zeynep76 %19
220Ahmet sühan76 %19
221irem76 %19
222Mustafa TAŞCI76 %19
223Zeynep Ebrar Su Mutlu76 %19
224Aziz76 %19
225Batuhan76 %19
226Efe erdem76 %19
227Berkay Almaz76 %19
228Ece76 %19
229Mervegül76 %19
230Elfin Aydın 5/B74.4 %18.6
231Süleyman Arif ARARAT73.33 %18.33
232Eslem73.33 %18.33
233Berat Adanir72 %18
234Elifsu BAYNAL 72 %18
235Hümeyra Demir72 %18
236Sılanur soylu 72 %18
237Osman kerem72 %18
238Azra72 %18
239Ahmet Taha Yiğit72 %18
240kevser kaya72 %18
241Esennur Şaşmaz 72 %18
242Deniz Sunguray72 %18
243y72 %18
244İremsu Aleyna Sütiçen72 %18
245Kayra Caldar72 %18
246Medine gülü beşiroğlu72 %18
247Mehmet72 %18
248Fatmanur72 %18
249Berkay Çetin72 %18
250Hatice Nur72 %18
251Eymen Tutkun 72 %18
252Yağmur Akbaba72 %18
253Nazlı boyraz72 %18
254furkan72 %18
255Mutlu Can72 %18
256Efe 72 %18
257Hira Ecrin YAMAN 72 %18
258jhuyyg72 %18
259Ezgi 71.2 %17.8
260Emir Gürsan 71 %17.75
261Ümmügülsüm71 %17.75
262Yiğit70.22 %17.56
263İrem Su70 %17.5
264Hasan 70 %17.5
265Yusuf 70 %17.5
266Erva69 %17.25
267Mehmet VANLI68 %17
268Mert Cesur Deveci68 %17
269Yunus Emre YILDIZOĞLU 68 %17
270Ff68 %17
271Yusuf can kısmet 68 %17
272ARAS68 %17
273Veysel68 %17
274Talha Tuna Yalman68 %17
275Ecrin nisa özkan68 %17
276İsmail berk68 %17
277Sümeyye Derin68 %17
278Kağan Türkan 68 %17
279Gizemnur Zaman68 %17
280Hayrunisa Altay68 %17
281ELA NUR 68 %17
282Hümeyra68 %17
283burak 68 %17
284Hattu9168 %17
285Damla Avcı 68 %17
286Belinay68 %17
287Ahmet eren68 %17
288Süleyman Enes Serin68 %17
289çınar şertefoglu68 %17
290Azra66.67 %16.67
291KEREM 66.67 %16.67
292Ecrin Taşyürek 66 %16.5
293Medine66 %16.5
294Kadirhan ışık65 %16.25
295M Necib 64 %16
296BEREN64 %16
297Çınar Efe Çelikkol64 %16
298Utku Erol 64 %16
299nimet64 %16
300Mehmet efe kaya64 %16
301İrem64 %16
302İbrahim64 %16
303Semih Önal64 %16
304Yusuf demir64 %16
305ibrahim64 %16
306Mehmet Akça64 %16
307Yunus emre cengiz64 %16
308Muhammed Duran Tekkol64 %16
309Kübra Kuruçay64 %16
310Furkan 62.29 %15.57
311Göktüğ61 %15.25
312Sırrı Efe TÜRKER60 %15
313buse60 %15
314Ecemsu 60 %15
315Muhammed 60 %15
316Süleyman60 %15
317İsmail uğur60 %15
318Hanife nisa cılı60 %15
319Emirhan Esad 60 %15
320Burcu60 %15
321Şerife Nur 60 %15
322Ecrin Nisa Sezer 60 %15
323Emir60 %15
324Nisanur Cemre 60 %15
325Nisanur 60 %15
326Zeynep60 %15
327Aysu60 %15
328Cemre Taşkın58.67 %14.67
329Kuzey KESEN 58 %14.5
330Eymen Vural56 %14
331berra56 %14
332Mehmet Salih Fırat56 %14
333Murat ER 56 %14
334Derin imren56 %14
335Eren yılmaz56 %14
336Yusuf Buğra Alabaş56 %14
337Ruveyda56 %14
338ŞEYMA ERDEMİR56 %14
339Dursuniye 56 %14
340Cansu 56 %14
341Yüsrsnur54.67 %13.67
342Mizgin gökçe54 %13.5
343Asya erdem 54 %13.5
344Enise Halime Karaaslan 54 %13.5
345Ahmed Erkam Abdülhakim Yılmaz 53.33 %13.33
346Oğuzhan53.33 %13.33
347livanur52 %13
348Çınar52 %13
349Mehmet Melih Korkmaz 52 %13
350Ekber52 %13
351yusufdogan 52 %13
352Ali52 %13
353Miray elif taşcı52 %13
354Muhsin52 %13
355Ahsen Şahin52 %13
356Elmas52 %13
357Buğra Furkan Dindar52 %13
358Rojin gökalp52 %13
359As52 %13
360Tunahan52 %13
361Adem Esat Aça52 %13
362Nisanur Doğan52 %13
363Hafsanur 51.2 %12.8
364cem50 %12.5
365bamboi48 %12
366Efe48 %12
367Muhammet sefa çelik 48 %12
368Fatih48 %12
369melis48 %12
370Ecrin Naz 48 %12
371Ecem su çapa48 %12
372Tahsin adar48 %12
373Elanur48 %12
374Elif İkbal İrken 48 %12
375Ali Hamza 48 %12
376Miraç Çalışkan47 %11.75
377Emir Buğra46 %11.5
378Ecrin Sinem Yürüsün 46 %11.5
379Zeynep Başçı45.6 %11.4
380makbulesu45.33 %11.33
381Hatice Kübra Narin45.33 %11.33
382Baran Deniz44 %11
383ceylin44 %11
384Alper Akgül 44 %11
385Yaşar Batuhan Çelik44 %11
386Muhammet Umut Erdemir 44 %11
387Meryem Kara44 %11
388Ceren demir44 %11
389Melih44 %11
390Kayra 5/B43.33 %10.83
391Yagmur42 %10.5
392Ali40 %10
393Necib 40 %10
394Alperen Şevket GELÖZ40 %10
395Muhammet Mustafa 40 %10
396Mert40 %10
397şevval40 %10
398Şerife 40 %10
399Elif Kaya 38 %9.5
400efe36 %9
401Edanur36 %9
402Nuran Aydilek36 %9
403Ecrin36 %9
404Zeynep36 %9
405Mehmet Emin Varli36 %9
406Irmak Yıldız36 %9
407Amine34 %8.5
408Nildanur geçibesler32 %8
4095b32 %8
410Mehmet bağışlayan32 %8
411Sarp Arslan32 %8
412Berkay32 %8
413Arda demir32 %8
414Elanur GÜNDOĞDU 32 %8
415Berat32 %8
416Mehmet VANLI32 %8
417Meryem yılgın32 %8
418Eflin Melisa Ak32 %8
419hjkk32 %8
420Burak30 %7.5
421Mert Cesur Deveci30 %7.5
422Bilal29.33 %7.33
423Ahmet Armağan ALTAŞ28.44 %7.11
424ş,llk28 %7
425yasar28 %7
426muslim28 %7
427Mustafa Ergut28 %7
428Yusuf Efe28 %7
429Ahmet Selim 28 %7
430Sevgi28 %7
431Halil İbrahim Çetin28 %7
432Fatma ceren demirtas28 %7
433Betül28 %7
434Erva26.67 %6.67
435Rojerin Zaraj Bürçün25 %6.25
436Makbule24.53 %6.13
437mehmet24 %6
438Hafsanur 24 %6
439Beril24 %6
440Ecrin24 %6
441MEVLÜT SEMİH BELEN 24 %6
442Muhammet Çetin 22 %5.5
443ECRİN20 %5
444FtwhYsgsy20 %5
445Elanur20 %5
446ht20 %5
447Irmakecrin16.44 %4.11
448BERRAK16 %4
449Yiğitberk 16 %4
450miray16 %4
451Etemege16 %4
452feyza16 %4
453Ahmet Armağan12 %3
454ALPER AKGÜL12 %3
455Elif 10 %2.5
456iyad9.33 %2.33
457Sümeyye 8 %2
458MİNA BÜRKEK8 %2
459Kuzey kesen8 %2
460Yasin4 %1
461Mustafa4 %1
462Muhammet sefa çelik 4 %1
463Semanur 4 %1
464Jori Kordi4 %1
465buğlem şenol4 %1
466sdfghj0 %0
467Burak0 %0
468ffddfhffdff0 %0
469Yağmur0 %0
470ssssss0 %0
471gddgf0 %0
472Nuri Çağrı0 %0
473Serife0 %0
474İbrahim arıkan0 %0
475Zeynep0 %0
476Muhammet sefa çelik 0 %0
477Elif KARASU0 %0
478Hacer0 %0
479İsmail berk 0 %0
480Fatih0 %0
481esra0 %0
482nisanurlu0 %0
483d0 %0
484F0 %0

Genel Sıralama

 
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131