5. Sınıf 1. Dönem Denemesi

Birinci dönem değerlendirmesi olarak da yararlanılabilecek bir testtir. 534 Kazanımına kadar olan konulardan sorular vardır.

 

/25
8 oylar, 4.6 ortalama
739

5. Sınıf Deneme Sınavı

5. Sınıf 1. Dönem Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Kurum

Belli bir amacı gerçekleştirmek için kanunlar çerçevesinde kurulmuş olan yapı ve birliklerdir.
Grup  Ortak bir amaç için bir araya gelen kişilerin oluşturduğu topluluktur.
Kalabalık Çok sayıda insanın organize olmadan bir araya gelmesiyle oluşan topluluğa denir.

Tabloda verilen tanımlara göre;

I- Alışveriş merkezinde gezen insanlar

II- Okulun tiyatro kulübü

III- Belediyeler

uygun olan örneklerin sırasıyla eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

2 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

 • Kars’ta kışın ulaşım zordur.
 • Akdeniz’de taş evler yaygındır.
 • Rize’de hep şemsiye taşıyoruz.
 • İzmir’de ince elbiseler giyeriz.

Bu bilgilerden yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Bilgiler

Doğru mu yanlış mı?
1- Halk oyunları düğün, nişan, asker uğurlama, sünnet töreni ve bayramlar gibi kutlamalarda sergilenmektedir.  
2- Gelenek ve görenekler toplumu bir arada tutan değerlerdir.  
3- Halk oyunları konularını doğadan ve toplumsal olaylardan almazlar.  

Kültüre ilişkin verilen bilgilerin “doğru-yanlış” durumuna göre sıralaması aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

4 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlar hakkında verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Question Image

5 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Geçmiş uygarlıklardan kalan kalıntı ve eserlere tarihi eser denir.

Verilen tanımdan hareketle;

 • Antik kent
 • Şelale
 • Mağara
 • Cami
 • Göl

örneklerinden kaç tanesinin tarihi eser olduğu söylenebilir?

6 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

I- Babil Kulesini inşa etmişlerdir.

II- Ay ve Güneş tutulmasını hesaplamışlardır.

III- Hammurabi Kanunlarını kullanmışlardır.

Babillerin özelliklerinden hangisi ya da hangileri Babillerin astronomi ile ilgilendiklerine kanıt oluşturur?

7 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

Hititler,

 • Aile hukuku, miras, evlenme gibi medeni hukukun konuları yazılı kanunlarla düzenlenmiştir.
 • Tanrılara hesap vermek için anal adı verilen yıllıklar yazmışlardır.
 • Kralları başkomutan, başyargıç ve başrahiptir.
 • Çivi yazısını kullanmışlardır.

Hititler ile ilgili verilen bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

8 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, dünyadaki çocukların yaklaşık dörtte birinin savaş, kriz ve doğal afetlerin etkilediği ülkelerde yaşadığını açıkladı.

Buna göre bu ülkelerde yaşayan çocukların;

I- Sağlık,

II- Eğitim,

III- Güvenlik,

imkânlarından hangilerine erişimde sorun yaşadıkları söylenebilir?

9 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde et yemekleri, zeytinin çok yetiştirildiği Ege Bölgesi’nde zeytinyağlı yemekler, balıkçılığın sıkça yapıldığı ve yoğun mısır yetiştirilen Karadeniz Bölgesi’nde hamsili, mısır unlu, lahanalı yemekler, tahılın bol olduğu İç Anadolu Bölgesi’nde hamur işi yemekler çokça yapılmaktadır.

Metinde verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki unsurlardan;

I- İklim

II- Coğrafi özellikler

III- Turizm faaliyetleri

hangilerinin yemek kültürü üzerinde etkili olduğu söylenebilir?

10 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

“Mezopotamya’da ortaya çıkan ilk uygarlık olan Sümerler bilimde ilerlemişlerdir.” diyen Gözde öğretmen bu düşüncesini desteklemek için;

I- Kerpiç evler inşa etmişlerdir.

II- Ay yılı Esaslı Takvimi yapmışlardır.

III- Tekerleği icat etmişlerdir.

örneklerinden hangilerini vermiş olabilir?

11 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Fırat Nehri’nin kıyısında bulunan ………. Antik Kenti’nde heykeller, kabartmalar ve sanat harikası mozaikler bulunmaktadır. “Çingene Kızı” adı verilen mozaiğe de ev sahipliği yapan bu antik kent Gaziantep ili sınırlarında bulunmaktadır.

Metinde (…) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

12 / 25

Kategori: 525. Geçmişten Günümüze Kültürümüz

Günlük yaşamdaki kültürümüze ait unsurlar geçmişten günümüze gelişim ve etkileşim içerisindedir. Bazen biz kültürümüzle başka ülkeleri etkilerken bazen de başka milletlerin kültürü bizim kültürümüze yerleşebilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi başka milletlerin kültürümüz üzerindeki etkisine örnek gösterilebilir?

13 / 25

Kategori: 512 Olaylar ve Sonuçları

Her olayın bir veya birden çok nedeni olabileceği gibi bir veya birden çok sonucu da olabilir. Buna olayların çok boyutluluğu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi göç olayının sonuçları arasında gösterilemez?

14 / 25

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

Bitki örtüsünün cılız, eğimin fazla olduğu yamaçlarda aşırı kar yağışı hangi doğal afete neden olabilir?

15 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Karadeniz bölgemizde bulunan Yedigöller Havzası, 1965 yılında milli park olarak korumaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yeraltı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli park içindeki “Köyyeri” mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.

Bu bilgiden hareketle Yedigöllerin haritadaki illerden hangisinde bulunduğu söylenebilir?

Question Image

16 / 25

Kategori: 523-4 Kültürel Özelliklerimiz

Verilen şemaya verilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Question Image

17 / 25

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

Türkiye haritası üzerinde gösterilen alanlardan hangisinde nüfus yoğunluğu daha azdır?

Question Image

18 / 25

Kategori: 522 Güzel Ülkem

Bursa’da bulunan bu tarihi köy, 700 yıllık bir geçmişe sahiptir. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen bu köy, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer almaktadır.

Yukarıda özellikleri verilen tarihi mekânımız aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Akarsular tarafından derin yarılmış, çevresine göre yüksekte olan düzlüktür.

İfade edilen yeryüzü şekli aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 25

Kategori: 514 Çocuk Hakları Her Yerde

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesine göre her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve aileye sahip olma hakkı vardır.

Buna göre aşağıdaki verilen olaylardan hangisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 9. maddesinin ihlal edildiğini gösterir?

21 / 25

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

Görselde numaralandırılarak gösterilen yeryüzü şekillerinin adları hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

Question Image

22 / 25

Kategori: 513 Haklarımı ve Sorumluluklarımı Biliyorum

Merhaba ben Gökçe. Çevremdeki insanlar bana farklı ifadelerle seslenir. Babam ‘‘kızım’’, dedem ‘‘torunum’’, kardeşim ‘‘abla’’, sınıf arkadaşlarım ise ‘‘başkan’’ diye çağırıyor beni.

İnsanların Gökçe’ye farklı ifadeler ile seslenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisinin değişkenlik göstermesi ile ilgili olabilir?

23 / 25

Kategori: 511 Öğrendiklerimi Uyguluyorum

Sosyal bilgiler dersinin öğrencilere sağladığı bazı faydalar şunlardır:

 • Türk tarihini ve kültürünü bilen vatandaşlar olarak yetişmemizi sağlamak,
 • Etkin ve üretken vatandaşlar olmamızı sağlamak,
 • Haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmemizi sağlamak.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi metinde verilen faydalara örnek olarak gösterilemez?

24 / 25

Kategori: 521 Tarihe Yolculuk

 • Şehir devleti şeklinde yönetildikleri için özgür düşünce ortamı oluşmuştur.
 • Deniz ticareti ile hem farklı medeniyetlerle etkileşime girmiş hem de zenginleşmişlerdir.
 • Zenginlerin sanat ve bilim insanlarını desteklemeleri sonucunda da bilimde ilerlemişlerdir.
 • Diyojen, Homeros, Herodot, Tales ve Hipokrat bu dönemin önemli isimleridir.

Hakkında bilgi verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

25 / 25

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

Ahmet Bey, Akdeniz ikliminin etkili olduğu bir bölgede yaşamaktadır.
Buna göre Ahmet Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hilal Bayrak100 %25
2Aişe güler100 %25
3Umut YUMUŞAK 100 %25
4Nisanur Kara 5/B100 %25
5Muhammed Emin Kocaturk 100 %25
6Şule YILMAZ100 %25
7Umut YUMUŞAK 100 %25
85/D Muhammed Melikşah BERK100 %25
9Kxkd100 %25
10aenstıen100 %25
11Birkan ın marifetleri100 %25
12Mehmet Çelik 100 %25
13Ahmet100 %25
14selda100 %25
15Elif Çiragöz100 %25
16Nuriye Sarıgül 100 %25
17Emirhan 100 %25
18Muhammed Sait100 %25
19Osman Alperen Özkul100 %25
20Özge Maraşlı100 %25
21DENİZ 100 %25
22 Umut YUMUŞAK 100 %25
23BEYZA ÇELİK 100 %25
24Reyyan SEÇGİN 5/H100 %25
25Sefa100 %25
26Aişe Humeyra Doğan100 %25
27Zerrin elif karakoç100 %25
28Mücahit Büber100 %25
29Ela özdemir 100 %25
30Hale Betül100 %25
31Rüzgar100 %25
32Kübra 98 %24.5
33Elif Eylül Kurtkaya 98 %24.5
34Ecrin98 %24.5
35Yiğit yılmaz96 %24
36Seadet Saka96 %24
37Berra Altınkaya 96 %24
38Eymen Vural96 %24
39Berat96 %24
40Yağmur Alkaşı 96 %24
41ÜmmühanNur96 %24
42Hatice Nur96 %24
43Ali96 %24
44adullah emir yaşar96 %24
45Kezban 96 %24
46Aa96 %24
47Ecem96 %24
48ELA MAİ 5B96 %24
49Zümra Keleş 96 %24
50Zeynep Asmin CEBBA96 %24
51Bilge96 %24
52Yavuz DEĞİRMENCİ96 %24
53Kivanc96 %24
54Niyazi 96 %24
55Zehra96 %24
56EBRAR ZÜMRA SOYLU96 %24
57ttt96 %24
58Şerife gülsemin96 %24
59Ceyda96 %24
60Pelin96 %24
61Hidayet Gündüz96 %24
62Eylül günbeyi94 %23.5
63HİLAL BAYRAK94 %23.5
64Murathan Yıldırım94 %23.5
65mustafa aygir92 %23
66Esat92 %23
67Güneş Vural92 %23
68Emir altunkaya92 %23
69Elanur Acar92 %23
70Ayşe Nur YILMAZ92 %23
71Esennur Şaşmaz 92 %23
72Bora BORAN92 %23
73Talha Evren92 %23
74SAMİ92 %23
75Okyanus92 %23
76Berkay Daş92 %23
77beren92 %23
78Ayla92 %23
79Hatice Günel 92 %23
80Melis 92 %23
81Gülnihal Aykul 92 %23
82Kaan92 %23
83Kuzey TARAN92 %23
84Sebahat92 %23
85Fatma Zehra Yeşil92 %23
86Umut YUMUŞAK 92 %23
87Berrin Kardaş 92 %23
88Elif92 %23
89Aslı Buğlem Akdeniz92 %23
90Eylül Altunsoy92 %23
91Selim Avcı92 %23
92Meryem Turgut 92 %23
93Belinay92 %23
94Soykan92 %23
95dk92 %23
96İsmail92 %23
97Muhammed Kerim TOP90 %22.5
98Elif Çelebi90 %22.5
99Ecrin Değirmenci 88 %22
100Ecrin88 %22
101Ceyda88 %22
102Umut YUMUŞAK 88 %22
103yelda88 %22
104Rojin Barıştıran88 %22
105Güneş Vural88 %22
106MİNA SU CAV88 %22
107Nisanur KARA 88 %22
108Sait88 %22
109Emir Yıldırım88 %22
110Eren Torun88 %22
111Emir Efe Altuntaş 88 %22
112aleyna88 %22
113İrem hazar88 %22
114Ege Öztürk88 %22
115Mehmet efe88 %22
116seren88 %22
117Umuthan Darıcı88 %22
118Alper Kağan an Şişli 88 %22
119Elif Rana88 %22
120Sefa kaya88 %22
121Ebrar88 %22
122eymen lütfullah haydar88 %22
123Zeynep Sönmez 88 %22
124Hilal Akçay88 %22
125Havva Betül Çomruk88 %22
126Medine88 %22
127Eylül Başak Türkmen86.67 %21.67
128Kevser86 %21.5
129Ceylin Erva Erbaş86 %21.5
130Necati YAYLALI86 %21.5
131Ayşe Ecrin EROL 84 %21
132Yaren Akcan84 %21
133Şevval Kaya84 %21
1345 A84 %21
135m. emir göksu84 %21
136Zeynep Erva ALINAK84 %21
137dery nur iskender84 %21
138TUANA BULĞAY 84 %21
139Ömer84 %21
140Hatice Kübra Kaya 84 %21
141Emir Alp84 %21
142Duru Varışlı 84 %21
143Fatıma Erva 84 %21
144Hamza Soylu84 %21
145İbrahim84 %21
146Zeynep percin84 %21
147Belinay övgü alkan84 %21
148Aytunç 84 %21
149incisu uzun84 %21
150Ali Eymen USLU84 %21
151Umut ünal84 %21
152Aylin gömre 84 %21
153GökBer84 %21
154Efe84 %21
155Eda Su84 %21
156Mehmet çağrı Yilmaz84 %21
157Zehra Çolakoğlu84 %21
158utku can84 %21
159İbrahim Ege84 %21
160Emir Göral82.4 %20.6
161Emir Furkan işık 82 %20.5
162Yusuf81.33 %20.33
163Arzu80 %20
164Talha80 %20
165Ef380 %20
166Elif İkbal irken80 %20
167DURU İLKAY ÇAKIR80 %20
168Ayse80 %20
169safure nur terzi80 %20
170Erkan80 %20
171Çiğse 80 %20
172Eymen Gültekin 80 %20
173Emirhan Çelebi80 %20
174Elif Nisanur Atar80 %20
175Umutaliözdemir80 %20
176Mustafa Berke80 %20
177Miraç80 %20
178İbrahim Ege EVRENSEL80 %20
179O faruk arici80 %20
180ÖMER EFE Toprakcı 80 %20
181Betül Yıldız80 %20
182mustafa melih akın 80 %20
183Ömer Faruk Yıldırım80 %20
184Buse çelik 80 %20
185emir80 %20
186Ali Emir Koçak80 %20
187Eren80 %20
188Reyhan er80 %20
189Sılanur soylu 77.71 %19.43
190Hayri küçüktaş77.6 %19.4
191Bahar77.33 %19.33
192Erdoğan77.14 %19.29
193Şule Durmaz76 %19
194Melih76 %19
195Firdevs Selin KILIÇ 76 %19
196Ebrar uzun 76 %19
197Gürkan Toprak Yılmaz76 %19
198AHMET ERDEM76 %19
199Eren Bayar76 %19
200Buğlem Karataş76 %19
201Ayşe Berra Sarıtaş 76 %19
202Sercan76 %19
203Eylül76 %19
204Hakan76 %19
205Yasemin76 %19
206Ebrar76 %19
207Zeynep Berru güler76 %19
208Hazal76 %19
209arda76 %19
210Eyyüp Arslan76 %19
211Ahmet Kaan Barut76 %19
212NURSENA76 %19
213Çınar Ata Günday76 %19
214nilsu76 %19
215Bilgenur 76 %19
216Kayra kaya76 %19
217Yusuf76 %19
218Ufuk Emir Yıldırım76 %19
219Alya Zeynep76 %19
220Ahmet sühan76 %19
221irem76 %19
222Mustafa TAŞCI76 %19
223Zeynep Ebrar Su Mutlu76 %19
224Aziz76 %19
225Batuhan76 %19
226Efe erdem76 %19
227Berkay Almaz76 %19
228Ece76 %19
229Mervegül76 %19
230Elfin Aydın 5/B74.4 %18.6
231Süleyman Arif ARARAT73.33 %18.33
232Eslem73.33 %18.33
233Berat Adanir72 %18
234Elifsu BAYNAL 72 %18
235Hümeyra Demir72 %18
236Sılanur soylu 72 %18
237Osman kerem72 %18
238Azra72 %18
239Ahmet Taha Yiğit72 %18
240kevser kaya72 %18
241Esennur Şaşmaz 72 %18
242Deniz Sunguray72 %18
243y72 %18
244İremsu Aleyna Sütiçen72 %18
245Kayra Caldar72 %18
246Medine gülü beşiroğlu72 %18
247Mehmet72 %18
248Fatmanur72 %18
249Berkay Çetin72 %18
250Hatice Nur72 %18
251Eymen Tutkun 72 %18
252Yağmur Akbaba72 %18
253Nazlı boyraz72 %18
254furkan72 %18
255Mutlu Can72 %18
256Efe 72 %18
257Hira Ecrin YAMAN 72 %18
258jhuyyg72 %18
259Ezgi 71.2 %17.8
260Emir Gürsan 71 %17.75
261Ümmügülsüm71 %17.75
262Yiğit70.22 %17.56
263İrem Su70 %17.5
264Hasan 70 %17.5
265Yusuf 70 %17.5
266Erva69 %17.25
267Mehmet VANLI68 %17
268Mert Cesur Deveci68 %17
269Yunus Emre YILDIZOĞLU 68 %17
270Ff68 %17
271Yusuf can kısmet 68 %17
272ARAS68 %17
273Veysel68 %17
274Talha Tuna Yalman68 %17
275Ecrin nisa özkan68 %17
276İsmail berk68 %17
277Sümeyye Derin68 %17
278Kağan Türkan 68 %17
279Gizemnur Zaman68 %17
280Hayrunisa Altay68 %17
281ELA NUR 68 %17
282Hümeyra68 %17
283burak 68 %17
284Hattu9168 %17
285Damla Avcı 68 %17
286Belinay68 %17
287Ahmet eren68 %17
288Süleyman Enes Serin68 %17
289çınar şertefoglu68 %17
290Azra66.67 %16.67
291KEREM 66.67 %16.67
292Ecrin Taşyürek 66 %16.5
293Medine66 %16.5
294Kadirhan ışık65 %16.25
295M Necib 64 %16
296BEREN64 %16
297Çınar Efe Çelikkol64 %16
298Utku Erol 64 %16
299nimet64 %16
300Mehmet efe kaya64 %16
301İrem64 %16
302İbrahim64 %16
303Semih Önal64 %16
304Yusuf demir64 %16
305ibrahim64 %16
306Mehmet Akça64 %16
307Yunus emre cengiz64 %16
308Muhammed Duran Tekkol64 %16
309Kübra Kuruçay64 %16
310Furkan 62.29 %15.57
311Göktüğ61 %15.25
312Sırrı Efe TÜRKER60 %15
313buse60 %15
314Ecemsu 60 %15
315Muhammed 60 %15
316Süleyman60 %15
317İsmail uğur60 %15
318Hanife nisa cılı60 %15
319Emirhan Esad 60 %15
320Burcu60 %15
321Sefa kaya60 %15
322Şerife Nur 60 %15
323Ecrin Nisa Sezer 60 %15
324Emir60 %15
325Nisanur Cemre 60 %15
326Nisanur 60 %15
327Zeynep60 %15
328Aysu60 %15
329Cemre Taşkın58.67 %14.67
330Kuzey KESEN 58 %14.5
331Eymen Vural56 %14
332berra56 %14
333Mehmet Salih Fırat56 %14
334Murat ER 56 %14
335Derin imren56 %14
336Eren yılmaz56 %14
337Yusuf Buğra Alabaş56 %14
338Ruveyda56 %14
339ŞEYMA ERDEMİR56 %14
340Dursuniye 56 %14
341Cansu 56 %14
342Yüsrsnur54.67 %13.67
343Mizgin gökçe54 %13.5
344Asya erdem 54 %13.5
345Enise Halime Karaaslan 54 %13.5
346Ahmed Erkam Abdülhakim Yılmaz 53.33 %13.33
347Oğuzhan53.33 %13.33
348livanur52 %13
349Çınar52 %13
350Mehmet Melih Korkmaz 52 %13
351Ekber52 %13
352yusufdogan 52 %13
353Ali52 %13
354Miray elif taşcı52 %13
355Muhsin52 %13
356Ahsen Şahin52 %13
357Elmas52 %13
358Buğra Furkan Dindar52 %13
359Rojin gökalp52 %13
360As52 %13
361Tunahan52 %13
362Adem Esat Aça52 %13
363Nisanur Doğan52 %13
364Hafsanur 51.2 %12.8
365cem50 %12.5
366bamboi48 %12
367Efe48 %12
368Muhammet sefa çelik 48 %12
369Fatih48 %12
370melis48 %12
371Ecrin Naz 48 %12
372Ecem su çapa48 %12
373Tahsin adar48 %12
374Elanur48 %12
375Elif İkbal İrken 48 %12
376Ali Hamza 48 %12
377Miraç Çalışkan47 %11.75
378Emir Buğra46 %11.5
379Ecrin Sinem Yürüsün 46 %11.5
380Zeynep Başçı45.6 %11.4
381makbulesu45.33 %11.33
382Hatice Kübra Narin45.33 %11.33
383Baran Deniz44 %11
384ceylin44 %11
385Alper Akgül 44 %11
386Yaşar Batuhan Çelik44 %11
387Muhammet Umut Erdemir 44 %11
388Meryem Kara44 %11
389Ceren demir44 %11
390Melih44 %11
391Kayra 5/B43.33 %10.83
392Yagmur42 %10.5
393Ali40 %10
394Necib 40 %10
395Alperen Şevket GELÖZ40 %10
396Muhammet Mustafa 40 %10
397Mert40 %10
398şevval40 %10
399Şerife 40 %10
400Elif Kaya 38 %9.5
401efe36 %9
402Edanur36 %9
403Nuran Aydilek36 %9
404Ecrin36 %9
405Zeynep36 %9
406Mehmet Emin Varli36 %9
407Irmak Yıldız36 %9
408Amine34 %8.5
409Nildanur geçibesler32 %8
4105b32 %8
411Mehmet bağışlayan32 %8
412Sarp Arslan32 %8
413Berkay32 %8
414Arda demir32 %8
415Elanur GÜNDOĞDU 32 %8
416Berat32 %8
417Mehmet VANLI32 %8
418Meryem yılgın32 %8
419Eflin Melisa Ak32 %8
420hjkk32 %8
421Burak30 %7.5
422Mert Cesur Deveci30 %7.5
423Bilal29.33 %7.33
424Ahmet Armağan ALTAŞ28.44 %7.11
425ş,llk28 %7
426yasar28 %7
427muslim28 %7
428Mustafa Ergut28 %7
429Yusuf Efe28 %7
430Ahmet Selim 28 %7
431Sevgi28 %7
432Halil İbrahim Çetin28 %7
433Fatma ceren demirtas28 %7
434Betül28 %7
435Erva26.67 %6.67
436Rojerin Zaraj Bürçün25 %6.25
437Makbule24.53 %6.13
438mehmet24 %6
439Hafsanur 24 %6
440Beril24 %6
441Ecrin24 %6
442MEVLÜT SEMİH BELEN 24 %6
443Muhammet Çetin 22 %5.5
444ECRİN20 %5
445FtwhYsgsy20 %5
446Elanur20 %5
447ht20 %5
448Irmakecrin16.44 %4.11
449BERRAK16 %4
450Yiğitberk 16 %4
451miray16 %4
452Etemege16 %4
453feyza16 %4
454Ahmet Armağan12 %3
455ALPER AKGÜL12 %3
456Elif 10 %2.5
457iyad9.33 %2.33
458Sümeyye 8 %2
459MİNA BÜRKEK8 %2
460Kuzey kesen8 %2
461Yasin4 %1
462Mustafa4 %1
463Muhammet sefa çelik 4 %1
464Semanur 4 %1
465Jori Kordi4 %1
466buğlem şenol4 %1
467sdfghj0 %0
468Burak0 %0
469ffddfhffdff0 %0
470Yağmur0 %0
471ssssss0 %0
472gddgf0 %0
473Nuri Çağrı0 %0
474Serife0 %0
475İbrahim arıkan0 %0
476Zeynep0 %0
477Muhammet sefa çelik 0 %0
478Elif KARASU0 %0
479Hacer0 %0
480İsmail berk 0 %0
481Fatih0 %0
482esra0 %0
483nisanurlu0 %0
484d0 %0
485F0 %0

Genel Sıralama

 
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166