5. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 534 Kazanımına kadar olan konulardan sorular vardır.

 

/25
8 oylar, 4.6 ortalama
749

5. Sınıf Deneme Sınavı

5. Sınıf 1. Dönem Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihi eser denir.

Verilen tanımdan hareketle;

 • Antik kent
 • Şelale
 • Mağara
 • Cami
 • Göl

örneklerinden kaç tanesinin tarihi eser olduğu söylenebilir?

2 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

I- Babil Kulesini inşa etmişlerdir.

II- Ay ve Güneş tutulmasını hesaplamışlardır.

III- Hammurabi Kanunlarını kullanmışlardır.

Babillerin özelliklerinden hangisi ya da hangileri Babillerin astronomi ile ilgilendiklerine kanıt oluşturur?

3 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Bursa’da bulunan bu tarihi köy, 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen bu köy, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen tarihi mekânımız aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 25

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal bilgiler dersinin öğrencilere sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • Türk tarihini ve kültürünü bilen vatandaşlar olarak yetişmemizi sağlamak,
 • Etkin ve üretken vatandaşlar olmamızı sağlamak,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmemizi sağlamak.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde verilen faydalara örnek olarak gösterilemez?

5 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Kurum

Belli bir amacı gerçekleştirmek için kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan yapı ve birliklerdir.
Grup  Ortak bir amaç için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu topluluktur.
Kalabalık Çok sayıda insanın organize olmadan bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa denir.

Tabloda verilen tanımlara göre;

I- Alışveriş merkezinde gezen insanlar

II- Okulun tiyatro kulübü

III- Belediyeler

uygun olan örneklerin sırasıyla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

6 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Merhaba ben Gökçe. Çevremdeki insanlar bana farklı ifadelerle seslenir. Babam ‘‘kızım’’, dedem ‘‘torunum’’, kardeşim ‘‘abla’’, sınıf arkadaşlarım ise ‘‘başkan’’ diye çağırıyor beni.

İnsanların Gökçe’ye farklı ifadeler ile seslenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinin değişkenlik göstermesi ile ilgili olabilir?

7 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Verilen şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Question Image

8 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

Buna göre bu ülkelerde yaşayan çocukların;

I- Sağlık,

II- Eğitim,

III- Güvenlik,

imkânlarından hangilerine erişimde sorun yaşadıkları söylenebilir?

9 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

Question Image

10 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Karadeniz bölgemizde bulunan Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bilgiden hareketle Yedigöllerin haritadaki illerden hangisinde bulunduğu söylenebilir?

Question Image

11 / 25

Kategori: 525. Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Günlük yaşamdaki kültürümüze ait unsurlar geçmişten günümüze gelişim ve etkileşim içerisindedir. Bazen biz kültürümüzle başka ülkeleri etkilerken bazen de başka milletlerin kültürü bizim kültürümüze yerleşebilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi başka milletlerin kültürümüz üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

12 / 25

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Her olayın bir veya birden çok nedeni olabileceği gibi bir veya birden çok sonucu da olabilir. Buna olayların çok boyutluluğu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç olayının sonuçları arasında gösterilemez?

13 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan düzlüktür.

İfade edilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

14 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

 • Şehir devleti şeklinde yönetildikleri için özgür düşünce ortamı oluşmuştur.
 • Deniz ticareti ile hem farklı medeniyetlerle etkileşime girmiş hem de zenginleşmişlerdir.
 • Zenginlerin sanat ve bilim insanlarını desteklemeleri sonucunda da bilimde ilerlemişlerdir.
 • Diyojen, Homeros, Herodot, Tales ve Hipokrat bu dönemin önemli isimleridir.

Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

15 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Görselde numaralandırılarak gösterilen yeryüzü şekillerinin adları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

Question Image

16 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

“Mezopotamya’da ortaya çıkan ilk uygarlık olan Sümerler bilimde ilerlemişlerdir.” diyen Gözde öğretmen bu düşüncesini desteklemek için;

I- Kerpiç evler inşa etmişlerdir.

II- Ay yılı Esaslı Takvimi yapmışlardır.

III- Tekerleği icat etmişlerdir.

örneklerinden hangilerini vermiş olabilir?

17 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Ahmet Bey, Akdeniz ikliminin etkili olduğu bir bölgede yaşamaktadır.
Buna göre Ahmet Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

18 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesine göre her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve aileye sahip olma hakkı vardır.

Buna göre aşağıdaki verilen olaylardan hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinin ihlal edildiğini gösterir?

19 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı hangi doğal afete neden olabilir?

20 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

Hititler,

 • Aile hukuku, miras, evlenme gibi medeni hukukun konuları yazılı kanunlarla düzenlenmiştir.
 • Tanrılara hesap vermek için anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır.
 • Kralları başkomutan, başyargıç ve başrahiptir.
 • Çivi yazısını kullanmışlardır.

Hititler ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

21 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde et yemekleri, zeytinin çok yetiştirildiği Ege Bölgesi’nde zeytinyağlı yemekler, balıkçılığın sıkça yapıldığı ve yoğun mısır yetiştirilen Karadeniz Bölgesi’nde hamsili, mısır unlu, lahanalı yemekler, tahılın bol olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde hamur işi yemekler çokça yapılmaktadır.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki unsurlardan;

I- İklim

II- Coğrafi özellikler

III- Turizm faaliyetleri

hangilerinin yemek kültürü üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

22 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Bilgiler

Doğru mu yanlış mı?
1- Halk oyunları düğün, nişan, asker uğurlama, sünnet töreni ve bayramlar gibi kutlamalarda sergilenmektedir.  
2- Gelenek ve görenekler toplumu bir arada tutan değerlerdir.  
3- Halk oyunları konularını doğadan ve toplumsal olaylardan almazlar.  

Kültüre ilişkin verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

23 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

 • Kars’ta kışın ulaşım zordur.
 • Akdeniz’de taş evler yaygındır.
 • Rize’de hep şemsiye taşıyoruz.
 • İzmir’de ince elbiseler giyeriz.

Bu bilgilerden yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Question Image

25 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Fırat Nehri’nin kıyısında bulunan ………. Antik Kenti’nde heykeller, kabartmalar ve sanat harikası mozaikler bulunmaktadır. “Çingene Kızı” adı verilen mozaiğe de ev sahipliği yapan bu antik kent Gaziantep ili sınırlarında bulunmaktadır.

Metinde (…) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hilal Bayrak100 %25
2Aişe güler100 %25
3Umut YUMUŞAK 100 %25
4Nisanur Kara 5/B100 %25
5Muhammed Emin Kocaturk 100 %25
6Şule YILMAZ100 %25
7Umut YUMUŞAK 100 %25
85/D Muhammed Melikşah BERK100 %25
9Kxkd100 %25
10aenstıen100 %25
11Birkan ın marifetleri100 %25
12Mehmet Çelik 100 %25
13Ahmet100 %25
14selda100 %25
15Elif Çiragöz100 %25
16Nuriye Sarıgül 100 %25
17Emirhan 100 %25
18Muhammed Sait100 %25
19Osman Alperen Özkul100 %25
20Özge Maraşlı100 %25
21DENİZ 100 %25
22 Umut YUMUŞAK 100 %25
23BEYZA ÇELİK 100 %25
24Reyyan SEÇGİN 5/H100 %25
25Sefa100 %25
26Aişe Humeyra Doğan100 %25
27Zerrin elif karakoç100 %25
28Mücahit Büber100 %25
29Ela özdemir 100 %25
30Hale Betül100 %25
31Rüzgar100 %25
32Kübra 98 %24.5
33Elif Eylül Kurtkaya 98 %24.5
34Ecrin98 %24.5
35Yiğit yılmaz96 %24
36Seadet Saka96 %24
37Berra Altınkaya 96 %24
38Eymen Vural96 %24
39Berat96 %24
40Yağmur Alkaşı 96 %24
41ÜmmühanNur96 %24
42Hatice Nur96 %24
43Ali96 %24
44T96 %24
45adullah emir yaşar96 %24
46Kezban 96 %24
47Aa96 %24
48Ecem96 %24
49ELA MAİ 5B96 %24
50Zümra Keleş 96 %24
51Zeynep Asmin CEBBA96 %24
52Bilge96 %24
53Yavuz DEĞİRMENCİ96 %24
54Kivanc96 %24
55Niyazi 96 %24
56Zehra96 %24
57EBRAR ZÜMRA SOYLU96 %24
58ttt96 %24
59Şerife gülsemin96 %24
60Ceyda96 %24
61Pelin96 %24
62Hidayet Gündüz96 %24
63Eylül günbeyi94 %23.5
64HİLAL BAYRAK94 %23.5
65Murathan Yıldırım94 %23.5
66mustafa aygir92 %23
67Esat92 %23
68Güneş Vural92 %23
69Emir altunkaya92 %23
70Elanur Acar92 %23
71Ayşe Nur YILMAZ92 %23
72Esennur Şaşmaz 92 %23
73Bora BORAN92 %23
74Talha Evren92 %23
75SAMİ92 %23
76Okyanus92 %23
77Berkay Daş92 %23
78beren92 %23
79Ayla92 %23
80Hatice Günel 92 %23
81Melis 92 %23
82Gülnihal Aykul 92 %23
83Kaan92 %23
84Kuzey TARAN92 %23
85Sebahat92 %23
86Fatma Zehra Yeşil92 %23
87Umut YUMUŞAK 92 %23
88Berrin Kardaş 92 %23
89Elif92 %23
90Aslı Buğlem Akdeniz92 %23
91Eylül Altunsoy92 %23
92Selim Avcı92 %23
93Meryem Turgut 92 %23
94Belinay92 %23
95Soykan92 %23
96dk92 %23
97İsmail92 %23
98Muhammed Kerim TOP90 %22.5
99Elif Çelebi90 %22.5
100Ecrin Değirmenci 88 %22
101Ecrin88 %22
102Ceyda88 %22
103Umut YUMUŞAK 88 %22
104yelda88 %22
105Rojin Barıştıran88 %22
106Güneş Vural88 %22
107MİNA SU CAV88 %22
108Nisanur KARA 88 %22
109Sait88 %22
110Emir Yıldırım88 %22
111Eren Torun88 %22
112Emir Efe Altuntaş 88 %22
113aleyna88 %22
114İrem hazar88 %22
115Ege Öztürk88 %22
116Mehmet efe88 %22
117seren88 %22
118Umuthan Darıcı88 %22
119Alper Kağan an Şişli 88 %22
120Elif Rana88 %22
121Sefa kaya88 %22
122Ebrar88 %22
123eymen lütfullah haydar88 %22
124Zeynep Sönmez 88 %22
125Hilal Akçay88 %22
126Havva Betül Çomruk88 %22
127Medine88 %22
128Eylül Başak Türkmen86.67 %21.67
129Kevser86 %21.5
130Ceylin Erva Erbaş86 %21.5
131Necati YAYLALI86 %21.5
132Ayşe Ecrin EROL 84 %21
133Yaren Akcan84 %21
134Şevval Kaya84 %21
1355 A84 %21
136m. emir göksu84 %21
137Zeynep Erva ALINAK84 %21
138dery nur iskender84 %21
139TUANA BULĞAY 84 %21
140Ömer84 %21
141Hatice Kübra Kaya 84 %21
142Emir Alp84 %21
143Duru Varışlı 84 %21
144Fatıma Erva 84 %21
145Hamza Soylu84 %21
146İbrahim84 %21
147Zeynep percin84 %21
148Belinay övgü alkan84 %21
149Aytunç 84 %21
150incisu uzun84 %21
151Ali Eymen USLU84 %21
152Umut ünal84 %21
153Aylin gömre 84 %21
154GökBer84 %21
155Efe84 %21
156Eda Su84 %21
157Mehmet çağrı Yilmaz84 %21
158Zehra Çolakoğlu84 %21
159utku can84 %21
160İbrahim Ege84 %21
161ayşe<384 %21
162Emir Göral82.4 %20.6
163Emir Furkan işık 82 %20.5
164Yusuf81.33 %20.33
165Arzu80 %20
166Talha80 %20
167Ef380 %20
168Elif İkbal irken80 %20
169DURU İLKAY ÇAKIR80 %20
170Ayse80 %20
171safure nur terzi80 %20
172Erkan80 %20
173Çiğse 80 %20
174Eymen Gültekin 80 %20
175Emirhan Çelebi80 %20
176Elif Nisanur Atar80 %20
177Umutaliözdemir80 %20
178Mustafa Berke80 %20
179Miraç80 %20
180İbrahim Ege EVRENSEL80 %20
181O faruk arici80 %20
182ÖMER EFE Toprakcı 80 %20
183Betül Yıldız80 %20
184mustafa melih akın 80 %20
185Ömer Faruk Yıldırım80 %20
186Buse çelik 80 %20
187emir80 %20
188Ali Emir Koçak80 %20
189Eren80 %20
190Reyhan er80 %20
191BAHar80 %20
192Sılanur soylu 77.71 %19.43
193Hayri küçüktaş77.6 %19.4
194Bahar77.33 %19.33
195Erdoğan77.14 %19.29
196Şule Durmaz76 %19
197Melih76 %19
198Firdevs Selin KILIÇ 76 %19
199Ebrar uzun 76 %19
200Gürkan Toprak Yılmaz76 %19
201AHMET ERDEM76 %19
202Eren Bayar76 %19
203Buğlem Karataş76 %19
204Ayşe Berra Sarıtaş 76 %19
205Sercan76 %19
206Eylül76 %19
207Hakan76 %19
208Yasemin76 %19
209Ebrar76 %19
210Zeynep Berru güler76 %19
211Hazal76 %19
212arda76 %19
213Eyyüp Arslan76 %19
214Ahmet Kaan Barut76 %19
215NURSENA76 %19
216Çınar Ata Günday76 %19
217nilsu76 %19
218Bilgenur 76 %19
219Kayra kaya76 %19
220Yusuf76 %19
221Ufuk Emir Yıldırım76 %19
222Alya Zeynep76 %19
223Ahmet sühan76 %19
224irem76 %19
225Mustafa TAŞCI76 %19
226Zeynep Ebrar Su Mutlu76 %19
227Aziz76 %19
228Batuhan76 %19
229Efe erdem76 %19
230Berkay Almaz76 %19
231Ece76 %19
232Mervegül76 %19
233Elfin Aydın 5/B74.4 %18.6
234Süleyman Arif ARARAT73.33 %18.33
235Eslem73.33 %18.33
236Berat Adanir72 %18
237Elifsu BAYNAL 72 %18
238Hümeyra Demir72 %18
239Sılanur soylu 72 %18
240Osman kerem72 %18
241Azra72 %18
242Ahmet Taha Yiğit72 %18
243kevser kaya72 %18
244Esennur Şaşmaz 72 %18
245Deniz Sunguray72 %18
246y72 %18
247İremsu Aleyna Sütiçen72 %18
248Kayra Caldar72 %18
249Medine gülü beşiroğlu72 %18
250Mehmet72 %18
251Fatmanur72 %18
252Berkay Çetin72 %18
253Hatice Nur72 %18
254Eymen Tutkun 72 %18
255Yağmur Akbaba72 %18
256Nazlı boyraz72 %18
257furkan72 %18
258Mutlu Can72 %18
259Efe 72 %18
260Hira Ecrin YAMAN 72 %18
261jhuyyg72 %18
262Ezgi 71.2 %17.8
263Emir Gürsan 71 %17.75
264Ümmügülsüm71 %17.75
265Yiğit70.22 %17.56
266İrem Su70 %17.5
267Hasan 70 %17.5
268Yusuf 70 %17.5
269Erva69 %17.25
270Mehmet VANLI68 %17
271Mert Cesur Deveci68 %17
272Yunus Emre YILDIZOĞLU 68 %17
273Ff68 %17
274Yusuf can kısmet 68 %17
275ARAS68 %17
276Veysel68 %17
277Talha Tuna Yalman68 %17
278Ecrin nisa özkan68 %17
279İsmail berk68 %17
280Sümeyye Derin68 %17
281Kağan Türkan 68 %17
282Gizemnur Zaman68 %17
283Hayrunisa Altay68 %17
284ELA NUR 68 %17
285Hümeyra68 %17
286burak 68 %17
287Hattu9168 %17
288Damla Avcı 68 %17
289Belinay68 %17
290Ahmet eren68 %17
291Süleyman Enes Serin68 %17
292çınar şertefoglu68 %17
293Azra66.67 %16.67
294KEREM 66.67 %16.67
295Ecrin Taşyürek 66 %16.5
296Medine66 %16.5
297Kadirhan ışık65 %16.25
298M Necib 64 %16
299Nisa64 %16
300BEREN64 %16
301Çınar Efe Çelikkol64 %16
302Utku Erol 64 %16
303nimet64 %16
304Mehmet efe kaya64 %16
305İrem64 %16
306İbrahim64 %16
307Semih Önal64 %16
308Yusuf demir64 %16
309ibrahim64 %16
310Mehmet Akça64 %16
311Yunus emre cengiz64 %16
312Muhammed Duran Tekkol64 %16
313Kübra Kuruçay64 %16
314Furkan 62.29 %15.57
315Göktüğ61 %15.25
316Sırrı Efe TÜRKER60 %15
317buse60 %15
318Ecemsu 60 %15
319Muhammed 60 %15
320Süleyman60 %15
321İsmail uğur60 %15
322Hanife nisa cılı60 %15
323Emirhan Esad 60 %15
324Burcu60 %15
325Sefa kaya60 %15
326Şerife Nur 60 %15
327Ecrin Nisa Sezer 60 %15
328Emir60 %15
329Nisanur Cemre 60 %15
330deniz erik60 %15
331Nisanur 60 %15
332Zeynep60 %15
333Aysu60 %15
334Cemre Taşkın58.67 %14.67
335Kuzey KESEN 58 %14.5
336Eymen Vural56 %14
337berra56 %14
338Mehmet Salih Fırat56 %14
339Murat ER 56 %14
340Derin imren56 %14
341Eren yılmaz56 %14
342Yusuf Buğra Alabaş56 %14
343Elifnaz Sahin56 %14
344Ruveyda56 %14
345ŞEYMA ERDEMİR56 %14
346Dursuniye 56 %14
347Cansu 56 %14
348Yüsrsnur54.67 %13.67
349Mizgin gökçe54 %13.5
350Asya erdem 54 %13.5
351Enise Halime Karaaslan 54 %13.5
352Ahmed Erkam Abdülhakim Yılmaz 53.33 %13.33
353Oğuzhan53.33 %13.33
354livanur52 %13
355Çınar52 %13
356Mehmet Melih Korkmaz 52 %13
357Ekber52 %13
358yusufdogan 52 %13
359Ali52 %13
360Miray elif taşcı52 %13
361Muhsin52 %13
362Ahsen Şahin52 %13
363Elmas52 %13
364Buğra Furkan Dindar52 %13
365Rojin gökalp52 %13
366As52 %13
367Tunahan52 %13
368Adem Esat Aça52 %13
369Nisanur Doğan52 %13
370Hafsanur 51.2 %12.8
371cem50 %12.5
372bamboi48 %12
373Efe48 %12
374Muhammet sefa çelik 48 %12
375Fatih48 %12
376melis48 %12
377Ecrin Naz 48 %12
378Ecem su çapa48 %12
379Tahsin adar48 %12
380Elanur48 %12
381Elif İkbal İrken 48 %12
382Ali Hamza 48 %12
383Miraç Çalışkan47 %11.75
384Emir Buğra46 %11.5
385Ecrin Sinem Yürüsün 46 %11.5
386Zeynep Başçı45.6 %11.4
387makbulesu45.33 %11.33
388Hatice Kübra Narin45.33 %11.33
389Baran Deniz44 %11
390ceylin44 %11
391Alper Akgül 44 %11
392Yaşar Batuhan Çelik44 %11
393Muhammet Umut Erdemir 44 %11
394Meryem Kara44 %11
395Ceren demir44 %11
396Melih44 %11
397Kayra 5/B43.33 %10.83
398Yagmur42 %10.5
399Ali40 %10
400Necib 40 %10
401Alperen Şevket GELÖZ40 %10
402Muhammet Mustafa 40 %10
403Mert40 %10
404şevval40 %10
405Şerife 40 %10
406Elif Kaya 38 %9.5
407efe36 %9
408Edanur36 %9
409Nuran Aydilek36 %9
410Ecrin36 %9
411Zeynep36 %9
412Mehmet Emin Varli36 %9
413Irmak Yıldız36 %9
414Amine34 %8.5
415Nildanur geçibesler32 %8
4165b32 %8
417Mehmet bağışlayan32 %8
418Sarp Arslan32 %8
419Berkay32 %8
420Arda demir32 %8
421Elanur GÜNDOĞDU 32 %8
422Berat32 %8
423Mehmet VANLI32 %8
424Meryem yılgın32 %8
425Eflin Melisa Ak32 %8
426hjkk32 %8
427Burak30 %7.5
428Mert Cesur Deveci30 %7.5
429Bilal29.33 %7.33
430Ahmet Armağan ALTAŞ28.44 %7.11
431ş,llk28 %7
432yasar28 %7
433muslim28 %7
434Mustafa Ergut28 %7
435Yusuf Efe28 %7
436Ahmet Selim 28 %7
437Sevgi28 %7
438Halil İbrahim Çetin28 %7
439Fatma ceren demirtas28 %7
440Betül28 %7
441Erva26.67 %6.67
442DORUK ŞAHİN 5/A25.33 %6.33
443Rojerin Zaraj Bürçün25 %6.25
444Makbule24.53 %6.13
445mehmet24 %6
446Hafsanur 24 %6
447a24 %6
448Beril24 %6
449Ecrin24 %6
450MEVLÜT SEMİH BELEN 24 %6
451Muhammet Çetin 22 %5.5
452ECRİN20 %5
453FtwhYsgsy20 %5
454Elanur20 %5
455ht20 %5
456Irmakecrin16.44 %4.11
457BERRAK16 %4
458Yiğitberk 16 %4
459miray16 %4
460Etemege16 %4
461feyza16 %4
462Ahmet Armağan12 %3
463ALPER AKGÜL12 %3
464Elif 10 %2.5
465iyad9.33 %2.33
466Sümeyye 8 %2
467MİNA BÜRKEK8 %2
468Kuzey kesen8 %2
469Yasin4 %1
470Mustafa4 %1
471Muhammet sefa çelik 4 %1
472Semanur 4 %1
473Jori Kordi4 %1
474buğlem şenol4 %1
475sdfghj0 %0
476Burak0 %0
477ffddfhffdff0 %0
478Yağmur0 %0
479ssssss0 %0
480gddgf0 %0
481Nuri Çağrı0 %0
482Serife0 %0
483İbrahim arıkan0 %0
484Zeynep0 %0
485Muhammet sefa çelik 0 %0
486Elif KARASU0 %0
487Hacer0 %0
488İsmail berk 0 %0
489Fatih0 %0
490esra0 %0
491nisanurlu0 %0
492d0 %0
493F0 %0

Genel Sıralama

 
Kon.AdPuanlar
1H11536
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1794
6ENSAR1686
7eeeee1667
8H1656
9İlayda1507
10asd1430
11d1413
12e1394
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1105
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H993
21ahmet 864
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe733
30ali707
31elif702
32Nisa Duru Bingül696
33ylllp690
34bbbbbbb673
35t668
36Furkan Yürük667
37Belinay663
38oykuıpıl660
39hjk657
40Elif645
41d620
42Y618
43A616
44Nisa Nur Kulaç604
45T604
46m603
47hhhhhh599
48j597
49aleyna583
50Ali579
51Ömer Enes ÇAKAL575
52Emine574
53Mirac Muhammet Topçu574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Q545
62Yunus Emre Göktaş542
63Mert 7F535
64Ares518
65Hazal517
66Reyyan513
67Ledeyna Güner513
68Ecrin Bayrak511
69deniz504
70Burak491
71Zeynep DEDE487
72Gümüş485
73ali485
74Kuzey484
75koraydulger483
76M.yiğit482
77naz480
78Buğra efe479
79Ü470
80Emine kayrak467
81Defne460
82esra459
83Arda451
84k451
85cesur449
86Nazlı445
87Zafer Ege Küçük 444
88Melih Hasan441
89Özge 440
90YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
91yylyş438
92Sabire437
93DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
94asd436
95Sümeyye432
96bilinmeyen430
97Neslihan Gül429
98imagine losing427
99Melek Vardar426
100İbrahim425
101R. Aytuğ Cıvak422
102Ali Batın TAN421
103ihsan mahir davuş420
104t419
105Azizcan aydoğan417
106Gülce Erkeç415
107Reyyan SEÇGİN 412
108A412
109Sare411
110Mirzat409
111yigit406
1126a406
113Elif405
114sevinç405
115Zehra Reyyan Yanmaz405
116Zeynep Çelebi403
117yağmurrr402
118Arda398
119Alper397
120UEVDJANA395
1216f391
122Aysun391
123Elif Şenol387
124Medine385
125Ayşe381
126Hiranur kendir380
1278a380
128f379
129Elif379
130Cemre378
131İlayda376
132gürkan375
133Esma374
134Arda Arabaci373
135Ali Efe İnceoğlu373
136hale ceylan 371
137cüneyt371
138İkra Nur Demir370
139Mina369
140blablabla369
141A369
142Baki368
143*367
144Ecrin 367
145Deniz Güren367
146seda366
147Hanibe 366
148Kardelen365
149Ramazan ışık364
150Nikolay363
151fvodk363
152Melek Büşra Cebeci361
153asa361
154MİNA SU CAV358
155Sümeyye354
156ahmet353
157a353
158sevim353
159tuncay352
160yağmur351
161Ege349
162Fenerli Çiftçi348
163cu347
164yusuf pro @345
165aaa345
166Oh uyuj jjhoj344
167oğuzhan343
168mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
169f340
170Hayrunisa Altay339
171alara339
172yağmur yılmaz336
173Asdf335
1746\\a334
175Yusuf İslam konuk332
176Nil soğancılar332
177Kd332
178Abdurrahman330
179rüzgar ünal329
180Medine Sıla Kayacan329
181Eylül328
182Nisa Çelik328
183Hasan327
184lòn327
185nehir326
186mehmet326
187Ali nazim324
188Damla323
189Kuzey Günsy321
190Ecrin320
191Eymencan320
192Çınar320
1935a320
194a318
195Ömür317
196Hikmet316
197Ahmet KORKMAZ315
198cansu314
199Ahmet Sağnak314
200Gökay313
201Benkim1232313
202Zeynep koç312
203Fehime özdemir312
204abcdef312
205KOLAYDI312
206cihab311
207Sema311
208Kerri309
209Dilek 309
210Tahir307
211macide307
212serra306
213a306
214Musa bulduk305
215Esma Enrar304
216YİĞİT UZUNOĞLU304
217n303
218dws302
219Elif Hoda301
220Bilal300
221q300
222Fatma Nur299
223ebrar299
224İslam Can299
225Nilda Ece Yılmaz298
226MERVE297
227kaan297
228Se297
229Kemal efe Cetin296
230efe296
231koray295
232a295
233Zeynep buğlem ANDAÇ294
234Büşra294
235y294
236Umut can294
237Yiğit ali Akkuş292
238Nisa çelikoğlu292
239Şeyma Nur Akkaya292
240Ə292
241Fatma292
242beren su oturak291
243asya291
244Ahmet291
245KAYLA NAZ290
246ada290
247Selin290
248aaaaaa289
249beloo288
250Burcu287
251Gülistan Nursu Ertürk287
252123287
253Ecrin285
254H284
255MİNA SU CAV284
256Doruk283
257sekizler283
258aa283
259DORUK ALİ TANDOĞAN282
260a282
261ada güler281
262emine280
263osman yüce279
264x279
265Hedibe Taş278
266g277
267gggg277
2682277
269Zeren ERTUĞRUL276
270Ramazan Sevindir276
271ege hayal276
272F275
273ilkan keneç275
274Mete275
2751275
276KEREM KARATAŞ275
277Aliberke Şahin274
278deneme274
279T272
280FEHİME272
281Ekin272
282Bahtiyar271
283Deniz Kılıç 270
284Alin asya270
285canan kara270
286k270
287a270
288aaa270
289Tuba 269
290Zehra Belinay Develi269
291efe doruk268
292Ahmet Burak267
293ecrin ayaz267
294Efe Bozkurt266
295Ecrin Karabacak 6-F266
296Neden266
297merve dağdelen266
298Mehmet Akif Ersoy265
299furkan264
300Yağzel264
301Azra cankilic264
302Görkem263
303a263
304ta262
305sılanur262
306Sayed osman261
307Mürşit Parlakgün261
308Beren KOÇ260
309Emre258
310eylül sude258
311Elif Tuana Kafşakoğlu256
312Guııoı256
313Aslı Beyza Güneş255
314Abdulgani kit255
315Alperen Doğankaya255
316Nil Er255
317ali255
318aynur254
319duru253
320İbrahim253
321zeliha kaya253
322Zeynep Beyza252
323Abdülhamit252
324B252
325Çağan252
326a252
327m252
328Meryemnur 251
329BenEuyfDeğilim251
3306/A251
331Muhammed başçi 250
332Yiğit250
333Hshs250
334çiğdem250
335Yağmur Ceylan249
336Ayberk249
337Esra pehlevan249
338Şervan tursun249
339gulcebi249
340Kağan248
341Zübeyir Esad Seçkin247
342Tuğberk karabudan246
343Akay Yalçın246
344Müjgan Minez246
345Mesude246
346Belinay245
347mnş245
348Zeynep244
349Rabia244
350A243
351ayşe243
352Döne Ada242
353Ibrahim242
354Yiğit Başarı241
355Adlem Gökçe Yaman241
356Irmak özer241
357Normal_bir_insan241
358hıdır yalçın241
359ertuğrul241
360zeynep sahra240
361Eren Müjdeci 240
3626-A240
363Zeynep Ceyda Koca240
364Elif239
365Şevval su yeniceli239
366Ceylin238
367Abdullah238
368Aysu238
369g238
370Betül ŞEKERCİ237
371Elif237
372wsd237
373Buseyne hasnavi236
374.235
375Dhkş235
376Gufiroe234
377IntelligenceBox234
378Aslı234
379Otsıtaur234
380e234
381Mert Ali YILDIRIM233
382Yunus Emre Göktaş233
383Fftgtgtgy233
384Hayrunnisa233
385a233
386Eren ÖZ 6/F233
387ökkkjjjj233
388bekir233
389Umut kamil232
390Erdem yücel232
391Öykü232
392Ecrin naz ataş231
393jjjjj231
394ggg231
395Rüzgar230
396Azra bolat230
3975/E230
398Samet229
399Fdjfyyt229
400Z.seray229
401Dfg229
402EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
403Muhammed Emin228
404Dosyal228
405mmmlll228
406Arda227
407tarık topçu227
408Enes Yiğit BAYKAL227
409Yiğit Alperen Kırpık227
410BATIN BERK YORULMAZ226
411Çağın Akgül226
412Melih226
413Defne yolcu 226
414Esma Hıra226
415Aybars226
416yaso226
417Emine naz 225
418Cihan Arda Demirel225
419Dfdömffl225
420hilal225
421Mustafa Osanmaz224
422azra224
423kjk224
424Yağız Yusuf Büyükdoğan224
425Şura Baynal224
426G224
427Bekirhan223
428H223
429Afra Fatıma Oflaz 222
430Yiğit Ali ÖZTÜRK222
431Eylül Görpeler 222
432Elif Başaran 222
433Sıdıka SARIBIYIK221
434G221
435W221
436Nehir220
437MHD HANI HALIMEH220
438Batuhan 220
439Kaan görkem BARIŞ220
440Ayşegül YELOĞLU220
441Azad220
4427b220
443Ebrar219
4445/A Aslı kaya218
445Mihrap Karaman218
446Ezda218
447Elif Uysal218
448Zeynep Oyman218
449Ceylin akardere217
450Sultan Ekin217
451Doğa ÇAM217
452Yusuf216
453Masal216
454Aa216
455çınar kankaya216
456Asya216
457Omar216
458lara215
459jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
460sena215
461Şüheda215
4627hg215
463haççik215
464Anıl Şenol215
465sfgh215
466İrem214
467Efecan214
468Yağmursu214
469ilayda214
470Barış Arın Yavuzcan214
471sümeyye214
4728d214
473fatma214
474Makbule213
475Alperendogankya213
476Rumeysa Akgün213
4775213
478Mete Büyükkasim 213
479Eylül mina212
480Ahmet SERİN 212
481Utku212
482Uras hıdır212
483Görkem212
484ada!☆211
485yusuf211
486ismail211
487dilber211
488Gamze210
489Esen210
490poyraz210
491Mahmut efe209
492Elifnur kara209
493cemada209
494ferhat209
4957B209
496Ahmet Yusuf208
497Aa208
498KAYRA207
499Deniz Ayabaktı 207
500Hazal207