Şanlıurfa MEM LGS Deneme Sınavı 4 (Mart)

Şanlıurfa İl MEM tarafından hazırlanan 4. deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler
846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
832 Batı Cephesi
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
814 Adım Adım Liderliğe
823 İşgal Yıllarında Anadolu
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
/10
0 oylar, 0 ort
0
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Şanlıurfa LGS Deneme Sınavı 4

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

Aşağıda Kuvayimilliye’nin bazı özellikleri verilmiştir.
I. İç ayaklanmaların bastırılmasında etkili olmuşlardır.
II. Aralarında koordinasyon ve dayanışma yoktur.
III. Vur kaç yada çete savaşlarıyla düşmana kayıplar verdirmişlerdir.

Bu özelliklerden hangileri düzensiz birlikler olduklarına kanıt olarak gösterilebilir?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın imzalanmasından sonra yurdun her bir yanı işgale uğrarken İstanbul Hükûmeti ve padişahın duyarsızlığı Türk milletinin ümitsizliğe kapılmasına neden olmuştu. Mustafa Kemal, bu dönemde de halkına ışık ve ümit olmayı başarmıştır. Kimsenin Türk ulusuna güvenmediği, bağımsızlığı düşünmediği bir ortamda bağımsızlığın tek çözüm yolu olduğunu savunmuştur. Mustafa Kemal İstanbul’da bulunduğu sürede padişah dâhil her çevreden insanla görüşmüş ve İstanbul’da kaldığı sürece ülkenin kurtuluşu için bir şey yapılmayacağı kanısına varmıştır. Şişli’deki evinde arkadaşları ile toplantılar yapmış ve Anadolu’ya geçme kararı almıştır. 

Verilen parçaya göre Mustafa Kemal’in Anadolu’ya geçmek istemesinin temel sebebi nedir?

3 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomideki cehaletimiz, siyasetteki başıboşluğumuzla el birliği etmiş ve milletimizi kemirmiş, kemirmiştir… Çocuklarımızın  doğduğu günden itibaren boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine  yabancı beşiğine yatırırsak, ayağındaki patiğinden, başındaki mavi nazar boncuğuna ve elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak, Avrupa’da çakılmış dört tahtadan ibaret olan sandalyeler en ücra yerlere kadar  girerse ve üstüne birde kulaklarına benim oğlum paşa olacak gibi ninni söyleyerek uyutturucu telkin yaparsak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir.”
(Afet inan, 1989: 87-88)

Kazım Karabekir Paşanın İzmir İktisat Kongresinin kapanışında yapmış olduğu bu konuşmadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti tarafsız kalmıştı ancak daha sonra İttihat ve Terakki Partisi’nin etkisiyle Almanya’nın yanında savaşa girmiştir. Böylece....................................

Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa yanlış bilgi verilmiş olur?

5 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Mustafa Kemal, 19 Mart 1920’de illere ve kolordu komutanlıklarına yönelik yayımladığı genelgede Ankara’da olağanüstü yetkilere sahip bir meclisin toplanacağını duyurdu. Aynı genelgede, on beş gün içinde yapılacak seçimlerde  belirlenen üyelerin ve dağıtılmış olan Mebusan Meclisi üyelerinden de gelebilecek olanların yeni meclise katılması istendi.

Buna göre;

I. Milli egemenlik ilkesine göre hareketedildiği,
II. Mebusan Meclisi üyelerin doğal üye sayıldığı,
III. Yapılacak seçimlerde askeri merkezlerin kullanılacağı

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

6 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal ve siyasal yıkımlardan kaçamaz.
(Atatürk)

Yeni Türk devleti, güçlü bir ekonomi kurmak amacıyla, 

I. İzmir iktisat Kongresi,
II. Kapitülasyonların kaldırılması,
III. Tekâlifi Milliye emirlerinin yayınlanması

gelişmelerinden hangilerini gerçekleştirmiştir?

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

“ilk Meclis, milletvekillerinin sosyo-ekonomik özellikleri, yani yaşları, eğitim düzeyleri, meslekleri ve geldikleri yerler itibarıyla tam bir ‘Millî Meclis’ kimliğindeydi. Okul sıralarında; kılıkları, giysileri, yaşları, görgüleri çok değişik, beyaz sarıklı, aksakallı hocalar; pırıl pırıl üniformalı genç subaylar; yazma veya şal sarıklı aşiret beyleri; külahlı ağalar ve kavuklu çelebiler; Avrupa’daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, Batı kültürüyle yetişmiş gençler yan yana oturuyordu.”
(Velidedeoğlu, Millî Mücadele Anıları, s. 15.)

Bu parçada geçen “Millî Meclis” sözüyle Velidedeoğlu aşağıdakilerin hangisini anlatmak istemiştir? 

8 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Uluslararası Kadın Birliği Yazmanı Catherin (Ketrin) Bonifas: “Atatürk’ün Türk kadınına kazandırdığı hak ve özgürlükler, bütün dünya kadınlarında öz güven yaratmış ve mücadelelerinde onlara destek olan, yardımcı bir güç vermiştir.”
Catherin (Ketrin) Bonifas,

Atatürk’ün Türk kadınına kazandırdığı hakların hangi yönünü dile getirmiştir?

9 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Daha öğrencilik yıllarında Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu yakından izleyen Mustafa Kemal Şam’daki görevi sırasında kurduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyetinin toplantılarında vatanın ve milletin kurtarılması, milletin egemenliğinin sağlanması düşüncelerini dile getirmişti. Mustafa Kemal’in bu düşüncelerindeki haklılığı Mondros Ateşkes Antlaşması ve sonrasındaki işgallerle ortaya çıktı.

Buna göre parçaya bakarak Mustafa Kemal’in;

I. Demokrasi,
II. Milli Egemenlik,
III. Bağımsızlık

gibi fikirlerden hangilerini savunduğu sonucuna varabiliriz?

10 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

“Lozan Barışı sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra, Lozan Üniversitesi'nin tören salonunda imzalanmıştır. Lozan'da imzalanan belgeler, esas Barış Antlaşması, 16 adet sözleşme, protokol, beyanname ile bir de  nihai senetten ibarettir. Lozan'da imzalanan bu belgelerle sadece bir barış düzenlenmemiş, aynı zamanda Türkiye ile Batı devletlerinin siyasi, hukuki ve sosyal ilişkileri yeni baştan düzenlenmiştir. Bir deyime göre Lozan, bir bakıma  Doğu ile Batı'nın hesaplaşmasıdır.”

Bu şekilde düşünüldüğünde Lozan Barış Antlaşmasında aşağıdakilerden hangisi Türkiye aleyhinde çözüme ulaşmıştır?

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sanliurfa-mem-lgs-deneme-sinavi-4-mart.70038/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
There is no data yet

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6620
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1156
7yağmur ml1152
85e1115
9Der1059
10Çağla1019
11Ali1000
12K995
13deniz949
14g902
15Ege Gören877
16rana849
17efwfwe843
18.786
19Aa762
20Aa750
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
30a651
31D647
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız574
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45Çağrı511
46Hh500
47K488
48emria483
49Ceylin akardere482
50Mert481
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68damlanur382
69ada374
70nazz362
71d361
72y359
73Tmkkj352
74Saflar kulübü349
75K343
76Nimet333
77M333
78kedy330
79[email protected]329
80Sudem328
81Sdf324
82e322
83Mahmut317
847314
85Uceduniecd310
86elf305
87Cemile305
88Savas305
89öykü304
90Hena303
91lkkkk300
92Emine299
93yuı298
94Esra297
95gdvg295
96Davuthan Halıcı293
97Uahwj292
981292
99bekir291
100burak290