Samsun MEM LGS Deneme Sınavı (Mart)

Samsun İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır. 846 kazanımına kadar olan konulardan oluştuğu için Mart ayında uygulanabilir.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
825 İstiklal Yolculuğu
846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa
823 İşgal Yıllarında Anadolu
/10
1 oylar, 5 ortalama
55
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Samsun ÖDM LGS Deneme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 812 Mavi Gözlü Çocuk Mustafa

Selanik Askerî Rüştiyesinde matematik öğretmeni bir gün “Aranızda kimler kendine güvenirse kalksın. Onları müzakereci yapacağım.” demişti. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa kendini ortaya atmaya cesaret edemedi. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağırına gitti. Birden kalktı “Ben daha iyi yaparım.” dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfının müzakerecisi oldu.

Yukarıda anlatılan olay Mustafa Kemal’in kişisel özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

2 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

I. Bütün haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri’nce denetim altına alınacak.
II. Boğazlar açılacak, bu bölgelerdeki kaleler İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek.
III. Osmanlı Devleti’nin elindeki tüm savaş tutsakları serbest bırakılacak, buna karşılık Türk tutsaklar İtilaf Devletleri buyruğunda kalacak.
IV. Kömür, akaryakıt vb. kaynaklarda İtilaf Devletleri’ne satın alma kolaylığı sağlanacak.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın yukarıda verilen maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin egemenlik haklarını kısıtlayan hükümler arasındadır?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler, faaliyet gösterdikleri yerlerde silahlı çeteler oluşturup Türkleri göçe zorlamayı amaçlıyorlardı. Böylece azınlıklar yapılacak nüfus sayımında Türklerden daha fazla görünecekler ve Wilson  İlkeleri’ne göre o toprakları ele geçireceklerdi. Ayrıca, yurtta güvenliği bozarak Mondros Ateşkesi’ nin 7. maddesinin uygulanması için zemin hazırlamaya çalışıyorlardı.

Hangisi yukarıda kuruluş amaçları verilen cemiyetlerden biri  değildir?

4 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

“… Bize tahsis edilen mıntıkada üç yüz kağnı arabası tespit ettik. Kağnıları getirenlerin bir kısmı çocuk, ihtiyar ve kadınlardı. Tümen komutanı hayvanlarının başında dizilen kadınlara; erkeklerin niçin gelmediklerini sordu. Bu  zahmetli işte çok yorulacaklarını, hatta dayanamayacaklarını söyledi. Kadınlar ise şu cevabı verdiler:

- Erkeklerimiz askerliktedir. Emrinize biz geldik. Böyle bir günde bize bu kadarcık iş düşmesin mi? Nitekim savaş başlayınca bunlar, uzun günler gene bizimle geldiler. İçlerinde yollarda doğum yapanlar oldu. Cephede bu gayret  devam ederken gerilerde, İnebolu - Kastamonu - IlgazAnkara yollarında bu halk sırtlarında cephane taşıyordu.”

Yukarıdaki metinden Millî Mücadele’nin kazanılmasında
I. Millî birlik ve beraberlik
II. Yardımlaşma ve dayanışma
III. Ulusal egemenlik arzusu
unsurlarından hangilerinin etkili olduğu çıkarılabilir?

5 / 10

Kategori: 846 Ekonomi Alanındaki Gelişmeler

“…Ekonomideki cehaletimiz, siyasetteki başıboşluğumuzla el birliği etmiş ve milletimizi kemirmiş, kemirmiştir. Çocuklarımızın doğduğu günden itibaren boğazına yabancı sütü dökersek, yabancı bez ve pamuklarına sarıp yine  yabancı beşiğine yatırırsak, elindeki teneke parçasına kadar yabancı malından yaparsak ve üstüne bir de kulaklarına benim oğlum paşa olacak gibi ninni söyleyerek uyutursak, büyüdükten sonra doğaldır ki üzerinde ve çevresinde  artarak yabancı mallar bulunacak ve paralarımız akıp gidecektir.

Kazım Karabekir’in İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığı konuşmada üzerinde durduğu konu aşağıdakilerden hangisidir? 

6 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Mustafa Kemal 25 Mayıs’ta Havza’ya geldi. 28 Mayıs’ta Havza Genelgesi’ni yayımladı. Genelge ile askerî ve mülkî amirlere askerlerin terhis edilmemesi, silah ve cephanenin teslim edilmemesini bildirdi. Büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükümeti’ne işgallere karşı uyarı telgrafları çekilmesi isteğini belirtti. İzmir’in işgalinin kınanması için her yerde miting ve gösteriler yapılmasını istedi. Yapılacak olan bu gösterilerde düzenin korunması ve  Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmamasını belirtti. 30 Mayıs 1919’da Havza’da Mustafa Kemal’in de katıldığı bir miting yapıldı.

Metinden yola çıkarak Mustafa Kemal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

I. Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü Türk yurdudur; bütündür, parçalanamaz.
II. Ülkemizdeki azınlıkların hakları, komşu ülkelerdeki Müslümanların hakları ile aynı olacaktır.
III. Ulusal ve ekonomik gelişimimizi engelleyen siyasal, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar kaldırılmalıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde Misakımillî’de alınan kararların karşılığı olan kavramlar doğru olarak verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

I. Türk Bağımsızlık Savaşı’nın zaferle sonuçlandığını gösteren belgedir.
II. Batum’un Gürcistan’a bırakılmasıyla Misakı Millî ’den ilk taviz verdiğimiz antlaşmadır.
III. TBMM Hükümeti’nin uluslararası alanda ilk siyasi başarısıdır.
IV. Doğu sınırımızın kesinlik kazandığı antlaşmadır.

Yukarıdaki maddeler sırası ile aşağıdaki antlaşmalardan hangilerine aittir? 

9 / 10

Kategori: 844 Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler

Yeni Türk harflerinin kabulünün ardından 7 Kasım 1928’de Başbakan İsmet İnönü, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmayla Millet Mekteplerinin açılacağını duyurdu. Yeni harfleri öğretmek ve okuryazar oranını arttırmak amacıyla 1 Ocak 1929’da Millet Mektepleri açıldı. Gazeteler o günü Maarif (Eğitim) Bayramı olarak kutladı. Yeni harflerin kullanılmasını yaygınlaştırmak için 16-45 yaş arasındaki çok sayıda vatandaşın katıldığı kurslar düzenlendi. 

Verilen bilgiye göre;
I. Okuma yazma seferberliği düzenlenmiştir.
II. Yöneticiler okur-yazar oranını arttırmak konusunda kararlıdır.
III. Yeni harflerin geniş bir kitleye öğretilmesi amaçlanmıştır.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 836 Türkiye’nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması

…Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız üç dört yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı.”
M. Kemal ATATÜRK

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in yüzyılların hesabısözüyle anlatmak istediği konulardan biri değildir? 

Ortalama skor 64%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/samsun-mem-lgs-deneme-sinavi-mart.70040/ adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1ceyda 1 numaraa100 %10
2ahmet semih100 %10
3mmmm1100 %10
48d100 %10
5cglr93.33 %9.33
6azra90 %9
7ceyda90 %9
8Şerife Esma Esen90 %9
9Büşra90 %9
10[email protected]90 %9
11f90 %9
12zehra90 %9
13Halis90 %9
14Nurettin90 %9
15Nurettin90 %9
16hmgn80 %8
17Zeynep Aksakal80 %8
18kerem ağcabay80 %8
19Aslı80 %8
20sss80 %8
21Emre70 %7
22Aysenur Mtl70 %7
23Benjamin Franklin70 %7
24Nisa70 %7
25Muzaffer70 %7
26ille70 %7
27kurs70 %7
28Wpowpdhwcehhp70 %7
29A70 %7
30KRM60 %6
31dege60 %6
32İREM DUNMAK60 %6
33erduğan yılmaz50 %5
34[email protected]50 %5
35berke50 %5
36Berfin42.5 %4.25
37t40 %4
38Kübra40 %4
39yılmaz40 %4
40w30 %3
41azra30 %3
42azad30 %3
43Büşra30 %3
44saw30 %3
45Çizo30 %3
46[email protected]20 %2
47xcv10 %1
48bascerville6260 %0
49A0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd888
11e870
12Slm869
13G854
14Efe847
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24ahmet 561
25Se sdd559
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185A256
186Guııoı256
187Abdulgani kit255
188hjk254
189Defne254
190duru253
191Fatma253
192İbrahim253
193Emine kayrak252
194deneme252
195B252
196m252
197Meryemnur 251
1986/A251
199Muhammed başçi 250
200çiğdem250
201Ecrin249
202Yağmur Ceylan249
203DORUK ALİ TANDOĞAN248
204Nisa çelikoğlu248
205Çınar247
206Zübeyir Esad Seçkin247
207mnş245
208Ahmet Sağnak244
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460Yaren170
461Ahmet Orkun170
462İrem170
463Umut can170
464Bahar 169
465Elif169
466Aslı Buğlem Akdeniz169
467Ə169
468Egehan elmas 169
469d169
470ertuğrul169
471fatma169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165