Zonguldak İl MEM Yarıyıl Tatili Deneme Sınavı

Zonguldak İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

/10
0 oylar, 0 ortalama
363

8. Sınıf Deneme Sınavı

Zonguldak İl MEM Yarıyıl Tatili Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra Kurucu Meclis oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıklarına son verilerek laik anlayışın temeli atıldı. Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askeri ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu kabul edildi. Fransız İhtilali’nin getirdiği eşitlik, özgürlük, adalet , milliyetçilik gibi kavramlar dünyaya yayıldı.

Fransız İhtilali’nin sonuçlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

2 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu
ve 40 makinalı tüfeği Ermenilerden alarak Doğu Cephesi’nin ilk zafer hediyesi olarak Batı Cephemize gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü, bu uğursuz antlaşmanın
yırtıldığı gün olarak kutladık.”

Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi ile ilgili verdiği bilgilere bakarak;

I. Doğu Cephesi'ndeki başarı Batı Cephesi'ne de katkı sağlamıştır.
II. Ermenilerden antlaşma karşılığında askeri malzeme alınmıştır.
III. Ermenistan Sevr Antlaşması’ndaki isteklerinden vazgeçmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

3 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
1. Boğazlar, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, tüm devletlerin gemilerine açık olacak.
2. Osmanlı ordusu 50.700 kişiye indirilecek ve ordu ağır silahlardan arındırılacak.
3. Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe girecek ve bu kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak.
4. Doğu Anadolu’da iki yeni devlet (Ermenistan ve Kürdistan) kurulacak.

Sevr Antlaşması’nın bu maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkenin farklı bölgelerinde yararlı ve zararlı cemiyetler kurulmuştu. Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Türkler de çeşitli cemiyetler kurdular. (Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi) Bu cemiyetler, halkın gücüne dayanarak bağımsızlığın sağlanabileceğine inanmıyorlardı. Bu cemiyetlerin kurucularına göre tek kurtuluş yolu güçlü bir devletin koruması altına girmekti.

Kurtuluş Savaşı döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile bu cemiyetlerin isteklerine kesin bir şekilde karşı çıkılmıştır?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemalin Sofya’da Askeri Ataşe olarak görev yaparken, düzenlenen balolara katılması, elçilerle sohbet etmesi, Bulgar Meclisindeki görüşmeleri takip etmesi öncelikli olarak onun hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?

6 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

1. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
2. Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında hak tanınacaktır.
3. Kuvayı Milliyeyi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
Yukarıdaki kutularda Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli dönemlerinde farklı şehirlerde alınan kararlar bulunmaktadır.

Bu kararlardan hangileri ‘ Milli Egemenlik’ kavramıyla ilgilidir?

7 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Görselde  1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mücadele ettiği bazı cepheler görülmektedir. Bu cephelerden bazıları taarruz cephesi bazıları da savunma cephesidir.

Görsele ve bilgilere bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Question Image

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın ardından yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarını görüşmek için toplanmıştır. İngiltere, konferansta Anadolu’nun paylaşımına Yunanistan’ı da dahil ederek İzmir ve çevresini Yunanlılara vermek istemiştir. Böylelikle Hindistan’a giden sömürge yolu üzerinde güçlü bir İtalya tehlikesini bertaraf etmeyi planlamıştır. İtalya’nın itirazlarına rağmen Doğu Trakya ve İzmir’in Yunanistan’a; Akdeniz kıyılarının da İtalya’ya verilmesine karar verilmiştir.

Bu bilgilere göre:

I. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmıştır.
II. Anadolu’nun paylaşımına Yunanistan da dahil edilmiştir.
III. Osmanlı topraklarının stratejik önemi azalmıştır.

numaralandırılmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

9 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik Askerî Rüştiyesi’nde Matematik öğretmeni bir gün: “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.

Eğitim hayatından bir hatıranın anlatıldığı yukarıdaki parçada Mustafa Kemal’in;
I. İleri görüşlülük
II. Liderlik
III. Özgüven
IV. İnkılapçılık
özelliklerinin hangisinden bahsetmektedir?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra buna karşı olanlar 13 Nisan 1909’da İstanbul’da bir isyan çıkardı. İsyan, Hicri takvime göre 31 Mart 1325 tarihine denk geldiği için bu olaya “31 Mart Olayı” dendi. İsyanı bastırmak için Selanik’ten bir ordu gönderildi. Hareket Ordusu adı verilen bu ordunun “Kurmay Başkanı” Mustafa Kemal’di. Hatta bu orduya “Hareket Ordusu” ismini bizzat Mustafa Kemal verdi. Bu ordu isyanı bitirip düzeni sağladı. 31 Mart İsyanının bastırılmasından sonra II. Abdülhamit tahtan indirildi yerine V. Mehmet padişah oldu.

31 Mart Olayı ile ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak;

I. İsyan başarılı olamamıştır.
II. 31 Mart isyanı Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
III. İsyan sonucunda Osmanlı Devleti’nde taht değişikliği olmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

Ortalama skor 70%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1anıl100 %10
2amonguuussss100 %10
3Zeynep Beril Önemli100 %10
4Bilader sen hayırdır100 %10
5Mustafa Uğur 100 %10
6ANIL AKGÜL100 %10
7Halis baran sapan100 %10
8Ela100 %10
9ADNAN ŞAHİN 100 %10
10Alperen 100 %10
11Şuheda 100 %10
12Medine Şahin100 %10
13Duygu Naz Özkan 100 %10
14Öykü İdil 100 %10
15Osman100 %10
16Pınar Polat100 %10
17Emirhan100 %10
18Hamza Tunahan Bay100 %10
19HAMZA TUNAHAN BAY100 %10
20Mustafa100 %10
21sudenaz ...100 %10
22begüm100 %10
23Tuana genç100 %10
24Ali Arda Bay100 %10
25Belinay Aytan100 %10
26Buse100 %10
27A100 %10
28Azra Barulay100 %10
29AHMET100 %10
30Uysal100 %10
31Asya 100 %10
32Hafsa100 %10
338a muhammedekici100 %10
34ahmet 100 %10
35Yıldız100 %10
36Abcd100 %10
37Masal 100 %10
38Yusuf100 %10
39inan 100 %10
40Mehmet Polat100 %10
41Yağmur 100 %10
42Yusuf Alp Ünlü100 %10
43Ege100 %10
44Mustafa Akbulut100 %10
45Arjin100 %10
46Yaren Duru100 %10
47R100 %10
48ecrin100 %10
49Taner 100 %10
50Şevval100 %10
51Sese100 %10
52Sude100 %10
53elaa100 %10
54Çağan Çetinkaya100 %10
55Mahmut şahin100 %10
56Kasım100 %10
57Yaren100 %10
588100 %10
59Şekerler100 %10
60Yağmur100 %10
61nd100 %10
62sss100 %10
63umut100 %10
648100 %10
65Tuana97.5 %9.75
66Sude95 %9.5
678a95 %9.5
68yağız efe söylemez95 %9.5
69Yasin95 %9.5
70eylül önemli93.33 %9.33
71amogussssss90 %9
72amoguuuuus90 %9
73Beray Gündoğdu 90 %9
74Süleyman AKPINAR 90 %9
75fg90 %9
76Uzhs90 %9
77Enes 90 %9
78Rüya90 %9
79serdar90 %9
80Ravza kaan90 %9
81Hayrunisa90 %9
82Melih Hakan Gümüştaş90 %9
83Sanane90 %9
84Doğa90 %9
85Meryem Elif Fırat 90 %9
86Ayhan A.90 %9
87Nida90 %9
88Hatice90 %9
89hafız ellidört90 %9
90SAMİ 90 %9
91NEVAA90 %9
92zeynep sude 90 %9
93Öykü İdil90 %9
94Elif donmez90 %9
95Mehmet elmacı90 %9
96Enerji 90 %9
97[email protected]90 %9
98ecrin90 %9
99Yeliz Nisa Mete90 %9
100Hidayet Çetin90 %9
101Nil Er90 %9
102Güler işkey...90 %9
103Hilal90 %9
104cglr90 %9
105klk90 %9
106Yasin90 %9
107Yusuf90 %9
108umut90 %9
109xz90 %9
110Berkay85 %8.5
111Azra 85 %8.5
112Rümeysa Çok85 %8.5
113Medine84 %8.4
114Abdullah80 %8
115Sudenaz80 %8
116Sosyalce80 %8
117Irmak80 %8
118Nisasu80 %8
119Gökçe80 %8
120Bdtybvgn80 %8
121Halime80 %8
122Pınar80 %8
123Miray80 %8
124Ömer Çoşkun 80 %8
125180 %8
126Yaren Kişi80 %8
127OĞUZHAN 80 %8
128Defne hava80 %8
129Sude Atatepe80 %8
130Ecrin İlayda Eroğlu80 %8
131Ersin Çolak80 %8
132aysima80 %8
133furkan80 %8
134Şura Baynal80 %8
135Zeynep 80 %8
136HAYRUNNİSA AKGÜNDOĞDU 80 %8
137Kevser80 %8
138Gülümser Yayla 80 %8
139Rabia80 %8
140Gamze akyüz80 %8
141zz80 %8
142meryem80 %8
143MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK75.26 %7.53
144ALPEREN BEKAR75 %7.5
145Bahar75 %7.5
146ksksoow73.33 %7.33
147Süleyman AKPINAR 70 %7
148Mhyy70 %7
149XXX XXX70 %7
150betül70 %7
151Ravza Ağar70 %7
152Melisa KIRAZ70 %7
153Emre Özdemir 70 %7
154beren 70 %7
155Damla70 %7
156Selam70 %7
157BETÜL70 %7
158Samire 70 %7
159Nurbanu bağcı70 %7
160Hüseyin kaan70 %7
161Sahra Tuğal70 %7
162hatice 70 %7
163Halis baran sapan65 %6.5
164Sefa bolat65 %6.5
165Gvbnj 60 %6
166Muhammed EkiCi60 %6
167Mehmet60 %6
168Melisa60 %6
169Zümra Nur Gül 60 %6
170Merve Özdaş60 %6
171A60 %6
172MUSTAFA SAMET TOPAKTAŞ 60 %6
173Süleyman 60 %6
174Yağız Demir60 %6
175Yakup daş60 %6
176Ecrin Miray 60 %6
177Buse Nur 60 %6
178Özcan MERMER60 %6
179Barış56 %5.6
180Berra Elfin Adil55.26 %5.53
181Teslime Yaren Yavuz 55 %5.5
182Mehmet 55 %5.5
183Yusuf Emir55 %5.5
184Alihan50 %5
185Ecesu Kahya50 %5
186Hüseyin Efe 50 %5
187Elanur50 %5
188Nehir50 %5
189Abdülkerim50 %5
190Zeynep50 %5
191Rümeysa47.5 %4.75
192Eylüll45 %4.5
193Wert45 %4.5
194Irmak Bektaş45 %4.5
195Engincan45 %4.5
196Nazmi Doğan41.67 %4.17
197Berkay Yüklü40 %4
198Ayşe Nur Kartal 40 %4
199....40 %4
200Arda yiğit40 %4
201wiwj40 %4
202nisanur 🙂40 %4
203Yvuvibin40 %4
204Aysel Öner40 %4
205Ali arda aslan40 %4
206Ceren40 %4
207Hatice40 %4
208Emine hüda sarı 40 %4
209Abdullah Cengiz40 %4
210Enes30 %3
211ece30 %3
212hashaşasd30 %3
213Toprak 30 %3
214Engin30 %3
215Ecesu kahya30 %3
216hasan30 %3
217Turgay30 %3
218sevcan30 %3
219Aziz Uygar Akarsu30 %3
220İsmail Buğra Çevik 20 %2
221[email protected]20 %2
222İsmail Buğra Çevik20 %2
223ismail 20 %2
224Ahmet Talha atlı 20 %2
225elif20 %2
226Murat20 %2
227Ebrar öğütçen20 %2
228Barış10 %1
2297/f mevlüt10 %1
230Seyfiunlu10 %1
231Salih10 %1
232şasdasd10 %1
233[email protected]0 %0
234amogus0 %0
235Naz0 %0
236[email protected]0 %0
237abuziddin0 %0
238Ahmethan Çitil0 %0
239Bsjdjdjdjd0 %0
240Fcc0 %0
2418-a0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd882
11e870
12G854
13Slm849
14Efe847
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 561
25Se sdd559
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185Guııoı256
186Abdulgani kit255
187hjk254
188Defne254
189duru253
190Fatma253
191İbrahim253
192Emine kayrak252
193deneme252
194B252
195m252
196Meryemnur 251
1976/A251
198Muhammed başçi 250
199çiğdem250
200Ecrin249
201Yağmur Ceylan249
202DORUK ALİ TANDOĞAN248
203Nisa çelikoğlu248
204Çınar247
205Zübeyir Esad Seçkin247
206mnş245
207Ahmet Sağnak244
208A243
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460Yaren170
461Ahmet Orkun170
462İrem170
463Umut can170
464Bahar 169
465Elif169
466Aslı Buğlem Akdeniz169
467Ə169
468Egehan elmas 169
469d169
470ertuğrul169
471fatma169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165