Zonguldak İl MEM Yarıyıl Tatili Deneme Sınavı

Zonguldak İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

/10
0 oylar, 0 ortalama
398

8. Sınıf Deneme Sınavı

Zonguldak İl MEM Yarıyıl Tatili Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik Askerî Rüştiyesi’nde Matematik öğretmeni bir gün: “Aranızda kimler kendine güveniyorsa ayağa kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa, kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi o idi.

Eğitim hayatından bir hatıranın anlatıldığı yukarıdaki parçada Mustafa Kemal’in;
I. İleri görüşlülük
II. Liderlik
III. Özgüven
IV. İnkılapçılık
özelliklerinin hangisinden bahsetmektedir?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın ardından yenilen devletlerle yapılacak barış antlaşmalarını görüşmek için toplanmıştır. İngiltere, konferansta Anadolu’nun paylaşımına Yunanistan’ı da dahil ederek İzmir ve çevresini Yunanlılara vermek istemiştir. Böylelikle Hindistan’a giden sömürge yolu üzerinde güçlü bir İtalya tehlikesini bertaraf etmeyi planlamıştır. İtalya’nın itirazlarına rağmen Doğu Trakya ve İzmir’in Yunanistan’a; Akdeniz kıyılarının da İtalya’ya verilmesine karar verilmiştir.

Bu bilgilere göre:

I. İtilaf Devletleri arasında fikir ayrılıkları yaşanmıştır.
II. Anadolu’nun paylaşımına Yunanistan da dahil edilmiştir.
III. Osmanlı topraklarının stratejik önemi azalmıştır.

numaralandırılmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

3 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

“Antlaşma şartlarımızı kabul etmeyen Ermenilere karşı taarruz başlattım. Son darbelerden sonra Ermeniler antlaşma şartlarımızı kabul ettiler. Antlaşma şartı olarak 2.000 tüfek, 3 batarya seri ateşli dağ topu
ve 40 makinalı tüfeği Ermenilerden alarak Doğu Cephesi’nin ilk zafer hediyesi olarak Batı Cephemize gönderdim. Ermenilerin Sevr Antlaşması’ndaki imzalarını geri aldırdık. Bugünü, bu uğursuz antlaşmanın
yırtıldığı gün olarak kutladık.”

Kâzım Karabekir Paşa’nın Doğu Cephesi ile ilgili verdiği bilgilere bakarak;

I. Doğu Cephesi'ndeki başarı Batı Cephesi'ne de katkı sağlamıştır.
II. Ermenilerden antlaşma karşılığında askeri malzeme alınmıştır.
III. Ermenistan Sevr Antlaşması’ndaki isteklerinden vazgeçmiştir.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

4 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

1. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
2. Azınlıklara, komşu ülkelerdeki Türklere tanınan haklar oranında hak tanınacaktır.
3. Kuvayı Milliyeyi etkin, milli iradeyi hâkim kılmak esastır.
Yukarıdaki kutularda Kurtuluş Savaşı’nın çeşitli dönemlerinde farklı şehirlerde alınan kararlar bulunmaktadır.

Bu kararlardan hangileri ‘ Milli Egemenlik’ kavramıyla ilgilidir?

5 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Mustafa Kemalin Sofya’da Askeri Ataşe olarak görev yaparken, düzenlenen balolara katılması, elçilerle sohbet etmesi, Bulgar Meclisindeki görüşmeleri takip etmesi öncelikli olarak onun hangi alanda gelişmesini sağlamıştır?

6 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Fransız İhtilali’nin başarıya ulaşmasından sonra Kurucu Meclis oluşturma kararı alındı ve asillerin bütün ayrıcalıkları kaldırıldı. Kilisenin de bütün malları devlet tarafından alınarak ayrıcalıklarına son verilerek laik anlayışın temeli atıldı. Vergi adaleti yanında bütün vatandaşların askeri ve sivil memurluklara atanabilmesi sağlandı. Egemenliğin millete ait olduğu, hürriyet, mülkiyet ve güvenlik haklarının temel insan hakları olduğu kabul edildi. Fransız İhtilali’nin getirdiği eşitlik, özgürlük, adalet , milliyetçilik gibi kavramlar dünyaya yayıldı.

Fransız İhtilali’nin sonuçlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

7 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra ülkenin farklı bölgelerinde yararlı ve zararlı cemiyetler kurulmuştu. Anadolu’da bağımsız olarak yaşamanın mümkün olmadığına inanan bazı Türkler de çeşitli cemiyetler kurdular. (Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi) Bu cemiyetler, halkın gücüne dayanarak bağımsızlığın sağlanabileceğine inanmıyorlardı. Bu cemiyetlerin kurucularına göre tek kurtuluş yolu güçlü bir devletin koruması altına girmekti.

Kurtuluş Savaşı döneminde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi ile bu cemiyetlerin isteklerine kesin bir şekilde karşı çıkılmıştır?

8 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra buna karşı olanlar 13 Nisan 1909’da İstanbul’da bir isyan çıkardı. İsyan, Hicri takvime göre 31 Mart 1325 tarihine denk geldiği için bu olaya “31 Mart Olayı” dendi. İsyanı bastırmak için Selanik’ten bir ordu gönderildi. Hareket Ordusu adı verilen bu ordunun “Kurmay Başkanı” Mustafa Kemal’di. Hatta bu orduya “Hareket Ordusu” ismini bizzat Mustafa Kemal verdi. Bu ordu isyanı bitirip düzeni sağladı. 31 Mart İsyanının bastırılmasından sonra II. Abdülhamit tahtan indirildi yerine V. Mehmet padişah oldu.

31 Mart Olayı ile ilgili yukarıdaki bilgilere bakılarak;

I. İsyan başarılı olamamıştır.
II. 31 Mart isyanı Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısıdır.
III. İsyan sonucunda Osmanlı Devleti’nde taht değişikliği olmuştur.

yorumlarından hangileri yapılabilir?

9 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Sevr Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır:
1. Boğazlar, uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecek, tüm devletlerin gemilerine açık olacak.
2. Osmanlı ordusu 50.700 kişiye indirilecek ve ordu ağır silahlardan arındırılacak.
3. Kapitülasyonlar yeniden yürürlüğe girecek ve bu kapitülasyonlardan bütün devletler yararlanacak.
4. Doğu Anadolu’da iki yeni devlet (Ermenistan ve Kürdistan) kurulacak.

Sevr Antlaşması’nın bu maddelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

Görselde  1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin mücadele ettiği bazı cepheler görülmektedir. Bu cephelerden bazıları taarruz cephesi bazıları da savunma cephesidir.

Görsele ve bilgilere bakılarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

Question Image

Ortalama skor 71%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1anıl100 %10
2amonguuussss100 %10
3Zeynep Beril Önemli100 %10
4Bilader sen hayırdır100 %10
5Mustafa Uğur 100 %10
6ANIL AKGÜL100 %10
7Halis baran sapan100 %10
8Ela100 %10
9Jsjsjsjjsj100 %10
10ADNAN ŞAHİN 100 %10
11Alperen 100 %10
12Şuheda 100 %10
13Medine Şahin100 %10
14Duygu Naz Özkan 100 %10
15Öykü İdil 100 %10
16Osman100 %10
17Pınar Polat100 %10
18Emirhan100 %10
19Ali yücel100 %10
20Hamza Tunahan Bay100 %10
21HAMZA TUNAHAN BAY100 %10
22Mustafa100 %10
23Hatice Nur Yurt100 %10
24Uğur100 %10
25sudenaz ...100 %10
26begüm100 %10
27Tuana genç100 %10
28Ali Arda Bay100 %10
29Yiğit Can Aydın100 %10
30Belinay Aytan100 %10
31Envr100 %10
32Buse100 %10
33A100 %10
34Azra Barulay100 %10
35AHMET100 %10
36nevzat100 %10
37Uysal100 %10
38Asya 100 %10
39Hafsa100 %10
408a muhammedekici100 %10
41ahmet 100 %10
42Yıldız100 %10
43Abcd100 %10
44[email protected]100 %10
45Masal 100 %10
46Yusuf100 %10
47inan 100 %10
48Mehmet Polat100 %10
49Yağmur 100 %10
50Ahmet100 %10
51Yusuf Alp Ünlü100 %10
52Ege100 %10
53Mustafa Akbulut100 %10
54Arjin100 %10
55Yaren Duru100 %10
56R100 %10
57ecrin100 %10
58Taner 100 %10
59Şevval100 %10
60Sese100 %10
61Sude100 %10
62Zeynep100 %10
63elaa100 %10
64Ülkü Albayrak100 %10
65Çağan Çetinkaya100 %10
66Mahmut şahin100 %10
67Kasım100 %10
68Yaren100 %10
698100 %10
70Şekerler100 %10
71Yağmur100 %10
72nd100 %10
73sss100 %10
74umut100 %10
758100 %10
76Tuana97.5 %9.75
77Sude95 %9.5
788a95 %9.5
79yağız efe söylemez95 %9.5
80Yasin95 %9.5
81eylül önemli93.33 %9.33
82amogussssss90 %9
83amoguuuuus90 %9
84Beray Gündoğdu 90 %9
85Süleyman AKPINAR 90 %9
86fg90 %9
87Uzhs90 %9
88Enes 90 %9
89Rüya90 %9
90serdar90 %9
91Ravza kaan90 %9
92Hayrunisa90 %9
93Melih Hakan Gümüştaş90 %9
94Sanane90 %9
95Doğa90 %9
96Meryem Elif Fırat 90 %9
97Ayhan A.90 %9
98Nida90 %9
99Hatice90 %9
100Htv90 %9
101hafız ellidört90 %9
102SAMİ 90 %9
103NEVAA90 %9
104Bjk90 %9
105zeynep sude 90 %9
106Öykü İdil90 %9
107Elif donmez90 %9
108Mehmet elmacı90 %9
109Ege90 %9
110Enerji 90 %9
111[email protected]90 %9
112ecrin90 %9
113Ayşegül çarpar90 %9
114Tuğba90 %9
115Yeliz Nisa Mete90 %9
116Hidayet Çetin90 %9
117Nil Er90 %9
118Güler işkey...90 %9
119Hilal90 %9
120a90 %9
121cglr90 %9
122klk90 %9
123Yasin90 %9
124yağmùr90 %9
125Yusuf90 %9
126umut90 %9
127xz90 %9
128Berkay85 %8.5
129Azra 85 %8.5
130Rümeysa Çok85 %8.5
1318a85 %8.5
132Medine84 %8.4
133koca80 %8
134Abdullah80 %8
135Sudenaz80 %8
136Sosyalce80 %8
137Irmak80 %8
138Nisasu80 %8
139Özge80 %8
140Gökçe80 %8
141Bdtybvgn80 %8
142Halime80 %8
143Pınar80 %8
144Miray80 %8
145Ömer Çoşkun 80 %8
146180 %8
147Yaren Kişi80 %8
148Osman Uçar80 %8
149OĞUZHAN 80 %8
150Defne hava80 %8
151Sude Atatepe80 %8
152Ecrin İlayda Eroğlu80 %8
153Ersin Çolak80 %8
154aysima80 %8
155furkan80 %8
156Şura Baynal80 %8
157Zeynep 80 %8
158HAYRUNNİSA AKGÜNDOĞDU 80 %8
159Kevser80 %8
160Gülümser Yayla 80 %8
161Rabia80 %8
162Gamze akyüz80 %8
163zz80 %8
164meryem80 %8
165MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK75.26 %7.53
166ALPEREN BEKAR75 %7.5
167Bahar75 %7.5
168ksksoow73.33 %7.33
169Süleyman AKPINAR 70 %7
170Mhyy70 %7
171XXX XXX70 %7
172betül70 %7
173Ravza Ağar70 %7
174Melisa KIRAZ70 %7
175Emre Özdemir 70 %7
176beren 70 %7
177Damla70 %7
178Selam70 %7
179BETÜL70 %7
180Samire 70 %7
181Nurbanu bağcı70 %7
182Hüseyin kaan70 %7
183Sahra Tuğal70 %7
184hatice 70 %7
185Elif70 %7
186Halis baran sapan65 %6.5
187Sefa bolat65 %6.5
188Gvbnj 60 %6
189abuzer60 %6
190Muhammed EkiCi60 %6
191Mehmet60 %6
192Melisa60 %6
193Zümra Nur Gül 60 %6
194Merve Özdaş60 %6
195A60 %6
196MUSTAFA SAMET TOPAKTAŞ 60 %6
197Melek60 %6
198Süleyman 60 %6
199Yağız Demir60 %6
200Ebrar60 %6
201Yakup daş60 %6
202Ecrin Miray 60 %6
203Buse Nur 60 %6
204Özcan MERMER60 %6
205Barış56 %5.6
206Berra Elfin Adil55.26 %5.53
207Nuri Can Tıraş55 %5.5
208Teslime Yaren Yavuz 55 %5.5
209Mehmet 55 %5.5
210Yusuf Emir55 %5.5
211Alihan50 %5
212Ecesu Kahya50 %5
213Hüseyin Efe 50 %5
214Elanur50 %5
215Nehir50 %5
216Abdülkerim50 %5
217Üveya50 %5
218Zeynep50 %5
219Rümeysa47.5 %4.75
220Eylüll45 %4.5
221Wert45 %4.5
222Irmak Bektaş45 %4.5
223Engincan45 %4.5
224Nazmi Doğan41.67 %4.17
225Berkay Yüklü40 %4
226Ayşe Nur Kartal 40 %4
227....40 %4
228Arda yiğit40 %4
229wiwj40 %4
230nisanur 🙂40 %4
231Yvuvibin40 %4
232Aysel Öner40 %4
233Ali arda aslan40 %4
234Ceren40 %4
235Hatice40 %4
236Emine hüda sarı 40 %4
237Abdullah Cengiz40 %4
238dfsafsad40 %4
239Enes30 %3
240ece30 %3
241hashaşasd30 %3
242Toprak 30 %3
243Engin30 %3
244Ecesu kahya30 %3
245hasan30 %3
246Turgay30 %3
247sevcan30 %3
248Aziz Uygar Akarsu30 %3
249İsmail Buğra Çevik 20 %2
250[email protected]20 %2
251İsmail Buğra Çevik20 %2
252ismail 20 %2
253Ahmet Talha atlı 20 %2
254elif20 %2
255abuziddin20 %2
256Murat20 %2
257Ebrar öğütçen20 %2
258Barış10 %1
2597/f mevlüt10 %1
260Seyfiunlu10 %1
261serpil10 %1
262Salih10 %1
263şasdasd10 %1
264Nisa10 %1
265[email protected]0 %0
266amogus0 %0
267Naz0 %0
268[email protected]0 %0
269abuziddin0 %0
270Ahmethan Çitil0 %0
271Bsjdjdjdjd0 %0
272Fcc0 %0
273Fjhkjjghgfyfhh0 %0
2748-a0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif726
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210